אודות

NGO Monitor הוא מכון מחקר המספק מידע וניתוח, מקדם אחריותיות, ותומך בדיון מעמיק על הדוחות והפעילות של ארגונים לא-ממשלתיים הפועלים בתחום זכויות האדם והסיוע ההומניטארי.

מטרות ויעדים

מטרת NGO Monitor,  היא לייצר ולהפיץ ניתוחים ודו"חות ביקורתיים על התפוקות של קהילת הארגונים הלא-ממשלתיים הבינלאומית, לתועלת קובעי מדיניות ממשלתיים, עיתונאים, ארגונים פילנתרופיים והציבור הרחב. כוונתנו לפרסם עיוותים של סוגיית זכויות האדם במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי ולספק את המידע וההקשר החסרים לתועלתם של ארגונים לא-ממשלתיים הפועלים במזרח התיכון. אנו מקווים שהדבר יוביל לשיח ציבורי מושכל בנוגע לתפקידם של ארגונים לא ממשלתיים הומניטאריים.

היעד של NGO Monitor הוא לשים קץ לנוהג של מספר ארגונים לא-ממשלתיים שהכריזו על עצמם כ"ארגונים הומניטאריים" המנצלים את מושג ה"ערכים אוניברסאליים של זכויות האדם" לקידום סדר יום פוליטי ואידיאולוגי.

2019 דו"ח שנתי

2018 דו"ח שנתי 2017 דו"ח שנתי 15 שנים של
NGO Monitor