Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)

מציג 1-10 מתוך 11

שבדיה

הממשלה השוודית מממנת מספר ארגונים לא-ממשלתיים ישראליים ופלסטיניים באמצעות מספר ערוצים. אחד היעדים למימון בהקשר של הסכסוך הערבי-ישראלי הוא "קידום בניית-שלום ותהליך שלום". אולם, המחקר של NGO Monitor מראה כי פעילותם של רבים מהארגונים המקבלים מימון שוודי אינה מתאימה למילוי יעדים אלו.

תגיות

אירלנד

אירלנד, באמצעות תכנית הסיוע הבינלאומית שלה אייריש אייד (Irish Aid), מספקת מיליוני אירו באופן ישיר ועקיף לארגונים לא-ממשלתיים הפועלים באירלנד, ישראל, הגדה המערבית ועזה.

תגיות

מציג 1-10 מתוך 11