במקום

מידע כללי

מדינהישראל
אתר אינטרנטhttp://www.bimkom.org
נוסד1999
סטטוס משפטיעמותה רשומה
במילות הארגוןבאמצעות השימוש בערכים כמו זכויות האדם, צדק חברתי, ממשל תקין, ושיתוף קהילתי, אנו מבקשים לגרום לשינוי רב-מערכתי על ידי עידוד הפיתוח של מדיניות תכנון ונהלים חדשים שהינם שוויוניים יותר וקשובים לצרכים של קהילות מגוונות

מימון

פעילות

 • לפי אתר העמותה, במקום "עורכת מחקרים, מחברת דוחות ונעזרת בממצאים על מנת לפעול מול מקבלי החלטות ברמה המקומית וברמה הארצית (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופי תכנון והמנהל האזרחי בגדה המערבית). כמו כן, בעת הצורך אנו נוקטים בצעדים משפטיים נגד תכנון מפלה ובלתי ראוי".
 • העמותה מגישה באופן תדיר עתירות ומבקרת רבות את השלטון בישראל, בניסיון להשפיע על מדיניות הנוגעת לתכנון מרחבי, נהלי תכנון וקהילות בדואיות.

פעילות פוליטית

 • במקום פועלת על מנת "לקדם ולהעלות מודעות בקרב מקבלי ההחלטות ואנשי מקצוע בתחום התכנון."
 • בדצמבר 2020, האשים מנהל הפיתוח והקהילה של במקום,אלון כהן ליפשיץ, את ישראל בכך שהיא מחזיקה את האוכלוסייה הפלסטינית תחת "מטריצת שליטה".
 • בחודש מאי 2020, בריאיון לעיתון  הארץ, התייחס חיים יעקבי, מייסד שותף של במקום, לישראל כ"מדינת אפרטהייד" וכ"פרויקט קולוניאליסטי".
 • בחודש ספטמבר 2019, חתמה "במקום" על הצהרה "המגנה" את פשיטת צה"ל על משרדי הארגון הפלסטיני אדאמיר." לפי ההצהרה, "באמצעות עבודה עם ארגונים כגון אדאמיר, הפלסטינים והישראלים יכולים להיאבק כנגד הנזק המתמשך והקטסטרופלי הנגרם על ידי הכיבוש."
 • בחודש ספטמבר 2017, אלון כהן ליפשיץ מעמותת במקום השתתף בתדרוך של הקונגרס שכותרתו “ילדים פלסטינים משוחחים על שלום." מטרת התדרוך הייתה לגרום לחברי הקונגרס "לעשות שיחות באופן אישי לשגרירות ישראל ולהביע את חששם, לעצור את פעולות ההריסה, להכיר בזכויות התכנון של הפלסטינים, להבטיח תהליך נאות, להאיר את עזה."
 •  בחודש פברואר 2017, במקום  ו-עיר עמים כתבו דוח שכותרתו “תכנון מכוון: מדיניות לסיכול התכנון בשכונות הפלסטיניות בירושלים ,” אשר הטיל את האחריות הבלעדית בעימות על ישראל והאשים את הרשויות הישראליות "בפגיעה מכוונת בצמיחה ובפיתוח בקרב הקהילה הפלסטינית.”
 • מנכ"ל הארגון, חדווה רדובניץ (שעבדה בארגונים רבים כולל האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם ושתיל/הקרן-החדשה-לישראל)  אמרה בפברואר 2010 לבכירים בשגרירות ארה"ב שהיא "מאמינה שבעוד מאה שנים ישראל תהיה בעלת רוב ערבי, ושהיעלמותה כמדינה יהודית לא תהיה הטרגדיה שהישראלים חוששים ממנה מכיוון שהיא תהיה דמוקרטית יותר" ( (ההדגשה לא במקור).
 • במקום, ביחד עם האגודה לזכויות האזרח,האשימו  את ישראל ב"אפרטהייד תכנוני" בשטח C בגדה המערבית.
 • במאמר בעיתון הארץ ב-19 ליוני, 2012, בנושא המהגרים מאפריקה, הארגון השווה את מחנה הפליטים בדרום ל"מחנה ריכוז גדול עם תנאים קשים".
 • בדצמבר 2013 פרסם כתב רויטרס, נוח בראונינג, מידע שגוי עובדתית שניתן לו על-ידי במקום לפיו: "לפלסטינים בתוך וסביב שועפאט אין תכניות בנייה מאושרות כבר למעלה מ-45 שנה… משמעות הדבר היא שכל בנייה מאז היא בלתי-חוקית ועומדת בפני הריסה אפשרית." במציאות, אין הגבלות המונעות מתושבים להגיש בקשות להיתרי בנייה, ומאות יחידות דיור ומוסדות ציבור חוקיים נבנו בשכונות שועפאט ובית-חנינה בשנים האחרונות.

בדואים בגדה המערבית:

 • בשנת 2017, במקום פרסמה מסמך עמדה חד צדדי, שאינו מדויק מבחינה עובדתית, המאשים את ישראל "בפינוי כפוי", "העברה בכוח" "ושעבוד" של בדואים. כמו כן, הוא מצהיר "שהסיבה העיקרית לפינוי הכפוי וההעברה של האוכלוסיות מאזורים שבהם הן חיו במשך מאות שנים, היא כוונת ישראל לממש את האינטרסים שלה בגדה המערבית".
 • במאי 2013, במקום ו-UNRWA פרסמו  דו"ח משותף  בנושא "מצוקת" האוכלוסייה הבדואית בשטח C שבגדה המערבית, בו נטען כי: "בעוד הכיבוש של רצועת עזה, הגדה המערבית ומזרח ירושלים מתמשך, ופתרון בר-קיימא לבעיית הפליטים הפלסטינים אינו נראה באופק, המצוקה של הפליטים הבדואים הפלסטינים משבט ג'הלין באל-ג'אבל משקפת – למרות הקונטקסט הפחות אלים במידה רבה – מספר מאפיינים משותפים לחוויית הפליטים הפלסטינים ב-1948. אלה כוללים נישול ועקירה משטחים ורכוש נוסף בבעלות מסורתית… דילול כוחם של בעלי הסמכות המסורתיים; וחיכוך בהקשר של אדמות, דיור וזכויות קניין". הדו"ח כולל ציטוט שמתאר את המעבר לא-ג'אבל כ-"נכבה הקטנה שלנו"  (לקריאה בנושא ניצול סוגיית הבדואים בנגב נגד ישראל הקישו כאן).

פירוט התרומות מיישות מדינות זרה בשקלים חדשים

**הנתונים לשנים 2018-2019 מבוססים על נתונים מהדוחו"ת השנתיים הזמינים; הנתונים לשנת 2020-2021 מבוססים על דוחות רבעוניים.

תורם2018201920202021
UNDP389,808401,454
גרמניה20,408
מועצת הפליטים הנורבגית (NRC)66,916181,526114,112
האיחוד הארופי1,402,102704,126801,62394,760
AECID - (ספרד)592,970
שגרירות אירלנד346,223665,871311,634
שגרירות שוויץ179,48678,690
Bread for the World-EED - (גרמניה)141,172449,458433,826376,439
אוקספם נוביב (הולנד)99,253
UN Habitat (בלגיה והאיחוד האירופי)298,898195,910
ACPP - (ספרד)96,59493,55626,19037,340
שגרירות הולנד335,428
צרפת41,600
UN OCHA199,071159,495
הקרן החדשה לישראל269,314472,949
Foundation for Middle East Peace (FMEP)17,35117,645

כל המאמרים בנושא במקום