ארגון שוברים שתיקה זוכה כבר שנים למענקים ישירים ועקיפים ממספר ממשלות אירופיות שונות. בשנת 2014 (המידע המקיף העדכני ביותר הזמין) 61% מהתקציב השנתי של הארגון הגיע ממשלות זרות (אירופיות) באופן ישיר ועקיף. ההכנסה השנתית הכוללת של הארגון בשנה זו עמדה של 3.8 מיליון ₪.

המדינות התורמות המרכזיות של הארגון בשנת 2014 הן האיחוד האירופי, מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי (שוודיה, דנמרק, שוויץ והולנד) ונורבגיה.

בנוסף, בדצמבר 2015, האיחוד האירופי גילה בתגובה לשאילתה של NGO Monitor שהוא יתרום לארגון 236,000 אירו נוספים (כמיליון ₪) בשנים 2015-2017, במסגרת פרויקט "מחנכים לשינוי: חינוך לזכויות אדם בחברה הישראלית" (ראו טבלה מס' 1 להלן).

מחקר של NGO Monitor מראה כי מרבית מסגרות המימון האירופיות אינן פועלות בשקיפות ובאחריותיות לגבי התהליכים, המטרות והערכת ההשפעה של המימון. הקריטריונים לאישור מענקים אינם ברורים, כמו גם כיצד אלו עולים בקנה אחד עם מדיניות החוץ של המדינות התורמות. נוסף על כך, אין שקיפות בנוגע למנגנוני ההערכה שהמדינות מיישמות ביחס לפעילות הארגונים, או אם הן מסתמכות על דיווחים עצמיים בלבד מטעם הארגונים.

בנוגע למקורות המימון, ארגונים ישראלים מחויבים בחוק לדווח על תרומות מישויות מדיניות זרות. מרבית המידע בטבלה 2 להלן נלקח מרשם העמותות ומדו"חות שוברים שתיקה, ולא מהמדינות התורמות. מחקרינו מראים כי במקרים מסוימים מדינות מעבירות תרומות לשוברים שתיקה במספר ערוצים במקביל.

מימון מהאיחוד האירופי לשוברים שתיקה

(התקבל על ידי NGO Monitor ב-20 לדצמבר 2015)

פרויקטתיאורתאריך חתימת קבלןתאריך סיוםסכום
מחנכים לשינוי: חינוך לזכויות אדם בחברה הישראליתמטרות הפרויקט:
1.חינוך ישראלים צעירים לגבי חשיבות כיבוד זכויות האדם בשטחים הפלסטינים הכבושים, כולל במזרח ירושלים.
2.טיפוח כבוד לזכויות אדם והמשפט הבינלאומי בקרב הציבור הישראלי באמצעות הפגשתם הישירה עם הפרות זכויות אדם בשטחים הפלסטינים הכבושים כולל במזרח ירושלים.
3.השראת המשתתפים הישראלים לפעול לחיזוק הכבוד לזכויות אדם בחיים היומיומיים בשטחים הפלסטינים הכבושים, כולל במזרח ירושלים.
17/08/201531/12/2017236,000 אירו
מחנכים לשינוי: חיזוק הכבוד לזכויות אדם בחברה הישראליתמטרת העל היא לפעול נגד האפתיות ולהגביר את ההתנגדות בתוך החברה ישראלית להפרות של זכויות אדם המתרחשות בשטחים הפלסטינים הכבושים באמצעות חינוך מלמטה והעצמת ישראלים צעירים ליצור קשרים עם מעצבי דעת הקהל בישראל. 12/12/201131/12/2013160,914 אירו
מפגשים אישיים עם לוחמים ישראלים לשעברלתרום ליצירת אווירה של כבוד לערכי זכויות אדם ולאפשר צמיחה של ערכי הדמוקרטיה בישראל, לתרום לכך שישראל תעמוד בהתחייבויותיה עם אמנות זכויות אדם ועם המשפט הבינלאומי, ולקדם את הסיכוי ליוזמות שיחות שלום
12/12/200731/12/200852,242 אירו

פירוט התרומות מיישות מדינות זרה לפי דוחות שנתיים בשקלים חדשים

**הנתונים לשנת 2015 מבוססים על דוחות רבעוניים.

תורם2012201320142015201620172018
מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי (שוויץ, שוודיה, דנמרק והולנד)382,953166,2961,070,947742,699
Trocaire (אירלנד)76,02270,030384,408105,865205,449 108,401
Dan Church Aid (דנמרק)135,292125,594160,753115,178195,049164,947 269,642
Broederlijk Delen (בלגיה)270,024146,579177,533273,680157,324 77,678
Christian Aid (בריטניה)67,589293,500 219,000
משרד החוץ השוויצרי159,500283,753336,260
הקונסוליה הצרפתית בירושלים63,559
CCFD (צרפת)47,25841,600387,122387,359
Medico (גרמניה)50,67340,00042,00083,53260,533
Misereor (גרמניה)157,017333,139468,539346,074662,077305,049 400,686
סוכנות הפיתוח הבינלאומי של ממשלת ספרד (AECID)855,843177,660293,424166,296257,950140,000
האיחוד האירופי444,871422,566274,493518,321508,905481,495 634,520
ICCO (הולנד)153,541147,325150,337
שגרירות נורבגיה148,315248,823165,150154,910
NDC (שוויץ, שוודיה, דנמרק והולנד)238,50147,169
UNICEF110,900
אוקספם (בריטניה)25,000
המשרד לפיתוח בינלאומי- לוקסמבורג20,830
CAFOD (בריטניה)57,407105,913 92,587
Front Line Bol (אירלנד)31,517
Zivik (גרמניה)410,878
Bread for the World (גרמניה)75,56039,557
SIVMO (הולנד)53,306
קרן סיגריד ראוסינג413,180416,889
קרן רוקפלר203,264181,135
מכון החברה הפתוחה 833,709223,447
Foundation for Middle East Peace (FMEP)38,922
דנמרק1,300,000
הולנד755,915