יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם

מבוא

מידע כללי

מדינהישראל
אתר אינטרנטhttp://www.yesh-din.org/
נוסד2005
סטטוס משפטיעמותה רשומה
במילות הארגוןארגון מתנדבים הפועל להגנה על זכויות האדם של האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית הנמצאת תחת כיבוש ישראלי. יש דין רואה בכיבוש מקור מרכזי להפרת זכויות אדם של האוכלוסייה הפלסטינית ולפיכך שואפת להביא לסיומו

מימון

פעילות

 • יש דין עותר באופן תדיר לבית המשפט העליון בניסיון לשנות את המדיניות הישראלית (לדוגמה, לביטול החוק שאסר העברת פלסטינים בכלי רכב ישראלים ביהודה ושומרון ומתן גישה לתיעוד בתי הדין הצבאיים ולקבלת גישה לפרוטוקולים של בתי המשפט הצבאיים).
 • הארגון פועל לקידום מטרותיו הפוליטיות באמצעים כגון: תדרוך דיפלומטים זרים ועידוד פלסטינים לדרוש פיצויים בשל תפיסת אדמות.
 • יש דין מפרסם מעת לעת  'דף נתונים' ביחס למה שהוא מכנה "כהיעדר אכיפת החוק הישראלי בגדה המערבית.  על פי מחקר NGO Monitor שפורסם בנובמבר 2017 הנתונים שמציג יש דין לוקים בכשל מתודולוגי ומטעים בהשוואה לנתונים במדינות מערביות אחרות. עוד עלה מהמחקר כי המונחים המשפטיים בהם משתמש יש דין אינם קיימים באף מערכת משפטית ברחבי העולם ולכן לא ניתן להעריך כראוי את ממצאיו ולהשוותם למצב באזורים אחרים.
 • בנובמבר 2017, האיחוד האירופי אישר מענק בגובה 269,975 אירו למשך 4 שנים עבור הארגון לטובת פרויקט שמטרתו להגביר את "האחריות של אנשי כוחות הביטחון הישראלים על 'כניסות כפויות לבתים' (Forcible Home Entries – FHE)". לפי מסמך שהוגש לסוכנות הסיוע של האו"ם (UN OCHA), פרוייקט זה מוצא לפועל על ידי הארגונים יש דין, שוברים שתיקה ורופאים למען זכויות אדם.
  • בפנייתו לאו"ם בבקשה למימון פרויקט ל"התמודדות עם תרבות הפטור מעונש בקרב אנשי כוחות הביטחון של ישראל", יש דין טען כי "..מערכת המשפט הצבאית מעניקה כמעט פטור מוחלט מעונש לחיילים ישראלים עבור התנהגותם" במקרים של "כניסות כפויות לבתים" (הדגש אינו במקור). שלושת הארגונים מתכוונים לטפל בלקויות אלה על ידי "ערעור על החלטות לסגור תיקי חקירה כל מקרה לגופו והגשת עתירות לבג"ץ בתיקים ספציפיים ובעניינים עקרוניים".
 • ב-6 במאי 2016 היועץ המשפטי של יש דין מיכאל ספרד הציג את נתוני הארגון בפגישה בשולי העצרת הכללית של האו"ם שדנה "בהגנת העם הפלסטיני." נציג הפדרציה הבינלאומית לזכויות אדם של האו"ם דווח כי ספרד טען ש"אלימות המתנחלים נועדה לגרום לשינוי דמוגרפי כפוי על ידי פינוי פלסטינים."
 • במהלך מבצע צוק איתן בעזה (2014), יש דין היה אחד הארגונים שגינו את ישראל על האפשרות "שהפרה את המשפט ההומניטארי הבינלאומי." יש דין היה חתום על מכתב ליועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין המאשים את ישראל בהפרת המשפט הבינלאומי.
 • מוהנד ענאתי, תחקירן השטח ב"יש דין" ומספר שתים ברשימת מקבלי השכר בארגון לשנים 2013-2015, הורשע בשנת 1980 בחברות בארגון טרור ובהריגת משתף פעולה פלשתיני, ונשפט למאסר של 13 וחצי שנים. ענאתי, אחראי בין היתר על גביית עדויות מפלשתינים על הפרות זכויות אדם שמבצעים כוחות הביטחון, ועל הגשת תצהירים לערכאות משפטיות. על סמך עדויות אלו, ענאתי אחראי על הגשת יותר ממאה תלונות לאו"ם נגד צה"ל בגין הפרת זכויותיהם של נערים פלשתינים ביהודה ושומרון. רשימת מסמכים בעניין: מוהנד ממוקם במקום 2 ברשימת מקבלי השכר – 2015 בארגון יש דין. עתירה שבה הגיש מוהנד ענאתי תצהיר לבג"צ בשם ארגון יש דין.כתב התביעה האזרחית שהגיש מוהנד. פרוטוקול הוכחות– בעדותו מודה מוהנד שהיה חבר בחוליית רצח ונשפט ל-13.5 שנים, שמתוכם ישב 9 שנים בפועל [עמ' 9 שורות 29-32], וכן מתאר את עבודתו בארגון יש דין [עמ' 10-11].החלטה על דחיית התביעה של מוהנד ענאתי – 11.4.18 .
 • יש דין היה אחד הארגונים שסייע לגיבוש התשתית לדוח מועצת זכויות האדם של האו"ם בנושא מבצע צוק איתן (2014) הידוע כדוח שאבס-דייויס, למרות שהיה חסר ראיות חותכות וחסר מתודולוגיית בדיקת עובדות לגיבוי הטענות נגד פעולתה של ישראל.
 •  ב-2013, הארגון פרסם דוח הקורא למערכת המשפט הישראלית לעשות קודיפיקציה של "פשעי מלחמה" בחוק הישראלי. יש דין לא ציין שהדוח נכתב "בהזמנת" האיחוד האירופי. למרות זאת, בדוח שלו על המענקים של 2011, האיחוד האירופי ציין מענק בסך 150,000 אירו בשנים 2011-2013 במטרה "לשנות את המדיניות הישראלית בנוגע לאחריותיות פלילית של אנשי כוחות הביטחון הישראלים בשטחים הפלסטינים הכבושים. זאת על מנת להביא להכרה וללקיחה בחשבון את חומרתם ואופיים הייחודי של פשעי מלחמה, להבדיל מפשעים רגילים כלפי פנים."
 • בינואר 2008 צה"ל הגיב לדו"ח יש דין, וטען ש"הדו"ח לוקה בפגמים אשר נובעים לדעתנו, מפרשנות לא מדויקת של נתונים, משיטת מחקר בעייתית הכוללת הסתמכות על נשאלים אנונימיים בהיבטים מסוימים, שימוש בבסיס נתונים חסר, הבנה לקויה או חלקית של היבטים משפטיים מסוימים הנוגעים לפעולת בתי המשפט הצבאיים, חוסר היכרות מספקת עם המשפט הפלילי באזור יהודה ושומרון ועם הליכי המעצר המנהלי".
 • אחרי מבצע עופרת יצוקה ב-2009 שבעה ארגונים ישראלים ובהם יש דין הגישו דו"ח משותף לוועדת גולדסטון הטוען כי "מעבר להימנעות מליזום חקירה עצמאית של מכלול האירועים, קיים אף פגם מערכתי מהותי בחקירתם של אירועים קונקרטיים". הארגון טוען כי "היעדרן של חקירות במקרים של פגיעה והרג אזרחים הביאו לתחושה של חסינות ושל פטור מעונש בקרב חיילים ומפקדים".
 • בדו"ח שהוגש לוועדת טירקל בנושא המשט לעזה (אפריל 2011) יש דין טען כי "ישראל אינה עומדת בחובתה לחקור תלונות על הפרת הדין ע"י חיילים", הארגון גם התבטא ביחס ל"חולשתו של שלטון החוק בגדה המערבית", וביקר את אכיפת החלטות בית המשפט ואת חקירות המשטרה בנוגע לאלימות מתנחלים.
 • מיכאל ספרד, היועץ המשפטי הראשי של יש דין ועורך הדוחות של הארגון טוען כי "אם תחת עינינו מתבצעים פשעי מלחמה ומתבסס שלטון אפרטהייד, זוהי חובתם המוסרית של אזרחי המדינה האחראית להילחם בכך אפילו אם משמעות הדבר היא שימוש באמצעים משפטיים חיצוניים".

