ב-30 ליוני 2020, האיחוד האירופי פרסם את כל הפרטים למענקים שאושרו בשנת 2019 לארגונים לא-ממשלתיים. רוב המענקים הם ל-36 חודשים ולכן מסתיימים באוגוסט 2020.

ניתוח המידע החדש שנעשה על ידי NGO Monitor מראה כי בשנת 2019, האיחוד האירופי אישר שבעה מענקים בהיקף של 11.8 מיליון אירו לפרויקטים בירושלים, מתוך 42 מענקים בסך 37.1 מיליון אירו לפרויקטים בישראל, הרשות הפלסטינית ועזה שאמורים להיות מיושמים על ידי ארגונים לא-ממשלתיים.

חלק מהפרויקטים משקפים את ההטייה הפוליטית של האיחוד האירופי כפי שהופיעה בתוכנית האסטרטגית שלו משנת 2018: ״צורך דחוף לשמר את הזהות הפלסטינית של מזרח ירושלים״. אחד הפרויקטים אף נועד ״להגן על נכסי מורשת מוסלמיים ונוצריים דתיים ותרבותיים של הווקף1 כנגד הפרות ואיומים ישראליים״.

המענקים האלה ייחודיים לסכסוך הערבי-ישראלי: בבדיקה שערכנו, מתוך 38,447 מענקים הרשומים במערכת הדיווח של האיחוד האירופי שהוענקו ברחבי העולם בשנת 2019, הדוגמאות היחידות העוסקות ב״נכסי מורשת תרבותיים ודתיים״ באזורי סכסוך קשורים לפלסטינים. במחקר שנעשה, נמצאו רק שתי דוגמאות נמצאו רק שתי דוגמאות שבקושי רב ניתנות אולי להשוואה: 1) פרויקט אקדמי למיפוי מקומות זיכרון אסלאמיים באזור הוולגה במרכז רוסיה וניתוח החיים התרבותיים והחברתיים שלהם ו-2) פרויקט פיילוט לעריכת סקר ל-1500 בתי קברות יהודיים במספר מדינות אירופאיות וזיהוי פרקטיקות חיוביות בדרכי השימור שלהם והצעה למודל מוצלח לשימור. פרויקט זה הוא חלק מאסטרטגיה ל״העלאת המודעות לערך האירופי של מורשת והמגוון התרבותי של אירופה״

הגישה המוטה והפוליטית של האיחוד האירופי בכל הנוגע לפרויקטים בירושלים כוללת גם שיתוף פעולה עם מספר שחקנים בעייתיים, כולל קבוצות הקשורות בצורות שונות לארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. ביולי 2020, לאחר ששירותי הביטחון הישראליים עצרו עובדים במוסדות תרבות פלסטינים בירושלים שהלבינו כספים למטרות טרור, החזית העממית פרסמה הצהרה החוזרת כמעט אחד לאחד על השפה בה משתמש האיחוד האירופי. בהצהרה קרא הארגון לאיחוד להתערב נגד ״המתקפה הישראלית על הנרטיב הפלסטיני, הזהות התרבותית והלאומית״ ונגד ״המקומות הקדושים האסלאמיים והנוצריים, כמו גם כל המורשת הפלסטינית המרכיבה את המאפיינים של העיר ירושלים״.

האסטרטגיה האירופאית ״להגן על הזהות הפלסטינית של ירושלים״

בשנת 2018, מועצת אירופה פרסמה את ״תוכנית הפעולה השנתית בפלסטין לשנת 2018 (כולל התייחסות לתקציב 2019 ו-2020)״. אחד החלקים, המפורט בנספח 3 של המסמך הוא ״התמיכה במזרח ירושלים ב-2019,2018 ו-2020״, בו האיחוד אימץ ״גישה אסטרטגית לשימור הנוכחות של האוכלוסיה הפלסטינית והגנה על הזהות הפלסטינית של העיר״.

על מנת להשיג מטרה זו, האיחוד האירופי מתעדף את ״ההגנה על המורשת והתרבות הפלסטינית שכן יש צורך דחוף לשמר את הזהות הפלסטינית של מזרח ירושלים, בהתבסס על שיקום אתרים היסטוריים בעיר העתיקה וקידום חיי התרבות והפעילויות במזרח ירושלים״.

יתרה מכך, האיחוד האירופי מגדיר את ״הגנת התרבות והמורשת הפלסטינית במזרח ירושלים״ כמטרה אסטרטגית. כפי שמפורט, ״הדבר יתבצע על ידי (1) שימור אתרים תרבותיים והיסטוריים עם מיקוד מיוחד על העיר העתיקה והאזור הסובב אותה, (2) תמיכה באירועי מוזיקה, תרבות ואומנות, ותיאום עם ארגוני תרבות בעיר, (3) להבטיח שהמורשת התרבותית הפלסטינית תשאר בתוכנית הלימודים.״

לפי האיחוד האירופי, זה הכרחי להבטיח ש״המרחב המצטמצם לארגוני תרבות לא הופך להיות מוגבל מדי לארגונים המבקשים לפעול (סגירת חשבונות בנק, עיכוב חברי צוות, הפסקת פעילות בזמן הופעה, ביטול רישום ארגונים וכו״ וש״רשות העתיקות הישראלית לא מרחיבה עוד את עבודות השחזור שלה״.

המענקים והארגונים המעורבים

המטרות הפוליטיות של התוכנית הזאת באות לידי ביטוי בחלק מהמענקים ובזהות הארגונים שמקבלים את הכסף מהאיחוד האירופי. מספר דוגמאות (רשימה מלאה בנספח):

1. שם המענק: ״הגנה על מורשת תרבותית אסלאמית ונוצרית בירושלים״

סכום: 1,184,538 אירו

ארגונים מוערבים: PalVisionPASSIA

תיאור הפרויקט: ״לתרום לשימור האופי הפלסטיני והמורשת התרבותית של מזרח ירושלים באמצעות חיזוק הזהות הפלסטינית והגברת תחושת השייכות בקרב הפלסטינים. תת סעיף 1: הגנה על נכסי מורשת דתיים ותרבותיים מוסלמיים ונוצריים השייכים לווקף נגד הפרות ואיומים ישראליים. תת סעיף 2: הגברת היכולת הפלסטינית לזהות ולהעריך את המורשת התרבותית כדי שתהיה הבנה לגבי מה הם יכולים לעשות כדי להגן על מורשתם התרבותית״

2. שם המענק: ״טאלים ליל-ג׳אמיה: התערבות לחינוך כולל לילדי מזרח ירושלים״

סכום: 1,897,650 אירו

ארגונים מוערבים: Terre des Hommes (איטליה)

תיאור הפרויקט: "לתרום לשימור הזהות הפלסטינית של מזרח ירושלים הכבושה. בזמן קידום שוויון והכלה באימוץ גישה מבוססת זכויות, המתייחסת לצרכים של התלמידים הפלסטיניים והקהילה הצעירה בכללותה של מזרח ירושלים, הפרויקט מכוון לתרום לשיפור ההיצע החינוכי המסופק על ידי מערכת הווקף של מזרח ירושלים ולקדם את תפקידה כאחת מעמודי התווך להגנה על הזהות הפלסטינית של מזרח ירושלים״

יש לציין שזהו פרויקט מתמשך משנת 2012, כאשר המטרות נשארו זהות.

מערכת בתי הספר א-ווקף במזרח ירושלים, המימון האירופי ותכני ספרי הלימוד

מערכת בתי הספר של א-ווקף היא אחת מהמסגרות המרכזיות לתלמידים פלסטיניים בירושלים. בתי הספר של א-ווקף מזוהים עם משרד החינוך של הרשות הפלסטינית ומשתמשים בתוכנית הלימודים שלו.2 לפי ארגון IMPACT-se, ״תוכנית הלימודים הנוכחית של הרשות הפלסטינית אשר מלומדת בבתי הספר של א-ווקף היא קיצונית יותר מהתוכנית הקודמת… אין שום ראיה ל׳גישה מבוססת זכויות׳, ונראה שיש שם אימות של חומרי לימוד קיצוניים ולא מקובלים בבתי ספר שהאיחוד האירופי תומך בהם״.3

דוגמא הקשורה קשר ישיר למענק האירופאי היא זאת של ״חומרים בתוכנית הלימודים הפלסטינית 2020-2019 המתייחסים לשימור והגנה על הזהות הפלסטינית״ בדוח של IMPACT-se נכתב כי ״התוכנית מלמדת את התלמידים את העלילה שישראל מבצעת חפירות מתחת לאל-אקצה כדי לגרום לו להתמוטט. הם צופים בסרט בכיתה בנושא. המיתוס המסוכן הזה הוא בסיס לשפיכות דמים״

