אודות

NGO Monitor הוא מכון מחקר המספק מידע וניתוח, מקדם אחריותיות, ותומך בדיון מעמיק על הדוחות והפעילות של ארגונים לא-ממשלתיים הפועלים בתחום זכויות האדם והסיוע ההומניטארי.

מטרות ויעדים

מטרת NGO Monitor,  היא לייצר ולהפיץ ניתוחים ודו"חות ביקורתיים על התפוקות של קהילת הארגונים הלא-ממשלתיים הבינלאומית, לתועלת קובעי מדיניות ממשלתיים, עיתונאים, ארגונים פילנתרופיים והציבור הרחב. כוונתנו לפרסם עיוותים של סוגיית זכויות האדם במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי ולספק את המידע וההקשר החסרים לתועלתם של ארגונים לא-ממשלתיים הפועלים במזרח התיכון. אנו מקווים שהדבר יוביל לשיח ציבורי מושכל בנוגע לתפקידם של ארגונים לא ממשלתיים הומניטאריים.

היעד של NGO Monitor הוא לשים קץ לנוהג של מספר ארגונים לא-ממשלתיים שהכריזו על עצמם כ"ארגונים הומניטאריים" המנצלים את מושג ה"ערכים אוניברסאליים של זכויות האדם" לקידום סדר יום פוליטי ואידיאולוגי.