דיווחים שנתיים של 27 ארגונים 2012-2014

NGO Monitor ריכז בטבלה להלן את כל המענקים שדווחו על ידי 27 ארגונים ישראלים פוליטיים בין השנים 2012-2014. מטרת הפרויקט היא לאפשר נגישות למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב בכל הנוגע למימון לארגונים הפועלים במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי.

  • כל הסכומים נלקחו ישירות ממערכת הדיווח של אתר רשם העמותות ולא נעשה בהם כל שינוי.
  • שמות הארגונים, שמות התורמים והפרויקטים תורגמו לאנגלית באופן נאמן למקור. טעויות ושגיאות כתיב תוקנו.
  • מקורות אלטרנטיביים שנעשה בהם שימוש עקב חוסר שקיפות מצוינים בקטגורית ההערות (דיווחים רבעוניים, רשימת תרומות מיישות מדינית זרה וכו').
  • מענקים שלא היה ניתן לסווגם כממשלתי או פרטי מסומנים כחסר / לא ברור.
סה"כ בשקלים:
ארגון שנה תורם ממשלתי / פרטי כנסייה סכום (שקלים) הערות
972 Magazine 2012 Hakdesh Philanthropy Collective Private 11,647 (Source: donations report above 20K)
972 Magazine 2012 Heinrich Böll Foundation Germany 30,000 (Source: donations report above 20K)
972 Magazine 2012 Heinrich Böll Foundation Germany 30,000 (Source: donations report above 20K)
972 Magazine 2012 Institute of International Education Private 14,932 via Social Justice Fund ((Source: donations report above 20K))
972 Magazine 2012 Moriah Fund Private 37,330 (Source: donations report above 20K)
972 Magazine 2012 Social Justice Fund Private 223,980 (Source: donations report above 20K)
972 Magazine 2013 Heinrich Böll Foundation Germany 48,000 (Source: donations report above 20K)
972 Magazine 2013 Moriah Fund Private 72,512 via NIF ((Source: donations report above 20K))
972 Magazine 2013 Rockefeller Brothers Fund Private 111,990 (Source: donations report above 20K)
972 Magazine 2013 New Israel Fund Private 32,756 (Source: donations report above 20K)
972 Magazine 2014 Heinrich Böll Foundation Germany 57,400 (Source: donations report above 20K)
972 Magazine 2014 Just Vision Private 261,449 (Source: donations report above 20K)
972 Magazine 2014 Paul Graham Private 34,109 (Source: donations report above 20K)
972 Magazine 2014 Rockefeller Brothers Fund Private 174,450 (Source: donations report above 20K)
972 Magazine 2014 New Israel Fund Private 68,319 For Moriah Fund ((Source: donations report above 20K))
972 Magazine 2014 New Israel Fund Private 64,695 For different donors ((Source: donations report above 20K))
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Aktion Hoffnung Private Church 8,276
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Aktion Hoffnung Private Church 20,641
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Arnow Family Fund Private 278,818
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Blaustein Foundation Private 95,798
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Christian Aid United Kingdom Church 172,068
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Diakonia Sweden Church 409,873
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Donations and Events Income Private 766,362
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 EED Germany Church 687,192
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Embassy – Netherlands Netherlands 112,726
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Embassy – Norway Norway 1,026,958
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 England Family Foundation Private 37,750
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 European Union European Union 729,137
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Foreign and Commonwealth Office – UK United Kingdom 27,388
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Foundation for Middle East Peace Private 20,035
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Kerk in Actie Netherlands Church 202,596
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Moriah Fund Private 418,088
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Neil Kitchener Private 132,532
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 390,972
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 North American Fund Private 576,561
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Open Society Institute Private 99,383
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Other donations from abroad Private 125,357
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Oxfam – GB United Kingdom 22,914
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Revson Foundation Private 61,960
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Rozenzweig Coopersmith Foundation Private 119,985
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Samuel Sebba Charitable Trust Private 390,000
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Sigrid Rausing Trust Private 572,200
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Skhol Foundation Private 685,621
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 Social Justice Fund Private 394,380
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 New Israel Fund Private 1,720,019
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2012 War Child Netherlands 15,500
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 American Council of Young Political Leaders United States 10,686
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Argenterius Missing / Unclear 139,850
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Arnow Family Fund Private 380,850
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Blaustein Foundation Private 85,399
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Christian Aid United Kingdom Church 165,289
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Diakonia Sweden Church 274,210
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Donations and Events Income Private 722,346
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 EED Germany Church 882,121
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Embassy – Norway Norway 972,763
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Embassy – UK United Kingdom 47,245
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 England Family Foundation Private 73,740
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 European Union European Union 676,302
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 HEKS EPER Switzerland Church 38,156
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Israeli Children Amutah Private 133,402 Israeli Association merged in 2013 with ACRI
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 MEPI – Middle East Partnership Initiative United States 136,304
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Middle East Peace Fund Private 17,970
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Moriah Fund Private 480,659
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Neil Kitchener Private 84,055
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 253,876
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 North American Fund Private 512,252
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Open Society Institute Private 99,380
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Other donations from abroad Private 381,530
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Oxfam Missing / Unclear 50,840
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Revson Foundation Private 48,758
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Rosa Luxemburg Foundation Germany 71,327
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Rozenzweig Coopersmith Foundation Private 156,579
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Samuel Sebba Charitable Trust Private 374,240
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Shatil Private 13,530
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Sigrid Rausing Trust Private 593,660
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 Social Justice Fund Private 442,180
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 The International Organization for Education Missing / Unclear 26,856
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 New Israel Fund Private 1,716,686
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2013 War Child Missing / Unclear 121,226
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Aktion Hoffnung Private Church 28,823
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Bread for the World Germany 916,790
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Christian Aid United Kingdom Church 164,578
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Diakonia Sweden Church 235,956
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Embassy – Norway Norway 863,031
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Embassy – UK United Kingdom 48,090
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 England Family Foundation Private 68,319
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 European Union European Union 1,323,804
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Goldberg Fund Private 5,740
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 IFA – Institute for Foreign Cultural Relations Germany 209,203
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Israeli Children Amutah Private 101,880 Israeli Association merged in 2013 with ACRI
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 MEPI – Middle East Partnership Initiative United States 180,949
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Moriah Fund Private 630,658
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Open Society Institute Private 106,344
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Others from abroad Private 431,359
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Oxfam Missing / Unclear 36,229
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Revson Foundation Private 68,319
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Rozenzweig Coopersmith Foundation Private 87,113
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Samuel Sebba Charitable Trust Private 300,000
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 Sigrid Rausing Trust Private 518,785
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 New Israel Fund Private 1,628,134
ACRI – האגודה לזכויות האזרח 2014 UN United Nations 16,900 With The Hotline for Refugees and Migrants
Adalah – עדאלה 2012 ACSUR Spain 148,316
Adalah – עדאלה 2012 Broederlijk Delen Belgium Church 220,729
Adalah – עדאלה 2012 Christian Aid United Kingdom Church 193,640
Adalah – עדאלה 2012 EED Germany Church 474,621
Adalah – עדאלה 2012 EuroMed European Union 26,712
Adalah – עדאלה 2012 European Union European Union 244,046
Adalah – עדאלה 2012 Ford Foundation Private 383,560
Adalah – עדאלה 2012 Medico International Germany 30,809
Adalah – עדאלה 2012 MFA – Switzerland Switzerland 204,290
Adalah – עדאלה 2012 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 197,793
Adalah – עדאלה 2012 Open Society Institute Private 766,003
Adalah – עדאלה 2012 Open Society Institute Private 46,874
Adalah – עדאלה 2012 Oxfam Novib Netherlands 1,337,430
Adalah – עדאלה 2012 Sigrid Rausing Trust Private 348,745
Adalah – עדאלה 2012 New Israel Fund Private 428,419
Adalah – עדאלה 2012 UNDP United Nations 219,975
Adalah – עדאלה 2013 Broederlijk Delen Belgium Church 214,017
Adalah – עדאלה 2013 Christian Aid United Kingdom Church 229,158
Adalah – עדאלה 2013 EED Germany Church 502,654
Adalah – עדאלה 2013 EuroMed European Union 12,700
Adalah – עדאלה 2013 European Union European Union 366,150
Adalah – עדאלה 2013 Ford Foundation Private 267,120
Adalah – עדאלה 2013 Medico International Germany 65,242
Adalah – עדאלה 2013 MFA – Switzerland Switzerland 211,797
Adalah – עדאלה 2013 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 67,834
Adalah – עדאלה 2013 Open Society Institute Private 737,400
Adalah – עדאלה 2013 Open Society Institute Private 110,119
Adalah – עדאלה 2013 Oxfam Novib Netherlands 1,180,758
Adalah – עדאלה 2013 Sigrid Rausing Trust Private 350,373
Adalah – עדאלה 2013 New Israel Fund Private 421,004
Adalah – עדאלה 2013 UNDP United Nations 274,599
Adalah – עדאלה 2014 Bread for the World Germany Church 453,109
Adalah – עדאלה 2014 Broederlijk Delen Belgium Church 233,251
Adalah – עדאלה 2014 Christian Aid United Kingdom Church 213,399
Adalah – עדאלה 2014 EuroMed European Union 4,393
Adalah – עדאלה 2014 European Union European Union 698,004
