כל המענקים נלקחו ישירות מהתיקים הרשמיים שהתקבלו מרשם העמותות ולא נעשה בסכומים כל שינוי. ארגונים שונים דיווחו על אותו התורם בצורה שונה ולכן שמות התורמים הותאמו והוסדרו על מנת שיופיעו בצורה אחידה. שגיאות כתיב וחצאי מילים תוקנו במהלך המחקר על מנת להנגיש את שמות התורמים לציבור.

לנוכח תפקידם המרכזי של ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים בשיח הציבורי על זכויות האדם, קידום שקיפות בדבר מקורות המימון שלהם מאפשר דיון מבוסס עובדות לגבי פעילותם. הניתוח מציג את התרומות לפי הדיווחים השנתיים של 39 ארגונים לא-ממשלתיים ישראלים בין השנים 2012 -2016 . פילוח הנתונים נעשה לפי סכום המענק, זהות התורם, מקור המענק (פרטי, ממשלתי או לא שקוף/ברור) והאם התורם מוכר כממשלתי או כנסייתי.

לחץ לקריאת גירסת PDF.

(לרשימת המענקים המלאה במערכת האינטראקטיבית לחצו כאן)

ממצאים מרכזיים:

 • בין השנים 2016-2012 ,זכו 39 ארגונים המגדירים עצמם כארגוני זכויות אדם לתרומות בסך 515,804,616 ש"ח. כ-60.1% (310,032,692 ש"ח) מממשלות באופן ישיר ועקיף; 39.87% (205,686,924 ש"ח) מתורמים וקרנות פרטיות ו- % 0.02 (85,000 ש"ח) ממקור לא ברור.
 • מתוך 39 הארגונים שנבחנו, הכנסותיהם של כ-28 ארגונים כוללת יותר מ-50% מימון ממשלתי. שלושת הארגונים שאחוז המימון הממשלתי שלהם הוא הגבוה ביותר הם עקבות (100%) ירושלים דלמטה (99.66%) ומי מרוויח (94.49%).
 • המימון הממשלתי מגיע מ-25 ישויות מדיניות זרות (כולל האיחוד האירופי, האו"ם, ומנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי) כאשר גרמניה מובילה עם 49,688,588 ש"ח, ואחריה האיחוד האירופי ונורבגיה.
 • מתוך 205,686,924 ש"ח מימון ממקורות פרטיים, הקרנות המובילות הן הקרן החדשה לישראל (13%), קרן סיגריד ראוסינג (10%), מכון החברה הפתוחה (7%), אמנסטי אינטרנשיונל (6%), קרן מוריה (4%), הקרן לצדק חברתי (2.59%) , קרן הגליל (2%), וקרן האחים רוקפלר (2%).
 • 101,099,846 ש"ח (20%) מסך המימון מגיע ממוסדות דת נוצריים (גופים כנסייתיים), כאשר רוב המוסדות מקבלים את המימון מממשלות זרות ואילו 7% בקירוב הם מוסדות פרטיים או אנשי דת פרטיים.
 • אחוז ניכר מהגופים הכנסייתיים במימון ממשלתי מעורבים בעצמם בקמפיינים אנטי-ישראלים בחו"ל, כולל קמפיין החרם, משיכת השקעות וסנקציות (BDS) נגד ישראל, לוחמה משפטית וקמפיינים שונים של דמוניזציה.

מקורות המימון לארגונים המוזכרים בדו"ח מתחלקים לשני סוגים מרכזיים:

ממשלתי (ישות מדינית זרה):

 • ממשלות זרות: מדיניותן של ממשלות מערביות רבות כוללת את נושא קידום זכויות האדם והסיוע ההומניטרי. הכסף מועבר באמצעות שגרירויות, משרדי החוץ, משרדי הפיתוח והסיוע הבינלאומיים, קונסוליות וסוכניות/תוכניות סיוע ממשלתיות.
 • גופים אזוריים/בינלאומיים: האיחוד האירופי, האו"ם ו"מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי" מתוקצבים באופן מלא על ידי ממשלות שונות ומחזיקים במנגנוני סיוע וקידום זכויות אדם שונים, אשר מממנים בהיקף נרחב ארגונים לא ממשלתיים פוליטיים בישראל.
 • מימון עקיף ממדינות זרות: ממשלות מעבירות סכומים המוערכים במאות מיליוני אירו לגופים חיצוניים, בהם ארגוני סיוע בינלאומיים, ארגונים נוצריים וקרנות שונות כדי שאלו יפעלו לקידום זכויות אדם והסיוע ההומניטארי. במקרים מסוימים תקציבם של גופים אלו מגיע כמעט כולו מממשלות.

פרטי:

 • קרנות פרטיות: גופים ללא מטרת רווח אשר מעבירים תרומות לארגונים לא-ממשלתיים. חלק מהקרנות הן בעלות הון עצמי המחולק בהתאם למטרותיהן, וחלק מהקרנות משמשות כאמצעי להעברת וניהול תרומות מתורמים פרטיים.
 • תורמים פרטיים: תרומות ישירות מאנשים פרטיים שונים בארץ ובעולם, כולל ירושות.

לאחר איסוף הנתונים מהדוחות השנתיים, מכון המחקר Monitor NGO נתקל בקשיים בהגדרת חלק מהתורמים אשר דווחו בצורה לא ברורה, חלקית, עם שגיאות כתיב או בשפה שונה מאנגלית או עברית. לאחר מחקר מעמיק, הצליחו חוקרי המכון להגדיר ב-99% מהמקרים מי מהתורמים הוא פרטי ומי מוגדר כישות מדינית זרה.

מתודולוגיה:

הארגונים נבחרו על פי הקריטריונים הבאים כאשר עליהם למלא את כולם:

 • פעילים פוליטית במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי.
 • רשומים בארץ כעמותה/חל"צ ומדווחים באופן שנתי לרשם העמותות.
 • בעלי אחוז פעילות ניכר מחוץ לישראל, הכוללת פניות לבית הדין הפלילי הבינלאומי, הפעלת לובי בארה"ב, האיחוד האירופי והאו"ם, מעורבות בדו"ח שאבאס לחקירת מבצע צוק איתן ובדו"ח גולדסטון לחקירת מבצע עופרת יצוקה.

טבלה 1: ארגונים ממופים

מספר ארגוניםשנה
362012
362013
392014
392015
392016

תרשים 1: חתך כללי, פרטי-ממשלתי-מימון ל- 39 ארגונים 2012-2016 לפי דוחות שנתיים

תרשים 2: חתך ממשלתי, פרטי ולא-ידוע לפי ארגון בשקלים חדשים

טבלה 2: חתך ממשלתי, פרטי ולא-ידוע לפי ארגון 2012-2016 בשקלים חדשים

ארגוןלא שקוףפרטיאחוזי מימון פרטיממשלתיאחוזי מימון ממשלתיסה"כ
האגודה לזכויות האזרח029,435,161 63.3%17,048,04836.7%46,483,209
בצלם015,936,57435.3%29,232,190 64.7%45,168,764
רופאים לזכויות אדם ישראל85,00019,417,00050.9%18,783,000 49.1%38,285,000
המוקד להגנת הפרט04,805,536 14.7%27,879,810 85.3%32,685,346
שוברים שתיקה011,230,70740.1%16,779,889 59.9%28,010,596
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם014,912,48555.3%12,060,771 44.7%26,973,256
עדאלה010,571,423 43.1%13,944,34756.9%24,515,770
יש דין01,627,737 7.1%21,455,11092.9%23,082,847
במקום05,027,140 23.2%16,677,91476.8%21,705,054
גישה05,871,92830.4%13,466,218 69.6%19,338,146
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות06,076,100 33.2%12,238,629 66.8%18,314,729
שלום עכשיו06,360,74839.4%9,777,423 60.6%16,138,171
קומט מי02,800,973 17.7%13,000,61982.3%15,801,592
עיר עמים05,195,614 34.7%9,764,010 65.3%14,959,624
אמנסטי ישראל013,123,255 100%0013,123,255
מרכז מוסואוא03,322,50025.9%9,506,37874.1%12,828,878
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל01,686,513 13.5%10,835,68286.5%12,522,195
מולד010,990,43494%707,1476%11,697,581
סדאקה רעות01,305,55111.8%9,751,033 88.2%11,056,584
זוכרות01,937,950 21.0%7,292,27679.0%9,230,226
קואליציית נשים לשלום02,170,17531.3%4,758,91468.7%6,929,089
מדה אלכרמל05,460,570 81.3%1,253,78318.7%6,714,353
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)03,994,785 30.3%1,694,39229.7%5,689,177
אלסביל02,884,94053.3%2,529,009 46.7%5,413,949
הקרן למגני זכויות אדם02,725,850 51.3%2,594,91448.7%5,320,764
בלדנא03,398,565 70.1%1,452,083 29.9 %4,850,648
פורום דו קיום בנגב01,835,87238.7%2,912,218 61.3%4,748,090
עמק שווה0497,02210.6%4,172,54789.4%4,669,569
הטלוויזיה החברתית02,188,62351.5%2,062,61848.5%4,251,241
המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית0274,0876.7%3,826,856 93.3%4,100,943
ירושלים דלמטה011,6180.3%3,403,788 99.7%3,415,406
אל מרסד0893,145 27.1%2,398,790 72.9%3,291,935
אלקאוס02,067,992 70.8%853,387 29.2%2,921,379
מי מרוויח0140,0325.5%2,399,70894.5%2,539,740
לוחמים לשלום01,492,970 63.3%865,98836.7%2,358,958
פרופיל חדש0821,810 36.4%1,434,963 63.6%2,256,773
שיחה מקומית -97201,841,757 86.7%282,442 13.3%2,124,199
כרם נבות0273,127 21.2%1,017,16778.8%1,290,294
עקבות000997,286 100%997.286
סכום כולל85,000200,112,16339.8%310,823,921 60.2%515,804,616

תרשים 3: מימון ממשלתי לפי אזורים 2012-2016 

טבלה 3: מימון ממשלתי לפי אזורים 2012-2016 בשקלים חדשים

מימון ממשלתי לפי אזורים/גופים בינלאומייםסכום
מדינות אירופה (כולל אלו באיחוד ומחוצה לו) (77.5%) 241,065,234
האיחוד האירופי(14.4%) 45,044,122
ארה"ב(3.77%) 11,760,571
האו"ם(3.68%) 11,466,826
אחר (כולל קנדה, ניו (זילנד, ישראל ועוד(0.62%) 1,948,021
סה"כ311,284,774

תרשים 4: מימון ממשלתי לפי מדינות בשקלים חדשים

טבלה 4: מימון ממשלתי לפי מדינות בשקלים חדשים

מדינהסכום
גרמניה49,688,588
האיחוד האירופי45,044,122
נורבגיה33,851,900
הולנד30,443,364
שוויץ, הולנד, שבדיה ודנמרק25,016,556
בריטניה18,974,586
שוויץ18,087,482
מספר ממשלות12,878,865
ארה"ב11,760,571
האו"ם11,466,826
אירלנד11,257,925
שבדיה10,591,131
ספרד8,996,940
בלגיה8,860,470
צרפת5,216,877
דנמרק3,556,257
פינלנד1,942,114
אוסטריה600,864
ישראל530,181
סקוטלנד485,360
קנדה307,699
לא ברור87,069
יפן52,719
ניו זילנד22,098
לוקסמבורג20,830
טיוואן3,872
סה"כ309,745,266

תרשים 5: מימון לפי קרנות פרטיות (8 הראשונות) 

 טבלה 5: מימון לפי קרנות פרטיות (8 הראשונות) בשקלים חדשים

קרן תורמתסכום
הקרן החדשה לישראל27,225,275 (13%)
סיגריד ראוסינג19,915,459 (10%)
מכון החברה הפתוחה14,131,438 (7%)
אמנסטי אינטרנשיונל11,981,413 (6%)
קרן מוריה7,784,199 (4%)
הקרן לצדק חברתי5,191,405 (2%)
קרן הגליל3,910,320 (2%)
קרן רוקפלר3,844,522 (2%)
כל השאר111,990,319 (54%)
סה"כ205,974,350

תרשים 6: חתך מקורות מימון כנסייתיים

טבלה 6: רשימת תרומות ממוסדות כנסייתיים במימון ממשלתי בשקלים חדשים

ארגוןמדינה תורמתסכום התרומה
Bread for the world\EEDגרמניה17077443
Misereorגרמניה9,014,275
EEDגרמניה6,714,774
Diakoniaשבדיה6,580,500
Broederlijk Delenבלגיה5,308,462
Christian Aidבריטניה5,124,948
Cordaidהולנד4,972,224
Heks Eperשוויץ4,952,679
Catholic Relief Servicesארה"ב4,598,850
Trocaireאירלנד3,827,227
Dan Church Aidדנמרק3,817,228
ICCOהולנד3,776,828
CCFDצרפת3,174,560
Kerk in Actieהולנד2,839,659
Norwegian Church Aidנורבגיה2,082,837
Caritasבלגיה1,334,127
CAFODבריטניה1,136,629
Finn Church Aidפינלנד910,648
Church of Swedenשבדיה612,172
Diakonie Austriaאוסטריה600,864
Christian Aid Irelandאירלנד579,449
Church of Scotlandסקוטלנד485,360
The United Church of Canadaקנדה307,699
Stichting Het Solidariets Fondsהולנד265,943
Hetspond Det Norske Menneskerettingנורבגיה249,580
World Visionארה"ב162,577
סה"כ93,981,616