נושאים

התפקיד המרכזי של ממשלות אירופה במימון ארגונים לא ממשלתיים

קמפיין הארגונים בנושא הפרת זכויות קטינים

מספר ארגונים פלסטיניים ישראלים ובינלאומיים התומכים בקמפיין ה-BDS מובילים קמפיין מאורגן וממומן להאשמת צה"ל בהפרת זכויות ילדים פלסטינים על מנת להפעיל סנקציות נגד ישראל. לחלק מאותם ארגונים קשרים לארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין המוכר ככזה על ידי ארה"ב, האיחוד האירופי קנדה וישראל.

נושאים נוספים