מחזור המימון של מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי לפרויקטים בחודשים ספטמבר 2015 עד אוגוסט 2016 מתמקד בירושלים, בטענה כי "כי "הלחצים הגוברים על האוכלוסייה הפלסטינית במזרח ירושלים הכבושה במהלך החודשים האחרונים, גרמה לכך שמנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי ראתה צורך להדגיש ביתר שאת את מזרח ירושלים… מתוך 20 בקשות מאושרות, 14 בקשות הגיעו מירושלים, קרוב לשלושה רבעים". (מודגש במקור)"

פרויקטים וארגונים לא ממשלתיים המקבלים מימון

PalVision – $85,320 – "חאקכם-זכותכם"

  • מקדם את אג'נדת 1948 (כלומר זכות השיבה ודחיית זכותה של ישראל להתקיים), קמפיינים של BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות), ומשתמש ברטוריקה מכפישה באופן בוטה.
  • מאשים באופן קבוע את ישראל ב"ייהוד"; מתייחס לישראל כאל "אדמות 1948" או "פלסטין 1948", ולערים בישראל קורא "הערים הכבושות של 1948"; מתייג את גדר ההפרדה כ"חומת האפרטהייד".
  • מציג טענות שווא כי קניון ממילא בירושלים "בנוי מעל בית קברות אסלאמי", וכי גבעת שאול "היא התנחלות שאכלה את האדמות ואת גופות השהידים של דיר יאסין".
  • הארגון ערך ועדת פסגה של נוער הירושלמי שהתייחסה לנושאים הכוללים את "החרם על המוצרים הישראליים" ו-"מה תפקיד הנוער בקמפיין בחרם, כיצד לבצע מיקור מוצרים פלסטיניים, ניהול קמפיין כדי לשפר את האיכות וזמינותם של מוצרים אלה, ועיצוב יוזמות לקידום מוצרים פלסטיניים בירושלים."

מרכז המחקר לאדמות – $70,000 – "הגנה על זכויות הדיור וקרקעות הפלסטינים בשטחי C"

עיר עמים– $40,000 – "קידום זכויות אדם בסיסיות בשכונות מזרח ירושלים אשר מעבר לחומה"

  • פעילויות הכוללות "ניטור" ו-"חשיפת" פעולות של ממשלת ישראל בירושלים, "מדיניות ופעילות משפטית," ועריכת סיורים פוליטיים בירושלים ובגדר הבטחון.
  • למרות שמטרת הארגון תוארה כקידום "דו-קיום בירושלים", בכיר בעיר עמים צוטט באומרו כי הארגון "מבקש לקדם אג'נדה פוליטית, והארגון לא היה מיועד לקידום הדו-קיום".
  • ארגון עיר עמים מאשים את ישראל לעתים קרובות בניסיון "לייהד" את ירושלים ומקדם את הנרטיב הפלסטיני בעיר, כולל טענות ש"סמכויות הממשלה מועברות לארגוני מתנחלים, ו"חפירות ארכיאולוגיות הפכו לכלי חשוב במאבק על השליטה באגן הקדוש" (האזור סביב העיר העתיקה).

עמק שווה – $50,000 – "זכויות במקרקעין ומורשת ירושלים"

  • בעוד עמק שווה טוען כי הוא "מתנגד לניסיונות [של] שימוש בממצאים ארכאולוגיים לנתינת לגיטימציה למעשים הפוגעים בקהילות מוחלשות," הוא מקדם עובדות מוטות ובלתי מבוססות אשר מקדמות את נרטיב הקורבנות הפלסטיני.
  • משתמש ברטוריקה מגמתית ופוליטית ביותר כאשר הוא מאשים את ישראל בכך שהיא מחפשת "להרוס כפר פלסטיני בתואנה 'ארכיאולוגית'," וטוען כי עמותת אלע"ד מנסה "לייהד" את ירושלים.
  • בראיון למגזין 972, יונתן מזרחי, ארכיאולוג מעמק שווה, השווה את החפירות הארכיאולוגיות הישראליות למנהרות הטרור של חמאס, ואמר: "מנהרות אלה, כמו אלה של החמאס, מתבצעות חפירות במעטה חשאיות כבד. כמו מנהרות החמאס, הן משמשות ככלי לפתרון הסכסוך ישראלי-פלסטיני. הן גם נחפרו תחת בתיהם של אזרחים בלתי מעורבים, במקרה זה פלסטיניים. עם זאת, בעוד שמנהרות חמאס מתוארות כמשרתות מטרות טרור, מנהרות אלו אושרו על ידי בית המשפט העליון של ישראל, וכל הזרועות הרלוונטיות של המדינה אשר גויסו לתמוך בהם".

אלמקדסי לפיתוח החברה – $70,000 – "העצמת אזרחים פלסטיניים לשם קבלת זכויותיהם באופן מלא לאור ההפרות הישראליות החמורות"

המרכז להגנה על חירות וזכויות אזרח "חורייאת"

מימון קודם שהוענק על ידי מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי