מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי: דנמרק, שבדיה, שווייץ והולנד

מבוא

 • דנמרק, שבדיה, שווייץ והולנד מממנות במשותף ארגונים לא-ממשלתיים ישראלים ופלסטינים דרך "מנהלת זכויות האדם והמשפטי הבינלאומי" (להלן: המנהלת). למנגנון מימון זה יש תקציב מוערך של 17.6 מיליון דולר במשך ארבע שנים, מתוכם 13 מיליון דולר לארגונים לא-ממשלתיים. המענקים מנוהלים על ידי המכון המשפטי באוניברסיטת ביר-זית (IoL-BZU) וחברה אירופית לייעוץ רב-תחומי (NIRAS).
 • במרץ 2014, המנהלת הודיעה על העברת מענקים בסך 10.5 מיליון דולר למשך שלוש שנים, ל-24 ארגונים ישראלים ופלסטינים, בהם ארגונים המעורבים בלוחמה משפטית נגד בכירים ישראלים ונגד חברות בעלות קשרים עסקיים בישראל, מקדמים קמפיינים של BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות) נגד ישראל, ומשתמשים ברטוריקה דמונית וההאשמות שווא בדבר פשעי מלחמה ואפרטהייד.
 • בין השנים 2008-2013, ארבעת הממשלות הנ"ל, בשיתוף עם המרכז לפיתוח ארגונים לא-ממשלתיים ברמאללה (NDC), העניקו 16 מיליון דולר בקירוב לארגונים ישראלים ופלסטינים במסגרת תכנית "זכויות אדם וממשל תקין". (ראו דוחות NGO Monitor בנושא המימון הבעייתי שלNDC  כאן וכאן).
 • טענות המנהלת בדבר ביצוע "תהליך הערכה שקוף ומעמיק" לגבי הארגונים המועמדים למענקים, אינן נתמכות על ידי פעילות הארגונים בשטח.
 • הראיות מצביעות על כך שלמרות השותפים החדשים וההתמקדות הרשמית ב"זכויות אדם והמשפט ההומניטארי הבינלאומי גם יחד", התמיכה לארגונים פוליטיים אנטי-ישראלים ממשיכה.
 • המנהלת מעניקה "מענקי ליבה" לארגונים הנבחרים מראש. "מענקי הליבה", אשר להם הגבלות חלקיות, תומכים בתקציב הכללי של ארגונים ובקידום האג'נדה שלהם.
 • לדוגמה, הארגון הפלסטיני בדיל קיבל "מענק ליבה" מהמנהלת. ארגון בדיל מקדם את רטוריקת ה"התנגדות" וה"שהידים", ומקדם יוזמות נגד תהליך השלום ולמען מסגרת של "מדינה אחת". הארגון גם מקדם קמפיינים של BDS והיה מעורב בפעילויות אנטישמיות.
 • בפברואר 2014, המכון המשפטי באוניברסיטת ביר-זית פרסם דו"ח בשם "קידום זכויות הפלסטינים בהתאם למשפט הבינלאומי: קווים מנחים" (אנגלית וערבית). מסמך זה מהווה מדריך אסטרטגי לניצול מושגים משפטיים על מנת להכפיש ולבודד את ישראל בזירה הבינלאומית (לוחמה משפטית), ולהדגיש שבלי קשר לגבולותיה, ישראל היא בין ה"משטרים הגזעניים אשר קיומם אסור לחלוטין ללא יוצא מהכלל". דו"ח זה פורסם בהבלטה בדף הפייסבוק של מנהלת זכויות האדם.
 • בכנס ההשקה של הדו"ח, מנכ"ל המנהלת, מוסטפא מרי, השתתף בפאנל בו נידונה ה"מדיניות הקולוניאליסטית של ישראל אשר החלה בשנות ה-30 של המאה העשרים וייתכן שאף לפני כן" ובצורך ב"מסגרות משפטיות חדשות אשר יגדירו את הכיבוש כלא חוקי, יהפכו את הפעולות הישראליות לפשעים ויתמכו באיחוד של פלסטין והפלסטינים". מוסטפא מרי עבד בעברו בארגון הפלסטיני אל-חק, המוביל את הלוחמה המשפטית נגד ישראל ומקבל גם הוא מענקים ממנהלת זכויות האדם.
 • מרווט רישמאווי, יועצת בריטית אשר עובדת באופן רציף עם המנהלת, חיברה הערכה של המימון הקודם מטעם מדינות אלו באמצעות ה-NDC. הערכה זו קראה להתמקדות רחבה יותר במשפט הבינלאומי ו"פיתוח אסטרטגיה למנהלת זכויות האדם והמשפט ההומניטארי הבינלאומי בפלסטין". כמו מרי, לרישמאווי יש ניגוד עניינים, שכן היא עבדה עם ארגון אל-חק ואוניברסיטת ביר-זית, כמו גם עם  ארגונים אנטי-ישראלים נוספים.

מידע כללי

מדינהדנמרקהולנדנורבגיהשבדיהשוויץ

פעילות

 • התמקדותה החדשה של המנהלת במשפט ההומניטארי הבינלאומי יחד עם השותפות של המכון המשפטי באוניברסיטת ביר-זית מהווה מקור לדאגה. הרטוריקה הקיצונית והפוגענית שעושה בה המכון המשפטי מראה כי הוא אינו מסוגל לנהל את הפרויקטים של המנהלת או ליישם את מטרת המנהלת של "דיאלוג מדיניות".
 • בפברואר 2014, המכון המשפטי באוניברסיטת ביר-זית פרסם דו"ח תחת הכותרת "קידום זכויות הפלסטינים בהתאם לחוק הבינלאומי: קווים מנחים" (אנגלית וערבית). מסמך זה מהווה מדריך אסטרטגי לניצול מושגים משפטיים על מנת להכפיש ולבודד את ישראל בזירה הבינלאומית (לוחמה משפטית), ולהדגיש שבלי קשר לגבולותיה, ישראל היא בין ה"משטרים הגזעניים אשר קיומם אסור לחלוטין ללא יוצא מהכלל". דו"ח זה פורסם בהבלטה בדף הפייסבוק של מנהלת זכויות האדם.
 • לפי הדו"ח, ההאשמה בדבר "כיבוש" אינה מספקת למטרות הפוליטיות מכיוון ש"כיבוש לכשעצמו הינו חוקי, ומשטר הכיבוש עלול להישאר חוקי גם אם מדיניות מסוימת של כוחות הכיבוש אינה חוקית או מהווה פשע מלחמה" וכי "זה רומז שההפרות הישראליות של זכויות הפלסטינים במסגרת המשפט הבינלאומי מוגבלות רק לשטחים הפלסטינים הכבושים".
 • במקום זאת, מוצע לפעילים לטעון ל"אפרטהייד, קולוניאליזם וטיהור אתני" ישראלי משנת 1948 ואף מוקדם יותר, בניסיון לחתור תחת קיומה של מדינת ישראל, ללא קשר לגבולותיה. שפה זו נבחרה על מנת למשוך בני ברית פוליטיים (במיוחד ממדינות אפריקה ואמריקה הלטינית) ולהעצים את הקמפיין נגד ישראל בבתי המשפט הבינלאומיים.
 • לפי דו"חות המכון, נדרש ממדינות להשתמש בסמכות השיפוט האוניברסאלית שלהן על מנת להעמיד לדין בכירים ישראלים בגין "פשעי מלחמה". ל"ישויות פרטיות, כולל חברות עסקיות" נאמר כי הם חשופות לתביעות "משפטיות ופליליות" בגין ההפרות של ישראל. טענות אלו הן עיוות גס של המשפט הבינלאומי. אין שום איסור משפטי בינלאומי על חברה פרטית לפעול בתוך שטח כבוש, ואין בו שום הכרה בטענה כי חברות הפועלות כך נחשבות כמסייעות ותומכות בכיבוש, ובכך נושאות באחריות לנעשה בשטח.
 • אתר מנהלת זכויות האדם כולל בתוכו פורטל, אשר מפנה לדו"חות של ארגונים מקומיים ואמור "לתרום לייסודה של פלטפורמה ברת-קיימא לדיאלוג מדיניות ופיתוח". נכון ל-10 במרץ, 2014, הפורטל מציג ארבעה מסמכים, אשר כוללים עיוותים משמעותיים של המשפט הבינלאומי על מנת לנצלו נגד ישראל, וכולם חוברו על ידי ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים כגון אל-חק, הוועד הציבורי נגד עינויים, המרכז הפלסטיני לזכויות אדם וארגון עדאלה. קידום נרטיב חד-צדדי זה מדגים שאין יכולת ליישם את מטרות המנהלת לקידום דיאלוג. בנוסף, נתונים אלו מראים את ההסתמכות המתמשכת על ארגונים קיצוניים. הכישלון לשתף פעולה עם מגוון רחב יותר של שחקנים בחברה האזרחית מבטיח שעבודת המנהלת לא תהיה יעילה ותלבה את הסכסוך.

