לנוכח תפקידם המרכזי של ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים בשיח הציבורי על זכויות האדם במסגרת הסכסוך, הדיון על שקיפות מקורות המימון שלהם חשוב להבנת פעילותם והשפעתם. הניתוח מציג את התרומות לפי הדיווחים השנתיים של 35 ארגונים לא-ממשלתיים ישראליים, אשר מקבלים מימון ממשלתי זר ומקדמים פעילות פוליטית הקשורה לסכסוך הערבי-ישראלי, בין השנים 2017-2019 (המעודכנים ביותר). פילוח הנתונים נעשה לפי סכום המענק, זהות התורם, מקור המענק (פרטי, ממשלתי או לא שקוף/ברור).

*כל המידע בדו"ח זה אודות המענקים נלקח ישירות מהתיקים הרשמיים שהתקבלו מרשם העמותות הזמינים לציבור ולא נעשה כל שינוי בסכומים. ארגונים שונים דיווחו על אותו התורם בצורה שונה ולכן שמות התורמים הותאמו והוסדרו על מנת שיופיעו בצורה אחידה. שגיאות כתיב וחצאי מילים תוקנו במהלך המחקר על מנת להנגיש את שמות התורמים לציבור.

לאור טבעם של הדוחות השנתיים וקיומם של מענקים דו ורב שנתיים המדווחים בצורות שונות, הסכומים שדווחו לא תמיד תואמים את המדווח מצד התורמים עצמם. הניתוח משקף את הסכומים שדווחו בכל שנה על ידי מקבל התרומה בצורה שוטפת.

(לרשימת המענקים המלאה במערכת האינטראקטיבית לחצו כאן)

ממצאים מרכזיים:

 • בין השנים 2017-2019, זכו 35 הארגונים לתרומות בסך 319,466,917 ש"ח (~100$ מיליון). כ-58% (185,387,008 ש"ח) מממשלות באופן ישיר ועקיף ו-42% (134,079,909 ש"ח) מתורמים פרטיים.
 • מתוך 35 הארגונים שנבחנו, הכנסותיהם של 22 ארגונים דיווחו על יותר כוללות יותר מ-50% מימון ממשלתי זר. לפי הדוחות השנתיים, עקבות (100%), הקרן למגיני זכויות אדם (96.7%), ועמק שווה (92%) %) מקבלים את מדווחים על אחוז המימון הממשלתי היחסי הגבוה ביותר.
 • המימון הממשלתי ל-35 הארגונים מקורו ב-22 ישויות מדיניות זרות (כולל האיחוד האירופי והאו"ם), כאשר גרמניה מובילה עם 43,636,794 ש"ח, ואחריה האיחוד האירופי והולנד.
 • מתוך 134,079,909 ש"ח מימון ממקורות פרטיים, הקרנות המובילות הן הקרן החדשה לישראל (16%), קרן סיגריד ראוסינג (10%), מכון החברה הפתוחה (7%), קרן האחים רוקפלר (3%), קרן הגליל (3%) וקרן מוריה (2%).
 • 51,811,990 ש"ח (16.2%) מסך המימון מגיע ממוסדות דת נוצריים (כנסיות וארגוני סיוע הומניטריים נוצריים). רוב המוסדות הללו מקבלים מימון מממשלות זרות ובמרבית המקרים, הממשלות מעבירות לארגונים מימון בצורה עקיפה דרך מוסדות אלה.
 • אחוז ניכר מהגופים הכנסייתיים המקבלים מימון ממשלתי ואשר מספקים מענקים לארגונים לא-ממשלתיים ישראליים מעורב בעצמו בקמפיינים אנטי-ישראליים, כולל קמפיין ה-BDS נגד ישראל, לוחמה משפטית וקמפיינים שונים של דה-לגיטימציה, כאשר חלקם אף משתמשים ברטוריקה אנטישמית.
 • בינואר 2021, בצלם השיק קמפיין, אשר בעודו משתמש בדימויים אנטישמיים, מכנה את ישראל מדינת "אפרטהייד", וכך מעמיק את קמפיין התמיכה בסנקציות בינלאומיות נגד ישראל. ממניו של בצלם כוללים את: האיחוד האירופי, ספרד, דנמרק, שוויץ, נורווגיה, שוודיה (באמצעות המרכז לפיתוח ארגונים לא-ממשלתיים NDS), לחם לעולם Bread for the World (גרמניה), הסיוע הנוצרי – אירלנד (Christian Aid Ireland), ארגון הסיוע הכנסייתי הדני (DanChurchAid), דיאקוניה (Diakonia, שוודיה), טרוקרה (Trócaire, אירלנד) והאו"ם.
 • ארגונים לא-ממשלתיים ישראליים כמו בצלם, יש דין ועדאלה, השמיעו חזור ושנה טענות והצהרות שמביעות תמיכה בחקירה של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) את פשעי המלחמה לכאורה של ישראל. למידע נוסף, ראו את הדו"ח "תפקידם של ארגונים לא-ממשלתיים ישראליים התומכים ב"חקירה" של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC)" של NGO Monitor. בנוסף, הקרן החדשה לישראל, אשר העניקה 4,063,396 ש"ח לשלושת הארגונים במהלך 2017-2019, ציינה בפברואר 2021 שהיא אינה יכולה לעמוד במאת האחוזים מאחורי האמירה שלישראל "מערכת משפט עצמאית החוקרת את עצמה ללא משוא פנים".