ארגון הטרור החזית העממית והמטרות האסטרטגיות של האיחוד במזרח ירושלים

ביולי 2020, כוחות הביטחון עצרו מספר עובדים במוסדות תרבות פלסטיניים, החשודים ב״הלבנת כספים, מימון טרור ועברות מס״. בתגובה, ב-26 ביולי 2020, ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין, המוכרז ככזה גם באיחוד האירופי, פרסם הודעה המכוונת לאיחוד האירופי ומוערבתו בירושלים.

תוך כדי שהוא מהדהד את השפה בה האיחוד האירופי משתמש במטרותיו האסטרטגיות לגבי ירושלים, ארגון הטרור טען כי ״הקמפיין הציוני הקנאי נגד מוסדות תרבות ואומנות בירושלים הוא חלק ממתקפה רחבת היקף הנועדה לייהד את העיר, לחסל את מאפייניה הערבים, ומהווה ניסיון נואש להכות בנרטיב, התרבות והזהות הלאומית הפלסטינית… הפשע הציוני המתמשך בעיר ירושלים הוא הדוגמא הטובה ביותר לגזענות הפאשיסטית של היישות הציונית, ששמה לה למטרה אתרים קדושים מוסלמים ונוצרים, כמו גם את המורשת הלאומית הפלסטינים המרכיבה את המאפיינים של העיר ירושלים״.

בנוסף, ארגוני הגג הפלסטיניים PNGO ו-PHROC פרסמו הודעה משותפת המאשימה את  ״המעשים והמדיניות הישראלית הבאים לידי ביטוי בצורות הבאות: 1) השתלטות על מוסדות ציבוריים במזרח ירושלים ושינוי הזהות שלהם מ-ערבי-פלסטיני ליהודי-ישראלי. 2) ניצול תקנות חירום וחוקים נגד טרור כדי להוציא מהחוק באופן גורף או להרשיע פעילים פוליטיים פלסטיניים או פעילים לא-אלימים וארגונים, להעניש את חבריהם ולסגור את המוסדות בכוח. 3) איסור פעילות למוסדות הקשורים לרשות הפלסטינית. 4) אכיפת מגבלות וצעדי ענישה על מוסדות פלסטיניים״. הארגונים החתומים קוראים לקהילה הבינלאומית ״לגנות בפומבי את קמפיין ההכפשה והדה-לגיטימציה המובל על ידי ממשלת ישראל הימנית וקבוצות לובי כגון NGO Monitor. לגנות את הניצול של תקנות שעת חירום וחוקים נגד טרור.. כדי להצדיק הפחדה, הגבלה, הרשעה וענישה של העבודה החיונית של ארגונים לא-ממשלתיים פלסטיניים במזרח ירושלים״.

השפה הדומה בין ההצהרות הפלסטיניות מצד אחד, לבין האיחוד האירופי מצד שני, באות בהמשך לקשרים שנחשפו בין האיחוד האירופי, החזית העממית וארגון הגג PNGO:

  • בין השנים 2019-2011, האיחוד האירופי אישר מענקים בשווי 37 מיליון אירו לארגונים לא-ממשלתיים בעלי קשרים לארגוני טרור המוכרזים ככאלה באיחוד האירופי.
  • בדצמבר 2019, במהלך פגישה עם בכירים אירופאים, נציגים מ- PNGO ״סרבו לחתום על בקשת מענק אירופאי הכוללת סעיף שמקבלי המענק חייבים להימנע מלהעביר כסף אירופי לקבוצות טרור או יישויות… בטענה כי קבוצות טרור פלסטיניות הם לא יותר מקבוצות פוליטיות״
  • במרץ 2020, נציג האיחוד האירופי ברשות הפלסטינית שלח ״מכתב הבהרה לגבי חוזי מימון של האיחוד האירופי״ לארגון PNGO, שם כתב כי ״זה מובן שאדם מקומי הקשור, מזדהה או תומך באחת הקבוצות המוזכרות ברשימת הקבוצות המוגבלות של האיחוד [ארגוני הטרור] אינו מנוע מלהנות מפעילויות במימון האיחוד, אלא אם כן השם הספציפי שלו/שלה ושם המשפחה מופיע ברשימה מגבילה של האיחוד״. בעקבות חשיפת המכתב, הוזמן שגריר האיחוד האירופי בתל אביב לנזיפה על ידי משרד החוץ בישראל ובכירים בפרלמנט האירופי פתחו בבדיקה מקיפה.