מענקים לארגונים אנטי-ישראלים קיצוניים

 • מחקר מפורט של NGO Monitor מראה כי הארגונים המקבלים מענקים מהמנהלת, וזכו למענקים גם מהמסגרת הקודמת (NDC) פעילים בקמפיין ה-BDS, התקפות משפטיות, צורות נוספת של לוחמה פוליטית נגד ישראל ושימוש בדמוניזיציה וההאשמות שווא בדבר "אפרטהייד" ו"פשעי מלחמה". הפעילויות שמסגרת זו מקדמת אינן עולות בקנה אחד עם התמיכה הרשמית של מדינות אלו בתהליך השלום ובפתרון שתי המדינות, ושוללות את הלגיטימציה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.
 • במרץ 2014, המנהלת  הכריזה על מתן מענק משותף על סך 10.5 מיליון דולר במשך 3 שנים (במסגרת מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי), ל-24 ארגונים לא-ממשלתיים ישראלים ופלסטינים, בהם כאלה המעורבים בלוחמה משפטית נגד ישראל, מקדמים את קמפיין ה-BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות) וגורמים לדמוניזציה של מדינת ישראל והעם היהודי. לדוגמא:
  • ארגון בדיל הוקם במטרה לקדם את "זכות השיבה" הפלסטינית והוא בין מובילי קמפיין ה-BDS. הארגון חתום על מסמך הדוחה באופן מוחלט את מפת הדרכים ויוזמת השלום הערבית, דבר הסותר את המדיניות של המדינות המממנות את הארגון. הארגון עורך "תחרות זכות שיבה" שנתית ובה פורסמו קריקטורות אנטישמיות, תמונות המתארות מדינה אחת ושלילת הזכות של ישראל להתקיים. לאחר ש-NGO Monitor חשף את הקריקטורות האנטישמיות, שוויץ הקפיאה את המימון לארגון. אין תיעוד לכך שבוצעה חקירה בנושא הדימויים האנטישמיים או האם קיימים מנגנונים שימנעו מקרים דומים בעתיד. רוב התמונות הפוגעניות עדיין זמינות באתר הארגון.
  • המרכז הפלסטיני לזכויות אדם הוא אחד הארגונים המובילים של לוחמה משפטית, במיוחד במאמציו לקדם תביעות משפטיות נגד בכירים ישראלים בבריטניה, הולנד, שוויץ, ספרד וניו-זילנד. הארגון גם תבע בארה"ב חברות המקיימות קשרים עסקיים עם ישראל. הארגון גם מפיץ האשמות בדבר "פשעי מלחמה", ו"פטור מעונש", ומקדם הגשת תביעות נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי.
  • אל-חק, ארגון פלסטיני המקדם לוחמה משפטית ו-BDS נגד ישראל. הארגון מגיש באופן קבוע חוות דעת משפטיות ודו"חות מוטים למועצת זכויות האדם של האו"ם וגופים בינלאומיים נוספות. לדוגמה, בדו"ח בשם "לתת לגיטימציה ללא-לגיטימי", הארגון הציע לחבל במערכות המשפט הישראליות באמצעות "הצפה של בית המשפט [העליון הישראלי] על ידי עתירות בתקווה לשבש את תפקודו ומשאביו". בית המשפט העליון קבע כי מנכ"ל הארגון, שאהוון ג'אברין הוא "אחד מהפעילים הבכירים של ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין". החזית העממית מוגדרת כארגון טרור על ידי האיחוד האירופי, איך אין שום תיעוד לכך שהמדינות התורמות לארגון ביצעו הערכה לכך שהמימון לא יוסט לפעולות המנוגדות לחוקים המקומיים ובינלאומיים בדבר מימון טרור.
