מגזין +972 (שיחה מקומית)

מידע כללי

מדינהישראל
אתר אינטרנטhttp://mekomit.co.il/
נוסד2011
סטטוס משפטי (עמותה רשומה (תחת השם: תשע שבע שתיים – לקידום עיתונאות אזרחית
במילות הארגוןמטרת העמותה היא לחשוף את הציבור לתמורות הפוליטיות, התרבותיות והחברתיות בארץ ובכלל, לקדם תקשורת עצמאית על גבי האינטרנט

מימון

  • אתר האינטרנט שייך לעמותה רשומה בשם "תשע שבע שתיים – לקידום עיתונאות אזרחית". בשנת 2014, נחנך בגרסתו העברית תחת השם "שיחה מקומית".
  • מימון: בשנת 2016 ההכנסה הכוללת הייתה 1,117,416 מיליון ש"ח, כלל ההוצאות היו 1.1 מיליון.
  • לפי הדיווחים הרבעוניים של הארגון לרשם העמותות (כנדרש בחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה), בין השנים 2017-2012, קיבל ארגון תשע שבע שתיים 305,401 ש"ח מישויות מדיניות זרות.
  • בשנים 2012-2016  על פי הדוחות השנתיים, אחוז התרומות ממדינות זרות מסך כל התרומות עמד על 13.3 אחוז.
  • רשימת התורמים ב-2015-2012 כוללת בין היתר את: קרן היינריך בל (המזוהה עם המפלגה הירוקה בגרמניה),הקרן לשלום במזרח התיכון (ארה"ב), SIVMO (הולנד), קרן מוריה, קרן האחים רוקפלר, ג'אסט ויז'ן, הקרן החדשה לישראל ואחרים.
  • הארגון קיבל שני מענקים מקרן האחים רוקפלר בסך כולל של  30,000 דולר (2016-2012).
  • בשנים 2018-2011, הקרן החדשה לישראל (NIF) אישרה מענקים בסך 514,407‬ דולר לשיחה מקומית (20102011201220132014201520162017, 2018).

פעילות

מימון לשנים 2015-2012 (לפי דיווחי הארגון באתר האינטרנט)

תורם20112012201320142015201620172018
קרן האחים רוקפלר (ארה"ב)$30,000 $50,000$50,000$60,000$60,000 $70,000
קרן מוריה$10,000 $20,000 $20,000 $25,000
קרן היינריך בל (גרמניה)€6,000€12,000€10,000€10,000$12,600 $11,500 $9,100
"קרן לצדק חברתי"$60,000$2,000
המכון לחינוך בינלאומי (דרך הקרן החדשה לישראל, "קרן לצדק חברתי")$10,000 $4,000
הקדש - קולקטיב פילנתרופי (ארה"ב)$3,120
ג'אסט ויז'ין$66,000$73,000 $75,000 $95,000 $109,000
SIVMO (הולנד)€2,500
Foundation for Middle East Peace (USA)$25,000$25,000 $27,000$20,000
קרן ספרקפלג $10,000
תמיכת הקוראים*$75,000$184,000$805,000

*תמיכת הקוראים כוללת תרומות שנתרמו על ידי התורמים ל +972 מגזין באמצעות הקרן החדשה לישראל, ומענקים קטנים נוספים.

כל המאמרים בנושא מגזין +972 (שיחה מקומית)