פורום דו-קיום בנגב

מידע כללי

מדינהישראל
אתר אינטרנטhttp://www.dukium.org/?lang=he
נוסד1997
סטטוס משפטיעמותה רשומה
במילות הארגוןהוקם על ידי תושבים ערבים ויהודים בנגב, במטרה לשמש מסגרת לשיתוף פעולה ערבי-יהודי כבסיס למאבק משותף לשוויון זכויות מלא בין ערבים ליהודים המאפשר צדק חברתי וצדק חלוקתי לאוכלוסיות הנגב

מימון

 • סך ההכנסות בשנת 2018 היה 1,018,832 ש"ח; סך ההוצאות היו 1,047,246 ש"ח.
 • בעוד ובדו"ח השנתי 2016 הארגון מציין "כדי להבטיח את עצמאותנו, הפורום לדו-קיום בנגב אינו מקבל תמיכה ממשלתית או פוליטית", אותו דו"ח מציין כי הארגון מקבל מימון מממשלת שווייץ (המחלקה הפדרלית של משרד החוץ), מקרן רוזה לוקסמבורג המקבלת מימון גרמני פדרלי הקשורה למפלגת השמאל הקיצונית Die Linke שמקורה במזרח גרמניה ובסיס האידאולוגיה שלה הוא ניאו-מרקסיסטי.
 • תורמים לארגון בשנים 2017-2012 כוללים את: האיחוד האירופי, שווייץ, קרן רוזה לוקסמבורג, והקרן החדשה לישראל.
 • בשנים 2012-2016  על פי הדוחות השנתיים, אחוז התרומות ממדינות זרות מסך כל התרומות עמד על 61.3 אחוז.
 • בשנים 2018-2009, הקרן החדשה לישראל אשרה לארגון מענקים בסך 510,833 דולרים. (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

פעילות

 • פעיל בדה-לגיטימציה נגד ישראל בעולם, ונמנה כאחד מהארגונים הלא ממשלתיים הפעילים ביותר בניסיון להשפיע על ממשלות אירופה ובוועדות האו"ם להתנגד למדיניות ממשלת ישראל בנושא הבדואים בנגב.
 • קורא ל"התערבות בינלאומית כדי לסייע לקהילה הבדואית" והכרת ישראל כ"מדינה מפלה" השוללת זכויות רבות באמצעות "פוליטיזציה כפויה" ו"מדיניות של עקירה".

דמוניזציה של ישראל

 • הארגון מאשים את ישראל ב"טיהור אתני", "אפרטהייד", "עונש קולקטיבי", "אפליה", ו"גזענות".
 • מפיץ "פרסומים", ו"יומן הריסות בתים" בהם הוא מאשים את ישראל ב"גזענות" כלפי אזרחים בדואים.
 • הארגון מארגן סיורים בנגב עבור "חברי כנסת, דיפלומטים זרים, מרצים וסטודנטים מאוניברסיטאות בארץ ובעולם, עיתונאים, קבוצות דתיות ושליחי ציבור" במטרה "ליידע את הציבור בארץ ובחו"ל על העוולות שנעשות לקהילה הבדואית", ולראות את "הפרות זכויות האדם".
 • בנייר עמדה שפורסם בדצמבר 2015 הארגון קורא לממשלת ישראל "להפסיק את המדיניות המפלה ואת הרחבת ההתנחלויות היהודיות בנגב ואת ריכוז התושבים הבדואים בעיירות בעוד היא הורסת את הכפרים". במסקנות הנייר נכתב כי "ההריסה של עתיר ואום אל-חיראן היא תוקפנית וגזענית" והיא "תעמיק את  הקרע בין האוכלוסייה הבדואית ליהודית בנגב".
  • בינואר 2017 פרצה תקרית אלימה בין פעילים ותושבים לבין שוטרים במהלך ניסיון למנוע הריסת בתים באם אל-חיראן שאושרה על ידי בית המשפט הגבוה לצדק.
 • בנובמבר 2015, קבוצת הסולידריות הפלסטינית, אירחה את מנכ"ל הפורום לדו-קיום בנגב, חיה נח, לשאלות ותשובות על "מצב הנישול בכפייה השוטף ועל ההשפעות השליליות שיש לו על זכויות האדם הבסיסיות של הבדואים בנגב".
 • ב-30 במאי, 2013, הפורום לדו קיום בנגב (יחד עם עדאלה) פרסמו נייר עמדה חד-צדדי (במימון האיחוד האירופי) שהיה רווי אי דיוקים בשם "הצעת חוק פראוור-בגין והעקירה בכפייה של הבדואים" ובו האשמת ישראל ב"נישול", עקירה בכפייה", וכי מטרתה האמתית של התכנית היא "ניתוק מוחלט וסופי של הקשרים ההיסטוריים בין הקהילה הבדואית לאדמתה".
 • ב-20 ביוני 2013, נציג של הפורום לדו קיום בנגב העיד בפני ועדת משנה לזכויות אדם של פרלמנט האיחוד האירופי, בטענה כי "תכנית בגין" "מייצגת שני עקרונות: "אפרטהייד ומשטר צבאי". במהלך הפגישה, חבר הפרלמנט האירופי, דיויד מרטין, מטעם המפלגה הסוציאליסטית והדמוקרטית אמר: "הייתי הולך צעד אחד רחוק יותר מהאופן בו אורחינו מתארים את המצב כאפרטהייד. אני לא משתמש במילה  הזו בקלילות אבל אני חושב שמה שאנו רואים הוא טיהור אתני... תחת כל הגדרה".
 • ב-17 לאוקטובר 2013, נציגים מפורום דו קיום בנגב השתתפו בסמינר, "הבדואים בנגב/נקאב: חלומות וסיוטים", בהנחיית קבוצת הסוציאליסטים והדמוקרטים של הפרלמנט האירופי, אשר הציגה כרזה בה ישראל הואשמה ב"טיהור אתני".
 • בחודש אוקטובר 2012, ארבעה חברי "קבוצת העבודה לענייני המזרח התיכון של הפרלמנט האירופי במזרח התיכון", סיירו בנגב בהדרכת נציגי הפורום לדו קיום בנגב וארגונים לא ממשלתיים פוליטיים אחרים. בסיור חברי הפרלמנט האירופיים תודרכו על "מדיניות העקירה ועל הריסת בתים" והאופן בו "נמנעת מהערבים הבדואים בכוונה הגישה לכל השירותים הבסיסיים והתשתיות".
 • הדוחות על ידי הפורום לדו קיום בנגב מבוססים על פרסומים של ארגונים פוליטיים לא אמינים כגון: מוסאוא, עדאלה, במקום, Human Rights Watch, אוקספם (אשר גם מממנת חלק מהדו"חות).

תרומות מישויות מדיניות זרות (בשקלים חדשים):

שנים 2016-2012 לפי דו"חות שנתיים זמינים, שנת 2017 לפי דוחות רבעוניים זמינים

תורם2012201320142015201620172018
הקרן החדשה לישראל (NIF)188,275200,632144,373171,109 298,116 208,86582,000$
קרן רוזה לוקסמבורג46,64976,64492,844187,221 189,382 170,545
האיחוד האירופי111,046126,09519,480
שווייץ - משרד החוץ219,875267,577180,545265,119252,056 293,862

כל המאמרים בנושא פורום דו-קיום בנגב