שוברים שתיקה (BtS)

מידע כללי

מדינהישראל
אתר אינטרנטhttp://www.shovrimshtika.org/
נוסד2004
סטטוס משפטיחברה לתועלת הציבור
במילות הארגון להעלות את המודעות למציאות היום יומית בשטחים הכבושים וליצור שיח ציבורי על המחיר המוסרי שבשליטה צבאית על אוכלוסיה אזרחית וכיבוש ארוך שנים

מימון

 • מחזור הפעילות לשנת 2019 היה .29 מיליון ש"ח, הוצאות: 8.7 מיליון ש"ח.
 • מממני הארגון לשנים 2012-2021 כוללים את ספרד, האיחוד האירופי, משרד החוץ השוויצרי, סוכנות הפיתוח הבינלאומי הגרמנית, ICCO (הולנד), בראודרליק דלן (בלגיה), מכון החברה הפתוחה של ג'ורג סורוס, כריסטיאן איד (בריטניה), DanChurch Aid (דמנרק), הקרן החדשה לישראל, מדיקו אינטרנשיונל (גרמניה), טרוקרה (אירלנד) ונורבגיה, SIVMO (הולנד), ממשלת צרפת, מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי (מימון משותף משוודיה, דנמרק, שוויץ והולנד), קרן האחרים רוקרפלר, מכון החברה הפתוחה, הקרן החדשה לישראל ועוד.
 • בין השנים 2008-2018, הקרן החדשה לישראל אישרה מענקים לארגון על סך 2,112,541 דולר (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
 • לפי הדיווחים הרבעוניים של הארגון לרשם העמותות (כנדרש בחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה), בין השנים 2012-2021, שוברים שתיקה קיבל  31,642,017 ₪  מישויות מדיניות זרות.
 • לפי מידע הנחשף על ידי המדינות התורמות, שוברים שתיקה קיבל מענק מענק ליבה בסך 605,000 דולר בשנים 2014-2017 ממנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי (מימון משותף מדנמרק, שבדיה, שוויץ והולנד).
 • שוברים שתיקה מקבל מימון ישיר ועקיף מממשלות אירופיות רבות במשך שנים רבות. מהדוחות השנתיים שמפרסם הארגון עולה כי בשנים 2012-2016, התרומות ממדינות זרות לעומת תרומות פרטיות עמד על 59.9 אחוז. בדצמבר 2015, בעקבות פניות של NGO Monitor, האיחוד האירופי חשף כי הוא העניק לשוברים שתיקה 236,000 אירו (כ- 1 מיליון ₪) לשנים 2015-2017, במסגרת פרוייקט שכותרתו "חינוך לשינוי: זכויות אדם בחברה הישראלית".
 • הארגון קיבל שני מענקים מקרן האחים רוקפלר בסך 225,000  דולר לשנים 2018-2016.