רשימת המענקים המלאה של האיחוד האירופי לפרויקטים בירושלים לשנת 2019

GrantDescription/ObjectivesAmountNGO partners
“East Jerusalem youth: agents of change”“The specific objectives of the action provides [sic] innovative youth -friendly and safe platforms, which are instrumental to their ability to represent and reflect youth visions in addressing EJ issues and IHL -IHRL breaches in EJ and the rest of the oPt. As well as targeted community members are mobilized to participate and contribute to fulfil their economic, political, cultural and social rights.”€4,987,500 millionPalestinian Vision (PalVision, or “Ruya”); Masar Ibrahim al-Khalil; The Young Men's Christian Association (YMCA); Afkar Production Company; danchurchaid
“Protection of marginalized communities in East Jerusalem through legal aid, planning, and advocacy”“Overall objective: To support the marginalized Palestinian communities of East Jerusalem, increase their resilience, prevent forcible transfer and reinforce the Palestinian identity of East Jerusalem.Specific objectives:1.To challenge the Israeli policies targeting the marginalized Palestinian communities in East Jerusalem, reduce their impact, and empower those targeted communities through legal aid and advocacy 2.To document, challenge and ultimately transform Israeli policies and me [sic].”€2,086,757 millionSociety of St. Yves; Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC); Land Research Center (LRC); Women's Centre for Legal Aid and Counseling (WCLAC); Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem (CCPRJ)
“Talim lil-Jamia: inclusive education intervention for east Jerusalem children”“Contribute to preserve the Palestinian identity of occupied East Jerusalem. While promoting equity and inclusion adopting a rights-based approach, thus addressing the needs of Palestinian students and the overall young community of East Jerusalem (EJ), the project intends to contribute to improve the educational offer provided by the Awqaf system of EJ thus promoting its role as one of the main pillars to protect the Palestinian identity of EJ. The contribution to the [sic].”€1,897,650 millionJerusalem Autistic Child Care Organization; Terre des Hommes Italy
“Protecting Islamic and Christian cultural heritage in Jerusalem”“To contribute to preserving the Palestinian character and cultural heritage of East Jerusalem (EJ) by strengthening the Palestinian identity and enhancing the sense of belonging among Palestinians. SO1: To protect Islamic and Christian Waqf religious and cultural heritage properties against Israeli violations and threatsSO2: To enhance Palestinians ability to identify and value their cultural heritage and have a good understanding of what can be done to protect their cultural heritage.”€1,184,538 millionPalVision; Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA); ACT For Alternative Dispute Resolution And Studies
“Emergency housing rehabilitation for women headed households and vulnerable families in east Jerusalem and Jerusalem governorate.”“The overall objective of this project is to respond to the immediate housing unit needs and protection of vulnerable populations in EJ and Area C of Jerusalem Governorate through self-help approach for the highly-vulnerable families by providing housing unit repairs and transitional housing unit solutions in order to meet the specific objectives.”€927,939Palestinian Housing Council (PHC)
“CEDAW implementation in Jerusalem”“Overall objectiveTo enhance the protection of Palestinian women's rights living under occupation in EJ. This comes within the framework of the limited implementation of CEDAW in Jerusalem, and lack of protection measures for Palestinian women living in Jerusalem where ambiguity prevails in concern to the responsible party to ensure the implementation of CEDAW. This comprises on protection of women and girls and enjoyment of basic rights in Jerusalem.”€279,895
and
€186,000
Miftah; Kayan-Feminist organization
“Decision 3790: maximising its opportunities and countering its harmful effects to realise socioeconomic rights in East Jerusalem.”“Overall objective: To hold Israel as the occupying power accountable to respect, protect and fulfil the socioeconomic rights of the Palestinian population in East Jerusalem (EJ).Specific objectives: : To maximise implementation by Israeli duty bearers of Government Decision 3790 for Narrowing Socioeconomic Gaps and Promoting Economic Development in East Jerusalem in a transparent, non-discriminatory and fair manner for the benefit of all EJ residents, in and beyond the Separation Barrier.”€299,977Ir Amim; Workers Advice Center