  • נראה שלארגון אדאמיר קשר הדוק עם החזית העממית לשחרור פלסטין, המוכר על ידי האיחוד האירופי כארגון טרור. הקשר של אדאמיר עם ארגון טרור מפר את החוק המקומי והבינלאומי:
   • ישראל מנעה מיו"ר הארגון ואחד ממקימיו, עבדולטיף ע'יית', לצאת משטחה לחו"ל עקב חברותו בחזית העממית.
   • ח'לידה ג'רר, סגנית יו"ר הארגון, היא חברה בכירה בחזית העממית.
   • סוהה אל-ברגותי, גזברית הארגון, היא אשתו של חבר החזית העממית אחמד קטמש.
   • סומוד סעדאת, אחת מחברות הארגון, היא בתו של מזכ"ל החזית העממית אחמד סעדאת.
   • יוסוף חבש חבר וועד הארגון הוא ככל הנראה אחיין של ג'ורג' חבש, מייסד החזית עממית.
   • איימן נסאר, חוקר בצוות של הארגון, נעצר ב-15 באוקטובר 2012 באשמת קשרים עם החזית העממית.
  • עדאלה – אחד הארגונים הפעילים ביותר נגד מדיניות ישראל, דה-לגיטימציה נגדה, מתייג אותה כמדינה "גזענית", והוא מעורב בלוחמה משפטית נגד בכיריה. בעקבות מבצע צוק איתן 2014, עדאלה הגיש דו"ח לוועדת החקירה של האו"ם בו נטען באופן שקרי כי "החקירה הישראלית … אינה עומדת בסטנדרטים בינלאומיים". בשנת 2009 בעקבות דו"ח גולדסטון, עדאלה דחקה בממשלות "להעריך מחדש את יחסיהם עם ישראל". בשנת 2007, עדאלה פרסם "חוקה דמוקרטית" שקראה להחליף את מקומם של היסודות היהודיים של ישראל עם "מסגרת דמוקרטית דו-לשונית רב-תרבותית שבה ההגירה היהודית תוגבל מטעמים הומניטריים".
  • שוברים שתיקה – מצהיר כי משימתו "להעלות את המודעות למציאות היום יומית בשטחים הכבושים וליצור שיח ציבורי על המחיר המוסרי שבשליטה צבאית על אוכלוסיה אזרחית וכיבוש ארוך שנים". למרות שהארגון טוען כי הוא פונה לחברה הישראלית, פעילות השדולה והתקשורת של הארגון מתמקדת בקהלים בינלאומיים, בפניהם הדוברים ופרסומים מאשימים את צה"ל ב"עונש קולקטיבי", "פגיעה בלתי סבירה באזרחים בעזה", ומתפקדים כ"מוציאים להורג שאיבדו כבוד לחיי אדם". יהודה שאול, מייסד שותף של שוברים שתיקה, הגן על מדיניות זו: “לפעמים כדי להכניס מסרים פנימה צריך לצאת החוצה". הארגון פעל לקידום האשמות ב"פשעי מלחמה" נגד ישראל לאחר הלחימה בעזה בינואר 2009. האשמות אלו התבססו על “עדויות” ושמועות אלמוניות ובלתי ניתנות לאימות.
  • בצלם – טוען כי "מייחד את עיקר מאמציו לשנות את מדיניותה של ממשלת ישראל בשטחים שכבשה, להעמידה על חובתה לשמור על זכויות האדם של כל תושביהם, ולקיים בקפדנות את הוראות המשפט הבינלאומי". מאשים את ישראל ב”אפרטהייד“, “פשעי מלחמה“, “מכות והתעללויות” של פלסטינים, “הריסת בתים כענישה“, ו”גירוש בכח". הארגון היה שחקן מרכזי בפרסום האשמות בדבר נפגעים אזרחים במהלך מבצע צוק איתן. בצלם  נראה כמפרסם מידע “ראשוני”, אך לעיתים קרובות מידע זה היה בלתי ניתן לאימות ומבוסס באופן בלעדי על מקורות פלסטינים מעזה אשר נשלטת על ידי החמאס.

