במקום

מידע כללי

מדינהישראל
אתר אינטרנטhttp://www.bimkom.org
נוסד1999
סטטוס משפטיעמותה רשומה
במילות הארגוןבאמצעות השימוש בערכים כמו זכויות האדם, צדק חברתי, ממשל תקין, ושיתוף קהילתי, אנו מבקשים לגרום לשינוי רב-מערכתי על ידי עידוד הפיתוח של מדיניות תכנון ונהלים חדשים שהינם שוויוניים יותר וקשובים לצרכים של קהילות מגוונות

מימון

פעילות

פעילות פוליטית:

  • הארגון מותח ביקורת על מדיניות התכנון של ישראל ועל מכשולים שיצרה גדרה ההפרדה, אולם הוא מוחק את הקשר הטרור. במקום מגיש עתירות בניסיון לשנות את מדיניות ממשלת ישראל בנושאים כגון תכנון מרחבינהלי תכנוןזכויות בנייה,  ותיקון של "חוק הבנייה והתכנון וחוק חופש המידע".
  • הארגון הגיש דו"ח משותף  לוועידת גולדסטון (20 ליוני, 2009) אשר אינה מתייחסת לפשעי המלחמה של החמאס, "אלא מציעה את הפרספקטיבה הייחודית שלנו – הפרות של זכויות אדם אשר על ישראל לשאת באחריות עליהן". מסמך זה הציג הנחות בלתי מבוססות לגבי המוטיבציה, שהניעה את צה"ל לצאת למבצע נגד חמאס, בטענה  ש"בהיקף שזה תוכנן כפעולת ענישה אשר מטרתה העיקרית לא הייתה השגת מטרות צבאיות, אך הוצאה לפועל של פגיעה מכוונת כצעד ענישה והרתעה" – כל זאת למרות חוסר היכולת של הארגון לבסס טענה כזו.
  • הארגון משתתף תדיר בפעילות פוליטית שאין לה שום קשר לזכויות תכנון ובנייה, כגון עצומות נגד "ענישה קולקטיבית"  בעזה. באופן דומה, במקום עתר לבית המשפט העליון (ביחד עם ארגונים לא ממשלתיים אחרים) בטענה שישראל תקפה צוותים רפואיים ואמבולנסים.

בדואים בגדה המערבית:

  •  במאי 2013, במקום ו-UNRWA פרסמו  דו"ח משותף  בנושא "מצוקת" האוכלוסייה הבדואית בשטח C שבגדה המערבית, בו נטען כי: "בעוד הכיבוש של רצועת עזה, הגדה המערבית ומזרח ירושלים מתמשך, ופתרון בר-קיימא לבעיית הפליטים הפלסטינים אינו נראה באופק, המצוקה של הפליטים הבדואים הפלסטינים משבט ג'הלין באל-ג'אבל משקפת – למרות הקונטקסט הפחות אלים במידה רבה – מספר מאפיינים משותפים לחוויית הפליטים הפלסטינים ב-1948. אלה כוללים נישול ועקירה משטחים ורכוש נוסף בבעלות מסורתית… דילול כוחם של בעלי הסמכות המסורתיים; וחיכוך בהקשר של אדמות, דיור וזכויות קניין". הדו"ח כולל ציטוט שמתאר את המעבר לא-ג'אבל כ-"נכבה הקטנה שלנו"  (לקריאה בנושא ניצול סוגיית הבדואים בנגב נגד ישראל הקישו כאן).

דמוניזציה:

  • מנכ"ל הארגון, חדווה רדובניץ (שעבדה בארגונים רבים כולל האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם ושתיל/הקרן-החדשה-לישראל)  אמרה בפברואר 2010 לבכירים בשגרירות ארה"ב שהיא "מאמינה שבעוד מאה שנים ישראל תהיה בעלת רוב ערבי, ושהיעלמותה כמדינה יהודית לא תהיה הטרגדיה שהישראלים חוששים ממנה מכיוון שהיא תהיה דמוקרטית יותר" ( (ההדגשה לא במקור).
  • במקום, ביחד עם האגודה לזכויות האזרח,האשימו  את ישראל ב"אפרטהייד תכנוני" בשטח C בגדה המערבית.
  • במאמר בעיתון הארץ ב-19 ליוני, 2012, בנושא המהגרים מאפריקה, הארגון השווה את מחנה הפליטים בדרום ל"מחנה ריכוז גדול עם תנאים קשים".
  • בדצמבר 2013 פרסם כתב רויטרס, נוח בראונינג, מידע שגוי עובדתית שניתן לו על-ידי במקום לפיו: "לפלסטינים בתוך וסביב שועפאט אין תכניות בנייה מאושרות כבר למעלה מ-45 שנה… משמעות הדבר היא שכל בנייה מאז היא בלתי-חוקית ועומדת בפני הריסה אפשרית." במציאות, אין הגבלות המונעות מתושבים להגיש בקשות להיתרי בנייה, ומאות יחידות דיור ומוסדות ציבור חוקיים נבנו בשכונות שועפאט ובית-חנינה בשנים האחרונות.

פירוט התרומות מיישות מדינות זרה בשקלים חדשים

**הנתונים לשנים 2013-2016 מבוססים על נתונים מהדוחו"ת השנתיים הזמינים; הנתונים לשנים 2018-2017 מבוססים על דוחות רבעוניים.

תורם20132014201520162017**2018
UNDP135,555 56,670
GIZ (גרמניה)170,920535,43980,783
מועצת הפליטים הנורבגית (NRC)244,971178,83940,180 122,116
האיחוד הארופי571,735960,710524,613170,893383,920599,736
AECID - (ספרד)431,433431,433382,212
שגרירות אירלנד31,8597396,262411,060359,249
מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי (מימון משותף של שוודיה, שוויץ, דנמרק, והולנד)314,619328,349500,644576,140
שגרירות שוויץ137,520229,794216,089
Bread for the World-EED - (גרמניה)383,072371,807
אוקספם נוביב (הולנד)396,876568,126660,667 94,73296,13620,000
UN Habitat (בלגיה והאיחוד האירופי)698,211302,972267,459105,118 47,041
ACPP - (ספרד) 96,02519,248
שגרירות הולנד24,112201,54110,342
שגרירות צרפת93,73150,079
שגרירות בריטניה93,73150,079
Oxfam Belgium159,576 779,975
קרן היינריך בל (גרמניה)39,600
או"ם292,274292,274
NDC363,774
הקרן החדשה לישראל118,144109,098 253,050 378,451
Foundation for Middle East Peace (FMEP)38,763

כל המאמרים בנושא במקום