Adalah – עדאלה 2014 Ford Foundation Private 419,760
Adalah – עדאלה 2014 Human Rights Fund Private 208,470
Adalah – עדאלה 2014 Medico International Germany 47,796
Adalah – עדאלה 2014 MFA – Switzerland Switzerland 67,952
Adalah – עדאלה 2014 Open Society Institute Private 906,200
Adalah – עדאלה 2014 Others Private 157,314
Adalah – עדאלה 2014 Oxfam Novib Netherlands 960,783
Adalah – עדאלה 2014 Rockefeller Brothers Fund Private 63,573
Adalah – עדאלה 2014 Sigrid Rausing Trust Private 352,578
Adalah – עדאלה 2014 New Israel Fund Private 434,772
Adalah – עדאלה 2014 UNTP United Nations 76,675
Bimkom – במקום 2012 Blaustein Foundation Private 371,925
Bimkom – במקום 2012 Coalition for Affordable Housing Private 78,234
Bimkom – במקום 2012 Embassy – Ireland Ireland 305,000
Bimkom – במקום 2012 European Commission European Union 573,015
Bimkom – במקום 2012 Ford Foundation Private 274,620
Bimkom – במקום 2012 George and Bella Savran Private 40,290
Bimkom – במקום 2012 Moriah Fund Private 153,406
Bimkom – במקום 2012 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 770,367
Bimkom – במקום 2012 Norwegian Refugee Council (NRC) Norway 204,295
Bimkom – במקום 2012 Oxfam Novib Netherlands 498,567
Bimkom – במקום 2012 Signing Anew Private 37,850
Bimkom – במקום 2012 New Israel Fund Private 156,976
Bimkom – במקום 2012 UN Habitat United Nations 385,874
Bimkom – במקום 2013 Blaustein Foundation Private 274,125
Bimkom – במקום 2013 Coalition for Affordable Housing Private 54,400
Bimkom – במקום 2013 Embassy – France France 38,095
Bimkom – במקום 2013 Embassy – Ireland Ireland 318,597
Bimkom – במקום 2013 Embassy – Netherlands Netherlands 24,112
Bimkom – במקום 2013 Embassy – UK United Kingdom 93,731
Bimkom – במקום 2013 European Commission European Union 571,735
Bimkom – במקום 2013 Ford Foundation Private 270,443
Bimkom – במקום 2013 Ford Foundation Private 18,355
Bimkom – במקום 2013 George and Bella Savran Private 69,100
Bimkom – במקום 2013 Gimprich Family Foundation Private 36,830
Bimkom – במקום 2013 GIZ Germany 170,920
Bimkom – במקום 2013 Heinrich Böll Foundation Germany 39,600
Bimkom – במקום 2013 Kathryn Aimes Foundation Private 46,303
Bimkom – במקום 2013 Moriah Fund Private 142,004
Bimkom – במקום 2013 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 363,774
Bimkom – במקום 2013 Norwegian Refugee Council (NRC) Norway 244,971
Bimkom – במקום 2013 Oxfam Novib Netherlands 396,876
Bimkom – במקום 2013 Rayne Foundation Private 38,264
Bimkom – במקום 2013 New Israel Fund Private 118,144
Bimkom – במקום 2013 UN Habitat Belgium 166,306
Bimkom – במקום 2013 UN Habitat European Union 531,905
Bimkom – במקום 2014 AECID – Spanish International Development Cooperation Spain 431,433
Bimkom – במקום 2014 Embassy – Netherlands Netherlands 201,541
Bimkom – במקום 2014 Embassy – Switzerland Switzerland 137,520
Bimkom – במקום 2014 European Commission European Union 960,710
Bimkom – במקום 2014 GIZ Germany 535,439
Bimkom – במקום 2014 Norwegian Refugee Council (NRC) Norway 178,839
Bimkom – במקום 2014 Secretariat – HR-IHL Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 314,619
Bimkom – במקום 2014 UN Habitat Belgium 186,185
Bimkom – במקום 2014 European Commission European Union 960,710
Bimkom – במקום 2014 New Israel Fund Private 109,098
Bimkom – במקום 2014 Moriah Fund Private 135,148
Bimkom – במקום 2014 Embassy – Ireland Ireland 396,262
Bimkom – במקום 2014 Oxfam Novib Netherlands 568,126
Bimkom – במקום 2014 UN Habitat European Union 116,787
Bimkom – במקום 2014 Blaustein Foundation Private 258,582
Bimkom – במקום 2014 Coalition for Affordable Housing Private 23,500
Bimkom – במקום 2014 Kathryn Aimes Foundation Private 24,287
Bimkom – במקום 2014 Embassy – UK United Kingdom 50,079
Bimkom – במקום 2014 George and Bella Savran Private 49,063
Bimkom – במקום 2014 Others Private 1,862
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 AECID – Spanish International Development Cooperation Spain 855,843
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 Christian Aid United Kingdom Church 67,589
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 Dan Church Aid Denmark Church 135,292
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 Embassy – Norway Norway 148,315
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 European Union Delegation European Union 444,871
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 Ford Foundation Private 91,785
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 ICCO Netherlands Church 153,541
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 Misereor Germany Church 157,017
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 Moriah Fund Private 133,029
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 Network of Social Change Private 81,318
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 238,501
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 Oxfam – GB United Kingdom 25,000
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 Rabbis for Human Rights Spain 240,835 Joint project with Rabbis for Human Rights
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 New Israel Fund Private 84,915
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 Trocaire Ireland Church 76,022
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2012 UNICEF United Nations 110,900
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 AECID – Spanish International Development Cooperation Spain 177,660 With Rabbis for Human Rights
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 Broederlijk Delen Belgium Church 270,024
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 Dan Church Aid Denmark Church 125,594
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 Embassy – Norway Norway 248,823
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 European Union European Union 422,566
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 Foundation for Middle East Peace Private 36,185
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 Foundation Pro Victims Private 273,372
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 ICCO Netherlands Church 147,325
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 Juliane Heyman Private 27,718 via NIF
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 Macmillan Royalties Private 108,499
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 Medico International Germany 50,673
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 Misereor Germany Church 333,139
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 Moriah Fund Private 121,268 via NIF
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 Open Society Institute Private 135,740
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 Rockefeller Brothers Fund Private 155,980
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 Sigrid Rausing Trust Private 157,150
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2013 New Israel Fund Private 72,025
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 AECID – Spanish International Development Cooperation Spain 293,424
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 Broederlijk Delen Belgium Church 146,579
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 CCFD France Church 47,258
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 Dan Church Aid Denmark Church 160,753
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 Embassy – Norway Norway 165,150
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 European Union European Union 274,493
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 Foundation for Middle East Peace Private 26,032
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 Foundation Pro Victims Private 273,993
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 ICCO Netherlands Church 150,337
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 Medico International Germany 40,000
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 Misereor Germany Church 468,539
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 Moriah Fund Private 102,479
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 47,169
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 Open Society Institute Private 160,026
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 Pell Family Foundation Private 34,500
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 Rockefeller Brothers Fund Private 188,925
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 Secretariat – HR-IHL Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 382,953
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 Sigrid Rausing Trust Private 287,580
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 SIVMO Private 46,924
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 New Israel Fund Private 138,752
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 Trocaire Ireland Church 70,030
Breaking the Silence – שוברים שתיקה 2014 Others Missing / Unclear 296,269
B'tselem – בצלם 2012 Bequeathed by Prof. Amos Matan Private 721,946
B'tselem – בצלם 2012 Catholic Relief Services United States Church 86,554
B'tselem – בצלם 2012 Catholic Relief Services United States Church 58,140
B'tselem – בצלם 2012 Catholic Relief Services United States Church 86,119
B'tselem – בצלם 2012 Catholic Relief Services United States Church 84,976
B'tselem – בצלם 2012 Catholic Relief Services United States Church 136,469
B'tselem – בצלם 2012 Catholic Relief Services United States Church 61,433
B'tselem – בצלם 2012 Christian Aid United Kingdom Church 198,361
B'tselem – בצלם 2012 Dan Church Aid Denmark Church 6,132
B'tselem – בצלם 2012 Dan Church Aid Denmark Church 833,419 Bi annual
B'tselem – בצלם 2012 Dan Church Aid Denmark Church 294,338
B'tselem – בצלם 2012 Dan Church Aid Denmark Church 58,340 via Danida
B'tselem – בצלם 2012 Deborah Pell Private 97,850
B'tselem – בצלם 2012 Diakonia Sweden Church 149,147
B'tselem – בצלם 2012 Diakonia Sweden Church 138,745
B'tselem – בצלם 2012 EED Germany Church 742,718
B'tselem – בצלם 2012 EED Germany Church 200,000
B'tselem – בצלם 2012 Embassy – Norway Norway 1,040,312
B'tselem – בצלם 2012 European Commission European Union 7,235
B'tselem – בצלם 2012 European Commission European Union 491,627 Bi annual
B'tselem – בצלם 2012 European Commission European Union 160,000
B'tselem – בצלם 2012 Foreign and Commonwealth Office – UK United Kingdom 88,330
B'tselem – בצלם 2012 Foundation for Middle East Peace Private 20,175
B'tselem – בצלם 2012 George Waechter Memorial Foundation Private 20,361
B'tselem – בצלם 2012 Harrison Family Private 29,505
B'tselem – בצלם 2012 ICCO & Kerk in Actie Netherlands Church 245,290
B'tselem – בצלם 2012 Moriah Fund Private 49,127
B'tselem – בצלם 2012 Moriah Fund Private 45,892
B'tselem – בצלם 2012 Naomi and Nehemiah Cohen Foundation Private 18,847
B'tselem – בצלם 2012 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 483,597
B'tselem – בצלם 2012 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 375,165
B'tselem – בצלם 2012 Open Society Institute Private 151,047
B'tselem – בצלם 2012 Open Society Institute Private 146,630
B'tselem – בצלם 2012 Samuel Sebba Charitable Trust Private 60,000
B'tselem – בצלם 2012 Samuel Sebba Charitable Trust Private 60,000
B'tselem – בצלם 2012 Sigrid Rausing Trust Private 935,520 Bi annual
B'tselem – בצלם 2012 Sigrid Rausing Trust Private 737,000
B'tselem – בצלם 2012 Smiling Children (Womanity Foundation) Private 182,800
B'tselem – בצלם 2012 Social Justice Fund Private 297,713
B'tselem – בצלם 2012 Social Justice Fund Private 150,000
B'tselem – בצלם 2012 Stichting Niks Voor Niks Private 50,169
B'tselem – בצלם 2012 The Tauber Family Foundation Private 127,960
B'tselem – בצלם 2012 Trocaire Ireland Church 224,938
B'tselem – בצלם 2012 UNDP United Nations 156,560
B'tselem – בצלם 2012 World Vision United States Church 39,323
B'tselem – בצלם 2012 World Vision United States Church 14,283
B'tselem – בצלם 2013 Bequeathed by Arnold Moses Private 292,284
B'tselem – בצלם 2013 Bequest by ESTL – Philip David Jack Private 34,859
B'tselem – בצלם 2013 B'tselem USA Private 211,405 For 2014
B'tselem – בצלם 2013 Catholic Relief Services United States Church 69,683
B'tselem – בצלם 2013 Catholic Relief Services United States Church 29,833
B'tselem – בצלם 2013 Catholic Relief Services United States Church 69,439
B'tselem – בצלם 2013 Catholic Relief Services United States Church 39,299
B'tselem – בצלם 2013 Catholic Relief Services United States Church 21,573
B'tselem – בצלם 2013 Catholic Relief Services United States Church 157,140
B'tselem – בצלם 2013 Catholic Relief Services United States Church 61,204
B'tselem – בצלם 2013 Catholic Relief Services United States Church 31,860
B'tselem – בצלם 2013 Christian Aid United Kingdom Church 188,920
B'tselem – בצלם 2013 Church of Scotland Scotland Church 17,490
B'tselem – בצלם 2013 Consulate – France France 47,619
B'tselem – בצלם 2013 Dan Church Aid Denmark Church 87,854 via Danida
B'tselem – בצלם 2013 Dan Church Aid Denmark Church 201,302 via Danida
B'tselem – בצלם 2013 Dan Church Aid European Union Church 366,508 via ECHO 2012/2013
B'tselem – בצלם 2013 Dan Church Aid European Union Church 76,564 via ECHO 2013/2014
B'tselem – בצלם 2013 Diakonia Sweden Church 136,242
B'tselem – בצלם 2013 Diakonia Sweden Church 135,390
B'tselem – בצלם 2013 EED Germany Church 254,129
B'tselem – בצלם 2013 EED Germany Church 269,802
B'tselem – בצלם 2013 EED Germany Church 449,891 Received in 2012
B'tselem – בצלם 2013 EED Germany Church 111,957
B'tselem – בצלם 2013 EED Germany Church 286,637 For 2014
B'tselem – בצלם 2013 Embassy – Norway Norway 946,477
B'tselem – בצלם 2013 European Commission European Union 213,679
B'tselem – בצלם 2013 European Commission European Union 10,287
B'tselem – בצלם 2013 European Commission European Union 334,024
B'tselem – בצלם 2013 Foreign and Commonwealth Office – UK United Kingdom 362,160
B'tselem – בצלם 2013 George Waechter Memorial Foundation Private 19,288
B'tselem – בצלם 2013 Moriah Fund Private 64,906
B'tselem – בצלם 2013 Moriah Fund Private 59,403
B'tselem – בצלם 2013 Naomi and Nehemiah Cohen Foundation Private 17,538
B'tselem – בצלם 2013 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 495,961
B'tselem – בצלם 2013 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 118,643
B'tselem – בצלם 2013 Open Society Institute Private 280,612
B'tselem – בצלם 2013 Pro Victims Foundation Private 238,140 Recevied in 2012
B'tselem – בצלם 2013 Pro Victims Foundation Private 25,140
B'tselem – בצלם 2013 Pro Victims Foundation Private 257,764 For 2014
B'tselem – בצלם 2013 Samuel Sebba Charitable Trust Private 60,000
B'tselem – בצלם 2013 Samuel Sebba Charitable Trust Private 60,000
B'tselem – בצלם 2013 Samuel Sebba Charitable Trust Private 60,000 For 2014
B'tselem – בצלם 2013 Sigrid Rausing Trust Private 858,360 For 2014
B'tselem – בצלם 2013 Smiling Children Private 92,288
B'tselem – בצלם 2013 Social Justice Fund Private 263,078
B'tselem – בצלם 2013 Stichting Niks Voor Niks Private 48,709
B'tselem – בצלם 2013 New Israel Fund Private 92,299
B'tselem – בצלם 2013 Trocaire Ireland Church 143,568
B'tselem – בצלם 2013 UNDP United Nations 153,463
B'tselem – בצלם 2013 UNDP United Nations 162,795
B'tselem – בצלם 2013 UNDP United Nations 202,189
B'tselem – בצלם 2013 UNDP United Nations 198,911
B'tselem – בצלם 2013 United Church of Christ Private Church 12,405
B'tselem – בצלם 2013 United Church of Christ Private Church 12,911
B'tselem – בצלם 2013 World Vision United States Church 70,351
B'tselem – בצלם 2014 Aryeh and Betsy Stein Private 67,202
B'tselem – בצלם 2014 Bequeathed by Arnold Moses Private 178,284
B'tselem – בצלם 2014 Bequeathed by Prof. Amos Matan Private 281,296
B'tselem – בצלם 2014 Bread for the World Germany Church 286,637
B'tselem – בצלם 2014 Bread for the World Germany Church 512,743
B'tselem – בצלם 2014 Bread for the World Germany Church 70,844
B'tselem – בצלם 2014 Bread for the World Germany Church 27,003
B'tselem – בצלם 2014 Bread for the World Germany Church 766,941
B'tselem – בצלם 2014 Bread for the World Germany Church 263,030
B'tselem – בצלם 2014 B'tselem USA Private 211,405
B'tselem – בצלם 2014 B'tselem USA Private 103,830
B'tselem – בצלם 2014 B'tselem USA Private 113,250
B'tselem – בצלם 2014 Catholic Relief Services United States Church 31,705
B'tselem – בצלם 2014 Catholic Relief Services United States Church 32,804
B'tselem – בצלם 2014 Catholic Relief Services United States Church 34,556
B'tselem – בצלם 2014 Catholic Relief Services United States Church 32,840
B'tselem – בצלם 2014 Catholic Relief Services United States Church 31,084
B'tselem – בצלם 2014 Catholic Relief Services United States Church 27,761
B'tselem – בצלם 2014 Catholic Relief Services United States Church 23,412
B'tselem – בצלם 2014 Catholic Relief Services United States Church 30,878
B'tselem – בצלם 2014 Catholic Relief Services United States Church 13,904
B'tselem – בצלם 2014 Catholic Relief Services United States Church 25,448
B'tselem – בצלם 2014 Catholic Relief Services United States Church 61,128
B'tselem – בצלם 2014 Catholic Relief Services United States Church 24,216
B'tselem – בצלם 2014 Catholic Relief Services United States Church 24,364
B'tselem – בצלם 2014 Catholic Relief Services United States Church 187,564
B'tselem – בצלם 2014 Church of Scotland Scotland Church 29,640
B'tselem – בצלם 2014 Consulate – France France 71,429
B'tselem – בצלם 2014 Dan Church Aid Denmark Church 196,961 Danida
B'tselem – בצלם 2014 Dan Church Aid Denmark Church 34,348 Global Humanitarian Assistance
B'tselem – בצלם 2014 Dan Church Aid Denmark Church 90,159 Danida
B'tselem – בצלם 2014 Dan Church Aid European Union Church 321,715 ECHO
B'tselem – בצלם 2014 Dan Church Aid European Union Church 14,822 ECHO
B'tselem – בצלם 2014 Dan Church Aid Denmark Church 85,709 Danida
B'tselem – בצלם 2014 Diakonia Sweden Church 124,426
B'tselem – בצלם 2014 Diakonia Sweden Church 128,503
B'tselem – בצלם 2014 Embassy – Norway Norway 824,550
B'tselem – בצלם 2014 Embassy – Norway Norway 232,763
B'tselem – בצלם 2014 European Commission European Union 84,872
B'tselem – בצלם 2014 Firedoll Foundation Private 35,482
B'tselem – בצלם 2014 Gerhard Siedner Private 24,108
B'tselem – בצלם 2014 Moriah Fund Private 119,558
B'tselem – בצלם 2014 Naomi and Nehemiah Cohen Foundation Private 16,801
B'tselem – בצלם 2014 Open Society Institute Private 263,364
B'tselem – בצלם 2014 Oxfam – GB United Kingdom 26,163
B'tselem – בצלם 2014 Pro Victims Foundation Private 193,150
B'tselem – בצלם 2014 Pro Victims Foundation Private 257,764
B'tselem – בצלם 2014 Pro Victims Foundation Private 6,800
B'tselem – בצלם 2014 Samuel Sebba Charitable Trust Private 60,000
B'tselem – בצלם 2014 Samuel Sebba Charitable Trust Private 101,223
B'tselem – בצלם 2014 Secretariat – HR-IHL Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 327,778
B'tselem – בצלם 2014 Secretariat – HR-IHL Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 358,140
B'tselem – בצלם 2014 Secretariat – HR-IHL Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 75,634
B'tselem – בצלם 2014 Secretariat – HR-IHL Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 165,464
B'tselem – בצלם 2014 Sigrid Rausing Trust Private 858,360
B'tselem – בצלם 2014 Sigrid Rausing Trust Private 115,251
B'tselem – בצלם 2014 SIVMO Private 36,552
B'tselem – בצלם 2014 Stichting Niks Voor Niks Private 48,098
B'tselem – בצלם 2014 New Israel Fund Private 482,387
B'tselem – בצלם 2014 Trocaire Ireland Church 72,111
B'tselem – בצלם 2014 UNICEF United Nations 150,000
B'tselem – בצלם 2014 UNICEF United Nations 150,958
B'tselem – בצלם 2014 United Church of Christ Private Church 12,210
B'tselem – בצלם 2014 United Church of Christ Private Church 12,533
B'tselem – בצלם 2014 ZIVIK Germany 170,104
B'tselem – בצלם 2014 ZIVIK Germany 172,397
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2012 Alliance for Global Justice Private 25,545
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2012 Bread for the World Germany Church 119,918
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2012 Diakonia Sweden Church 50,230
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2012 European Commission European Union 392,108
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2012 Hope and Justice Missing / Unclear 3,803 Has Church partnerships
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2012 I for Missing / Unclear 5,794
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2012 ICCO Netherlands Church 294,984
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2012 Kvinna till Kvinna Sweden 123,284
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2012 Medico International Germany 49,951
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2012 Others Private 30,598
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2012 Oxfam Novib Netherlands 348,203
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2012 SIVMO Private 18,161
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2012 The United Church of Canada Canada Church 77,463
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2012 Urgent Action Fund for Women's Rights United States 19,491 Other donors, including Moriah Fund
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2013 Alliance for Global Justice Private 43,625
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2013 American Friends Service Committee Private Church 17,541
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2013 Bread for the World Germany Church 119,877
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2013 EMHRF European Union 59,911
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2013 ICCO Netherlands Church 573,828
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2013 Kurve Wustrow Private 56,622
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2013 Kvinna till Kvinna Sweden 77,606
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2013 Medico International Germany 47,080
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2013 NOVACT Spain 246,781
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2013 Others Private 65,079
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2013 Oxfam Novib Netherlands 402,498
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2013 SIVMO Private 6,824
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2013 The United Church of Canada Canada Church 35,152
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2013 Trocaire Ireland Church 24,179
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2014 Alliance for Global Justice Private 65,555 Includs individual donations
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2014 Bread for the World Germany Church 93,657
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2014 European Commission European Union 152,082
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2014 Kurve Wustrow Private 565,303
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2014 Kvinna till Kvinna Sweden 109,793
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2014 NOVACT Spain 161,258
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2014 Others from Israel/Abroad Private 54,114
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2014 Oxfam Novib Netherlands 361,617
Coalition of Women for Peace – קואליציית נשים לשלום 2014 Urgent Action Fund for Women's Rights United States 17,050
Combatants for Peace – לוחמים לשלום 2012 Harold Hyam Wingate Private 63,100
Combatants for Peace – לוחמים לשלום 2012 Karl Kahane Foundation Private 77,174
Combatants for Peace – לוחמים לשלום 2012 MFA – Switzerland Switzerland 161,172
Combatants for Peace – לוחמים לשלום 2012 Refuser Solidarity Network Private 30,936
Combatants for Peace – לוחמים לשלום 2012 Rosa Luxemburg Foundation Germany 60,000
Combatants for Peace – לוחמים לשלום 2012 SIVMO Private 40,709
Combatants for Peace – לוחמים לשלום 2013 Belgian Technical Cooperation (BTC) Belgium 58,703
Combatants for Peace – לוחמים לשלום 2013 Cathy L Sch Private 32,829
Combatants for Peace – לוחמים לשלום 2013 I Wage Peace Private 37,730
Combatants for Peace – לוחמים לשלום 2013 MFA – Switzerland Switzerland 28,993
Combatants for Peace – לוחמים לשלום 2013 Rosa Luxemburg Foundation Germany 60,839
Combatants for Peace – לוחמים לשלום 2013 SIVMO Private 26,402
Combatants for Peace – לוחמים לשלום 2014 Missing / Unclear Missing / Unclear 700,060
Combatants for Peace – לוחמים לשלום 2014 Others Private 196,187
Combatants for Peace – לוחמים לשלום 2014 Rosa Luxemburg Foundation Germany 56,452
Comet Me – קומט מי 2012 Accion Contra El Hambre Spain 208,400
