האיחוד האירופי

מידע כללי

מדינההאיחוד האירופי

פעילות

 • האיחוד האירופי מעניק מימון לארגונים פוליטיים לא ממשלתיים בישראל העוסקים בסכסוך הישראלי-פלסטיני באמצעות מספר מנגנוני מימון. בשל המורכבות הרבה וחוסר התיאום בין הגופים השונים, כמו גם המחסור במאגר מידע מרכזי המבחין בין ארגונים לא ממשלתיים לגופים אחרים לא ניתן לקבוע במדויק את היקף התמיכה של האיחוד האירופי בארגונים לא ממשלתיים.
 • בשנת 2015 ועדה של הפרלמנט האירופי לענייני בקרה תקציבית (CONT) ביצעה מחקר בנושא "אחריותיות דמוקרטית ובקרה תקציבית של ארגונים לא ממשלתיים הממומנים מתקציב האיחוד האירופי." ב-16 במרץ 2017 הוועדה פרסמה טיוטת הצעת חוק בפרלמנט האירופי בהתבסס על ממצאי המחקר. הטיוטה מתייחסת באופן ישיר ל"מחקרים אחרים בנושא מימון NGOs, כמו למשל סדרת הדו"חות של NGO Monitor בנושא 'תמורה לכסף'" (Value for money). כתוצאה מכך נושא מימון האיחוד האירופי לארגונים לא ממשלתיים נמצא על סדר היום בבריסל.
 • ארגונים המקבלים מימון מהאיחוד האירופי מובילים קמפייינים ופעילויות פוליטיות שלא עולות בקנה אחד עם מדיניות האיחוד האירופי לקידום השלום ומסגרת שתי המדינות בסכסוך הישראלי-ערבי.

הסתה לאלימות:

 • ב-17 במאי 2017, הפרלמנט האירופי קיבל החלטה בעניין תהליך השלום במזרח התיכון ש"מדגיש את האחריות של הסמכויות הרלוונטיות באיחוד האירופי להמשיך ולהבטיח שמימון אירופי לא יוסט באופן ישיר או עקיף לארגוני טרור או לפעילות שמסיתה לפעולות כאלה". בניגוד הצהרה זו האיחוד מממן ארגונים שמסיתים ו/או מצדיקים טרור.
 • מאנאל תמימי, עובדת מטעם 'המרכז לסיוע ולייעוץ משפטי לנשים' (WCLAC), ארגון הממומן על ידי האיחוד האירופי, בדרך כלל עושה שימוש באנטישמיות ובאלימות מילולית ברשתות החבריות. בספטמבר 2015 תמימי צייצה בחשבון הטוויטר שלה "הערפדים הציוניים חוגגים את יום כיפור שלהם על ידי שתיית דם פלסטיני. הדם שלנו הוא טהור וטעים אבל הוא יהרוג אתכם בסוף." באוגוסט 2015 תמימי צייצה, "אני שונאת את ישראל, אני מקווה שאינתיפאדה שלישית תבוא בקרוב ואנשים יתקוממו ויהרגו את כל המתנחלים הציוניים בכל מקום." ב-8 בדצמבר 2016 היא צייצה שוב "אנו נמשיך להתנגד עד שהציוני האחרון ייהרג או יעזוב את פלסטין."
 • במקום לגנות את מעשיה, ארגוןWCLAC הגיש תלונה לאו"ם על ה"השתלחות הרבה בפעילת זכויות האדם הפלסטינית גברת מנאל תמימי."
 • הדווח המיוחד של האו"ם מיכאל לינק התייחס למנאל תמימי בדו"ח שלו בנושא ישראל, ותיאר אותה כ"מנהיגת תנועת המחאה" והעניק לה את התואר היוקרתי 'מגינת זכויות האדם'. בתגובה לתלונה מצד NGO Monitor למשרד נציב זכויות האדם של האו"ם, המועצה השיבה "המידע שסיפקתם נלקח ברצינות וההתייחסות למנאל תמימי תוסר מהגרסה הערוכה של הדו"ח".
 • ב-9 במאי 2017, הגיע מכתב ל- NGO Monitor המודיע כי הדו"ח עודכן ונגיש באתר האינטרנט של OHCHR. הגרסה המעודכנת אינה כוללת התייחסות למנאל תמימי והדו"ח המקורי הוסר. הדו"ח כעת נגיש כאן.
 • המרכז לסיוע ולייעוץ משפטי לנשים (WCLAC) יחד עם שני ארגונים שותפים קיבל 2.5 מיליון אירו מתכנית האיחוד האירופי במזרח ירושלים לפרוייקט שצפוי להסתיים באפריל 2019. בפברואר 2017, תמימי הוזמנה לדבר בוועידה בברצלונה במימון האיחוד האירופי בנושא "מניעת אלימות קיצונית."

