נושאים

אנטישמיות וארגונים לא-ממשלתיים

ארגונים רבים הטוענים לקידום זכויות אדם ואג׳נדה הומניטארית משתמשים ברטוריקה ובדימויים אנטישמיים במאבקם נגד העם היהודי ונגד זכות קיומה של מדינת ישראל.

התפקיד המרכזי של ממשלות אירופה במימון ארגונים לא ממשלתיים

מבוא לארגונים לא ממשלתיים: פעילות, מימון ותפקידם בקמפיין הדה-לגיטימציה נגד ישראל

מהם ארגונים לא-ממשלתיים? כיצד הם ממומנים? מה תפקידם בקמפיין ה-BDS ובקמפיינים נוספים של דה-לגיטימציה?

נושאים נוספים