פרסומים אקדמים

Publications > Academic Publications

מציג 1-9 מתוך 9

מעבר לגן ולג'ונגל: על גבולותיו החברתיים של שיח זכויות-האדם בישראל

מאמר זה עוסק בפער שבין האוניברסליות של המסר שנושאים ארגוני זכויות-אדם בישראל לבין הפרטיקולריות החברתית של מבשריו ושל מתנגדיו. אחת מהשאלות המרכזיות שתידונה בו היא השאלה מדוע עומדות "אוכלוסיות המטרה" שוב ושוב כחומה בצורה אל מול אותו מסר אוניברסלי של שוויון, צדק ושחרור שמוצע להן בלהט. המסגרת הפרשנית המוצגת במאמר זה אינה תחומה לגבולותיו של המקרה המקומי, וביכולתה לשפוך אור על גילויי התנגדות למסר זכויות-האדם בהקשרים גלובליים.

מציג 1-9 מתוך 9