מיכאל ספרד

 • מיכאל ספרד, היועץ המשפטי הראשי של יש דין והעורך של מספר דוחות של ארגונים לא-ממשלתיים, טוען "אם מבוצעים פשעי מלחמה ולנגד עיננו נפרס מערכת של אפרטהייד, זו חובתם המוסרית של אזרחי המדינה האחראית לכך, להאבק בכך גם אם פירוש הדבר שימוש באמצעים משפטיים חיצוניים."
 • ב-2015 ספרד העיד כעד מומחה עבור אש"ף. בתיק המשפטי הזה – סוקולוב נגד אש"ף, קורבנות הטרור ובני משפחותיהם דרשו פיצויים על מתקפות הטרור של אש"ף בשנים 2001-2004.
 • יחד עם עמיתתו אמילי שיפר, ספרד חיבר דוח במימון האיחוד האירופי שכותרתו "לא בית, ולא מולדת" (2011), בשם האירגון הישראלי הרדיקלי הוועד הישראלי נגד הריסת בתים.
 • ספרד ייצג גם את תנועת הסולידריות שיח' ג'ראח ואת הקרן למגיני זכויות אדם הממומנים על ידי ממשלות זרות.
 • ספרד עבד עם ארגון אל-חק, ארגון מוביל בתחום הלוחמה המשפטית נגד ישראל וממומן על ידי ממשלות אירופאיות, על תביעה שהוגשה בקנדה הדורשת הצהרה משפטית המאשימה את ישראל בביצוע "פשעי מלחמה" ושקובעת כי גדר ההפרדה אינה חוקית.
  • הבקשה נדחתה בעלויות חלקיות (18 בספטמבר 2009).
  • בפברואר 2013 ספרד ייצג את "הקורבנות" בתלונה למועצת זכויות האדם של האו"ם נגד ממשלת קנדה, בטענה שקנדה הפרה את האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות כשבית המשפט שלה משום שלא הייתה לה סמכות שיפוט במקרה.

שותפים

תרומות מישויות מדיניות זרות (בשקלים חדשים):

*שנים 2017-2013 לפי דו״חות שנתיים זמינים, שנת 2018 לפי דוחות רבעוניים זמינים‎

תורם201320142015201620172018
מועצת הפליטים הנורווגית (NRC)763,509731,334602,638 483,678 1,300,193 145,323
בריטניה1,816,0401,139,1711,045,205 690,189
האיחוד האירופי456,220945,44583,145202,366 525,976
גרמניה465,508 865,262 1,955,088
אירלנד428,330 425,700 734,724
נורבגיה1,026,000 483,425403,462 338,729
אוקספם נוביב (הולנד) 490,614353,091 564,838614,526
HEKS-EPER (שוויץ)84,50577,525
הולנד29,700
אוקספם בריטניה1,036,875
UNDP (או"ם)78,330
מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי (מימון משותף שבדיה, שוויץ, דנמרק והולנד)293,015156,700 474,709 698,676
סוכנות הפיתוח הקתולית CAFOD (בריטניה)143,400136,800 156,550 164,798
NOVA (ספרד) 85,765
צרפת-הקונסוליה בירושלים 114,557

כל המאמרים בנושא יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם