גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע

מידע כללי

מדינהישראל
אתר אינטרנטhttp://www.gisha.org
נוסד2005
סטטוס משפטיעמותה רשומה
במילות הארגון הגנה על הזכות לחופש תנועה של פלסטינים, במיוחד תושבי רצועת עזה

מימון

פעילות

 • הארגון עושה שימוש ב"סיוע משפטי ושדלנות ציבורית בכדי להגן על זכותם של התושבים הפלסטינים".
 • טוען כי ישראל מפעילה "מערכת סבוכה של כללים וסנקציות" המפרה את "זכותם הבסיסית של הפלסטינים לחופש תנועה וכתוצאה מכך נפגעות זכויות יסוד נוספות כגון הזכות לחיים, הזכות לקבלת טיפול רפואי, הזכות לחינוך, הזכות להתקיים בכבוד, הזכות לשלמות התא המשפחתי והזכות לחופש פולחן."
 • עושה שימוש במושג 'אפרטהייד' ואוצר מילים המתבסס על המשפט הבינלאומי וזכויות אדם על מנת לקדם אג'נדה פוליטית קיצונית.
 • באוגוסט 2013, דו"ח הטוען שהמדיניות של ישראל כלפי עזה "הונחתה" על ידי "שתי קונספציות שונות שגורמות לחוסר עקביות ולסתירות" ומגנה את "הגבלות התנועה הגורפות והקריטריונים השרירותיים" הנכפים על האוכלוסייה הפלסטינית על ידי ישראל. הדו"ח משמיט מידע עובדתי ובטחוני חיוני וחושף את מטרת הארגון להביא לדהלגיטימציה של של ישראל, בעודו מתעלם מהפרות של זכויות אדם וכשלים אחרים בצד הפלסטיני.
 • בשנת 2010, הארגון פיתח משחק מקוון בשם "מעבר בטוח", שמטרתו "לדווח על הצעדים הצבאיים והחוקיים שישראל נוקטת על מנת ליישם את מדיניות ההפרדה בין רצועת עזה לגדה המערבית" ודוחק במשתמשים "לסייע בבניית חברה פלסטינית משגשגת".
 • מנכ"לית הארגון שרי בשי האשימה את צה"ל בקביעת מדיניות שמטרתה "לרוקן את הגדה המערבית מפלסטינים בשל התביעות הטריטוריאליות הישראליות שם…נראה שהמוטיבציה של מדיניות זו נובעת משיקולים פוליטיים ולא ביטחוניים".
 • בדו"ח משנת 2008, תחת הכותרת "הסגר על עזה מוגדר: ענישה קולקטיבית", נטען כי מדיניות ישראל כלפי עזה "מטרתן היא הגבלת סחורות אזרחיות, לא ציוד צבאי". הדו"ח התעלם מהראיות שבסחורות עליהן קיימת מגבלה נעשה שימוש לצרכים צבאיים והן מהוות סיכון ביטחוני למדינת ישראל.
 • מכתב משנת 2008 שמוען לנשיא בוש, ואשר נכתב ביחד עם Human Rights Watch ורופאים לזכויות אדם – ישראלהציג באופן מוטעה מינוח של המשפט הבינלאומי כגון "ענישה קולקטיבית" וטען שעזה ממשיכה עדיין להיות כבושה.
 • בדו"ח משנת 2007 "כובשים מנותקים: מעמדה המשפטי שלרצועת עזה", אשר השמיט עובדות ונקודות משפטיות חשובות, ארגון גישה טען ש"השלמת תכנית ההתנתקות לא פטרה את ישראל ממחויבותה, לאפשר למוסדות האזרחיים ברצועה לתפקד באופן נאות וכן להקל על תפקוד זה". הדו"ח מטיל על ישראל את האחריות על המצב בעזה מבלי להתייחס כלל לתפקיד המנהיגות הפלסטינית ולאחריותה לשלום הפלסטינים. הארגון טוען כי "פעולותיה של ישראל מאז ספטמבר 2005…תרמו למשבר כלכלי והומניטרי ברצועה, שלא היה כמוהו בכל 38 שנות השליטה הישראלית שקדמו להתנתקות".
 • הקמפיין הפוליטי של גישה, משנת 2008, גינה את ישראל בשל מניעת המעבר של סטודנטים מעזה לישראל ואז לארצות הברית במסגרת תכנית פולברייט, השמיט את צרכי הביטחון הלגיטימיים של ישראל. אכן, לרבים מאותם "סטודנטים" לא אושרה הכניסה לארה"ב על ידי הממשל האמריקאי מסיבות ביטחוניות. ההגבלות על הסטודנטים הוסרו לבסוף.
 • בשנת 2007, ארגון גישה חבר ליש דיןהאגודה לזכויות האזרח,הוועד הציבורי נגד עינויים בישראלהמוקדמחסום ווטשרופאים לזכויות אדם וארגון במקום, על מנת לעתור לבית המשפט העליון בדרישה "לבטל את הצו האוסר הסעת פלסטינים ברכב ישראלי הנהוג בידי ישראלים או זרים". ההקדמה של העתירה טענה כי "מכל הקווים האדומים ש[ישראל] חצינו [חצתה]…ההוראה "בדבר  תנועה ותעבורה" נושאת בקרבה זרע פורענות חמור במיוחד".

פירוט התרומות מישות מדינית זרה לפי דוחות שנתיים בשקלים חדשים

**הנתונים לשנת 2015-2016 מבוססים על דוחות רבעוניים.

תורם2012201320142015**2016**
אוקספם בריטניה424,038131,311216,185143,271106,071
בריטניה405,973338,552164,197113,188
טרוקרה (אירלנד)50,019153,082
אוקספם נוביב (הולנד)303,849205,982
הנציבות האירופית (האיחוד הארופי)387,54274,340
NRC ( נורבגיה)55,744
UNDP (האיחוד הארופי)206,76417,14676,906379,545
בורדרליק דלן (בלגיה)293,591284,144279,682610,140
מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי (מימון משותף של שוודיה, שוויץ, דנמרק, והולנד)418,774251,354
Irish Aid (אירלנד)419,894431,936430,146
NDC (מימון משותף של שוודיה, שוויץ, דנמרק, והולנד)412,833

כל המאמרים בנושא גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע