נורבגיה הצטרפה לשבדיה, דנמרק, שוויץ והולנד במימון מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי (להלן: "המנהלת") והקצתה למסגרת זו 5 מיליון קרונות נורבגיות (יותר מ-600,000 דולר) למחצית השנייה של 2016. המנהלת היא מנגנון מימון שמעביר את הכספים מהממשלות לארגונים לא-ממשלתיים, בהם כאלה הפעילים במסגרת קמפיין החרם, משיכת ההשקעות והסנקציות נגד ישראל (BDS), כמו גם בקמפיינים אנטי-ישראלים אחרים. היא מנוהלת בשותפות על ידי המכון המשפטי באוניברסיטת ביר-זית (IoL-BZU) וחברה אירופית לייעוץ רב-תחומי (NIRAS).

לפי דו"ח פנימי של המנהלת, 80% מהמענקים ניתנים כ"מענקי ליבה" לארגונים שונים. מחקר של NGO Monitor הראה כי מתוך 24 ארגונים הזוכים למענקים אלה, 13 תומכים ב-BDS וזוכים ליותר מ-5.8 מיליון (יותר ממחצית) מסך התקציב הכולל של 10.4 מיליון דולר, זאת במשך ארבע שנים. חלק מהמוענקים אף משתמשים ברטוריקה אנטישמית, ובראש חלק מהארגונים עומדים פעילים הקשורים לכאורה לחזית העממית לשחרור פלסטין. מענקי הליבה ניתנים בין השאר לארגונים בדיל, אל חק, אדאמיר, ומפתאח. כולם ארגונים אנטי-ישראלים בולטים שנמצאים בחזית קמפיין הלוחמה המשפטית וה-BDS נגד ישראל.

ההחלטה של נורבגיה מה-1 ביוני 2016 להצטרף למנהלת התקבלה למרות ביקורת חריפה ודיונים שהתקיימו בפרלמנט ההולנדי ובפרלמנט השוויצרי בעניין מימון למסגרת זו. ביוני, הפרלמנט ההולנדי קיבל החלטה שקוראת להערכה מחדש של המימון למנהלת בשל התמיכה בארגוני BDS. בשוויץ, בעקבות חתימה של 41 חברי פרלמנט על הצעה לסדר היום, תתקיים הצבעה במושב הסתיו הקרוב.

לפי פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא NGO Monitor "אין קשר בין המטרות הרשמיות בהסכם בין נורבגיה למנהלת – קידום שוויון מגדרי, מנהל תקין ודמוקרטיזציה – לבין האופן בו המנהלת באמת פועלת. ארגוני החרם אינם פועלים בתחומים אלו בכלל, ועובדה זו מעלה שאלות מהותיות לגבי האופן בו ממשלת נורבגיה קיבלה את ההחלטה בעניין".

למידע נוסף על מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי ועל הארכגונים הנתמכים על ידי ראו את אתר NGO Monitor

ארגונים לא ממשלתיים הממומנים על ידי המנהלת כוללים בין היתר את:

2016 2015 2010
 Badil2016  Badil2015  badil_cartoon
  • אל-חק (מימון בשנת 2015: 710,000$), ארגון מוביל בקמפיינים להכפשת ישראל באמצעות תביעות משפטיות (לוחמה משפטית) בבית הדין הפלילי הבינ"ל, ופעילויות במסגרת ה-BDS. על פי בית המשפט העליון הישראלי, מנכ"ל אל-חק שעואן ג’בארין, הוא פעיל בכיר בחזית העממית לשחרור פלסטין (החזית העממית), ארגון טרור. מסיבה זו נמנעה כניסתו של שעואן לירדן.
  • אדאמיר (מימון בשנת 2015: 230,000$), פועל במסגרות בינלאומיות נגד ישראל ותומך ב-BDS. למספר אנשי צוות בארגון קשרים לכאורה עם ארגוני טרור.
    • ישראל הטילה איסור יציאה לחו"ל על יושב הראש של אדאמיר ואחד ממיסדיו, עבדאלטיף ע’יית, בשל חברותו לכאורה בארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. כמו כן נמנעה כניסתו לגדה המערבית בשנים 2011-2015.
    • חאלדה ג'ראר, סגנית יו"ר אדאמיר, היא חברה בכירה בחזית העממית. כוחות הביטחון הישראלים עצרו את ג'ראר במעצר מנהלי ב -1 באפריל 2015. ב-15 באפריל 2015 היא הואשמה בעבירות שונות לרבות חברות פעילה בארגון טרור (החזית העממית) ו״הסתה לחטיפת חיילים לצורכי מיקוח לשחרור אסירים, ובראשם אחמד סעדאת, מזכ״ל הארגון״.
    • יוסף חבש, משמש כחבר מועצת המנהלים באדאמיר. ישראל מנעה מחבש לעזוב את הגדה המערבית בשנים 2011-2012. הוא גם חבר הוועד הלאומי ב-BDS National Committee
    • איימן נאסר, חוקר באדאמיר, נעצר ב -15 באוקטובר, 2012 בשל קשרים לכאורה עם החזית העממית. ב -3 ביוני, 2013 בית המשפט הצבאי ביהודה הרשיע את נאצר, על פי הודאתו, בחברות בחזית העממית לשחרור פלסטין, ארגון הטרור המוכר כ"חזית העממית", ובביצוע שירות עבור אותו ארגון.

צילום מסך מאתר האינטרנט של משרד החוץ הנורבגי

Norwegian ministry of foreign affairs