מחסום Watch

מידע כללי

מדינהישראל
אתר אינטרנט http://www.machsomwatch.org/
נוסד2001
סטטוס משפטי(חברה לתועלת הציבור (קרן נשים למען זכויות אדם
במילות הארגוןתנועת נשים ישראליות... המתנגדת לכיבוש הישראלי בשטחים הכבושים ולשלילת זכותם של הפלסטינים לנוע באופן חופשי על אדמתם

מימון

פעילות

  • הארגון טוען כי "אנו משקיפות מדי יום במחסומי צה"ל בעומק הגדה ועל גדר ההפרדה", ומפרסם דו"חות, תמונות, וסרטוני וידאו באנגלית ובעברית, בהם נעשה שימוש בשפה טעונה רגשית ופוליטית שתורמת להכפשתה של ישראל.
  • לעתים קרובות פעילות הארגון מפריעות לחיילי צה"ל ומתגרות בהם. סרטון וידאו באתר YouTube מראה פעילות שמטרידות חייל במחסום, ומוכיחות אותו על כך שהוא עוסק ב"אפרטהייד".
  • תערוכת תמונות שצולמו במחסומים מתייחסת ל"מדיניות של דיכוי ודה-הומניזציה שהיא חלק מהטבע של שליטה על עם אחר", ל"ענישה קולקטיבית" ול"כבישי אפרטהייד". מחסום ווטש טוען גם שהעיכוב בבדיקת מסמכים במחסומים מכוונת לכפיית "אמצעים בלתי-חוקיים של 'ענישה חינוכית'".
  • ביחד עם קואליציית הנשים לשלום, מוסאוא, הטלוויזיה החברתית, נשים נגד אלימותהועד הישראלי נגד הריסת בתים, זוכרות והמרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית, מחסום ווטש ושאר הארגונים כתבו לקרן הפנסיה הממשלתית הנורווגית וקראו ל"עם הנורבגי להצטרף אלינו במאמצינו ולהפסיק להשקיע בכיבוש הישראלי של השטחים הפלסטינים". מכתב זה האשים מספר חברות ישראליות ובינלאומיות ב"אספקת ציוד המתוכנן באופן פרטני למעקב ודיכוי של האוכלוסייה הפלסטינית באמצעות הגבלות על תנועה וענישה קולקטיבית". הקמפיין הביא למשיכת השקעותיה של קרן הפנסיה מהחברה הישראלית, אלביט. מוסאוא, נשים נגד אלימות, והטלוויזיה החברתית מקבלות מענקים מהקרן החדשה לישראל.
  • בעקבות רצח חמשת בני משפחת פוגל בהתקפת הטרור הפלסטינית באיתמר במרץ 2011, פעילות מחסום ווטש, בהן הדוברת רעיה ירון, ביקרו בכפר הפלסטיני עוורתא בכדי לנחם את קרובי העצורים ברצח. ירון צולמה מחבקת את אם אחד הרוצחים.
  • הארץ דיווח שחיילי צה"ל תפסו חברה בארגון שטיפסה על גדר ההפרדה כדי לקבל חבילה מפלסטיני בצד השני. כאשר האישה ראתה את החיילים, היא זרקה את החבילה בחזרה מעבר לגדר, על פי הדיווח, וברחה מהשטח.

תרומות מישויות מדיניות זרות (בשקלים חדשים):

*שנים 2012-2014 לפי דו״חות שנתיים זמינים, שנת 2015 לפי דוחות רבעוניים זמינים

תורם 2012201320142015
האיחוד הארופי314,252334,81660,855
נורבגיה383,877203,804171,810184,979
שוויץ40,000

כל המאמרים בנושא מחסום Watch