צרו קשר

דוברת:
Hodaya@ngo-monitor.org

דובר- תקשורת זרה
daniel.laufer@ngo-monitor.org

צוות המחקר:
research@ngo-monitor.org

להזמנת הרצאה:
communications@ngo-monitor.org

לתרומות ונושאים נוספים:
mail@ngo-monitor.org