פעילות

 • שוברים שתיקה "אוסף עדויות של חיילים ששירתו בשטחים במהלך האינתיפאדה השנייה", בטענה כי "העדויות מציגות תמונה עגומה של פקודות מפוקפקות בתחומים רבים על אזרחים פלסטינים [אשר] מדגימות את עומק השחיתות המתפשטת בצבא הישראלי … החברה הישראלית ממשיכה להעלים עין, ולהכחיש את מה שקורה בשמה".
 • הארגון פעיל בקידום האשמות של "פשעי מלחמה" נגד ישראל. האשמות אלה התבססו על עדויות "שמיעה" אנונימיות ולא ניתנות לאימות.
 • למרות שהארגון טוען שהוא פונה לחברה הישראלית, פעילות הלובי והתקשורת של הארגון מתמקדת בקהל הבינלאומי, כולל מצגות באירופה ובארצות הברית. יהודה שאול, מייסד שותף של שוברים שתיקה, הגן על מדיניות זו: "לפעמים כדי להכניס מסרים פנימה צריך לצאת החוצה".
 • ב 25 בנובמבר 2019 פרסם הארגון פוסט בפייסבוק בנושא אי הארכת אשרת השהייה של נציג HRW בארץ עומר שאקיר. בפוסט נכתב כי " שאקיר מגורש לא בגלל עמדותיו הפרטיות אלא בשל דו"ח שהוציא הארגון עצמו. במלים אחרות, לא את שאקיר מגרשת היום הממשלה, אלא את HRW, בניסיון בוטה למנוע ממנו גישה ישירה למה שמתחולל בשטח..". הפוסט נכתב בניגוד גמור לפסק הדין של בית המשפט המחוזי בו נאמר לHRW כי "הדלת פתוחה בפניו להעסקת אנשים אחרים בתפקיד זה לרבות אנשים שאינם מצדדים במדיניות הישראלית בנושאים שונים ואף מבקרים אותה חריפות ובלבד שלא יהיו פעילי חרם עקביים כדוגמת העותר." וכן בניגוד גמור לפסק בית המשפט העליון כי "שר הפנים ערך הבחנה ברורה בין עצם פעילותו של Watch Rights Human בישראל ובאזור לבין עניינו האישי של מר שאקר. הבחנה זו נומקה במאפייני הפעילות של המערערים, ועולה ממנה כי לא יהיה בהחלטת השר – וממילא, בהכרעה הנוכחית – כדי לסגור את שערי המדינה בפני נציגים אחרים של הארגון, או ארגונים דומים אחרים.. האמירות המצוטטות לעיל ואמירות אחרות נוספות, מיוחסות למערער כמי שפעל באופן אישי ולא כמייצג של הארגון."
 • בעקבות בקשת חופש המידע (FOI) לממשלת הולנד (אפריל 2019). ב- 23 ביולי 2019, הממשלה הסכימה לשחרר מסמכים שהוגשו על ידי שוברים שתיקה ובצלם. בחלק מהמסכים הוגדרו מספר יעדים של הארגון. אחד מהיעדים הוגדר כ"הגדלת ההתנגדות בזירה הבינלאומית לכיבוש הממושך של ישראל ". אחת מהמטרות ביעד היא:"עידוד קהילות יהודיות בתפוצות להשמיע את התנגדותן לכיבוש." בהקשר זה, יצויין כי שוברים שתיקה דיווחו לממשלת הולנד כי הם קיימו 10 ימי סמינר עם מנהיגי ארגון "IfNotNow", וכי היו מעורבים במספר מקרים של פרישת חניכי "תגלית" מהמסע בעקבות טענות על מדיניות צה"ל בגדה המערבית.
 • למרות שהארגון טוען שהוא פונה לחברה הישראלית, פעילות הלובי והתקשורת של הארגון מתמקדת בקהל הבינלאומי, בפרט בשנת 2018. בתקופה זו, בחודשים אוקטובר נובמבר בלבד קיים הארגון 19 הרצאות בארה"ב בקרב הקהילות היהודיות, בנוסף לעוד 5 הרצאות שהועברו באוסטרליה (פעמיים), גרמניה, אירלנד ושוויץ שהתקיימו החל מסוף 2017 .
 • ב-27 במאי 2018 שוברים שתיקה אירחו את עומר שקיר באירוע הקראת עדויות לוחמים ואף נתנו לו במה להקריא את אחת העדויות. שאקיר הוא פעיל BDS אנטי-ישראלי ונציג הארגון Human Rights Watch בישראל. משרד הפנים הישראלי החליט על ביטול אשרת העבודה שלו בגלל מוערבותו בקמפיינים אנטי-ישראלים, ונכון לתאריך 28 במאי 2018 הדבר נידון בבית המשפט המחוזי.
