Palestinian Protest

במרץ 21-22, 2016, הארגון הישראלי זוכרות יקיים את "הכנס הבינלאומי השלישי לשיבת הפליטים הפלסטינים" במוזיאון ארץ ישראל בתל-אביב. תוכנית האירוע כוללת דוברים מארגוני חברה אזרחית ואקדמיה, כולם פעילים בקידום זכות השיבה. מושג זה טומן בחובו את הקריאה לחיסולה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

כמו ביוזמות אחרות של ארגון זוכרות, כנס זה נערך בשיתוף פעולה עם הארגון הפלסטיני "בדיל", שהוא מהארגונים האנטי-ישראלים והאנטישמים ביותר. בשנת 2012, שני הארגונים פרסמו מסמך  שקןרא ל"דה-ציוניזציה" ולפתרון של "מדינת אחת", וקורא לפירוקה של מדינת ישראל. ארגון בדיל מפרסם באופן קבוע קריקטורות אנטישמיות באתר האינטרנט שלו.

מימון לכנס

הכנס נתמך על ידי ארגון American Friends Service Committee – AFSC, ארגון נוצרי אמריקאי המוביל קמפיינים אנטי-ישראלים ואת קמפיין ה-BDS בקמפוסים ובכנסיות. לארגון יש ויזה הומניטארית לפעול בישראל, שאושרה על ידי הרשויות הישראליות.

  • AFSC מעורב בניסוח וקידום הצעות של משיכת השקעות מישראל, כמו גם הכשרה של פעילי BDS בארה"ב. בין היתר, הארגון מעביר מימון לארגונים הישראלים: הטלוויזיה החברתית, מי מרוויח, קואליציית נשים לשלום, יש גבול וזוכרות.
  • הארגון עובד בשיתוף פעולה עם הארגון הישראלי "יש גבול", המעודד סרבנות לשירות בצה"ל.
  • ראש התוכנית לאקטיביזם כלכלי בארגון, דלית באום, היא המייסדת של מי מרוויח וקואליציית נשים לשלום, שני ארגונים מובילים בקמפיין ה-BDS. באום מתאמת את מאמצי ה-BDS של-AFSC.
  • אחד מהתומכים של AFSC היא קרן האחים רוקפלר, קרן פרטית אמריקאית המממנת מספר ארגוני BDS, כולל את קול יהודי לשלום (JVP) ואת "הקמפיין האמריקאי לסיום הכיבוש הישראלי".

מימון לארגון זוכרות

דוברים הקשורים לארגונים

תוכנית הכנס כוללת דוברים קיצוניים הפעילים בקמפיין הדה-לגיטימציה נגד ישראל, כולל אילן פפה, אורי דיוויס ודפנה גולן.
רבים מהדוברים האחרים קשורים לארגונים לא-ממשלתיים הממומנים על ידי האיחוד האירופי, ממשלות אירופאיות והקרן החדשה לישראל. האג'נדה של הדוברים לקידום זכות השיבה עומדת בניגוד מוחלט למדיניות המוצהרת של מממנים אלו.

בלדנא – נדים נשיף, מנכ"ל

  • הארגון הישראלי בלדנא מתייחס להקמתה של מדינת ישראל כ"אסון" ומעודד את הנוער הערבי-ישראלי לסרב לשירות לאומי, אזרחי או צבאי.
  • בשנת 2015, הארגון קיבל 244,371 דולר מהאיחוד האירופי ל"קידום והגנה על חופש הביטוי אצל הנוער הערבי בישראל".
  • בין השנים 2011-2014, הקרן החדשה אישרה לארגון מענקים בסך 100,000 דולר.

בדיל – דובר לא ידוע

  • רוב המימון של ארגון בדיל אינו ידוע או שקוף. המחקר מראה שהארגון קיבל מענק ליבה על סך 260,000 דולר (2014-2016) ממנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי (מימון מממשלות דנמרק, הולנד, שוויץ ושוודיה). בדיל קיבל גם מענקים מ-DanChurch Aid (דנמרק) וטרוקרה (אירלנד).
  • הארגון מתמקד בקידום “זכות השיבה” הפלסטינית, מנצל את שיח זכויות האדם והוא מאשים את ישראל ברצח עם ובג’נוסייד איטי. כמו כן, הוא מפרסם באופן תדיר קריקטורות אנטישמיות וחומרים נוספים המקדמים את חיסולה של מדינת ישראל.
  • בשנת 2012, בדיל וזוכרות חיברו יחדיו מסמך הדן בדרכים מעשיות לפרק את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

הטלוויזיה החברתית – יהודית אילני