מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי: דנמרק, שבדיה, שווייץ והולנד

מבוא

דנמרק, שבדיה, שוויץ, הולנד ונורבגיה מממנות במשותף ארגונים לא-ממשלתיים ישראלים ופלסטינים דרך "מנהלת זכויות האדם והמשפטי הבינלאומי" (להלן: המנהלת). למרות שממשלות אלו טוענות שהן מתנגדות ל-BDS, 65 אחוז ממימון המנהלת ניתן לארגונים לא-ממשלתיים המובילים את ה-BDS.

מידע כללי

מדינהדנמרקהולנדנורבגיהשבדיהשוויץ

פעילות

לחצו כאן לקריאת הדו"ח האחרון על פעילות הארגונים הממומנים על ידי מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי (2017)

 • דנמרק, שבדיה, שוויץ, הולנד ונורבגיה מממנות במשותף ארגונים לא-ממשלתיים ישראלים ופלסטינים דרך "מנהלת זכויות האדם והמשפטי הבינלאומי" (להלן: המנהלת). המענקים מנוהלים על ידי המכון המשפטי באוניברסיטת ביר-זית (IoL-BZU) ו-NIRAS, חברה אירופית לייעוץ רב-תחומי. באופן רשמי המדינות התורמות אחראיות על "קביעת המסגרת הכללית והמדיניות של המנהלת" ואישור התוכנית ומענקים ספציפיים.
 • חלק מהארגונים המקבלים מימון מהמנהלת מקדמים רטוריקה אנטישמית והם בעלי קשרים מתועדים לארגון החזית העממית לשחרור פלסטין (החזית העממית), המוגדר כארגון טרור על ידי ארה"ב, האיחוד האירופי, קנדה וישראל.
 • ב-22 בדצמבר 2017, בעקבות בדיקה על תמיכת דנמרק בארגונים לא ממשלתיים פלסטינים, הודיע משרד החוץ הדני כי יפסיק לממן את המנהלת. הוא הצהיר כי "רוב הסיוע הדני לארגונים שהושעו ב-2017, לא ישולמו. השר גם אישר ששיתוף הפעולה בין התורמים יופסק בסוף אותה שנה [2017]".
 • ב-30 ביוני 2017, בתכתובת עם NGO Monitor , אישר שר החוץ ההולנדי כי: "בשיתוף עם שאר המדינות התורמת למנהלת, הולנד החליטה להשעות שיתוף פעולה עם ארגון WATC עד להודעה חדשה".
 • ב-21 לאוגוסט 2017, אישרה ממשלת שוויץ כי המנהלת משעה מימון ל-WATC.
 • לפי אתר האינטרנט של המנהלת, "המטרה הכוללת של התוכנית היא לתרום למימוש היעיל של שמירה על זכויות האדם והמשפט ההומניטרי הבינלאומי בשטח הפלסטיני הכבוש ולהשפיע על התנהגות של נושאי המשרה הרלוונטיים, כולל ישראל, הרשות הפלסטינית והגורמים השלטוניים בעזה".
 • במנהלת טוענים כי הם עובדים "ביחד ובתמיכה בארגוני זכויות אדם ישראלים ופלסטינים בחברה האזרחית הפועלים בשטחים הפלסטינים הכבושים, במסגרת ההקשר של סיום הכיבוש הישראלי של השטחים הפלסטינים והקמת מדינה פלסטינית עצמאית דמוקרטית שבה זכויות האדם מכובדות".

מימון

 • תקציב מקורי לשלוש שנים על סך 17.6 מיליון דולר (2016-2014). בפועל דווח על 19.1 מיליון דולר.
  • 11.5 מיליון דולר  – מימון ליבה לארגונים לא-ממשלתיים.
  • 2.6 מיליון דולר – מימון פרויקטים.
  • 4.6 מיליון דולר – הוצאות כלליות ומנהלות.
  • ב-2016 המנהלת קיבלה תוספת של מיליון דולר משבדיה עבור מימון ליבה.
  • ב-2016, נורבגיה העניקה כ-600 אלף דולר למנהלת, לא ברור מה הייתה מטרת המענק.
 • המנהלת מעניקה מענקי "מימון ליבה" במשך שלוש שנים לארגונים שנבחרו מראש, לתמיכה בתקציבים הכלליים של הארגונים והפעילות הכוללת שלהם, עם הגבלות מועטות על השימוש במימון. (מימון ליבה הינו לכלל תפקוד הארגון ולא לפרויקט מסוים) בסך הכל נבחרו 24 ארגונים לא ממשלתיים קיצוניים ישראלים ופלסטינים הפועלים במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי (ראו טבלה בהמשך לרשימה המלאה). תוספת של מענקי "מימון פרויקטים" המסתכמים בעשרים אחוז מהתקציב וסכום לא ידוע של "מימון חרום" הוכרז בשנת 2014, כשרובו מועבר לאותם ארגונים המקבלים מימון ליבה.
  • 15 ארגונים מתוך 24 המקבלים מימון ליבה, תומכים בקמפיין ה-BDS. מענקים בסך  7.28  מיליון דולר.
  • 11 ארגונים מתוך 20 המקבלים מימון פרויקטים תומכים בקמפיין ה-BDS .
 • הארגונים הישראלים בצלם, במקום, שוברים שתיקה, גישה, המוקד לזכויות הפרט, רופאים לזכויות אדם, הוועד הציבורי נגד עינויים ויש דין, קיבלו סכום של 3.7 מיליון דולר מהמנהלת בין השנים 2014-2016.
 • חלוקת המימון לפי מדינות:
  • שבדיה: 5.7 מיליון דולר
  • הולנד: 3.1 מיליון אירו
  • שוויץ: 3.8 מיליון פרנק שוויצרי
  • דנמרק: 5.7 מיליון דולר; 8.35 מיליון דולר (2020-2017) (מוקפאים מ-2 ליוני 2017 בהמתנה לבדיקת משרד החוץ הדני)
  • נורבגיה (2016): 5 מיליון קרונה נורבגית (כ-600,000 דולר)

פעילות פוליטית ואנטישמיות

 • המנהלת מממנת ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים המעורבים בלוחמה משפטית נגד בכירים ישראלים וחברות שעושות עסקים עם ישראל, מקדמים קמפיינים של BDS, מקדמים את האג'נדה של 1948, משתמשים cאנלוגיה השקרית של "אפרטהייד" ואף מקדמים תעמולה אנטישמית. פעולות אלו מפרות את הגדרות האנטישמיות של ההתאחדות הבינלאומית לזיכרון השואה הבינלאומי IHRA וההגדרות של השדולה של הפרלמנט האירופי למלחמה באנטישמיות (European Parliamentary Group on anti-semitism).
 • בעקבות מבצע צוק איתן, המנהלת מימנה קטע וידאו, שהופק על ידי רשת מען (Ma’an Network), שהכיל הסתה אנטי-ישראלית. הסרטון הציג את ישראל כתוקפן היחיד של התקפות, תוך השמטת פשעי המלחמה הרבים של חמאס נגד אזרחים ישראלים והפרת זכויות אדם פנים-פלסטיניות.
 • בשנת 2014, בכנס השקה של המנהלת, המנכ"ל מוסטפא מרי "הדגיש את הקשיים העומדים בפני העם הפלסטיני ואת הצורך בתמיכה בארגוני החברה האזרחית בזכויות האדם והמשפט הבינלאומי, בעוד הוא מזכיר לקהל את המציאויות הדומות לאפרטהייד שאליהן חובה להתייחס". באירוע אחר באוניברסיטת ביר-זית מרי התייחס  ל"מדיניות הקולוניאליסטית של ישראל אשר החלה בשנות השלושים של המאה העשרים וייתכן שאף לפני כן" ובצורך ב"מסגרות משפטיות אשר יגדירו את הכיבוש כלא חוקי, יהפכו את הפעולות הישראליות לפשעים ויתמכו באיחוד של פלסטין והפלסטינים". מוסטפא מרי עבד בעברו בארגון הפלסטיני אל-חק, המוביל את הלוחמה המשפטית נגד ישראל ומקבל גם הוא מענקים ממנהלת זכויות האדם. (ראו בהמשך).
 • מיקום המנהלת במכון המשפטי באוניברסיטת ביר-זית הוא כשלעצמו משקף היבטים אלו. בפברואר 2014, המכון המשפטי באוניברסיטת ביר-זית פרסם דו"ח תחת הכותרת "קידום זכויות הפלסטינים בהתאם לחוק הבינלאומי: קווים מנחים" (אנגלית וערבית). מסמך זה הוא מדריך אסטרטגי לקידום "לוחמה משפטית", המצהיר ביחס לישראל כי "משטרים גזענים אסורים לחלוטין".
 • דו"ח זה פורסם בהבלטה בדף הפייסבוק של מנהלת זכויות האדם. לדברי שריף בסיוני, מומחה משפטי בינלאומי ואחד ממקימי בית הדין הפלילי הבינלאומי, אוניברסיטת ביר-זית הזמינה אותו לשאת דברים, אך משכה את ההזמנה לאחר שנודע לה כי הוא צפוי לדבר גם באוניברסיטאות ישראליות במאי 2015.

דוגמאות לארגונים לא-ממשלתיים פלסטינים הממומנים על ידי המנהלת:

 • בדיל (370,000 דולר) נוסד על מנת לקדם את "זכות השיבה" הפלסטינית והוא אחד ממובילי קמפיין ה-BDS העולמי נגד ישראל. הארגון עורך תחרות קריקטורות שנתית על "זכות השיבה", ומפרסם קריקטורות אנטישמיות באתר שלו, לצד אלו הקוראות לחיסולה של ישראל, דבר המוכר כצורה מודרנית של אנטישמיות. קריקטורה שזכתה בפרס כספי למקום השני בתחרות הציורים השנתית תחרות "אל-עודה" שבדיל ערך לציון ה"נכבה" בשנת 2010, ייצגה באופן בוטה דימויים אנטישמיים קלאסיים, וכללה אדם יהודי בלבוש חסידי מסורתי, בעל אף מכופף ועקום. הוא עומד מעל ילד הרוג וגולגולות ומחזיק בקלשון נוטף דם.

 • אל-חק (710,000 דולר, ב-2016 אושרה תוספת של 160,000 דולר) מגיש באופן קבוע חוות דעת משפטיות ודו"חות מוטים למועצת זכויות האדם של האו"ם וגופים בינלאומיים נוספים; הארגון הציע לחבל במערכות המשפט הישראליות באמצעות "הצפה של בית המשפט [העליון הישראלי] על ידי עתירות בתקווה לשבש את תפקודו ומשאביו". לפי בג"ץ, למנכ"ל אל-חק, שעואן ג'בארין, קשרים לכאורה לארגון החזית העממית לשחרור פלסטין ובשל כך נדחו בקשותיו לקבל אשרת יציאה מישראל וירדן. (פסיקות בג"ץ בעניין ( 20072009. ארגון החזית העממית מוגדר כארגון טרור על ידי האיחוד האירופי (ראו בהמשך).
 • המרכז הפלסטיני לזכויות האדם (PCHR) (710,000 דולר), ממובילי הלוחמה המשפטית נגד ישראל, ניסה להביא למעצרם של ישראלים באנגליה, הולנד, שווייץ, ספרד וניו-זילנד. הארגון הגיש תביעות לפיצויי נזיקין נגד בכירים ישראלים וחברות שמקיימות יחסי מסחר עם ישראל בארה"ב. כל התביעות נדחו בשלביהן הראשונים. הארגון מתאר באופן תדיר את מדיניות ישראל כ"אפרטהייד" ומאשים את ישראלב"טיהור אתני" ,ב"פשעי מלחמה" ו"בייהוד ירושלים". ראג’י סוראני, המייסד והמנהל של המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, היה "מנוע יציאה מפלסטין (כך במקור) מ-1977 עד 1990". בראיון עם סוראני נכתב שהוא ריצה 3 שנים [1979-1982] שנגזרו עליו על ידי בית משפט ישראלי שהרשיע אותו בחברות בארגון החזית העממית לשחרור פלסטין…". כמו כן נדחתה בקשתו לאשרת כניסה לארה"ב ומשום כך נמנעה השתתפותו בטריבונל של ראסל על פלסטין (Russell Tribunal on Palestine –RtoP) ב-2012. בפברואר 2014, ארגון החזית העממית לשחרור פלסטין, ארגן טקס בעזה לכבוד זכייתו של סוראני ב"פרס נובל אלטרנטיבי. ד"ר רבאח מוהאנה, חבר בלשכה המדינית של החזית  העממית, נשא נאום בטקס.
 • מרכז נשים לסיוע משפטי ויעוץ (Women’s Center for Legal Aid and Counselling – WCLAC) (710,000 דולר) מאשים את ישראל ב"ענישה קולקטיבית", "הפרת זכויות נשים" ובניסיון "לדכא התנגדות" על ידי "להתמקד נגד החברה האזרחית על מנת להשיג קרקעות וממשיכה לערער את היציבות הכלכלית, את הצמיחה ואת ההתפתחות של החברה הפלסטינית".
  • מנאל תמימי, עובדת בארגון WCLAC, מפרסמת דרך קבע ברשתות החברתיות קריקטורות אנטישמיות וקריאות הסתה לאלימות נגד יהודים וישראלים. בספטמבר 2015 צייצה בטוויטר:  "הערפד הציוני חוגג את יום הכיפורים שלו על ידי שתיית דם פלסטינים, כן הדם שלנו טהור וטעים אבל הוא יהרוג אותך בסוף."   באוגוסט 2015 תמימי צייצה: "אני שונאת את ישראל, אני מקווה שאינתיפאדה שלישית תבוא בקרוב ואנשים יתקוממו ויהרגו את כל המתנחלים הציוניים בכל מקום". ב-8 בדצמבר 2016 היא צייצה שוב: "אנו נמשיך להתנגד עד שהציוני האחרון ייהרג או יעזוב את פלסטין".

 • Stop the Wall (מימון דרך איחוד החקלאים הפלסטינים על סך 65,000 דולר), ממובילי קמפיין ה-BDS הבינלאומי, קיבל מענק לפרויקט פוליטי גלוי "לתרום למצב של אחריותיות וכבוד לזכויות אדם על ידי כל נושאי המשרה על ידי יצירת מנגנונים ליישום החלטות בית הדין הבינלאומי לצדק בנוגע לחומת הפרדה". הארגון טוען כי "החומה היא חלק בלתי נפרד מהפרויקט הציוני להוצאת הפלסטינים מפלסטין", ומתייחס ל"חומה כחלק בלתי נפרד מהשאיפות הגזעניות של הציונות" ומ"מדיניות הכיבוש הישראלי, הקולוניאליזם והאפרטהייד." סלאח חוואג'ה, ממנהיגי הארגון היה "חבר פעיל בחזית העממית לשחרור פלסטין" הוא נעצר על ידי כוחות הבטחון הישראליים שבע פעמים בין 1983 ל-1992 וריצה חמש שנות מאסר בין השנים 1992 ל-1997.חוואג'ה נעצר שוב ב-26 לאוקטובר 2016 וב-5 למרץ 2017 נידון לשנת מאסר.  נכון ל-13 בנובמבר 2016 עודנו מוחזק במעצר.
 • סכום נוסף ובלתי מוגדר של "מימון חרום" (אוגוסט 2014), ניתן לתשעה ארגונים לא-ממשלתיים שיועד לתיעוד "הפרות בקנה מידה נרחב של זכויות אדם והמשפט ההומניטרי הבינלאומי – רובם כנגד אזרחים פלסטינים " בעזה. במסגרת המימון הנוסף הזה הצהירה המנהלת על פעולותיה לתמוך ב"מאמצי תיעוד וחקירה נוכחיים ועתידיים על ידי ארגוני חברה אזרחית במטרה לתמוך ולסייע למנגנונים לאומיים ובינלאומיים", כמו חקירת מועצת זכויות האדם של האו"ם והמערכה לפתיחת תיקים נגד ישראלים בבית הדין הפלילי הבינלאומי.
 • אדאמיר – (325,000 דולר) יו"ר אדאמיר ואחד ממקימיו ,עבדולטיף ע'יית', היה מנוע יציאה על ידי ישראל בעקבות חברותו לכאורה בחזית העממית. חאלדה ג'ראר, סגנית יו"ר אדאמיר, היא חברה בכירה בחזית העממית ונעצרה בשנת 2015 על ידי ישראל לאחר שקראה לחטוף חיילים.
 • האגודה הבינלאומית לזכויות הילד – פלסטין (DCI-P) (378,000 דולר) – למספר חברים בוועד המנהלשל הארגון יש קשרים לכאורה לחזית העממית. מחמוד ג’ידה, חבר בחזית העממית, נכלא על ידי ישראל למשך 17 שנים בגין ביצוע "התקפות רימוני יד" נגד אזרחים ישראליים בירושלים ב-1968. האשם אבו מריה, עובד בארגוןתואר על ידי החזית העממית לאחר מותו ב-2014 כ"חבר" ו"מנהיג".