תמיכה בארגוני BDS:

NGO Monitor בדק מספר תכניות מימון אזוריות של האיחוד האירופי המיועדות לישראל, הגדה המערבית ועזה, ומצא כי 29 מתוך 100 מענקים המנוהלים דרך המסגרות שנבחנו, מממנים ארגוני BDS (16.7 מליון אירו מתוך 67.1 מיליון אירו – כלומר כ-25%).  42 ארגונים מתוך סך 180 הארגונים הזוכים למענקים מטעם האיחוד האירופי תומכים ב-BDS – בין אם באמצעות השתתפות בפעילויות ואירועים, חתימה על עצומות ויוזמות או חברות בפלטפורמות BDS מובהקות. מספר ארגונים קיבלו יותר ממענק אחד.

העדר שקיפות:

 • האיחוד האירופי לא מצליח לעמוד בסטנדרטים מינימליים של שקיפות ואחריותיות בנוגע למימון הפרויקטים. תהליך קבלת ההחלטות בו נקבעים אילו פרויקטים יזכו למימון אינו חשוף לציבור הרחב. האיחוד האירופי לא חושף מידע על החברים בוועדת מקבלי ההחלטות או שיקוליהם. ההערכות הפרויקטים אינן מפורסמות, מה שלא מאפשר את היכולת לאמת באופן עצמאי שאכן מושגות מטרות פרויקטים ואם הן משקפות את מדיניות החוץ והיעדים של האיחוד האירופי.
 • בנוסף, ההחלטה אילו ארגונים לא ממשלתיים ואילו פרויקטים של ארגונים לא ממשלתיים יזכו למימון אירופי נעשית על ידי פקידים עלומים בנציגויות המקומיות של הנציבות האירופית. ייתכן ויש לאותם פקידים קשרים אישיים עם הארגונים המקבלים את המימון דבר המהווה ניגוד עניינים ברור, או שהם מונחים משיקולים אידאולוגיים ולא ענייניים. בקשות של חברי הפרלמנט האירופי ושל NGO-Monitor לחשוף את השמות ואת הרקע של מקבלי ההחלטות לא נענו.
 • מידע חלקי על המענקים לארגונים לא ממשלתיים ניתן למצוא באתרי האינטרנט שלמשרד הסיוע הטכני של האיחוד האירופי במזרח ירושלים ושל נציגות האיחוד האירופי לישראל בתל-אביב.

מנגנוני המימון:

"פיקוח על פעולות הקולוניאליזם של ישראל בגדה המערבית ובעזה הוא פרויקט משותף של המכון למחקר יישומי ירושלים ול-LRC . מטרת הפרוייקט, שממומן על ידי האיחוד האירופי היא לבדוק ולבחון את פעולות הקולוניאליזם הישראליות במופעיהן השונים בגדה המערבית ועזה, ולהפיץ את המידע הרלוונטי בקרב מקבלי החלטות במדינות האירופאיות ולציבור הכללי."

טבלה: מענקים בהתבסס על מידע המפורסם באתרי האינטרנט של האיחוד האירופי.

ארגוןמימון ושנהמנגנון מימון האיחוד האירופישם הפרויקט
מרכז אעלאם365,803€ (2017-2019ENPIיצירת המועצה להגנה על חירויות: אבטחת המרחב הדמוקרטי לארגוני החברה האזרחית בישראל
נשים נגד אלימות299,966€ (2017-2019)ENPIקבוצת העבודה לשוויון בנושאים של המעמד האישי
עדאלה€717,994 (2013-2016)המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם"מאבק בפטור מעונש: מניעת עינויים, יחס בלתי אנושי, אחריותיות, ושיקום בישראל / בשטחים הפלסטינים הכבושים"
בלנדא – עמותה לנוער וצעירים ערביים ועדאלה €244,371 (2015-2017)המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדםקידום והגנה על זכויות חופש הביטוי של נוער ערבי בישראל.
בלנדא ו- Kayan€231,939 (2014-2016)המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם"נוער ערבי נגד מוות מלא כבוד"
בצלם בשיתוף פעולה עם האגודה לזכויות האזרח בישראל€233,043 (2014-2015)המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם"הגנה וקידום זכויות הקטינים הפלסטיניים במערכת המשפט הצבאית"
בצלם ובמיקום€250,000 (2015-2017)המנגנון האירופי לדמוקרטיה ולזכויות אדם"שמירה על זכויות אדם של קהילות פלסטיניות פגיעות המצויים בסכנת עקירה בכפייה בשטח C"
האגודה הישראלית לזכויות האזרח, הקרן החדשה לישראל, שתיל, וסיכוי€253,289 (2014-2016)המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדםחופש הדיבור ומאבק נגד שיח השנאה בישראל
בצלם והמוקד להגנת הפרט€204,576 (2016-2017)המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדםנוער במעצר: מניעת התעללות בקטינים פלסטינים ממזרח ירושלים המוחזקים במעצר
שוברים שתיקה ועיר עמים€236,000 (2016-2017)המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדםמחנכים לשינוי: חינוך לזכויות אדם בחברה הישראלית.
במקום והאגודה לזכויות האזרח בישראל€250,000 (2014-2016)ENPI "קידום הכרה בכפרים הבדואים בהתבסס על זכויותיהם, צורכיהם והשתתפותם הפעילה"
קומט-מי€486,913 (2014-2015)ENPI"מתן שירותי אנרגיה ברי קיימא לקהילות דרום הר חברון בשטח C בגדה המערבית"
המוקד€654,423 (2013-2016)המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם"כתיבת נזיקין: שחזור הצדק והכבוד לקורבנות העינויים"
מוסאוא€499,700 (2017-2019)ENPIפעולה מקומית למען שינוי לאומי: חיזוק החברה האזרחית הערבית בישראל
€250,000 (2014-2016) המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדםיחד למען עתיד טוב יותר: הקואליציה נגד גזענות בישראל
€246,725 (2014-2015)המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם"חיזוק השתתפות דמוקרטית של המיעוט הערבי"
€400,000 (2011-2014)"השקעה בתרבות הפלסטינית בישראל ובשטחים הכבושים"
רבנים לזכויות אדם€197,000 (2012-2015)המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם"סיוע משפטי למאבק בהשתלטות קרקע ועקירת פלסטינים בדרום הר חברון, ובאזור בית לחם וחברון"
Associazione Comunit Papa Giovanni XXIII ו-רבנים לזכויות אדם €288,177 (2015-2017)ENPI/PfPארץ התקוות והחלומות: התפשטות הסכסוך הלא-אלים בגדה המערבית.
יש דין€180,000 (2014-2016)המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדםהדרך לנישול: קידום הזכות לרכוש וחובת המדינה לשלטון החוק בגדה המערבית"
€199,610 (2013-2014)המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם"עמידה מנגד: החובה להתערב כחלק בלתי נפרד בחובתו של צה"ל להגן על פלסטינים ורכושם בגדה המערבית"
