אירלנד

מידע כללי

מדינהאירלנד

פעילות

 • אירלנד, באמצעות תכנית הסיוע הבינלאומית שלה אייריש אייד (Irish Aid), מספקת מיליוני אירו באופן ישיר ועקיף לארגונים לא-ממשלתיים הפועלים באירלנד, ישראל, הגדה המערבית ועזה.
 • ארגונים הזוכים למימון אירי מובילים קמפיינים פוליטיים שאינם עולים בקנה אחד עם המדיניות המוצהרת של אירלנד לקידום שלום בין ישראל לפלסטינים במסגרת פתרון של שתי מדינות. חלק מהארגונים גם נוקטים ברטוריקה אנטישמית ולחלקם יש קשרים לכאורה לארגוני טרור, כגון החזית העממית, המוכר כארגון ככזה על ידי ארה"ב,האיחוד האירופי קנדה וישראל.
 • בשנת 2016, סיוע הפיתוח הרשמי של אירלנד (ODA) לגדה המערבית ולעזה הסתכם ב –5.1 מיליון אירו, ירידה של כ -40% במימון מ -2015.
 • בשנת 2015, תכנית הסיוע הרשמית (ODA) של ממשלת אירלנד, הקצתה 9 מיליון אירו לגדה המערבית ולעזה, מתוכם 3 מיליון אירו לסיוע הומניטרי. מימון זה לא חודש בשנת 2016.
 • בין השנים 2015 – 2016, העניקה ממשלת אירלנד מימון ישיר בסך של 1.4 מיליון אירו לארגונים לא ממשלתיים ישראליים ופלסטיניים, ולמעלה מ – 32 מיליון אירו בשנת 2016 לארגונים אירים ובינלאומיים, הפועלים בישראל, בגדה המערבית ובעזה. חלק מהקבוצות האחרונות מעבירות מימון לארגונים לא-ממשלתיים ישראליים ופלסטינים.

מימון ישיר מממשלת אירלנד

הדוחות השנתיים של אייריש אייד בשנים 2016-2013 כוללים העברות כספים לארגונים לא ממשלתיים פוליטיים להלן הפועלים במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי. הדוחות כוללים ארגונים שקיבלו מימון של 50,000 אירו ומעלה.

מימון של סוכנות Irish Aid לארגונים ישראלים ופלסטינים (באירו) 

לפרטים נוספים על מימון ישיר לארגונים ישראלים בהתבסס על דוחות שנתיים ודיווחים רבעוניים לרשם העמותות, ראו טבלה 1.

מימון של אייריש אייד לארגונים אירים ובינלאומיים (באירו)

NGOמימון בשנת 2013מימון בשנת 2014מימון בשנת 2015
טרוקרה18,035,00018,208,00018,373,000
כריסטיאן אייד אירלנד4,467,0004,778,0004,666,000
אוקספאם אירלנד3,140,0003,855,000---
וורלד וויז'ן אירלנד3,069,0004,943,0004,012,000
אוקספאם בריטניה--237,000---
אוקספאם אינטרנשיונל2,682,000--3,592,000[1]
הפדרציה העולמית לזכויות אדם (FIDH)200,000--200,000
הצילו את הילדים1,775,0001,782,0001,700,000
435,0002,869,000[2]
רופאים ללא גבולות1,230,0001,297,0001,728,000
מרכז הפעילות la faim647,000--804,000[3]
CIVICUS200,000120,000---
אמנסטי אינטרנשיונל (אירלנד)50,00050,000---
אינטרפייס50,00050,000---
קו קדמי--495,000484,000
שקיפות בינלאומית300,000--200,000
We Effect200,000200,000200,000
סה"כ36,045,00036,450,00031,563,000

לפרטים נוספים על מימון ישיר לארגונים לא ממשלתיים בישראל, על בסיס הגשות לרשם העמותות הישראלי, ראו נספח 2.

מימון עקיף מ-Irish Aid לארגונים ישראלים ופלסטינים

ארגונים לא ממשלתיים בישראל, בגדה המערבית, ובעזה מקבלים מימון עקיף  באמצעות הארגונים הבאים:

 • טרוקרה מציין את הארגונים הבאים כשותפים: בדיל, בצלם, גישה, מי מרוויח מהכיבוששוברים שתיקהאל-חק, המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, תכנית הליווי האקומנית בפלסטין ובישראל, קאריטס ירושלים, סיוע רפואי לפלסטינים, והתכנית הקהילתית לבריאות הנפש בעזה. טרוקרה אינו מציין מה השותפות כוללת או את סכומי  הכסף הניתנים לארגונים.
 • בדיל – מרכז המידע לזכויות השיבה והתושבות הפלסטיניות מאשים את ישראל ב"גזענות בחסות המדינה" על בסיס קבוע, ב"טיהור אתני שיטתי", "רצח עם איטי", "עקירה בכפייה של פלסטינים" ובהיותה "משטר אפרטהייד קולוניאלי".
  • בדיל מתמקד בקידום נרטיב ה"נכבה" ו"זכות השיבה" שמשמעותו יישומה היא חיסולה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.
  • במאי 2010 בדיל העניק פרס כספי של 600 דולר לאיור אנטישמי. האיור הוא ייצוג בוטה של דימויים אנטישמיים קלאסיים, וכולל אדם יהודי הלבוש מחלצות חסידיות מסורתיות, עוטה פאות ובעל אף מכופף ועקום. הוא עומד מעל ילד הרוג וגולגולות ומחזיק בקלשון נוטף דם. בתגובה לחשיפת האיור כמה מתורמי הארגון הקפיאו את העברת הכספים אליו..
 • אל-חק – ראו לעיל.
 • המרכז הפלסטיני לזכויות אדם – ראו לעיל.
 • מי מרוויח קיבל מעל 380,000 ש"ח מטרוקרה בשנים 2017-2014.
  • "מי מרוויח" יוזם קמפיינים להחרמת בנקים ישראלים וזרים, חברות אבטחה, תשתיות אזרחיות וחברות פרטיות. בנוסף, מסייע לקמפיינים של BDS ברחבי העולם באיתור חברות לפעול נגדן.
 • שוברים שתיקה קיבל למעלה מ- 725,000 ש"ח מטרוקרה בשנים 2017-2014.
  • בשנת 2014, קיים תערוכת צילומים במימון טרוקרה בדבלין שנטען כי היא מתארת את "המציאות היומיומית של השירות" בשטחים. כפי שתועד על ידי NGO Monitor, עדויות אלה הן אנונימיות ובלתי ניתנות לאימות, כדי לקדם את מטרותיו הפוליטיות.
  • שוברים שתיקה מעלה האשמות גורפות המבוססות על עדויות מקומיות, אנונימיות ובלתי ניתנות לאימות של חיילים מדרג נמוך. "עדויות" אלו חסרות הקשר, מוטות פוליטית ומתעלמות מהמציאות המורכבת בשטחים. בנוסף, הן משקפות פרשנות מעוותת של הסכסוך במטרה לקדם את האג'נדה של פעילי שוברים שתיקה, ובכך "מתדלקות" את הקמפיין הבינלאומי להכפשתה של ישראל.
 • בצלם קיבל מטרוקרה למעלה מ-325,000 ש"ח בשנים 2017-2014, כמעט 550,000 ש"ח מכריסטיאן אייד, וכמעט 20,000 ש"ח מ-Front Link BOL.
  • בצלם שואף לשנות את מדיניות ממשלת ישראל באמצעות שימוש בהאשמות לא מבוססות בדבר הפרות זכויות אדם על ידי ישראל. הארגון היה פעיל מאוד במהלך ולאחר מבצע "צוק איתן" (2014) ופרסם מספר רב של הודעות והצהרות פוליטיות. אלו אופיינו בהאשמות משפטיות ועובדתיות מעוותות שבמקרים רבים התקבלו על ידי התקשורת כפי שהם ללא ביקורת או ניסיונות לאמתן.
 • גישה קיבל מטרוקרה למעלה מ- 540,000 ש"ח בשנים 2017-2014, ולמעלה מ-450,000 ש"ח מאוקספם בריטניה בשנים 2015-2013. למידע נוסף על גישה ראו לעיל.
 • ארגון זוכרות קיבל יותר מ-275,000 ש"ח מכריסטיאן אייד (2015), כמעט 26,000 ש"ח מאוקספם בריטניה (2014), ו-46,000 ש"ח מטרוקרה (2013).
 • רבנים לזכויות אדם קיבל מטרוקרה קרוב ל-450,000 ש"ח בשנים 2014-2013.
 • טרוקרה שותף גם עם תכנית הליווי האקומנית בפלסטין ובישראל (EAPPI) אשר מכפישה את ישראל באמצעות האשמתה ב"אפרטהייד", "פשעי מלחמה", "בנטוסטן", ומתייחסת לגדר הביטחון נגד הטרור כאל "רשע". פעילי התכנית מציגים נרטיב פלסטיני חד-צדדי, משתתפים בפעילות להנצחת ה"נכבה" הפלסטינית, מקדמים את "זכות השיבה", מתעלמים מהתקפות טרור נגד ישראלים, ומאשימים רק את ישראל בסכסוך. התכנית מעורבת בקמפיינים של BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות) הכוללים "פעילות פוליטית" נגד "תאגידים שיש להם קשר והפועלים בהתנחלויות הלא חוקיות".
 • טרוקרה שותף עם סיוע רפואי לפלסטינים (MAP) מייסדת הארגון סווי אנג צ'אי הפיצה סרטון שיצר הניאו-נאצי האמריקני דייויד דיוק, המתואר בעמוד היוטיוב של דיוויד דיוק כ"חושף את מטריקס השליטה הציונית באמצעי התקשורת, בפוליטיקה ובעולם הבנקאות וכיצד כל חלק במטריקס השבטי הזה תומך ומגן על האחר!" זוהי דוגמה אחת על אנטישמיות מתוך רבות בהן הארגון מעורב.
  • בשנים 2014-2013 ד"ר מאג'ד נסאר שירת כמנהל התכניות בגדה המערבית של MAP. לנסאר יש קשרים לכאורה לחזית העממית. לפי מסמך מ-2007 שפורסם על ידי הקרן הגרמנית פרדריך אברט, ישראל מנעה את יציאתו לחו"ל של נאסר משנת 2001, החלטה שאושרה על ידי בג"ץ.

מימון עקיף לארגונים ישראלים בהתבסס על דוחות שנתיים ורבעוניים לרשם העמותות (בשקלים)

ארגוןתורםשנהסכוםפרויקט
זוכרותכריסטיאן אייד2015275,830תמיכה בדיון חינוכי על "זכות השיבה"
אוקספאם בריטניה201425,878Supporting an educational program
טרוקרה201346,000Collecting testimonies project
מי מרוויח מהכיבושטרוקרה2017114,770מחקר
201685,068
201586,754
201494,496
קואליציית נשים לשלוםטרוקרה201323,847פרויקט של ארגון "מי מרוויח מהכיבוש"
שוברים שתיקהטרוקרה201790,003תמיכה כללית
2016105,865
2015384,408
Front Line Bol201631,517פעילות ציבורית
201472,377
בצלםFront Line BOL201519,293תמיכה כללית
כריסטיאן אייד אירלנד2017121,147תמיכה כללית
2016168,168
2015171,821
2014187,564תמיכה כללית
2013188,920
טרוקרה201768,682הכשרה מגדרית
201661,479
21,236תמיכה כללית
2015104,331תמיכה כללית
201472,111לא זמין
2013143,568
גישהטרוקרה2017138,919לקדם את כיבוד המשפט הבינלאומי בתוך הרשויות הישראליות
2015211,530לקדם את כיבוד המשפט הבינלאומי בתוך הרשויות הישראליות
2014153,082
אוקספאם בריטניה201746,070לקדם זכויות כלכליות
2016197,141
201589,911
2014233,444
2013131,311
רבנים לזכויות אדםטרוקרה2013213,818לא זמין
2014231,704
המוקדטרוקרה20137,084לא זמין
2014159,395

[1] דו"חות שנתיים כפי שהוגשו לרשם העמותות. ראו:

http://index.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamAmutot/services/Pages/NetuneyAmutot.aspx.

 

שותפים

מימון ישיר לארגונים ישראלים בהתבסס על דוחות שנתיים ודיווחים רבעונים שהוגשו לרשם העמותות (בשקלים)

ארגוןתורםשנהסכום בשקליםפרויקט
יש דיןMFA – אירלנד2017363,942פרויקט אכיפת החוק, קרקעות, וחקירת כוחות הביטחון
2015379,800פרויקט אכיפת החוק, קרקעות, וחקירת כוחות הביטחון
2014425,700פרויקט חקירת כוחות הבטחון
2013428,330פרויקט חקירת כוחות הבטחון
גישהאייריש אייד2016356,418לקדם את מטרות הארגון
2015380,241לקדם את מטרות הארגון
2014430,146לקדם את מטרות הארגון
2013431,935לקדם את מטרות הארגון
עמק שווהMFA –אירלנד201493,304לא זמין
קומט מיMFA-אירלנד2016299,377התקנת מערכות חשמל ומים
איירש אייד2014358,311לא זמין
2013287,149לא זמין
במקוםשגרירות אירלנד2016333,529C-זכויות תכנון בשטחי ובירושלים
2015359,249C-זכויות תכנון בשטחי ובירושלים
2014396,262C-זכויות תכנון בשטחי ובירושלים
2013318,597תמיכה כללית

נספח 1

כל המאמרים בנושא אירלנד