 • בנובמבר 2017, האיחוד האירופי אישר מענק בגובה 269,975 אירו למשך 4 שנים עבור "יש דין" לטובת פרויקט שמטרתו להגביר את "האחריות של אנשי כוחות הביטחון הישראלים על 'כניסות כפויות לבתים' (Forcible Home Entries – FHE)" זאת "על פי הסטנדרטים הדמוקרטיים והמשפט ההומניטארי הבינלאומי וזכויות האדם". לפי מסמך שהוגש לסוכנות הסיוע של האו"ם (UN OCHA), פרוייקט זה מוצא לפועל על ידי הארגונים יש דין, שוברים שתיקה ורופאים למען זכויות אדם.
  • בעוד קמפיין מהסוג הזה אופייני ליש דין, נראה כי הוא עומד בסתירה להצהרת המטרות של שוברים שתיקה המתחייבת לעסוק רק "בתמונה הרחבה של מדיניות הכיבוש, שאינה מוסרית מטבעה – ולא לעסוק בהתנהגות ספציפית של אף חייל באופן אינדיבידואלי".
  • שוברים שתיקה סרבו באופן עקבי לשתף פעולה עם המנגנונים המשפטיים של צה"ל, בטענה כי "אנו יודעים כי אין מדובר במקרים בודדים, וכי הפרת חוקים מאפיינת את מציאות הכיבוש. לכן אנחנו לא מוכנים לסייע להסרת האחריות מהמערכת והטלתה רק על החייל…  לצה”ל אין אפשרות להעמיד חיילים לדין על ביצוע המעשים האלה, כי המשמעות תהיה העמדה לדין של המערכת כולה ושל השיטה." מעבר לכך, בעבר, הארגון טען כי "חקירת החיילים הזוטרים מאפשרת לישראל להציג לגורמי חקירה בינלאומיים מראית עין של קיום מנגנוני חקירה אובייקטיבים, דבר העשוי ברמה המשפטית הבינלאומית להוות חסם בפני קיומן של חקירות חיצוניות לישראל".
 • בין ספטמבר 2012 ליוני 2016, קיים הארגון לפחות 80 הרצאות, תערוכות ואירועים ברחבי אירופה, ארה״ב, דרום אפריקה ואוסטרליה. (טבלה מפורטת).
 • ביוני 2016, אוניברסיטת בן-גוריון ביטלה את הענקת פרס ברלסון על סך 20 אלף ₪ לארגון שוברים שתיקה כיוון שהוא "אינו בקונצנזוס הלאומי". בתגובה, הקרן החדשה לישראל, התורמת לארגון, פרסמה פוסט בו היא מכריזה שהיא תתרום 20 אלף ₪ לארגון ומאשימה את אוניברסיטת בן-גוריון שהחלטתה נבעה "מפחד שהקמפיין הבא יהיה נגדה".
 • ב-14 ליוני 2016, פורסם סרטון בו נראה מייסד שוברים שתיקה, יהודה שאול, מספר לתיירים בישראל כי "אחד הכפרים – הכפר הזה, למעשה – זה חדש שהם חזרו (אליו), כי לפני כמה שנים המתנחלים פשוט הרעילו את כל מערכת המים של הכפר". מעולם לא הוכח ולא נמצאו עדויות שאכן אזרחים ישראלים הרעילו מקורות מים והתלונה היחידה שהוגשה בנושא בשנת 2004, נסגרה מחוסר ראיות. (ראו להלן: שימוש בשוברים שתיקה על ידי קמפיינים אנטי ישראלים).
 • בהמשך לבקשת הפרקליטות משוברים שתיקה לחשוף את זהותו של אחד מהחיילים שמסר עדות, סירבו נציגי הארגון לחשוף את זהות החייל ופרטי העדות. המקרה הביא לפתיחת הליך משפטי ב-23 למאי בו הפרקליטות ביקשה מבית המשפט צו שיורה לארגון להעביר את החומרים שבידיו. שוברים שתיקה טוען כי יש חיסיון עיתונאי למרות שאינו עוסק בפעילות עיתונאית.
 • ב-11 לינואר 2016, ערוץ 2 פרסם תחקיר בו נראה עזרא נאווי, פעיל קיצוני מההתארגנות תעאיוש, מבקר במשרדי שוברים שתיקה. בתחקיר נראית עובדת בשוברים שתיקה מעבירה לנאווי 1,400 ₪ במזומן. לא ברור לאיזו מטרה הועבר הכסף, אך ערוץ 2 הראה לאחר מכן את נאווי כותב צ'קים לפלסטינים כדי שישתתפו בהפגנות אותן הוא תכנן.
 • בקיץ 2015, במהלך הכשרה במשרד שוברים שתיקה, הסביר נדב וימן, רכז הפעילים כי "רוב הפלסטינים הם לא טרוריסטים אלא לוחמים למען החופש שלהם, לפעמים באמצעים שאני לא מסכים איתם. המילה טרוריסטים – קצת קשה לי איתה. למרות שמי שרוצח תינוקת במיטה שלה הוא טרוריסט… אם אתה מנסה להרוג חיילים אתה לא טרוריסט. ככה זה גם לפי החוק הבינלאומי". בהמשך אמר: "אם יש מדינה אחרת שכובשת את המדינה שלך, באזור שאתה חי בו, מותר לך להשתמש באמצעים אלימים נגד הכובש, רק נגד חיילים ושוטרים או משמר הגבול. נגד אזרחים לא…" וימן הוסיף כי "סרבנות זה לגיטימי, אבל אנחנו לא מעודדים את זה…"
 • בסרטון שפורסם על ידי ארגון "עד כאן", נראה וימן מסביר את תפקידו של הארגון באספקת מידע לגורמים בינלאומיים: "אתה לא מבין מה אנחנו מחוץ לישראל…הקהילה הדיפלומטית… אוקי, יהודה [שאול], אין בנאדם שלא מכיר את יהודה…שגרירים וחברי פרלמנט… ואנחנו מחוץ לישראל אנחנו הקול שנחשב מאוד אמין ומאוד ביקורתי ושאם נגיד רוצים איזה מידע פונים אלינו… יהודה לוקח כל שבוע שגרירים וקונסולים, חברי פרלמנט. עכשיו הוא היה עם חברי קונגרס אמריקאים שהגיעו לישראל…אף אחד לא יודע שהם הגיעו. אבל הם הגיעו ויהודה לקח אותם לסיור".
 • בניגוד להצהרת הארגון כי "התכנים והדעות [בפרסומיהם] זו אינם מבטאים את עמדת התורמים", מספר תורמים לארגון התנו לאחר מבצע עופרת יצוקה את העברת הכסף בהשגת מינימום "עדויות" שליליות, דבר הסותר את הצהרותיו, הופך אותו לארגון המייצג אינטרסים של תורמים זרים ופוגע קשות באמינותו ויכולתו לנתח את המציאות המורכבת בעת לחימה.
 • הארגון פעל לקידום להאשמות נגד ישראל לאחר הלחימה בעזה בינואר 2009. האשמות אלו התבססו על "עדויות" ושמועות אלמוניות ובלתי ניתנות לאימות.
 • בשנת 2010 פרסם הארגון ספר מגמתי תחת הכותרת "כיבוש השטחים: עדויות חיילים 2000-2010", אשר התיימר לספר גרסה חלופית ל"עמדה הישראלית הרשמית" לגבי פעולות צה"ל בשטחים. מחקר של NGO Monitor הראה שהספר עמוס בבעיות מתודולוגיות והעדויות שבו נתפרו לניתוח קבוע מראש הטוען באופן שקרי שהפעולות הישראליות אינן של הגנה עצמית אלה "להשליט טרור באוכלוסייה אזרחית".
 • הספר פורסם שנית תחת הכותרת "Our Harsh Logic" ותורגם לשוודית, גרמנית והולנדית. השקת הספר בשפות השונות שימשה בסיס לפעילות נוספת של דהלגיטימציה ודמוניזציה של ישראל, כולל האשמות בדבר "גזענות" ו"התנקשויות פוליטיות" לכאורה בפלסטינים, טענות שעזה עדיין "כבושה" ורמיזה לכך שישראל מבצעת "טיהור אתני" בשטח C.
 • ניתוח שכתב עמוס הראל בעיתון הארץ: "שוברים שתיקה… יש להם אג'נדה פוליטית ברורה, שהתואר "ארגון זכויות אדם" כבר לא ממש מכסה עליה. מי שמתאר באתר האינטרנט שלו את "השחיתות שפשתה במערכת הצבאית" עקב השירות בשטחים, אינו משקיף נייטרלי… אנשי "שוברים שתיקה" מבקשים להעביר מסר בדבר השלכות השירות בשטחים. נראה שזה בעיקר מה שמעניין אותם, הרבה יותר ממיצוי הדין בתקרית ספציפית." (17 ביולי, 2009)
 • הפעילים האנטי-ישראלים וחברי 'שוברים שתיקה', האחים יונתן ואיתמר שפירא, השתתפו במשט "יהודים לצדק בפלסטין" על סיפון "Irene". המשט ביקש להפר את מדיניותה הביטחונית של ישראל בנוגע לתעבורה הימית לעזה (ספטמבר 2010).
 • במהלך אירוע של שוברים שתיקה במוזיאון בשוודיה (מרץ 2011), איתמר שפירא אמר כי" אנו [הישראלים] למעשה יוצרים את הטרור נגדנו".
 • הארגון עורך סיורים בחברון ודרום הר חברון כדי להציע "…מפגש בלתי אמצעי עם מציאות הכיבוש הצבאי.". בכירי משטרה ישראלים ביקרו את הארגון שהוא "מתגרה…במתנחלים בתקווה שהמתנחלים יתקיפו אותם".