יש דין ו-עמק שווה€240,000 (2016-2017)המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדםזכויות לקרקעות ומורשת תרבותית בשטחC בגדה המערבית.
המכון למחקר יישומי ירושלים ARIJ€471,542 (2014-2016)המנגנון לפיתוח ולשיתוף פעולה- תוכנית שחקנים לא מדינתיים ורשויות מקומיות"חותרים לשירותים טובים יותר בקהילות התנדבותיות בשטחים הפלסטינים הכבושים דרך מעורבות של שחקנים לא מדינתיים פלסטינים בקהילות מקומיות."
המכון למחקר יישומי ירושלים ARIJ בשיתוף עם Land Research Center ועם כרם נבות.€497,040 (2014-2016)שותפות לשלום"התייחסות לפעולות ישראל ומדיניותה בשטחים הפלסטינים הכבושים."
חוג ההורים - פורום המשפחות€480,000 (2017-2019)ENPIנרטיבים בפעולה: בניית קהילות מעורבות באמצעות כוח הפיוס
€479,555 (2014-2015)שותפות לשלום"לאורך שני נרטיבים: חוויה ישראלית-פלסטינית מקבילה"
רופאים למען זכויות אדם – ישראל והקו החם לפליטים ומהגרים€868,627 (2013-2016)המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם"עוצרים את עינוי הפליטים ממדינות הסב-סהארה לאורך שביל ההגירה לצפון אפריקה."
אוקספם נוביב והמרכז הפלסטיני לזכויות אדם€411,861 (2014-2016)המנגנון האירופי לדמוקרטיה ולזכויות אדם"חיזוק זכויות האדם ונגישות למידע"
ארגון הנכים הבינלאומי, החברה הלאומית לשיקום, וההסתדרות הפלסטינית לסעד רפואי€743,206 (2014-2017)נציגות האיחוד האירופי בגדה מערבית וברצועת עזה"טיפוח ניכר לגיוס בעלי עניין להכללת אנשים עם מוגבלות בקהילתם באזורי שוליים בשטחים הפלסטינים הכבושים"
Y-care + YMCA- East Jerusalm€491,083 (2012-2017)נציגות האיחוד האירופי בגדה המערבית וברצועת עזה"העצמת נשים צעירות מנודות חברתית בשטחים הפלסטיניים הכבושים ולהפכן פעילות מבחינה כלכלית ולסנגר עבור זכויותיהן עם מקבלי ההחלטות מקומיים"
Save the Children ,(דנמרק) מרכז מען לפיתוח, Save the Children International€599,568 (2012-2015)נציגות האיחוד האירופי בגדה המערבית וברצועת עזה"נוער לשינוי בקעת הירדן"
אוקספם איטליה, East Jerusalem YMCA, אגודת רוח האדמה (איטליה), המרכז הפלסטיני לפיתוח המשק€461,175 (2012-2013)נציגות האיחוד האירופי בגדה המערבית וברצועת עזה"יישובים בדואים במחוז ירושלים: מבידוד לייצוגיות והעצמה כלכלית חברתית טובה יותר"
CARE Osterreich, ההסתדרות הפלסטינית לסעד רפואי€588,947 (2013-2014)נציגות האיחוד האירופי בגדה המערבית וברצועת עזה"SANAD: השתתפות נשים בפיתוח הבריאות בקהילה"
קבוצת ההידרולוגיה הפלסטינית€391,772 (2014-2016)המנגנון האירופי לדמוקרטיה ולזכויות אדםקידום ושיפור זכויות נשים בתחום הדיור וזכויות הקניין ברצועת עזה
מועצת הפליטים הנורבגית והמרכז הפלסטיני לדמוקרטיה וליישוב סכסוכים€496,727 (2014-2015)המנגנון האירופי לדמוקרטיה ולזכויות אדם
Oxfam Novic, ההסתדרות הפלסטינית לסעד רפואי, Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC), Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC)€2,500,000 (עד 12/2016)ENPI/ תוכנית מזרח ירושליםהגנה על זכויות ושיפור חוסנן של קהילות פגיעות במזרח ירושלים – שלב שני.
המרכז הפלסטיני לדמוקרטיה ויישוב סכסוכים (PCDCR).€483,339 (2014-2015)המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם"מרחב מוגן לילדים מפני התעללות מינית".
DanChurch Aid   PalVision€1,495,377 (end date 02/2019)ENPI / התכנית למזרח ירושלים"קידום שינוי ומנהיגות צעירים במזרח ירושלים".
PalVision€950,000 (end date 02/2016)ENPI / התכנית למזרח ירושלים"שחקנים צעירים לשינוי חיוי במזרח ירושלים."

כל המאמרים בנושא האיחוד האירופי