מדה אל-כרמל – מרכז ערבי למחקר חברתי יישומי

מידע כללי

מדינהישראל
אתר אינטרנטhttp://mada-research.org/
נוסד2000
סטטוס משפטיעמותה רשומה
במילות הארגוןמתמקד בצרכים החברתיים, החינוכיים והכלכליים של הפלסטינים בישראל, בזהותם הלאומית ובאזרחותם הדמוקרטית. כמו כן עוסק המרכז בנושאים רחבים הקשורים לזהות, לאזרחות ולדמוקרטיה במדינות רב-לאומיות

מימון

 • לפי אתר האינטרנט של הארגון, תורמים כוללים את האגודה לזכויות נשים בפיתוח, CORDAID, קרן פורד, קרן הגליל, הקרן הגלובלית לנשים, הקרן הים תיכונית לנשים, המכון לחברה פתוחה, SEPHIS ואגודת הרווחה.
 • המחזור הכספי של הארגון בשנת 2017 עמד על 1,466,775 ש"ח.
 • בשנים 2010-2008, הקרן החדשה לישראל (NIF) אישרה מענקים בסך $450,000 למדה אל-כרמל (2008, 2009, 2010).
 • לפי הדיווחים הרבעוניים של הארגון לרשם העמותות כנדרש בחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה בין השנים 2016-2012, הארגון קיבל 9,459,913 ₪ מישויות מדיניות זרות.
 • בשנים 2012-2016  על פי הדוחות השנתיים, אחוז התרומות ממדינות זרות מסך כל התרומות עמד על 18.7 אחוז.
 • הארגון קיבל מימון ממשלתי קנדי דרך מכון המחקר לפיתוח בינלאומי (IDRC) לפרוייקטים בני שלוש שנים (2006, 2008, 2009) בסך כולל של 927,000 דולר קנדי.
 • המימון של IDRC סייע לייסד יחידת מגדר בארגון. על פי האתר של מדה אל-כרמל, "הפרוייקט…יבקש[ו] לחשוף את התפקיד שממלאת המדינה – כמדינה ציונית קולוניאלית – לביסוס מעמדן הנחות של הנשים, וכן את שיטות הדיכוי של חברה פטריארכלית ומוסדותיה והקואליציות שנרקמות בינה ובין המדינה כדי לבסס את דיכוי הנשים."
 • עיתון ה-Globe and mail דיווח ש-ICRD הפסיק את התמיכה בארגון באפריל 2010, שגרם ל"הפסד של 40% מהכנסות מדה אל-כרמל, ומכה רצינית למוניטין ואמינות של הארגון". מדה אל-כרמל הגיש תביעה נגד הממשלה, בה טען שהתקיים נגד הארגון "קמפיין של NGO Monitor הירושלמי".

פעילות

 • הארגון היה מחבר-שותף של "הצהרת חיפה" (2007) אשר קוראת ל"שינוי במבנה החוקתי של ישראל, שינוי בהגדרתה – ממדינה יהודית למדינה דמוקרטית" ומאשימה את ישראל ב"ניצול" השואה "על חשבון העם הפלסטיני".
 • מדה אל-כרמל ושני ארגונים אחרים (נשים נגד אלימות והפורום הערבי למיניות, חינוך ובריאות) היו נציגי "פלסטין" של הקמפיין הבינלאומי "יום אחד מאבק אחד", שכותרתו "אדמתי, המרחב שלי, גופי ומיניותי: פלסטינים בצל החומה" (נובמבר 2009). פרסומים של הכנס כללו פוסטר שהציג חייל ישראלי באופן שמרמז על נגיעה באישה פלסטינית, לצד הכיתוב: "בעלה צריך אישור לגעת בה. הכיבוש חודר לחייה כל יום!".
 • מנכ"ל מדה נדים רוחנה כתב במגזין Foreign Policy
  (22 באפריל 2010): "תהא זו טעות פוליטית ומוסרית עבור ארצות הברית לתמוך בהכרת ישראל כמדינה יהודית…המושג 'מדינה יהודית' אינו מקביל למושג שעודנו אובייקטיבי "מדינה נוצרית", שמספר קבוצות עוד עושות בו שימוש בארצות הברית. המושג הזה קרוב, בעיני אזרחיה הלא יהודים של ישראל, למושג "מדינה לבנה"".
 • גיליון ספטמבר 2011 של כתב העת "ג'דאל" שיוצא לאור על ידי מדה אלכרמל התמקד ב"החרם על ישראל: בין תיאורה למעשה".
 • ב"כנס אקדמי" שארגן מדה אל-כרמל תחת הכותרת "האם פתרון שתי המדינות קרס?" (יולי 2009), מספר משתתפים שידלו לפתרון של "מדינה אחת לשני עמים". נדים רוחאנה ממדה אל-כרמל טען ש"פתרון לסכסוך הפלסטיני-ישראלי שנשען על חלוקה אינו יכול להיות צודק. תוכנית החלוקה התבססה על לקיחת חלקים מפלסטין, ומתן יוצא מן הכלל שלה לתנועה הציונית".
 • מדה אל-כרמל ארגן כנס בינואר 2010 בו חוסיין אבו-חוסיין, יושב ראש ארגון אתג'אה (שבו חבר מדה-אלכרמל) אמר: "ישראל היא מדינה גזענית, ומדינה גזענית אינה יכולה להבטיח או ליצור תרבות או צדק. היא מייצרת תרבות גזענית ותוקפנית".
 • במאמר מערכת, ארגון מדה אל-כרמל טען שיש "קונצנזוס פלסטיני בתוך הקו הירוק נגד קבלת הלגיטימיות של מדינה יהודית", וכי "המדינה האתנית היא המתכון לחוסר-הצדק המתמשך".

 

תורם20132014201520162017
אל תאוון
המכון הבין-לאומי להיסטוריה חברתית
בלדנא21,000
נאמני מכללת טאפטס 38,082136,898 102,500
קרן הנשים הים תיכונית
קרן גלובל
קרן הגליל1,058,400 1,135,6001,724,5201,270,133 793,650
קורדאייד308,851506,162 128,947
מכון החברה הפתוחה279,375261,640 300,410578,135 187,199
אגודת הגליל 393,500
קרן ירושלים19,060
אגודת הרווחה 97,350
המכון ללימודים פלסטיניים11,289
פרומנדו 95,067
הקרן הגלובלית לנשים55,155
קרן רוזה לוקסמבורג28,899
Antipode Foundation 4,401

כל המאמרים בנושא מדה אל-כרמל – מרכז ערבי למחקר חברתי יישומי