יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם

מידע כללי

מדינהישראל
אתר אינטרנטhttp://www.yesh-din.org/
נוסד2005
סטטוס משפטיעמותה רשומה
במילות הארגוןארגון מתנדבים הפועל להגנה על זכויות האדם של האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית הנמצאת תחת כיבוש ישראלי. יש דין רואה בכיבוש מקור מרכזי להפרת זכויות אדם של האוכלוסייה הפלסטינית ולפיכך שואפת להביא לסיומו

מימון

פעילות

שותפים

תרומות מישויות מדיניות זרות (בשקלים חדשים):

*שנים 2014-2012 לפי דו״חות שנתיים זמינים, שנת 2015-2016 לפי דוחות רבעוניים זמינים‎

תורם2012201320142015**2016**
מועצת הפליטים הנורווגית (NRC)409,920763,509731,334602,63887,144
סוכנות הפיתוח הקתולית CAFOD (בריטניה)144,783143,400136,800156,550
בריטניה44,8951,816,0401,139,171581,572429,450
האיחוד האירופי1,190,775456,220945,44583,145
גרמניה491,300465,508
אירלנד392,800428,330 425,700
נורבגיה1,222,8261,026,000 483,425403,462
שגרירות בלגיה144,280
אוקספם נוביב (הולנד)74,800 490,614353,091470,656
HEKS-EPER (שוויץ)84,50577,525
שגרירות הולנד120,30029,700
אוקספם בריטניה1,036,875
UNDP (או"ם)78,330
מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי (מימון משותף שבדיה, שוויץ, דנמרק והולנד)293,015156,700

כל המאמרים בנושא יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם