קרן האחים רוקפלר

מידע כללי

מדינהארצות הברית

פעילות

  • הקרן נוסדה ב 1940, מטרת הקרן לקדם "שינוי חברתי שתורם לעולם צודק יותר, יציב ושליו."
  • המטרה של תכנית בניית השלום של הקרן שמאשרת מענקים הנוגעים לסכסוך הערבי-ישראלי, "לקדם שלום צודק ובר-קיימא על ידי תמיכה בגישות חדשניות ושיתופיות ומדיניות של מניעת סכסוכים, ניהול ויישוב; חיזוק הרצון הפוליטי לשינוי הסכסוך ושלום בר קיימא; וחיפוש פתרונות לאיומים על -לאומיים המניעים את הסכסוך."
  • דניאל לוי, נאמן של הקרן, הוא אחד ממיסדי ג'יי-סטריט וחבר מועצת המנהלים במולד – המרכז להתחדשות הדמוקרטיה, המקבלים מימון מקרן רוקפלר. לוי הוא גם חבר מועצת המנהלים בקרן החדשה לישראל (NIF), שקשור לרבים מהארגונים הלא ממשלתיים המקבלים מענקים.

ניתוח פעילויות הארגונים המוענקים

(רשימה חלקית. למידע נוסף ראו את הטבלה להלן)

מענקים לארגונים במסגרת תוכנית "בניית שלום"

הגוף המקבל את המענקסכום תאריך המענקתוכנית
גראסרוטס ירושלים50,000$ לשנה אחת17 נובמבר 2016תמיכה כללית
הקרן לשלום במזרח התיכון8,000$ לשנה אחתאוקטובר 2016עבור קואליציית התורמים ישראל/פלסטין
פרויקט אירופי במזרח התיכון70,000$ עבור שנה אחתאוקטובר 2016תמיכה כללית
הקרן החדשה לישראל9,000$ עבור שנה אחתספטמבר 2016עבור מחקר ודו"חות על אנטישמיות בקמפוסים בארה"ב
ברית הילדים של המזרח התיכון MECA140,000$ עבור שנתיים25 אוגוסט, 2016עבור פרויקט ראוא: קרן קהילות היוצרים הפלסטיניות
Palestine Legal באמצעות Tides Center50,000$ עבור שנה אחתיוני 2016תמיכה כללית
תרועה50,000$ עבור שנה אחתיוני 2016תכנית עם שוברים שתיקה
עדאלה150,000$ עבור שנתיים 10 מאי, 2016עבור פעילות בארה"ב ובניית מוסדות
מולד100,000$ עבור שנה אחת10 מאי, 2016תמיכה כללית
מרכז המחקר מי מרוויח25,000$ עבור שנה אחתמרץ 2016תמיכה כללית
שוברים שתיקה105,000$ עבור שנתיים22 פברואר, 2016תמיכה כללית
תשע שבע שתיים - לקידום עיתונאות אזרחית120,000$ עבור שנתיים22 פברואר, 2016תמיכה כללית
• חינוך לשלום צודק במזרח התיכון-הקמפיין האמריקאי לסיום הכיבוש הישראלי30,000$ עבור שנה אחת7 דצמבר, 2015תמיכה כללית
מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית20,000$ עבור שנה אחת3 דצמבר, 2015תמיכה כללית
המכון להבנה מזרח תיכונית150,000$ עבור שנתיים 29 יוני, 2015תמיכה כללית
האוניברסיטה העברית ירושלים150,000 $ עבור שנתייםנובמבר 2015שותפות קמפוס-קהילה
קרן חינוך ג'יי סטריט250,000$ עבור שנתיים נובמבר 2015תמיכה כללית
Just Vision200,000$ עבור שנתיים נובמבר 2015תמיכה כללית
American Friends Service Committee50,000$ לשנת אחתספטמבר 2015עבור התוכנית הישראלית שלהם
זוכרות 20,000$ לשנה אחתספטמבר 2015תמיכה כללית
Middle East Children's Alliance40,000$ לשנה אחתאוגוסט 2015קרן הקהילה הפלסטינית
Grassroots Jerusalem50,000$ לשנה אחתיולי 2015תמיכה כללית
Institute for Middle East Understanding150,000 $ עבור שנתייםיוני 2015תמיכה כללית
קול יהודי לשלום (JVP)140,000 $ עבור שנתייםיוני 2015תמיכה כללית
Middle East Policy Network (Al-Shabaka)100,000 $ עבור שנתייםיוני 2015תמיכה כללית
-המועצה הלאומית האיראנית אמריקאית 40,000$ לשנת אחתמאי 2015 גישות מקיפות לתמוך בשלום ובאי הפצה נשק גרעיני עם איראן
גישה100,000 $ עבור שנתייםמרץ 2015תמיכה כללית
עדאלה50,000$ לשנת אחתנובמבר 2014
Peaceworks Network Foundation80,000$ לשנת אחתאוקטובר 2014לפרויקט קול אחד
הקרן הערבית לזכויות אדם 70,000$ לשנת אחתיוני 2014תמיכה כללית
מיתווים - המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית20,000$ לשנת אחתיוני 2014תמיכה כללית
Grassroots Jerusalem50,000$ לשנת אחתמאי 2014תמיכה כללית
המועצה הלאומית איראנית אמריקאית 40,000$ לשישה חודשיםמרץ 2014תמיכה כללית
הקרן לשיתוף פעולה כלכלי70,000$ לשנת אחתמרץ 2014לפרויקט, ייסוד מרכז אינפורמציה, ידע ומחקר בנושא יחסי ישראל-פלסטין
קומט מי100,000 $ עבור שנתייםפברואר 2014תמיכה כללית
מגזין +972100,000 $ עבור שנתייםינואר 2014תמיכה כללית
קרן חינוך ג'יי סטריט25,000$ לשנת אחתדצמבר 2013לכנס ארצי 2011
Middle East Policy Network (Al-Shabaka)30,000$ לשנת אחתדצמבר 2013תמיכה כללית
מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה100,000 $ עבור שנתייםדצמבר 2013תמיכה כללית
שוברים שתיקה105,000 $ עבור שנתייםנובמבר 2013תמיכה כללית
האוניברסיטה העברית ירושלים150,000 $ עבור שנתייםנובמבר 2013שותפות קמפוס-קהילה
Institute for Middle East Understanding50,000$ לשנת אחתנובמבר 2013תמיכה כללית
המועצה הלאומית איראנית אמריקאית 50,000$ לשנת אחתיולי 2013
אקופיס פורום הארגונים הסביבתיים במזה"ת20,000 $ עבור שנתייםיוני 2013תמיכה כללית
קרן חינוך ג'יי סטריט250,000 $ עבור שנתייםיוני 2013תמיכה כללית
Just Vision200,000 $ עבור שנתייםיוני 2013תמיכה כללית
מיתווים - המכון הישראלי למידניות חוץ אזורית20,000$ לשנת אחתמרץ 2013תמיכה כללית
הקרן החדשה לקולנוע וטלויזיה בישראל3,500$ לשנה אחתפברואר 2013לסרט 5 מצלמות שבורות
הקרן לשיתוף פעולה כלכלי5,000$ לשנה אחתדצמבר 2012לפרויקט, ייסוד מרכז אינפורמציה, ידע ומחקר בנושא יחסי ישראל-פלסטין
שוברים שתיקה40,000$ לשנה אחתנובמבר 2012תמיכה כללית
קומט מי40,000$ לשנה אחתנובמבר 2012תמיכה כללית
הקרן לשיתוף פעולה כלכלי70,000$ לשנה אחתנובמבר 2012לפרויקט, ייסוד מרכז אינפורמציה, ידע ומחקר בנושא יחסי ישראל-פלסטין
מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה50,000$ לשנה אחתנובמבר 2012תמיכה כללית
מגזין +97230,000$ לשנה אחתנובמבר 2012תמיכה כללית
Stichting Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict1,050,000$ לשלוש שניםנובמבר 2012חיזוק מדיניות בניית שלום באמצעות העצמה אזרחית
חוג ההורים-פורום המשפחות השכולות 50,000$ לשנה אחתנובמבר 2012תמיכה כללית
Just Vision75,000$ לשנה אחתיולי 2012תמיכה כללית
המועצה הלאומית איראנית אמריקאית 50,000$ לשנה אחתמאי 2012תוכנית בדיקת עובדות במדיה האירנית
אקופיס פורום הארגונים הסביבתיים במזה"ת100,000$ לשנה אחתדצמבר 2011לפרויקט - למה מים לא יכולים לחכות- פרויקט ישראלי-פלסטיני משותף
PeaceWorks Network Foundation200,000 $ עבור שנתייםדצמבר 2011לפרויקט קול אחד
האוניברסיטה העברית ירושלים150,000 $ עבור שנתייםדצמבר 2011שותפות קמפוס-קהילה
Stichting Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict65,000$ לשנה אחתנובמבר2011פרויקט להגדלת שיתוף פעולה בין החברה האזרחית וארגונים בינלאומיים ואזוריים
הקרן הערבית לזכויות אדם 73,000$ לשנה אחתספטמבר 2011בניית יכולת פנימית
קרן חינוך ג'יי סטריט200,000$אוגוסט2011תמיכה כללית

כל המאמרים בנושא קרן האחים רוקפלר