במקום

מידע כללי

מדינהישראל
אתר אינטרנטhttp://www.bimkom.org
נוסד1999
סטטוס משפטיעמותה רשומה
במילות הארגוןבאמצעות השימוש בערכים כמו זכויות האדם, צדק חברתי, ממשל תקין, ושיתוף קהילתי, אנו מבקשים לגרום לשינוי רב-מערכתי על ידי עידוד הפיתוח של מדיניות תכנון ונהלים חדשים שהינם שוויוניים יותר וקשובים לצרכים של קהילות מגוונות

מימון

פעילות

פעילות פוליטית:

  • הארגון מותח ביקורת על מדיניות התכנון של ישראל ועל מכשולים שיצרה גדרה ההפרדה, אולם הוא מוחק את הקשר הטרור. במקום מגיש עתירות בניסיון לשנות את מדיניות ממשלת ישראל בנושאים כגון תכנון מרחבינהלי תכנוןזכויות בנייה,  ותיקון של "חוק הבנייה והתכנון וחוק חופש המידע".
  • הארגון הגיש דו"ח משותף  לוועידת גולדסטון (20 ליוני, 2009) אשר אינה מתייחסת לפשעי המלחמה של החמאס, "אלא מציעה את הפרספקטיבה הייחודית שלנו – הפרות של זכויות אדם אשר על ישראל לשאת באחריות עליהן". מסמך זה הציג הנחות בלתי מבוססות לגבי המוטיבציה, שהניעה את צה"ל לצאת למבצע נגד חמאס, בטענה  ש"בהיקף שזה תוכנן כפעולת ענישה אשר מטרתה העיקרית לא הייתה השגת מטרות צבאיות, אך הוצאה לפועל של פגיעה מכוונת כצעד ענישה והרתעה" – כל זאת למרות חוסר היכולת של הארגון לבסס טענה כזו.
  • הארגון משתתף תדיר בפעילות פוליטית שאין לה שום קשר לזכויות תכנון ובנייה, כגון עצומות נגד "ענישה קולקטיבית"  בעזה. באופן דומה, במקום עתר לבית המשפט העליון (ביחד עם ארגונים לא ממשלתיים אחרים) בטענה שישראל תקפה צוותים רפואיים ואמבולנסים.

בדואים בגדה המערבית:

  •  במאי 2013, במקום ו-UNRWA פרסמו  דו"ח משותף  בנושא "מצוקת" האוכלוסייה הבדואית בשטח C שבגדה המערבית, בו נטען כי: "בעוד הכיבוש של רצועת עזה, הגדה המערבית ומזרח ירושלים מתמשך, ופתרון בר-קיימא לבעיית הפליטים הפלסטינים אינו נראה באופק, המצוקה של הפליטים הבדואים הפלסטינים משבט ג'הלין באל-ג'אבל משקפת – למרות הקונטקסט הפחות אלים במידה רבה – מספר מאפיינים משותפים לחוויית הפליטים הפלסטינים ב-1948. אלה כוללים נישול ועקירה משטחים ורכוש נוסף בבעלות מסורתית… דילול כוחם של בעלי הסמכות המסורתיים; וחיכוך בהקשר של אדמות, דיור וזכויות קניין". הדו"ח כולל ציטוט שמתאר את המעבר לא-ג'אבל כ-"נכבה הקטנה שלנו"  (לקריאה בנושא ניצול סוגיית הבדואים בנגב נגד ישראל הקישו כאן).

דמוניזציה:

  • מנכ"ל הארגון, חדווה רדובניץ (שעבדה בארגונים רבים כולל האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם ושתיל/הקרן-החדשה-לישראל)  אמרה בפברואר 2010 לבכירים בשגרירות ארה"ב שהיא "מאמינה שבעוד מאה שנים ישראל תהיה בעלת רוב ערבי, ושהיעלמותה כמדינה יהודית לא תהיה הטרגדיה שהישראלים חוששים ממנה מכיוון שהיא תהיה דמוקרטית יותר" ( (ההדגשה לא במקור).
  • במקום, ביחד עם האגודה לזכויות האזרח,האשימו  את ישראל ב"אפרטהייד תכנוני" בשטח C בגדה המערבית.
  • במאמר בעיתון הארץ ב-19 ליוני, 2012, בנושא המהגרים מאפריקה, הארגון השווה את מחנה הפליטים בדרום ל"מחנה ריכוז גדול עם תנאים קשים".
  • בדצמבר 2013 פרסם כתב רויטרס, נוח בראונינג, מידע שגוי עובדתית שניתן לו על-ידי במקום לפיו: "לפלסטינים בתוך וסביב שועפאט אין תכניות בנייה מאושרות כבר למעלה מ-45 שנה… משמעות הדבר היא שכל בנייה מאז היא בלתי-חוקית ועומדת בפני הריסה אפשרית." במציאות, אין הגבלות המונעות מתושבים להגיש בקשות להיתרי בנייה, ומאות יחידות דיור ומוסדות ציבור חוקיים נבנו בשכונות שועפאט ובית-חנינה בשנים האחרונות.

פירוט התרומות מיישות מדינות זרה בשקלים חדשים

**הנתונים לשנים 2018-2019 מבוססים על נתונים מהדוחו"ת השנתיים הזמינים; הנתונים לשנת 2020-2021 מבוססים על דוחות רבעוניים.

תורם2018201920202021
UNDP389,808401,454
גרמניה20,408
מועצת הפליטים הנורבגית (NRC)66,916181,526114,112
האיחוד הארופי1,402,102704,126801,62394,760
AECID - (ספרד)592,970
שגרירות אירלנד346,223665,871311,634
שגרירות שוויץ179,48678,690
Bread for the World-EED - (גרמניה)141,172449,458433,826376,439
אוקספם נוביב (הולנד)99,253
UN Habitat (בלגיה והאיחוד האירופי)298,898195,910
ACPP - (ספרד)96,59493,55626,19037,340
שגרירות הולנד335,428
צרפת41,600
UN OCHA199,071159,495
הקרן החדשה לישראל269,314472,949
Foundation for Middle East Peace (FMEP)17,35117,645

כל המאמרים בנושא במקום