ניתוח השינויים במנהלת זכויות האדם

 • כפי שהודגם במחקרי NGO Monitor, היחסים בין הממשלות לבין הגוף הקודם אשר היה האחראי על המענקים, המרכז לפיתוח ארגונים לא-ממשלתיים, לא היו ברורים. מסמכים הזמינים לציבור הציגו מידע סותר לגבי תפקיד ה-NDC  בניהול המימון ובהליך קבלת ההחלטות.
 • המנהלת החדשה הגבירה את השקיפות לגבי תהליכים אלו על ידי כך שרק נציגי התורמים (ארבעת הממשלות) ירכיבו את ועדת ההיגוי, האחראית על קבלת ההחלטות והערכת הפרויקטים. חברת NIRAS ואוניברסיטת ביר-זית יהיו "נוכחים בכל פגישות ועדת ההיגוי, ללא הזכות להחליט או להצביע".
 • בנוסף, בהערכת ההשפעה של המנהלת לשנת 2012 נכתב כי "ארגונים לא-ממשלתיים מרגישים באופן כללי שהמנהלת אינה תורמת להכיר להם או לקשר אותם לארגונים או מומחים אחרים בזירה הלאומית והבינלאומית", ושהיא לא "מאפשרת לשותפים לערוך דיאלוג באופן קולקטיבי עם התורמים לגבי מדיניות הממשלות ושל האיחוד האירופי".
 • בסבב המימון החדש, "בניית יכולות ודיאלוג מדיניות" הוספה כמטרה מרכזית לתוכנית. לפי הערכה טכנית שבוצעה, ל-NIRAS (בניגוד ל-NDC) "יש נוכחות והשפעה בינלאומית מאוד חזקה, והיא מסוגלת להניע רישות בינלאומי", ושלמכון המשפטי באוניברסיטת ביר-זית יש לכאורה מומחיות בתחום המחקר  והפעילות המשפטית הבינלאומית. למרות זאת, כפי שצוין לעיל, פעילות זו רק תוסיף על ההשפעה שלילית שיש למסגרת החדשה.

מימון ליבה וחירום (2014-2016)

ארגוןסכום בדולריםמימון חירום (אוגוסט 2014)
עדאלה190,000---
אדאמיר325,000---
אל - דמיר230,000סכום לא ידוע
אל - מיזאן415,000סכום לא ידוע
אל - חק710,000---
בצלם710,000סכום לא ידוע
בדיל260,000סכום לא ידוע
במקום251,000---
שוברים שתיקה300,000סכום לא ידוע
האגודה הבינלאומית לזכויות הילד ( אב " י )- פלסטין578,000סכום לא ידוע
המרכז לדמוקרטיה ולזכויות העובדים בפלסטין300,000---
גישה483,000---
המוקד710,000---
המרכז הפלסטיני לזכויות אדם710,000לא ידוע
אגודת הנשים העובדות הפלסטיניות לפיתוח532,000---
רופאים לזכויות אדם - ישראל300,000---
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל356,000---
המרכז לסיוע משפטי ולזכויות אדם בירושלים410,000---
מפתאח330,000---
הוועדה הטכנית לענייני נשים500,000סכום לא ידוע
המרכז ללימודי נשים350,000סכום לא ידוע
יש דין300,000---

מענקים לפרויקטים

ארגוןסכום בדולריםמטרת הפרויקט
הקליניקה לזכויות אדם באוני ' אל - קודס25,000שדרוג יכולותיה של קליניקת זכויות האדם לרמה בה תהיה עצמאית בלימוד ובפיקוח על תיעוד הפרות של זכויות אדם בירושלים
הקואליציה העירונית למען זכויות הפלסטינים בירושלים50,000העצמת בעלי עניין בקרב החברה האזרחית הפלסטינית במזרח ירושלים הכבושה , בהם הורים , תלמידים , מורים ואנשי מנהלה במאבק בדה - פלסטיניזציה ובהגנה ובקידום התרבות והזהות הפלסטינית בחינוך במזרח ירושלים
מרכז המדיה הקהילתי65,000לתרום לקידום ולהגנה על זכויות הנוער ברצועת עזה באמצעות פיתוח יכולות השימוש במדיה ובמדיה החברתית בקידום ובהגנה על זכויותיהם ופיתוח מודעות קהילתית ותרבות שמכבדת זכויות אדם
מרכז הנשים למחקר ולייעוץ משפטי45,000לתרום לקידום זכויות נשים ושוויון מגדרי ברצועת עזה בהתבסס על המשפט ההומניטארי הבינלאומי ועל משפט זכויות האדם הבינלאומי
חוריאת50,000חיזוק תרבות של כבוד לזכויות אדם ולמשפט ההומניטארי הבינלאומי בשאיפה לחזרה פלסטינית נקייה מעינויים ומחוזקת על ידי שלטון החוק
מכון אבראהים אבו - לוע ' ד ללימודים בינלאומיים – אוני ' ביר זית70,000שיפור התהליכים הפוליטיים הקשורים בזכויות אדם , ובמיוחד ייצוג במחנות הפליטים ברצועת עזה ובגדה המערבית
קו לעובד60,000תמיכה בהחלת דיני העבודה הישראליים וקידום זכויות העובדים הפלסטינים המועסקים על ידי ישראלים בישראל ובשטחים הפלסטינים הכבושים
מרכז המחקר לאדמות72,000סיפוק תמיכה טכנית ומשפטית לקרבנות החרמת אדמות והריסות בתים בחמישה כפרים במחוז חברון כך שיוכלו לגשת למערכת המשפט הישראלית
מרכז מען לפיתוח68,211העצמת 140 מנהיגים צעירים בקהילה ברצועת עזה להכניס זכויות אדם ומשפט הומניטארי בינלאומי לתוך פעילותם החברתית ולהשפיע על בעלי תפקידים למלא את התחייבויותיהם כלפי בעלי הזכויות באמצעות פעילות הקשורה להפרות ספציפיות של זכויות אדם בדיאלוג המדיניות
רשת מען56,000יצירת תרבות פלסטינית אשר דורשת מהממשלה לתת דין וחשבון על הפרות של זכויות אדם ומגנה מפני הפרות אלה , באמצעות יצירת מודעות לזכויות האזרחים ויצירת ערוץ בו הציבור יכול לדרוש חקירות שקופות של הפרות של זכויות אדם , ורפורמה שיטתי של מוסדות הממשלה אשר מפרים זכויות אדם
מוסאוא – המרכז הפלסטיני למען עצמאות מערכת המשפט והמשפטנים45,000הפרויקט מאמץ גישה הוליסטית בעבודה שמטרתה יצירת חלקים הנוגעים לצדק בחוקה הפלסטינית המבוססים על זכויות אדם והמשפט ההומניטארי הבינלאומי ועל קונצנזוס חברתי
מוואטין80,000העצמת אזרחית לדרישת דין וחשבון על החוקים אשר נוצרו ללא מועצה פלסטינית מחוקקת מתפקדת
איחוד החקלאים הפלסטינים כארגון מארח לקמפיין " עצרו את החומה "65,000תרומה למצב של מתן דין וחשבון וכבוד לזכויות אדם על ידי כל בעלי התפקידים באמצעות יצירת מנגנונים ליישום החלטת בית המשפט הבינלאומי לצדק בעניין חומת ההפרדה
PARC - האגודה לפיתוח חקלאי97,850לתרום להגנה על אדמות חקלאיות ועל זכויות החקלאים בהתבסס על המשפט ההומניטארי הבינלאומי ועל משפט זכויות האדם הבינלאומי
לשכת עורכי הדין הפלסטינית55,000לחזק את חברי לשכת עורכי הדין הפלסטינית ואת הקהילה המשפטית בעזה לעסוק בהגנה על אזרחים כדי לחזק את זכויות האדם ולקדם את גישת הקורבנות למערכת הצדק
הצוות המייעץ הפלסטיני לארגונים לא ממשלתיים מתפתחים65,000לתרום לשינויי מדיניות מבניים לקידום זכויות בעלי המוגבלויות באמצעות תיעוד הפרת זכויותיהם , פעילות להחלת החוק למען בעלי המוגבלויות הפלסטיני והאמנה הבינלאומית על זכויות בעלי המוגבלויות
מרכז הייעוץ הפסיכו - סוציאלי לנשים50,000תרומה להפסקת האלימות כלפי נשים בחברה האזרחית , ובמיוחד רצח על רקע כבוד המשפחה לכאורה , באמצעות העמקת ההחלה של עקרונות זכויות האדם והמשפט הבינלאומי
רבנים לזכויות אדם70,000התמודדות עם ההפרות המתמשכות של זכויות אדם המתרחשות בשטחים הפלסטינים הכבושים בכלל ובאזור " גוש עציון " בפרט , באמצעות ייצוג משפטי לאפשר לקורבנות של הפרות זכויות אדם להשיג סעד ולהבטיח את השמירה על זכויותיהם
המרכז ליצירתיות למורים99,920קידום תפקיד החינוך ביצירת ציבור אזרחים משכיל , אחראי ופעיל אשר מוכן לציית ולהגן על תרבות של זכויות אדם , משפט הומניטארי ועקרון של כבוד החיים ולכבוד האדם
ארגון נשים למען חיים35,000תרומה להפחתת כל סוגי האלימות נגד נשים ולהעצים משפטית וחברתית נשים גרושות ( לפני מימוש ) בסלפית ובקלקיליה , כך שיכלו להגן על זכויותיהן

נספח 1

רשימה מלאה של ארגונים לא-ממשלתיים הממומנים על ידי מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי במחזור מימון הפרויקטים בשנים 2014-2016:

ארגוןשם הפרויקט20142015
סה " כ$1,325,517
חזון פלסטיני" דע את זכויותך " $85,320
עיר עמיםקידום זכויות אדם בסיסיות בשכונות מזרח ירושלים שמעבר לחומה $40,000
פורום מחשה ערביתשיפור הקהילה על סמך ניטור , תיעוד ודיווח על הפרת זכויות אדם במזרח ירושלים $97,500
ארגון סאוואהקידום כיבוד חייהם של פלסטינים קטינים $70,000
הפורום לעצמאות בני נועררתימת יכולת הפלסטינים לתבוע זכויותיהם , באמצעות ראיות של תיעוד בוידאו במזרח ירושלים $30,821
אלמקדסי לפיתוח וקידום החברההעצמת אזרחים פלסטיניים לקבל את זכויותיהם המלאות לאור חילול הקברים על ידי ישראל $70,000
האגודה לזכויות האזרח בישראלשמירה על זכויות אדם של פלסטינים החיים תחת הכיבוש $50,000
הקואליציה העירונית למען זכויות הפלסטיניםבחינה מחדש של המשפט הבינלאומי בנושא טרנספר אוכלוסיה : פרויקט המקדם אחריותיות על הקמת התנחלויות ועקירה בכפייה של פלסטינים$50,000$50,000
מרכז פלסטיני לייעוץחיזוק הגנת הילד במזרח ירושלים $100,000
ארגון העובדים מעןהגנה על זכויותיהם של העובדים ומחוסרי העבודה במזרח ירושלים $70,000
המרכז הירושלמי לנשיםקו חם לילדים ולמשפחותיהם $50,000
הרשת הירושלמית לסינגור קהילתישותפות להגנה : העצמת התושבים הפלסטיניים בירושלים המזרחית הכבושה $69,457
עמק שווהזכויות מקרקעין ומורשת ירושלים $50,000
אגודת ג ' הלין [ נבי סמואל ] (TJA)פיתוח החוסן של הכפר הבדואי פלסטיני ג ' האלין $32,484
מרכז המחקר לאדמותהגנה על זכויות הדיור וקרקעות הפלסטינים בשטח C $70,000
אגודת הנוער הפלסטינית למנהיגות הפעלת זכויותיד ביד נגד אלימות מתנחלים $98,958
המרכז להגנה על חירות וזכויות האזרח " חורייאת "נגד עינויים בשטחים הפלסטיניים - ההצטרפות הפלסטינית לאמנה הבינלאומית נגד העינויים$50,000$60,000
המרכז לשיקום מעינוייםחיזוק חוסנן קהילות מוחלשות המושפעות מאלימות מתנחלים ו / או מכוחות הביטחון הישראליים בחברון $50,000
הפורום להתפתחות חברתיתלשפר את התגובה המקומית של הזכות לעבוד וזכות הגישה לאנשים בעלי מוגבלויות ברצועת עזה $86,652
קרן קול החברה לקהילה ועבודה אזרחיתסנגור למשפחות עקורות ובתים שנהרסו ברצועת עזה $94,325

כל המאמרים בנושא מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי: דנמרק, שבדיה, שווייץ והולנד