Comet Me – קומט מי 2012 Center for Emerging Futures Private 19,903
Comet Me – קומט מי 2012 Development Agency – Switzerland Switzerland 33,771
Comet Me – קומט מי 2012 Engineers Without Borders Private 12,904
Comet Me – קומט מי 2012 Foreign Private Donations Private 20,084
Comet Me – קומט מי 2012 Irish Aid Ireland 293,649
Comet Me – קומט מי 2012 Local Private Donations Private 8,300
Comet Me – קומט מי 2012 Medico International Germany 515,610
Comet Me – קומט מי 2012 Representative in Ramalah – Germany Germany 100,000
Comet Me – קומט מי 2012 Rockefeller Brothers Fund Private 149,106
Comet Me – קומט מי 2012 Swedish Postcode Foundation Private 318,365
Comet Me – קומט מי 2012 Swiss Olive Oil Campaign Private 205,635
Comet Me – קומט מי 2013 Development Agency – Belgium Belgium 28,693
Comet Me – קומט מי 2013 Foreign Private Donations Private 190,612
Comet Me – קומט מי 2013 Irish Aid Ireland 287,149
Comet Me – קומט מי 2013 Medico International Germany 593,397
Comet Me – קומט מי 2013 MFA – France France 137,466
Comet Me – קומט מי 2013 MFA – Netherlands Netherlands 59,347
Comet Me – קומט מי 2013 MFA – New Zealand New Zealand 22,098
Comet Me – קומט מי 2013 Rockefeller Brothers Fund Private 149,106
Comet Me – קומט מי 2013 Slits, Drs. P.h.m. (Peter Private 3,317
Comet Me – קומט מי 2013 Stichting ISRAA Private 2,443
Comet Me – קומט מי 2013 Swedish Postcode Foundation Private 456,075
Comet Me – קומט מי 2013 Swiss Olive Oil Campaign Private 10,484
Comet Me – קומט מי 2013 The Almoney Fund Private 17,912
Comet Me – קומט מי 2013 The Osprey Foundation Private 141,583
Comet Me – קומט מי 2014 Development Agency – Belgium Belgium 29,403
Comet Me – קומט מי 2014 European Union European Union 410,455
Comet Me – קומט מי 2014 Irish Aid Ireland 358,311
Comet Me – קומט מי 2014 Medico International Germany 780,356
Comet Me – קומט מי 2014 MFA – France France 5,391
Comet Me – קומט מי 2014 MFA – Netherlands Netherlands 166,086
Comet Me – קומט מי 2014 Other Funds from Abroad Private 5,773
Comet Me – קומט מי 2014 Rockefeller Brothers Fund Private 172,900
Comet Me – קומט מי 2014 Swedish Postcode Foundation Private 274,692
Comet Me – קומט מי 2014 Swiss Olive Oil Campaign Private 164,541
Comet Me – קומט מי 2014 The Osprey Foundation Private 19,544
Emek Shave – עמק שווה 2012 Beracha Foundation Private 77,600
Emek Shave – עמק שווה 2012 Cordaid Netherlands Church 147,553
Emek Shave – עמק שווה 2012 Donations Private
Emek Shave – עמק שווה 2012 Embassy – Norway Norway 250,000
Emek Shave – עמק שווה 2013 Cordaid Netherlands Church 123,339
Emek Shave – עמק שווה 2013 Donations Private 43,022
Emek Shave – עמק שווה 2013 Embassy – Norway Norway 228,120
Emek Shave – עמק שווה 2013 HEKS-EPER Switzerland Church 84,726
Emek Shave – עמק שווה 2013 MFA – Switzerland Switzerland 94,320
Emek Shave – עמק שווה 2014 Cordaid Netherlands Church 154,012
Emek Shave – עמק שווה 2014 Donations Private 28,825
Emek Shave – עמק שווה 2014 Embassy – Norway Norway 130,532
Emek Shave – עמק שווה 2014 HEKS-EPER Switzerland Church 172,977
Emek Shave – עמק שווה 2014 MFA – Ireland Ireland 93,304
Emek Shave – עמק שווה 2014 MFA – Switzerland Switzerland 94,829
Emek Shave – עמק שווה 2014 Missing / Unclear Missing / Unclear 46,911
Emek Shave – עמק שווה 2014 Missing / Unclear Switzerland 229,639
Gisha – גישה 2012 Broederlijk Delen Belgium Church 293,591
Gisha – גישה 2012 Drosos Foundation Private 414,917
Gisha – גישה 2012 European Commission European Union 387,542
Gisha – גישה 2012 Foundation for Middle East Peace Private 38,544
Gisha – גישה 2012 Iris O'Brien Foundation Private 192,275
Gisha – גישה 2012 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 412,833
Gisha – גישה 2012 Open Society Institute Private 364,539
Gisha – גישה 2012 Oxfam – GB United Kingdom 424,038
Gisha – גישה 2012 Trocaire Ireland Church 50,019
Gisha – גישה 2012 UNDP United Nations 206,764
Gisha – גישה 2013 Broederlijk Delen Belgium Church 284,144
Gisha – גישה 2013 Drosos Foundation Private 282,766
Gisha – גישה 2013 Embassy – UK United Kingdom 405,973
Gisha – גישה 2013 European Commission European Union 74,340
Gisha – גישה 2013 Iris O'Brien Foundation Private 174,267
Gisha – גישה 2013 Oxfam – GB United Kingdom 131,311
Gisha – גישה 2013 Sigrid Rausing Trust Private 421,732
Gisha – גישה 2013 UNDP United Nations 171,146
Gisha – גישה 2014 Broederlijk Delen Belgium Church 279,682
Gisha – גישה 2014 Drosos Foundation Private 553,688
Gisha – גישה 2014 Embassy – UK United Kingdom 338,552
Gisha – גישה 2014 Iris O'Brien Foundation Private 85,829
Gisha – גישה 2014 Norwegian Refugee Council (NRC) Norway 55,744
Gisha – גישה 2014 Open Society Institute Private 339,821
Gisha – גישה 2014 Oxfam – GB United Kingdom 216,185
Gisha – גישה 2014 Oxfam Novib Netherlands 303,849
Gisha – גישה 2014 Secretariat – HR-IHL Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 418,774
Gisha – גישה 2014 Sigrid Rausing Trust Private 461,178
Gisha – גישה 2014 Trocaire Ireland Church 153,082
Gisha – גישה 2014 UNDP United Nations 76,906
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 Broederlijk Delen Belgium Church 293,994 Project from June 2011-May 2012 / Project from June 2012 – May 2013
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 CCFD France Church 170,884
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 Consulate – France France 99,010
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 Embassy – Netherlands Netherlands 52,080
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 Embassy – Norway Norway 1,217,913
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 Firedoll Foundation Private 46,250 Via New Israel Fund
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 Ford Foundation Private 297,712 Via NIF | Project from June 2012 – December 2013
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 May 18 Memorial Foundation Private 13,294 Project from May 2012-April 2014
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 Misereor Germany Church 446,694
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 1,775,122
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 Norwegian Refugee Council (NRC) Norway 1,192,734 Projects from October 2011 – January 2013
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 Others Private 14,895
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 Oxfam Novib Netherlands 515,470 Projects from July 2010 – December 2013
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 Sigrid Rausing Trust Private 597,350 Project from March 2010 – February 2013
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 Taiwan Foundation for Democarcy Taiwan 3,872
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 Trocaire Ireland Church 98,892
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2012 UNDP United Nations 170,640 Project from August 2012-August 2013
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 AECID – Spanish International Development Cooperation Spain 189,905 July 2013 – September 2014 | Via Rabbis for Human Rights
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 Broederlijk Delen Belgium Church 143,171 Project from June 2013 – May 2014
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 CCFD France Church 129,706
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 Consulate – France France 49,019
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 Development Agency – Belgium Belgium 53,188
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 Embassy – Finland Finland 143,188
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 Embassy – Norway Norway 887,573
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 European Commission European Union 603,341 Joint project with B'tselem about torture 2013-2015. 44,687.14 Euro delieverd to B'tselem
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 Firedoll Foundation Private 43,679 Via New Israel Fund
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 May 18 Memorial Foundation Private 15,654 Project from May 2012-April 2014
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 609,697
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 Norwegian Refugee Council (NRC) Norway 1,072,298
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 Others Private 3,746
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 Oxfam Novib Netherlands 360,338 Bi annual projects
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 Pro Victims Foundation Private 93,462 Bi annual
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 Sigrid Rausing Trust Private 608,135 Project March 2013 – February 2014
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 Trocaire Ireland Church 7,084 In Jan 2014, Trocaire will fund 24 months project | 40,000 Euros
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2013 UNDP United Nations 478,890
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2014 AECID – Spanish International Development Cooperation Spain 281,169
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2014 CCFD France Church 92,457
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2014 Embassy – Finland Finland 129,129
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2014 Embassy – Norway Norway 825,750
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2014 Misereor Germany Church 732,638
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2014 Norwegian Refugee Council (NRC) Norway 1,636,285
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2014 Others Private 8,008
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2014 Oxfam Novib Netherlands 367,082
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2014 Pro Victims Foundation Private 249,492
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2014 Secretariat – HR-IHL Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 862,254
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2014 Sigrid Rausing Trust Private 643,522
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2014 New Israel Fund Private 116,990
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2014 Trocaire Ireland 159,395
Hamoked – המוקד לזכויות הפרט 2014 UNDP United Nations 76,818
Human Rights Defenders Fund – הקרן למגיני זכויות אדם 2012 AECID – Spanish International Development Cooperation Spain 600,286
Human Rights Defenders Fund – הקרן למגיני זכויות אדם 2012 Cordaid Netherlands Church 74,860
Human Rights Defenders Fund – הקרן למגיני זכויות אדם 2012 Dan Church Aid Denmark Church 68,500
Human Rights Defenders Fund – הקרן למגיני זכויות אדם 2012 MFA – Switzerland Switzerland 161,628
Human Rights Defenders Fund – הקרן למגיני זכויות אדם 2012 New Israel Fund Private 215,117
Human Rights Defenders Fund – הקרן למגיני זכויות אדם 2013 Cordaid Netherlands Church 23,288
Human Rights Defenders Fund – הקרן למגיני זכויות אדם 2013 Det Norske Menneskeretting Hetspond Norway Church 69,800
Human Rights Defenders Fund – הקרן למגיני זכויות אדם 2013 Johim Jk Client Capital Private 182,600
Human Rights Defenders Fund – הקרן למגיני זכויות אדם 2013 MFA – Switzerland Switzerland 32,730
Human Rights Defenders Fund – הקרן למגיני זכויות אדם 2013 MFA – Switzerland Switzerland 355,275
Human Rights Defenders Fund – הקרן למגיני זכויות אדם 2013 Moriah Fund Private 69,886
Human Rights Defenders Fund – הקרן למגיני זכויות אדם 2013 New Israel Fund Private 85,439
Human Rights Defenders Fund – הקרן למגיני זכויות אדם 2014 MFA – Switzerland Switzerland 186,970
Human Rights Defenders Fund – הקרן למגיני זכויות אדם 2014 MFA – Switzerland Switzerland 90,970
Ir Amim – עיר עמים 2012 Abrons Foundation Private 39,007
Ir Amim – עיר עמים 2012 Blum Foundation Private 37,330
Ir Amim – עיר עמים 2012 EIDHR European Union 505,210
Ir Amim – עיר עמים 2012 Embassy – Norway Norway 513,479
Ir Amim – עיר עמים 2012 England Family Foundation Private 37,824
Ir Amim – עיר עמים 2012 European Endowment for Democracy European Union 426,798
Ir Amim – עיר עמים 2012 IFA – Institute for Foreign Cultural Relations Germany 197,565
Ir Amim – עיר עמים 2012 Krieger Foundation Private 101,250
Ir Amim – עיר עמים 2012 Moriah Fund Private 114,178
Ir Amim – עיר עמים 2012 Norwegian Refugee Council (NRC) Norway 25,900
Ir Amim – עיר עמים 2012 Open Society Institute Private 247,524
Ir Amim – עיר עמים 2012 Social Justice Fund Private 365,600
Ir Amim – עיר עמים 2012 The British Fund Program – Conflict Pool United Kingdom 81,000
Ir Amim – עיר עמים 2012 New Israel Fund Private 95,798
Ir Amim – עיר עמים 2012 The Swedish Global Conflict Prevention Sweden 568,200
Ir Amim – עיר עמים 2013 Abrons Foundation Private 36,059
Ir Amim – עיר עמים 2013 Bella Savran Private 24,557
Ir Amim – עיר עמים 2013 Blaustein Foundation Private 88,428
Ir Amim – עיר עמים 2013 Bread for the World Germany Church 322,324
Ir Amim – עיר עמים 2013 Embassy – Norway Norway 521,173
Ir Amim – עיר עמים 2013 Embassy – Sweden Sweden 417,479
Ir Amim – עיר עמים 2013 England Family Foundation Private 37,100
Ir Amim – עיר עמים 2013 Krieger Foundation Private 360,000
Ir Amim – עיר עמים 2013 Moriah Fund Private 115,337
Ir Amim – עיר עמים 2013 Open Society Institute Private 227,500
Ir Amim – עיר עמים 2013 Sara Gottesman Private 27,413
Ir Amim – עיר עמים 2013 Social Justice Fund Private 360,590
Ir Amim – עיר עמים 2013 New Israel Fund Private 34,710
Ir Amim – עיר עמים 2014 Abrons Foundation Private 101,496
Ir Amim – עיר עמים 2014 Blaustein Foundation Private 85,859
Ir Amim – עיר עמים 2014 Bread for the World Germany Church 572,931
Ir Amim – עיר עמים 2014 British Salam-Shalom Trust Private 30,000
Ir Amim – עיר עמים 2014 Consulate – France France 93,897
Ir Amim – עיר עמים 2014 Embassy – Netherlands Netherlands 136,994
Ir Amim – עיר עמים 2014 Embassy – Norway Norway 757,746
Ir Amim – עיר עמים 2014 England Family Foundation Private 34,900
Ir Amim – עיר עמים 2014 European Endowment for Democracy European Union 283,500
Ir Amim – עיר עמים 2014 European Union European Union 229,692
Ir Amim – עיר עמים 2014 Leichtag Foundation Private 128,475
Ir Amim – עיר עמים 2014 Moriah Fund Private 85,399
Ir Amim – עיר עמים 2014 Open Society Institute Private 259,970
Ir Amim – עיר עמים 2014 Sally Guttesman Private 25,620
Ir Amim – עיר עמים 2014 Simses & Associates , P.A Private 184,868
Ir Amim – עיר עמים 2014 New Israel Fund Private 93,498
Machsom Watch – מחסום ווטש 2012 European Union European Union 314,252
Machsom Watch – מחסום ווטש 2012 Government – Norway Norway 383,877
Machsom Watch – מחסום ווטש 2012 Malka Amit Ltd. Private 24,000
Machsom Watch – מחסום ווטש 2012 Open Society Institute Private 132,405
Machsom Watch – מחסום ווטש 2012 Others Private 143,057
Machsom Watch – מחסום ווטש 2012 Samuel Sebba Charitable Trust Private 165,000
Machsom Watch – מחסום ווטש 2012 New Israel Fund Private 89,900
Machsom Watch – מחסום ווטש 2013 Apple Pickers Foundation Private 289,256
Machsom Watch – מחסום ווטש 2013 European Union European Union 334,816
Machsom Watch – מחסום ווטש 2013 Government – Norway Norway 203,804
Machsom Watch – מחסום ווטש 2013 Malka Amit Ltd. Private 10,000
Machsom Watch – מחסום ווטש 2013 Open Society Institute Private 128,660
Machsom Watch – מחסום ווטש 2013 Others Private 190,839
Machsom Watch – מחסום ווטש 2013 Samuel Sebba Charitable Trust Private 120,000
Machsom Watch – מחסום ווטש 2013 New Israel Fund Private 71,876
Machsom Watch – מחסום ווטש 2014 British Salam-Shalom Trust Private 23,500
Machsom Watch – מחסום ווטש 2014 Embassy – Norway Norway 171,810
Machsom Watch – מחסום ווטש 2014 Embassy – Switzerland Switzerland 40,000
Machsom Watch – מחסום ווטש 2014 Nancy Rubin Private 33,601
Machsom Watch – מחסום ווטש 2014 Open Society Institute Private 122,255
Machsom Watch – מחסום ווטש 2014 Others Private 283,996
Machsom Watch – מחסום ווטש 2014 Samuel Sebba Charitable Trust Private 120,000
Machsom Watch – מחסום ווטש 2014 New Israel Fund Private 99,033
Mossowa – מוסואוא 2012 EED Germany Church 552,929 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Mossowa – מוסואוא 2012 European Union European Union 2,126,058 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Mossowa – מוסואוא 2012 Missing / Unclear Missing / Unclear 658,096
Mossowa – מוסואוא 2013 EED Germany Church 547,675
Mossowa – מוסואוא 2013 European Union Delegation European Union 1,387,698
Mossowa – מוסואוא 2013 Ford Foundation Private 126,338
Mossowa – מוסואוא 2013 Fredrich Ebert Stiftung Germany 90,112
Mossowa – מוסואוא 2013 ICCO & Kerk in Actie Netherlands Church 333,949
Mossowa – מוסואוא 2013 LGA United Kingdom 15,481
Mossowa – מוסואוא 2013 Moriah Fund Private 124,533
Mossowa – מוסואוא 2013 Open Society Institute Private 91,407
Mossowa – מוסואוא 2013 New Israel Fund Private 455,887
Mossowa – מוסואוא 2014 Bread for the World Germany 379,773 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Mossowa – מוסואוא 2014 European Union European Union 1,680,388 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
New Profile – פרופיל חדש 2012 American Friends Service Committee Private Church 19,410
New Profile – פרופיל חדש 2012 Bread for the World Germany Church 165,790
New Profile – פרופיל חדש 2012 Con 81 – PrivateFrench Donations Private 7,514
New Profile – פרופיל חדש 2012 HEKS-EPER Switzerland Church 127,120
New Profile – פרופיל חדש 2012 Others Private 3,984
New Profile – פרופיל חדש 2012 Palastina – Friedenssiftung Rachel Corrie Private 14,898
New Profile – פרופיל חדש 2012 Refuser Solidarity Network Private 26,992
New Profile – פרופיל חדש 2012 SIVMO Private 13,226
New Profile – פרופיל חדש 2012 Tikva Grassroot Empowerment Fund (Tides Foundation) Private 18,765
New Profile – פרופיל חדש 2012 Women for Peace Switzerland Missing / Unclear 16,151
New Profile – פרופיל חדש 2013 American Friends Service Committee Private Church 73,211
New Profile – פרופיל חדש 2013 Bread for the World Germany Church 210,800
New Profile – פרופיל חדש 2013 Church of Scotland Scotland Church 30,242
New Profile – פרופיל חדש 2013 HEKS-EPER Switzerland Church 165,047
New Profile – פרופיל חדש 2013 International Peace Makers Fund Private Church 27,627
New Profile – פרופיל חדש 2013 Others Private 13,062
New Profile – פרופיל חדש 2013 Palastina – Friedenssiftung Rachel Corrie Private 12,804
New Profile – פרופיל חדש 2013 Quaker Peace and Social Witness Private Church 8,220
New Profile – פרופיל חדש 2013 Refuser Solidarity Network Private 19,961
New Profile – פרופיל חדש 2013 Tikva Grassroot Empowerment Fund (Tides Foundation) Private 18,125
New Profile – פרופיל חדש 2013 Women for Peace Switzerland Missing / Unclear 15,962
New Profile – פרופיל חדש 2013 Women to Women Private 6,460
New Profile – פרופיל חדש 2014 American Friends Service Committee Private Church 63,351
New Profile – פרופיל חדש 2014 Bread for the World Germany Church 188,000
New Profile – פרופיל חדש 2014 Church of Scotland Scotland Church 18,215
New Profile – פרופיל חדש 2014 Church of Scotland Scotland Church 11,398
New Profile – פרופיל חדש 2014 HEKS-EPER Switzerland Church 82,407
New Profile – פרופיל חדש 2014 Lush Charity Pot Private 17,267
New Profile – פרופיל חדש 2014 Mennonite Central Committee (MCC) Private 72,430
New Profile – פרופיל חדש 2014 Mennonite Central Committee (MCC) Private 600
New Profile – פרופיל חדש 2014 Palastina – Friedenssiftung Rachel Corrie Private 12,797
New Profile – פרופיל חדש 2014 Private Donors Private 1,153
New Profile – פרופיל חדש 2014 Private Donors Private 17,276
New Profile – פרופיל חדש 2014 Refuser Solidarity Network Private 37,282
New Profile – פרופיל חדש 2014 The Karibu Foundation Private 34,194
New Profile – פרופיל חדש 2014 The Lutheran Church Private Church 1,200
New Profile – פרופיל חדש 2014 Women for Peace Switzerland Missing / Unclear 15,599
New Profile – פרופיל חדש 2014 Women to Women Private 2,100
Peace Now – שלום עכשיו 2012 Embassy – Netherlands Netherlands 136,896
Peace Now – שלום עכשיו 2012 Embassy – Norway Norway 1,032,347
Peace Now – שלום עכשיו 2012 MFA – Belgium Belgium 500,000
Peace Now – שלום עכשיו 2012 MFA – Switzerland Switzerland 224,464
Peace Now – שלום עכשיו 2012 MFA – UK United Kingdom 356,130
Peace Now – שלום עכשיו 2012 Others – Israel Private 90,257
Peace Now – שלום עכשיו 2013 Americans for Peace Now Inc. Private 1,234,144
Peace Now – שלום עכשיו 2013 Embassy – Netherlands Netherlands 67,441
Peace Now – שלום עכשיו 2013 Embassy – Norway Norway 804,720
Peace Now – שלום עכשיו 2013 Fredrich Ebert Stiftung Germany 20,705
Peace Now – שלום עכשיו 2013 MFA – Belgium Belgium 411,380
Peace Now – שלום עכשיו 2013 MFA – Switzerland Switzerland 263,325
Peace Now – שלום עכשיו 2013 MFA – UK United Kingdom 482,880
Peace Now – שלום עכשיו 2013 Mr. Haklay Yosef Private 24,170
Peace Now – שלום עכשיו 2013 Mr. Ron Pundak Private 72,325
Peace Now – שלום עכשיו 2014 Consulate – Sweden Sweden 98,653 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Peace Now – שלום עכשיו 2014 Embassy – Finland Finland 91,888 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Peace Now – שלום עכשיו 2014 Embassy – Netherlands Netherlands 1,909 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Peace Now – שלום עכשיו 2014 Embassy – Norway Norway 332,963 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Peace Now – שלום עכשיו 2014 MFA – Belgium Belgium 411,380 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Peace Now – שלום עכשיו 2014 MFA – Finland Finland 47,464 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Peace Now – שלום עכשיו 2014 MFA – Switzerland Switzerland 132,951 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Peace Now – שלום עכשיו 2014 MFA – UK United Kingdom 355,542 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Peace Now – שלום עכשיו 2014 SIDA – Sweden Sweden 46,256 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Peace Now – שלום עכשיו 2014 UK Secretary for State for Foreign and Commonwealth United Kingdom 94,969 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2012 AECID – Spanish International Development Cooperation Spain 98,220
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2012 Cordaid Netherlands Church 493,680
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2012 European Commission European Union 339,520
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2012 Kvinna till Kvinna Sweden 360,212
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2012 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 983,983
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2012 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 105,271
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2012 Others Private 48,132
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2012 Sigrid Rausing Trust Private 333,250
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2012 SIVMO Private 36,293
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2012 New Israel Fund Private 229,488
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2012 UNDP United Nations 186,070
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2012 UNVFVT United Nations 269,396
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2013 Cordaid Netherlands Church 481,331
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2013 Cordaid Netherlands Church 7,173
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2013 DIGNITY Denmark 63,076
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2013 European Commission European Union 419,795
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2013 European Commission European Union 201,632 via TIHV
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2013 Kvinna till Kvinna Sweden 292,073
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2013 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 301,192
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2013 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 71,503
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2013 Others Private 23,298
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2013 Sigrid Rausing Trust Private 250,905
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2013 New Israel Fund Private 126,842
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2013 UNDP United Nations 324,964
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2013 UNVFVT United Nations 266,976
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2014 Association for the Prevention of Torture Switzerland 72,710
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2014 Cordaid Netherlands Church 465,139
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2014 DIGNITY Denmark 217,396
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2014 Embassy – Germany Germany 122,491
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2014 European Commission European Union 74,347
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2014 ICCO Netherlands Church 234,515
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2014 Other donors in NIS Private 23,920
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2014 Secretariat – HR-IHL Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 347,443
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2014 SIVMO Private 6,992
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2014 Stg. Humanitair Found Missing / Unclear 14,116
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2014 New Israel Fund Private 17,220
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2014 TIHV European Union 363,609 via European Commission
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2014 UNDP United Nations 76,818
Public Committee Against Torture in Israel – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 2014 UNVFVT United Nations 192,995
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 AECID – Spanish International Development Cooperation Spain 676,842
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Aid to Tent Encampments Private 21,077
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Annonymous Donor Private 20,201
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 British Friends of RHR Private 61,822
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Caritas Belgium Church 27,328
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Church of Scotland Scotland Church 97,768
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 EED Germany Church 63,098
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 European Union European Union 276,209
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Firedoll Foundation Private 35,668
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Ford Foundation Private 274,200
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Goldberg Private 25,000
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Harrison Family Private 29,539
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Kerk in Actie Netherlands Church 122,433
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Middle East Peace Fund Private 18,890
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Misereor Germany Church 100,126
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Natalie Davis Private 2,593
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 240,703
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Norwegian Church Aid Norway Church 542,067
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Nouri Al-Uqabi Private 20,502
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 O'Brien Humanitarian Trust Private 299,449
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Others Private 8,160
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Others – Israel Private 166,974
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Overseas Resource Private 727,479
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Pre-Military Schools Private 29,523
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Rabbis for Human Rights-North America Private 864,580
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Rita Poretzky Foundation Private 37,204
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Rosa Luxemburg Foundation Germany 3,173
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 San Francisco Missing / Unclear 16,341
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Karl Kahane Foundation Private 57,715
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 The Swedish Church Sweden Church 76,965
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 Trocaire Ireland Church 233,333
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2012 ZIVIK Germany 207,805
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 AECID – Spanish International Development Cooperation Spain 1,003,312 523,588 were channeled to other NGOs
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Annonymous Donor Private 240,774
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 British Friends of RHR Private 5,690
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Caritas Belgium Church 124,082
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Children for Peace Private 19,352
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Church of Scotland Scotland Church 9,407
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 EED Germany Church 88,593
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 European Union European Union 304,391
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Firedoll Foundation Private 71,332
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Ford Foundation Private 288,364
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Gabison Family Private 34,943
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Government – UK United Kingdom 10,000
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Hadash Private 54,800
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Harrison Family Private 30,981
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Kerk in Actie Netherlands Church 118,173
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Liberal synagogue in Britian Private 49,320
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Maya Frankfurter Private 50,000
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Middle East Peace Fund Private 22,092
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Misereor Germany Church 151,046
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Norwegian Church Aid Norway Church 478,700
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 O'Brien Humanitarian Trust Private 215,757
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Others Private 179,274
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Others Private 709,766
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Others – Israel Private 66,206
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Others (Projects) Private 17,518
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Overseas Resource Private 637,914
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Rabbis for Human Rights-North America Private 114,499
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 San Francisco Missing / Unclear 10,694
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Terry and Caroll Winograd Private 35,077
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Karl Kahane Foundation Private 35,612
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 New Israel Fund Private 62,175
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 The Swedish Church Sweden Church 76,452
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Tom Kneb Private 49,044
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 Trocaire Ireland Church 213,818
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2013 ZIVIK Germany 12,786
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 AECID – Spanish International Development Cooperation Spain 479,705
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Amberstone Trust Private 90,500
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Caritas Belgium Church 73,664
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 EED Germany Church 44,997
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 European Union European Union 402,294
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Government – UK United Kingdom 569,510
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Harrison Family Private 24,411
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Kerk in Actie Netherlands Church 119,295
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Misereor Germany Church 320,345
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Niwano Peace Foundation Private Church 27,558
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Norwegian Church Aid Norway Church 361,551
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 O'Brien Humanitarian Trust Private 133,004
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Others Private 24,467
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Others Private 1,328,876
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Others – Israel Private 159,329
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Others (Projects) Private 3,202
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Overseas Resource Private 775,493
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 San Francisco Missing / Unclear 8,238
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Karl Kahane Foundation Private 33,760
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 New Israel Fund Private 254,829
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 The Swedish Church Sweden Church 78,828
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Tom Kneb Private 79,271
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם 2014 Trocaire Ireland Church 231,704
Rabbis for Human Rights – שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם Others Private 91,096
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2012 MFA – Norway Norway 403,447
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2012 MFA – Switzerland Switzerland 248,705
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2012 MFA – UK United Kingdom 35,332
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2012 NOREF Norway 201,932
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2012 Others Private 11,618
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2013 Kvinna till Kvinna Sweden 121,467
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2013 MFA – Norway Norway 179,705
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2013 MFA – UK United Kingdom 450,561
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2013 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 103,973
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2014 Consulate – UK United Kingdom 83,035 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2014 Embassy – UK United Kingdom 145,192 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2014 Embassy – UK United Kingdom 80,176 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2014 MFA – Norway Norway 231,135 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2014 MFA – Switzerland Switzerland 45,084 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2014 MFA – Switzerland Switzerland 165,006 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Terrestrial Jerusalem – ירושלים דלמטה 2014 Missing / Unclear Missing / Unclear 229370 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2012 American Friends Service Committee Private Church 38,747
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2012 British Salam-Shalom Trust Private 18,014
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2012 CCFD France Church 19,737
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2012 Cordaid Netherlands Church 350,935
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2012 EMHRF European Union 24,680
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2012 Foundation for Middle East Peace Private 15,747
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2012 Others Private 2,122
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2012 Sigrid Rausing Trust Private 188,001
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2012 New Israel Fund Private 98,025
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2013 American Friends Service Committee Private Church 54,156
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2013 British Salam-Shalom Trust Private 17,819
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2013 Cordaid Netherlands Church 343,055
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2013 Foundation for Middle East Peace Private 17,458
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2013 HeadStart Campign Private 19,834
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2013 Others Private 8,880
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2013 Sigrid Rausing Trust Private 279,259
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2013 New Israel Fund Private 138,849
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2014 American Friends Service Committee Private Church 61,703
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2014 British Salam-Shalom Trust Private 22,804
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2014 Cordaid Netherlands Church 377,251
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2014 Donations – Using Building Private 72,000
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2014 Donations equal volunteers Private 73,894
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2014 Middle East Peace Fund Private 17,176
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2014 Ministery of Communications – Israel Israel 88,031
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2014 Others Private 6,449
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2014 Rosa Luxemburg Foundation Germany 22,195
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2014 Sigrid Rausing Trust Private 286,834
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2014 New Israel Fund Private 58,026
The Social TV – הטלוויזיה החברתית 2014 XMINY Private 9,273
Yesh Din – יש דין 2012 CAFOD United Kingdom Church 144,783
Yesh Din – יש דין 2012 Embassy – Belgium Belgium 144,280
Yesh Din – יש דין 2012 Embassy – Netherlands Netherlands 120,300
Yesh Din – יש דין 2012 European Commission European Union 434,795
Yesh Din – יש דין 2012 European Commission European Union 755,980
Yesh Din – יש דין 2012 IFA – Institute for Foreign Cultural Relations Germany 491,300
Yesh Din – יש דין 2012 MFA – Ireland Ireland 392,800
Yesh Din – יש דין 2012 MFA – Norway Norway 1,222,826
Yesh Din – יש דין 2012 MFA – UK United Kingdom 44,895
Yesh Din – יש דין 2012 Norwegian Refugee Council (NRC) Norway 409,920
Yesh Din – יש דין 2012 Open Society Institute Private 288,000
Yesh Din – יש דין 2012 Oxfam Novib Netherlands 74,800
Yesh Din – יש דין 2012 New Israel Fund Private 128,041
Yesh Din – יש דין 2013 CAFOD United Kingdom Church 143,400
Yesh Din – יש דין 2013 Embassy – Norway Norway 1,026,000
Yesh Din – יש דין 2013 Embassy – UK United Kingdom 1,816,040
Yesh Din – יש דין 2013 European Commission European Union 68,290
Yesh Din – יש דין 2013 European Commission European Union 387,930
Yesh Din – יש דין 2013 HEKS-EPER Switzerland Church 84,505
Yesh Din – יש דין 2013 IFA – Institute for Foreign Cultural Relations Germany 465,508
Yesh Din – יש דין 2013 MFA – Ireland Ireland 428,330
Yesh Din – יש דין 2013 Norwegian Refugee Council (NRC) Norway 763,509
Yesh Din – יש דין 2013 Open Society Institute Private 90,400
Yesh Din – יש דין 2013 Oxfam – GB United Kingdom 1,036,875
Yesh Din – יש דין 2013 New Israel Fund Private 157,190
Yesh Din – יש דין 2014 CAFOD United Kingdom Church 136,800
Yesh Din – יש דין 2014 Embassy – Netherlands Netherlands 29,700
Yesh Din – יש דין 2014 Embassy – Norway Norway 483,425
Yesh Din – יש דין 2014 Embassy – UK United Kingdom 1,139,171
Yesh Din – יש דין 2014 European Commission European Union 484,350
Yesh Din – יש דין 2014 European Commission European Union 79,220
Yesh Din – יש דין 2014 European Commission European Union 381,875
Yesh Din – יש דין 2014 Florian Fretherr Private 33,985
Yesh Din – יש דין 2014 HEKS-EPER Switzerland Church 77,525
Yesh Din – יש דין 2014 MFA – Ireland Ireland 425,700
Yesh Din – יש דין 2014 NIRAS Natura Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 293,015
Yesh Din – יש דין 2014 Norwegian Refugee Council (NRC) Norway 731,334
Yesh Din – יש דין 2014 Open Society Institute Private 92,850
Yesh Din – יש דין 2014 Oxfam Novib Netherlands 220,624
Yesh Din – יש דין 2014 Oxfam Novib Netherlands 269,990
Yesh Din – יש דין 2014 Sovereign Holding Limited Private 93,800
Yesh Din – יש דין 2014 New Israel Fund Private 172,448
Yesh Din – יש דין 2014 UNDP United Nations 78,330
Zochrot – זוכרות 2012 Alliance for Global Justice Private 9,174
Zochrot – זוכרות 2012 American Friends Service Committee Private Church 69,956 part is limited for 2013
Zochrot – זוכרות 2012 Broederlijk Delen Belgium Church 244,559
Zochrot – זוכרות 2012 CCFD France Church 198,442 part is limited for 2013
Zochrot – זוכרות 2012 Christian Aid United Kingdom Church 323,220 part is limited for 2013
Zochrot – זוכרות 2012 HEKS-EPER Switzerland Church 85,044
Zochrot – זוכרות 2012 ICCO & Kerk in Actie Netherlands Church 198,360
Zochrot – זוכרות 2012 Jewish Voice for Peace Private 35,720
Zochrot – זוכרות 2012 Mennonite Central Committee (MCC) Private Church 90,914
Zochrot – זוכרות 2012 Misereor Germany Church 247,695
Zochrot – זוכרות 2012 Others Private 42,579
Zochrot – זוכרות 2012 Oxfam – GB United Kingdom 30,000
Zochrot – זוכרות 2012 Oxfam Solidarity Belgium 24,960 limited to unknown year
Zochrot – זוכרות 2012 Trocaire Ireland Church 99,380 part is limited for 2013
Zochrot – זוכרות 2012 UNIRED Missing / Unclear 33,238
Zochrot – זוכרות 2012 University of East London United Kingdom 83,095
Zochrot – זוכרות 2013 American Friends Service Committee Private Church 130,043
Zochrot – זוכרות 2013 Broederlijk Delen Belgium Church 239,915
Zochrot – זוכרות 2013 CCFD France Church 141,861 part is limited for 2014
Zochrot – זוכרות 2013 Christian Aid United Kingdom Church 243,746 part is limited for 2014
Zochrot – זוכרות 2013 Finn Church Aid Finland Church 189,273
Zochrot – זוכרות 2013 HEKS-EPER Switzerland Church 275,997
Zochrot – זוכרות 2013 Institute of International Education United States 5,630
Zochrot – זוכרות 2013 Mennonite Central Committee (MCC) Private Church 97,821
Zochrot – זוכרות 2013 Misereor Germany Church 124,314
Zochrot – זוכרות 2013 Others Private 50,900
Zochrot – זוכרות 2013 Oxfam – GB United Kingdom 25,615
Zochrot – זוכרות 2013 Private Donors Private 142,791
Zochrot – זוכרות 2013 Rosa Luxemburg Foundation Germany 81,240
Zochrot – זוכרות 2013 Siraj Center Private 800
Zochrot – זוכרות 2013 Stichting Het Solidariets Fonds Netherlands Church 70,579
Zochrot – זוכרות 2013 Trocaire Ireland Church 47,960
Zochrot – זוכרות 2014 Broederlijk Delen Belgium Church 186,362 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Zochrot – זוכרות 2014 CCFD France Church 139,124 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Zochrot – זוכרות 2014 Christian Aid United Kingdom Church 241,169 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Zochrot – זוכרות 2014 Finn Church Aid Finland 193,673 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Zochrot – זוכרות 2014 HEKS-EPER Switzerland Church 86,738 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Zochrot – זוכרות 2014 Mennonite Central Committee (MCC) Private Church 166,371 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Zochrot – זוכרות 2014 Oxfam – GB United Kingdom 25,878 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Zochrot – זוכרות 2014 Rosa Luxemburg Foundation Germany 60,235 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Zochrot – זוכרות 2014 ST Missing / Unclear 69,635 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Zochrot – זוכרות 2014 The Norman Rothfield Peace and Justice Fund Private 10,000 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
Zochrot – זוכרות 2014 United Churches of Canada Private 33,298 (Source: Quarterly reporting of donations from foreign entity )
אלסביל – Sabeel 2012 Church of Scotland Scotland Church 23,493
אלסביל – Sabeel 2012 Diakonia Sweden Church 217,716
אלסביל – Sabeel 2012 Father Brain T. Joyce Private Church 57,450
אלסביל – Sabeel 2012 Friends of Sabeel – Norway Private Church 15,790
אלסביל – Sabeel 2012 Friends of Sabeel – Colorado Private Church 777
אלסביל – Sabeel 2012 Friends of Sabeel – NL Private Church 952
אלסביל – Sabeel 2012 Friends of Sabeel – North America Private Church 265,720
אלסביל – Sabeel 2012 Friends of Sabeel – UK Private Church 11,583
אלסביל – Sabeel 2012 Global Ministries (New Life Church) Private Church 6,136
אלסביל – Sabeel 2012 Kerk in Actie Netherlands Church 240,000
אלסביל – Sabeel 2012 Mennonite Central Committee (MCC) Private 58,215
אלסביל – Sabeel 2012 Nina Chiba Private 3,860
אלסביל – Sabeel 2012 Pal Craft Aid Private 3,856
אלסביל – Sabeel 2012 Sister Catherine Appleby Private 6,568
אלסביל – Sabeel 2012 Solidarite Secerdotale Eveche Missing / Unclear 4,897
אלסביל – Sabeel 2012 Sundries Contributions Private 95,927
אלסביל – Sabeel 2012 The Presbyterian Church of Canada Private Church 18,590
אלסביל – Sabeel 2012 United Church of Christ Private Church 17,863
אלסביל – Sabeel 2013 Al-Liqa Center Private Church 9,600
אלסביל – Sabeel 2013 Anne Kalaiber Private 7,548
אלסביל – Sabeel 2013 Asma Daibis Private 7,700
אלסביל – Sabeel 2013 Bergamo Progetto Terrasan Italy Missing / Unclear 4,796
אלסביל – Sabeel 2013 Carol Hulkema Private Church 5,430
אלסביל – Sabeel 2013 Church of Lund (Church of swedenBranch) Private Church 164,551
אלסביל – Sabeel 2013 Church of Scotland Scotland Church 17,400
אלסביל – Sabeel 2013 Diakonia Sweden Church 219,110
אלסביל – Sabeel 2013 Diakonia Sweden Church 128,200
אלסביל – Sabeel 2013 Episcopal Diocese of Olympia Private Church 5,250
אלסביל – Sabeel 2013 Friends of Sabeel – Austria Private Church 9,050
אלסביל – Sabeel 2013 Friends of Sabeel – NL Private Church 39,150
אלסביל – Sabeel 2013 Friends of Sabeel – North America Private Church 274,143
אלסביל – Sabeel 2013 Friends of Sabeel – North America Private Church 18,550
אלסביל – Sabeel 2013 Friends of Sabeel – UK Private Church 18,250
אלסביל – Sabeel 2013 General Board of Global Ministries (The United Methodist Church) Private Church 54,785
אלסביל – Sabeel 2013 Kerk in Actie Netherlands Church 235,000
אלסביל – Sabeel 2013 Mennonite Central Committee (MCC) Private 63,035
אלסביל – Sabeel 2013 Paul Chateaubriand Private Church 4,767
אלסביל – Sabeel 2013 Solidarite Secerdotale Eveche Missing / Unclear 4,800
אלסביל – Sabeel 2013 St. John the Divine Episcopal Church Private Church 5,699
אלסביל – Sabeel 2013 Sundries Contributions Private 117,757
אלסביל – Sabeel 2013 The Presbyterian Church of Canada Private Church 18,069
אלסביל – Sabeel 2013 The Presbyterian Church of USA Private Church 18,005
אלסביל – Sabeel 2013 Trinity Episcopal Church Private Church 68,913
אלסביל – Sabeel 2013 United Church of Christ Private Church 6,901
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 Augsburg University Prize Missing / Unclear 48,300 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 Christian Aid United Kingdom Church 81,918 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 Diakonia Sweden Church 48,542 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 European Union European Union 427,323 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 FRTP Private 75,596 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 German Friends of PCFF Private 99,289 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 Government – Switzerland Switzerland 363,261 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 Hamburg Friends of PCFF Private 36,591 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 ICCO Netherlands Church 198,200 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 Richer Sounds Private 136,114 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 Rockefeller Brothers Fund Private 191,750 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 SIVMO Private 63,253 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 UK Friends of PCFF Private 100,685 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 United States Institute of Peace United States 152,000 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 US Friends of PCFF Private 107,789 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 USAID United States 1,582,081 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2012 World Vision United States 38,620 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2013 Bread for the World Germany Church 277,690
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2013 Bridging Trust Private 88,500 Dialogue and reconciliation meetings
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2013 Diakonia Sweden Church 68,468 Dialogue and reconciliation meetings
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2013 Fetzer Institute Private 212,376
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2013 German Friends of PCFF Private 204,636 Ongoing activities to promote dialogue between peoples