דוגמאות לשימוש בשוברים שתיקה על ידי קמפיינים אנטי ישראלים

 • ב-19 ליוני 2016, האתר הטורקי "אנדאלו", חזר על ההאשמות שוברים שתיקה בדבר המים (ראו לעיל) בהתבסס על "ארגון ישראלי שנלחם נגד הכיבוש שוברים שתיקה" ואף הוסיף עלילת דם שההוראה להרעיל את המים הגיעה מרבנים. מספר ימים לאחר מכן, יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס חזר על ההאשמה זו באיחוד האירופי (23 ליוני, 2016) אך התנצל מספר ימים לאחר מכן. שוברים שתיקה לא חזרו בהם מהטענה כי בור מים בכפר הורעל, אך טענו כי מקור האשמת עבאס הוא טעות בתרגום. (המקרה סוקר על ידי בן-דרור ימיני באתר YNET)
 • דו”ח ועדת החקירה של מועצת זכויות האדם על מבצע צוק איתן בעזה (2014), אותו הובילו וויליאם שאבאס ולאחר התפטרותו עקב קשריו עם אש”ף, מארי מקגוואן דיוויס, ציטט באופן נרחב עדויות אנונימיות של שוברים שתיקה. לאחר פרסום מסקנות הדו"ח, ארגון הטרור חמאס פרסם הודעה לעיתונות בה נטען כי "דו"ח האו"ם מתעלם מההודאות המפורשות על פשעי קצינים וחיילים ישראליים שנעשו בזמן ואחרי התוקפנות, וכן מהצהרותיהם כי קיבלו הוראות ישירות לפגוע באזרחם. חיילים רבים המסונפים לארגון הישראלי "שוברי שתיקה", אישרו פקודות ישראליות כאלו".
 • במהלך הפגנה שנערכה בדבלין ביולי 2014 למען עזה,  אמר חבר הפרלמנט האירי ריצ'רד בויד בארט: "[מדינת ישראל] נולדה בדם ונולדה בגזענות… היא נולדה באפרטהייד…. אין שני צדדים, יש את המשטר האפרטהייד הטרוריסטי הישראלי שבאופן אכזרי רוצחים אזרחים חפים מפשע…הגיע אלינו בשבוע שעבר חיילי צהל לשעבר משוברים שתיקה. כולם צריכים לקרוא את הספר שלהם על מנת שנבין שכל מה שישראל עושה היא לחלוטין באופן מכוון רצח, אלו האנשים שעשו את זה, הם תיעדו את זה איך הם צוו להרוג חפים מפשע ונאמר להם באופן מפורש על ידי המפקדים שלהם לתקוף אנשים חפים מפשע…"

דוגמאות לפעילות בינלאומית

פירוט התרומות מיישות מדינות זרה לפי דוחות שנתיים בשקלים חדשים

הנתונים לשנים 2018-2019 מבוסיים על הדוחו"ת השנתיים הזמינים. הנתונים לשנת 2020–2021 מבוססים על דוחות רבעוניים.

תורם2018201920202021
Trocaire (אירלנד)108,669119,087118,35058,050
Dan Church Aid (דנמרק)269,622276,789236,92179,336
האיחוד האירופי647,187452,980581,791
Broederlijk Delen (בלגיה)164,762160,927140,752199,034
NDC (שוויץ, שוודיה, דנמרק והולנד)1,601,0261,289,812
הולנד796,768
משרד החוץ השוויצרי292,418402,538842,268514,760
דנמרק731,380920,2261,670,994
CCFD (צרפת)37,80042,771
Medico (גרמניה)56,53558,25662,520
Misereor (גרמניה)194,955390,500389,415445,885
סוכנות הפיתוח הבינלאומי של ממשלת ספרד (AECID)135,74598,98756,265
UNDP232,294716,783516,480
אוקספם79,344
CAFOD (בריטניה)92,58794,40289,71090,338
Zivik (גרמניה)215,206
SIVMO (הולנד)57,73557,735
קרן סיגריד ראוסינג418,095417,986
קרן רוקפלר213,204213,960
מכון החברה הפתוחה705,030
Foundation for Middle East Peace (FMEP)35,28934,702

כל המאמרים בנושא שוברים שתיקה (BtS)