תקציב המנהלת

הדו"ח הכספי של המנהלת משקף הוצאות ניהול גבוהות ומשכורות של ארגונים לא ממשלתיים, בהיקף של 3.8 מיליון דולר – כרבע מסך התקציב.

מימון ליבה וחירום (2014-2017)

ארגוןסכום בדולריםמימון חירום (אוגוסט 2014)
עדאלה341,700---
אדאמיר498,700---
אל - דמיר366,700סכום לא ידוע
אל - מיזאן641,700סכום לא ידוע
אל - חק1,301,700---
בצלם1,301,700סכום לא ידוע
בדיל546,700סכום לא ידוע
במקום422,700---
שוברים שתיקה611,700סכום לא ידוע
האגודה הבינלאומית לזכויות הילד ( אב " י )- פלסטין1,104,700סכום לא ידוע
המרכז לדמוקרטיה ולזכויות העובדים בפלסטין471,700---
גישה719,700---
המוקד1,301,700---
המרכז הפלסטיני לזכויות אדם1,121,700לא ידוע
אגודת הנשים העובדות הפלסטיניות לפיתוח793,700---
רופאים לזכויות אדם - ישראל521,700---
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל572,700---
המרכז לסיוע משפטי ולזכויות אדם בירושלים611,700---
מפתאח611,700---
הוועדה הטכנית לענייני נשים674,000סכום לא ידוע
המרכז ללימודי נשים561,700סכום לא ידוע
יש דין501,700---
המרכז לייעוץ וסיוע משפטי לנשים
(Wclac)
1,301,700
המרכז לענייני נשים861,700

מענקים לפרויקטים

ארגוןסכום בדולריםמטרת הפרויקט
הקליניקה לזכויות אדם באוני ' אל - קודס25,000שדרוג יכולותיה של קליניקת זכויות האדם לרמה בה תהיה עצמאית בלימוד ובפיקוח על תיעוד הפרות של זכויות אדם בירושלים
הקואליציה העירונית למען זכויות הפלסטינים בירושלים50,000העצמת בעלי עניין בקרב החברה האזרחית הפלסטינית במזרח ירושלים הכבושה , בהם הורים , תלמידים , מורים ואנשי מנהלה במאבק בדה - פלסטיניזציה ובהגנה ובקידום התרבות והזהות הפלסטינית בחינוך במזרח ירושלים
מרכז המדיה הקהילתי65,000לתרום לקידום ולהגנה על זכויות הנוער ברצועת עזה באמצעות פיתוח יכולות השימוש במדיה ובמדיה החברתית בקידום ובהגנה על זכויותיהם ופיתוח מודעות קהילתית ותרבות שמכבדת זכויות אדם
מרכז הנשים למחקר ולייעוץ משפטי45,000לתרום לקידום זכויות נשים ושוויון מגדרי ברצועת עזה בהתבסס על המשפט ההומניטארי הבינלאומי ועל משפט זכויות האדם הבינלאומי
חוריאת50,000חיזוק תרבות של כבוד לזכויות אדם ולמשפט ההומניטארי הבינלאומי בשאיפה לחזרה פלסטינית נקייה מעינויים ומחוזקת על ידי שלטון החוק
מכון אבראהים אבו - לוע ' ד ללימודים בינלאומיים – אוני ' ביר זית70,000שיפור התהליכים הפוליטיים הקשורים בזכויות אדם , ובמיוחד ייצוג במחנות הפליטים ברצועת עזה ובגדה המערבית
קו לעובד60,000תמיכה בהחלת דיני העבודה הישראליים וקידום זכויות העובדים הפלסטינים המועסקים על ידי ישראלים בישראל ובשטחים הפלסטינים הכבושים
מרכז המחקר לאדמות72,000סיפוק תמיכה טכנית ומשפטית לקרבנות החרמת אדמות והריסות בתים בחמישה כפרים במחוז חברון כך שיוכלו לגשת למערכת המשפט הישראלית
מרכז מען לפיתוח68,211העצמת 140 מנהיגים צעירים בקהילה ברצועת עזה להכניס זכויות אדם ומשפט הומניטארי בינלאומי לתוך פעילותם החברתית ולהשפיע על בעלי תפקידים למלא את התחייבויותיהם כלפי בעלי הזכויות באמצעות פעילות הקשורה להפרות ספציפיות של זכויות אדם בדיאלוג המדיניות
רשת מען56,000יצירת תרבות פלסטינית אשר דורשת מהממשלה לתת דין וחשבון על הפרות של זכויות אדם ומגנה מפני הפרות אלה , באמצעות יצירת מודעות לזכויות האזרחים ויצירת ערוץ בו הציבור יכול לדרוש חקירות שקופות של הפרות של זכויות אדם , ורפורמה שיטתי של מוסדות הממשלה אשר מפרים זכויות אדם
מוסאוא – המרכז הפלסטיני למען עצמאות מערכת המשפט והמשפטנים45,000הפרויקט מאמץ גישה הוליסטית בעבודה שמטרתה יצירת חלקים הנוגעים לצדק בחוקה הפלסטינית המבוססים על זכויות אדם והמשפט ההומניטארי הבינלאומי ועל קונצנזוס חברתי
מוואטין80,000העצמת אזרחית לדרישת דין וחשבון על החוקים אשר נוצרו ללא מועצה פלסטינית מחוקקת מתפקדת
איחוד החקלאים הפלסטינים כארגון מארח לקמפיין " עצרו את החומה "65,000תרומה למצב של מתן דין וחשבון וכבוד לזכויות אדם על ידי כל בעלי התפקידים באמצעות יצירת מנגנונים ליישום החלטת בית המשפט הבינלאומי לצדק בעניין חומת ההפרדה
PARC - האגודה לפיתוח חקלאי97,850לתרום להגנה על אדמות חקלאיות ועל זכויות החקלאים בהתבסס על המשפט ההומניטארי הבינלאומי ועל משפט זכויות האדם הבינלאומי
לשכת עורכי הדין הפלסטינית55,000לחזק את חברי לשכת עורכי הדין הפלסטינית ואת הקהילה המשפטית בעזה לעסוק בהגנה על אזרחים כדי לחזק את זכויות האדם ולקדם את גישת הקורבנות למערכת הצדק
הצוות המייעץ הפלסטיני לארגונים לא ממשלתיים מתפתחים65,000לתרום לשינויי מדיניות מבניים לקידום זכויות בעלי המוגבלויות באמצעות תיעוד הפרת זכויותיהם , פעילות להחלת החוק למען בעלי המוגבלויות הפלסטיני והאמנה הבינלאומית על זכויות בעלי המוגבלויות
מרכז הייעוץ הפסיכו - סוציאלי לנשים50,000תרומה להפסקת האלימות כלפי נשים בחברה האזרחית , ובמיוחד רצח על רקע כבוד המשפחה לכאורה , באמצעות העמקת ההחלה של עקרונות זכויות האדם והמשפט הבינלאומי
רבנים לזכויות אדם70,000התמודדות עם ההפרות המתמשכות של זכויות אדם המתרחשות בשטחים הפלסטינים הכבושים בכלל ובאזור " גוש עציון " בפרט , באמצעות ייצוג משפטי לאפשר לקורבנות של הפרות זכויות אדם להשיג סעד ולהבטיח את השמירה על זכויותיהם
המרכז ליצירתיות למורים99,920קידום תפקיד החינוך ביצירת ציבור אזרחים משכיל , אחראי ופעיל אשר מוכן לציית ולהגן על תרבות של זכויות אדם , משפט הומניטארי ועקרון של כבוד החיים ולכבוד האדם
ארגון נשים למען חיים35,000תרומה להפחתת כל סוגי האלימות נגד נשים ולהעצים משפטית וחברתית נשים גרושות ( לפני מימוש ) בסלפית ובקלקיליה , כך שיכלו להגן על זכויותיהן

נספח 1

רשימה מלאה של ארגונים לא-ממשלתיים הממומנים על ידי מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי במחזור מימון הפרויקטים בשנים 2014-2016:

ארגוןשם הפרויקט20142015
חזון פלסטיני" דע את זכויותך " $85,320
עיר עמיםקידום זכויות אדם בסיסיות בשכונות מזרח ירושלים שמעבר לחומה $40,000
פורום מחשה ערביתשיפור הקהילה על סמך ניטור , תיעוד ודיווח על הפרת זכויות אדם במזרח ירושלים $97,500
ארגון סאוואהקידום כיבוד חייהם של פלסטינים קטינים $70,000
הפורום לעצמאות בני נועררתימת יכולת הפלסטינים לתבוע זכויותיהם , באמצעות ראיות של תיעוד בוידאו במזרח ירושלים $30,821
אלמקדסי לפיתוח וקידום החברההעצמת אזרחים פלסטיניים לקבל את זכויותיהם המלאות לאור חילול הקברים על ידי ישראל $70,000
האגודה לזכויות האזרח בישראלשמירה על זכויות אדם של פלסטינים החיים תחת הכיבוש $50,000
הקואליציה העירונית למען זכויות הפלסטיניםבחינה מחדש של המשפט הבינלאומי בנושא טרנספר אוכלוסיה : פרויקט המקדם אחריותיות על הקמת התנחלויות ועקירה בכפייה של פלסטינים$50,000$50,000
מרכז פלסטיני לייעוץחיזוק הגנת הילד במזרח ירושלים $100,000
ארגון העובדים מעןהגנה על זכויותיהם של העובדים ומחוסרי העבודה במזרח ירושלים $70,000
המרכז הירושלמי לנשיםקו חם לילדים ולמשפחותיהם $50,000
הרשת הירושלמית לסינגור קהילתישותפות להגנה : העצמת התושבים הפלסטיניים בירושלים המזרחית הכבושה $69,457
עמק שווהזכויות מקרקעין ומורשת ירושלים $50,000
אגודת ג ' הלין [ נבי סמואל ] (TJA)פיתוח החוסן של הכפר הבדואי פלסטיני ג ' האלין $32,484
מרכז המחקר לאדמותהגנה על זכויות הדיור וקרקעות הפלסטינים בשטח C $70,000
אגודת הנוער הפלסטינית למנהיגות הפעלת זכויותיד ביד נגד אלימות מתנחלים $98,958
המרכז להגנה על חירות וזכויות האזרח " חורייאת "נגד עינויים בשטחים הפלסטיניים - ההצטרפות הפלסטינית לאמנה הבינלאומית נגד העינויים$50,000$60,000
המרכז לשיקום מעינוייםחיזוק חוסנן קהילות מוחלשות המושפעות מאלימות מתנחלים ו / או מכוחות הביטחון הישראליים בחברון $50,000
הפורום להתפתחות חברתיתלשפר את התגובה המקומית של הזכות לעבוד וזכות הגישה לאנשים בעלי מוגבלויות ברצועת עזה $86,652
קרן קול החברה לקהילה ועבודה אזרחיתסנגור למשפחות עקורות ובתים שנהרסו ברצועת עזה $94,325
סה " כ$1,325,517

כל המאמרים בנושא מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי: דנמרק, שבדיה, שווייץ והולנד