ICCO - ארגון בין-כנסייתי לפיתוח ולשיתוף פעולה

מבוא

מידע כללי

מדינההולנד

פעילות

 • לאחר ש-NGO Monitor פרסם דו"חות על ICCO ותמיכתו בקמפיינים אנטי-ישראלים, התעוררה בפרלמנט ההולנדי ביקורת על פעילות הארגון. בתגובה,  הארגון הפחית בצורה משמעותית את השקיפות בפעילויותיו במזרח התיכון, במימון לארגונים לא ממשלתיים פוליטיים ישראלים ופלסטינים ובמימון ארגונים לא ממשלתיים בינלאומיים.
 • למרות התנגדות ממשלת הולנד למימון ש-ICCO מעביר ל"אינתיפאדה האלקטרונית" (אתר אינטרנט אנטי-ישראלי המקדם חרמות וקמפיינים אחרים נגד ישראל),  ICCO לא שינה את מדיניותו וממשיך לממן את האתר.
 •  ICCO הצדיקה יוזמות של BDS אשר מתמקדות בישראל, והגדירה אותן כ"דרכים חוקיות ושוחרות שלום לנסות לסיים את הכיבוש".
 • בשנת 2012, יחד עם 22 ארגונים אירופים נוספים, ICCO פרסם דו"ח תחת הכותרת ”סוחרים בשלום: כיצד אירופה מסייעת לקיומן של התנחלויות ישראליות לא-חוקיות“. בדו"ח זה, הארגונים קוראים לסנקציות כלכליות ולחרמות על ישראל, וקוראים לאיחוד האירופי ולממשלות אירופה לפגוע פוליטית וכלכלית בישראל באמצעות סנקציות שונות.
 • הארגון תומך במסמך קיירוס פלסטין ,הקורא ל- BDS נגד ישראל ושולל את הקשר ההיסטורי של העם היהודי לארץ ישראל. ב-11 לאוקטובר 2011, נציגי הארגון נפגשו עם בכירי קיירוס פלסטין על מנת לדון "בדרכים לקידום המסמך".
  • עובד של ICCO פרסם ביולי 2013 מאמר בשם "מסקנות כואבות" בו הוא מצטט את הפוליטיקאי ההולנדי-פלסטיני אריאן אל-פסד (מכהן גם כיועץ ל-ICCO): "זה נראה כמו אפרטהייד, זה מריח כמו אפרטהייד, וזה מרגיש כמו אפרטהייד. אבל העולם לא רוצה לראות את זה ככה. בגלל שאם זה אפרטהייד יש לזה השלכות עצומות לאופן בו ממשלות יתנהלו אל מול הסכסוך".

תמיכה ממשלתית

 • מקבל מימון בהיקף נרחב מהממשלה ההולנדית.
 • בשנת 2012, ממשלת הולנד העבירה לארגון 81,921,779 אירו, 84% מתקציבו הכולל לשנה זו. ICCO גם קיבל 5,310,874 אירו מהאיחוד האירופי באותה השנה. המשמעות היא ש-90% מתקציב הארגון מגיע מגופים ממשלתיים.

שותפים

 • קואליציית נשים לשלום (CWP): קואליציית נשים לשלום הייתה ממובילי קמפיין ה-BDS, באמצעות פרויקט "מי מרוויח מהכיבוש" ("מי מרוויח". הפך לעמותה נפרדת בשנת 2013 אך עדיין משמש "ארגון אחות"). אתר הפרויקט מהווה "מאגר נתונים נרחב", בתגובה "לקריאה הפלסטינית לחרם, משיכת השקעות וסנקציות נגד ישראל" במטרה לזהות מטרות עבור קמפיין ה-BDS. פעילות הארגון צולמו כאשר הן מניפות דגל של החזית העממית לשחרור פלסטין – ארגון טרור מוכר על ידי האיחוד האירופי, ארה"ב וישראל.
 • אל-חק: ממובילי הקמפיין ל"לוחמה משפטית" כנגד ישראל, שולח דו"חות מוטים פוליטית למועצת זכויות האדם של האו"ם ולגופים בינלאומיים אחרים. הארגון היה שותף  פעיל בוועידת האו"ם כנגד גזענות בדרבן דרום אפריקה (2001) אשר אימצה את האסטרטגיה לבידודה המוחלט של ישראל ולהכפשתה.
 • זוכרות הוא ארגון ישראלי הפועל "לקידום אחריותיות של הציבור היהודי בישראל לנכבה הפלסטינית" ("אסון", כהתייחסות להקמתה של מדינת ישראל) ו"מימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים", כאשר משמעות דרישה זו היא למעשה קריאה לחיסולה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי. הארגון גם מאשים את ישראל ב"טיהור אתני", "בנישול" ו"גירוש בכוח".

כל המאמרים בנושא ICCO - ארגון בין-כנסייתי לפיתוח ולשיתוף פעולה