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2013 Government – Switzerland Switzerland 368,715 Project document of reconciliation
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2013 ICCO Netherlands Church 244,400
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2013 Politiken Freedom Prize Private 32,350
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2013 Richer Sounds Private 117,392 Summer camp
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2013 SIVMO Private 48,705 Ongoing activities to promote dialogue between peoples
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2013 SOC Missing / Unclear 28,264
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2013 UK Friends of PCFF Private 196,439 Ongoing activities to promote dialogue between peoples
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2013 US Friends of PCFF Private 313,847 Ongoing activities to promote dialogue between peoples
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2013 USAID United States 1,518,411 project to know other's narrative as part of the reconciliation process
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2014 Bread for the World Germany Church 434,322 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2014 Bridging Trust Private 87,000 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2014 Diakonia Sweden Church 139,527 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2014 European Union European Union 899,263 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2014 Fetzer Institute Private 117,428 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2014 German Friends of PCFF Private 188,621 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2014 Government – Switzerland Switzerland 84,658 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2014 Scotish Church Scotland Church 29,700 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2014 SIVMO Private 46,800 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2014 New Israel Fund Private 101,319 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2014 The Persula Foundation Private 46,120 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2014 UK Friends of PCFF Private 256,660 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2014 US Friends of PCFF Private 382,722 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2014 USAID United States 224,036 (Source: donations report above 20K)
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות – PCFF 2014 Whittier Trust Private 36,360 (Source: donations report above 20K)
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Christian Aid United Kingdom Church 259,000 אחרים
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Diakonia Sweden Church 495,000 occupied territories
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 EED Germany Church 524,000 occupied territories
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Embassy – Netherlands Netherlands 122,000 Lack of status in Israel
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Embassy – Norway Norway 225,000 occupied territories
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 European Commission European Union 495,000 occupied territories, Lack of status in Israel , Prisoners
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 HEKS EPER Switzerland Church 608,000 occupied territories nad others
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Manos Unidas Private 375,000 Lack of status in Israel
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Martin & Joelee Margolis Private 73,000 Others
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Medici Per Dirritti Umani – (Doctors for Human Rights – Italy) Private 148,000 occupied territories
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Medico International Germany 74,000 Others
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Medico International Switzerland 82,000 occupied territories
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Mr. Shlomo Kremer Private 300,000 occupied territories
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Others (Private, business , etc.) Private 763,000 occupied territories, Lack of status in Israel , Prisoners and others
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Samuel Sebba Charitable Trust Private 120,000 Others
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Sigrid Rausing Trust Private 335,000 Others
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Social Justice Fund Private 250,000 Others
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 The Foundation for the Promoting of Coexistence Private 75,000 Others
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Naomi and Nehemiah Cohen Foundation Private 19,000 Others
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 New Israel Fund Private 161,000 Others
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 New Israel Fund Private 68,000 For different donors
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 The Tel Aviv Municipality Israel 55,000 Others
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 UNDP United Nations 210,000 occupied territories
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 UNHCR United Nations 398,000 Lack of status in Israel
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Valleyrainbow Foundation Private 92,000 Others
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2012 Yanai Stiftung Missing / Unclear 23,000 Others
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Caritas France Church 88,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Christian Aid United Kingdom Church 502,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Diakonia Sweden Church 377,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Dr. Arie Metzker Private 32,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Dr. John Bunzl Private 22,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Dr. Zvi Nixon Private 25,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 EED Germany Church 641,000 Project Number 20120039 (2013)
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 EED Germany Church 89,000 Project Number 20090032 (2012)
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Embassy – Netherlands Netherlands -2,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Embassy – Norway Norway 739,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Entwicklungshiffeklub – (Development aid Club – Austria) Private 26,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 European Commission European Union 252,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Fundraising Events Private 299,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 HEKS EPER Switzerland Church 576,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 HEKS EPER / fedevaco Switzerland Church 292,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 IBI Missing / Unclear 20,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Manos Unidas Private 29,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Martin & Joelee Margolis Private 72,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Medici Per Dirritti Umani – (Doctors for Human Rights – Italy) Private 52,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Medico International Germany 72,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Medico International Germany 75,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Medico International Switzerland 77,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Membership fees Private 25,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Mr. Shlomo Kremer Private 350,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 NGO Development Center (NDC) Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 367,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Patricia Ann Cohen Private 150,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Private Donors Private 437,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Samuel Sebba Charitable Trust Private 120,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Signing Anew Private 42,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Sigrid Rausing Trust Private 467,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Social Justice Fund Private 306,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Steumcommittee Missing / Unclear 24,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Naomi and Nehemiah Cohen Foundation Private 37,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 New Israel Fund Private 19,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 New Israel Fund Private 67,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 The Tel Aviv Municipality Israel 56,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 UNHCR United Nations 445,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2013 Valleyrainbow Foundation Private 88,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Caritas (Secours Catholique) France Church 162,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Christian Aid United Kingdom Church 168,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Church of Scotland Scotland Church 56,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Diakonia Sweden Church 358,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Dr. Arie Metzker Private 74,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Dr. John Bunzl Private 21,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 EED Germany Church 604,000 Project Number 20120039
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 EED Germany Church 26,000 Project Number 20090032
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Embassy – Norway Norway 250,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Entwicklungshiffeklub – (Development aid Club – Austria) Private 24,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 European Commission European Union 736,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Fundraising Events Private 247,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 HEKS EPER / fedevaco Switzerland Church 299,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Hilti Foundation Private 577,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 IBI Missing / Unclear 25,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 LDS Church Private Church 1,097,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Manos Unidas Private 149,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Martin & Joelee Margolis Private 68,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Medici Per Dirritti Umani – (Doctors for Human Rights – Italy) Private 108,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Medico International Germany 47,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Medico International Germany 216,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Medico International Switzerland 155,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Membership fees Private 9,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Others Private 554,000 For Gaza 2014
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Palestine Children's Relief Fund Private 1,683,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Private Donors Private 458,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Rita Poretzky Foundation Private 119,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Samuel Sebba Charitable Trust Private 120,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Secretariat – HR-IHL Sweden, Netherland, Denmark, Switzerland 380,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Sigrid Rausing Trust Private 445,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Silverman Foundation Private 124,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Naomi and Nehemiah Cohen Foundation Private 34,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 New Israel Fund Private 37,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 The Tel Aviv Municipality Israel 55,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 UNHCR United Nations 378,000
רופאים לזכויות אדם ישראל – PHR-I 2014 Valleyrainbow Foundation Private 85,000