מקורות המימון לארגונים המוזכרים בדו"ח מתחלקים לשני סוגים מרכזיים:

ממשלתי (ישות מדינה זרה):

 • ממשלות זרות: מדיניות החוץ של ממשלות מערביות רבות כוללת את נושא קידום זכויות האדם והסיוע ההומניטרי. מימון המוגדר למימוש מטרות אלו מועבר באמצעות שגרירויות, משרדי החוץ, משרדי הפיתוח והסיוע הבינלאומיים, קונסוליות וסוכנויות/תוכניות סיוע ממשלתיות.
 • גופים אזוריים/בינלאומיים: האיחוד האירופי והאו"ם מתוקצבים באופן מלא על ידי ממשלות ומחזיקים במנגנוני סיוע וקידום זכויות אדם שונים, אשר מממנים בהיקף נרחב ארגונים לא ממשלתיים פוליטיים בישראל.
 • מימון עקיף ממדינות זרות: ממשלות מעבירות סכומים המוערכים במאות מיליוני אירו לגופים חיצוניים, בהם ארגוני סיוע בינלאומיים, ארגונים נוצריים וקרנות שונות כדי שאלו יפעלו לקידום זכויות אדם והסיוע ההומניטארי. בחלק ממדינות אירופה, תקציבם של גופים אלו מקורו כולו מהמדינה.

פרטי:

 • קרנות פרטיות: גופים ללא מטרת רווח אשר מעבירים תרומות לארגונים לא-ממשלתיים. חלק מהקרנות הן בעלות הון עצמי המחולק בהתאם למטרותיהן, וחלק מהקרנות משמשות כאמצעי להעברת וניהול תרומות מתורמים פרטיים.
 • תורמים פרטיים: תרומות ישירות מאנשים פרטיים בארץ ובעולם, כולל ירושות.

מתודולוגיה:

הארגונים נבחרו על פי הקריטריונים הבאים כאשר עליהם למלא את כולם:

 • ארגונים המקבלים מענקים שמקורים בממשלות זרות ו/או בישויות ממשלתיות זרות.
 • פעילים פוליטית במסגרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
 • רשומים בארץ כעמותה/חל"צ ומדווחים באופן שנתי לרשם העמותות.
 • מבצעים אחוז ניכר מפעילותם מחוץ לישראל, כולל שידול ופניות לבית הדין הפלילי הבינלאומי על מנת להעמיד לדין נושאי משרה ישראלים ו/או את ישראל, שידול בארה"ב, האיחוד האירופי והאו"ם (למשל מעורבות בדו"ח שאבאס לחקירת מבצע צוק איתן ובדו"ח גולדסטון לחקירת מבצע עופרת יצוקה) ופעילים ומובילים קמפיינים של דה-לגיטימציה.

תרשים 1: חתך כללי, פרטי-ממשלתי, מימון ל-35 ארגונים לא ממשלתיים ישראליים 2017-2019 לפי דו"חות שנתיים

טבלה 1: חתך ממשלתיפרטי לפי ארגון 2017-2019 בשקלים חדשים

ארגוןממשלתיאחוזי מימון ממשלתיפרטיאחוזי מימון פרטיסה"כ
שיחה מקומית -972273,1095.07%5,110,10294.93%5,383,211
האגודה לזכויות האזרח4,676,27621.77%16,802,99578.23%21,479,271
עדאלה5,800,76749.66%5,881,20450.34%11,681,971
עקבות1,275,022100%001,275,022
אל מרסד3,469,68190.20%377,1879.80%3,846,868
אלקאוס916,66931.47%1,995,87568.53%2,912,544
בצלם19,680,30349.67%19,944,50150.33%39,624,804
בלדנא807,72027.83%2,095,01472.17%2,902,734
במקום8,425,99668.80%3,820,49131.20%12,246,487
שוברים שתיקה12,125,83355.61%9,680,06744.39%21,805,900
**קואליציית נשים לשלום1,189,27072.41%453,13227.59%1,642,402
לוחמים לשלום1,190,02433.44$2,369,08566.56%3,559,109
קומט מי23,803,75191.83%2,118,1168.17%25,921,867
עמק שווה4,751,88892.23%400,4447.77%5,152,332
גישה10,998,25773.14%4,039,38726.86%15,037,644
המוקד להגנת הפרט14,696,00079.75%3,731,00020.25%18,427,000
הקרן למגני זכויות אדם1,362,46295.73%60,8314.27%1,423,293
עיר עמים8,820,21283.33%1,764,89416.67%10,585,106
כרם נבות653,76175.74%209,454%24.26%863,215
מדה אלכרמל128,5353.00%4,152,02197.00%4,280,556
מולד881,10318.67%3,837,59481.33%4,718,697
*מרכז מוסואוא2,545,20263.72%1,448,96636.28%3,994,168
פורום דו קיום בנגב1,721,80854.93%1,412,72945.07%3,134,537
חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות6,098,37445.18%7,398,31254.82%13,496,686
שלום עכשיו5,326,72270.43%2,236,43529.57%7,563,157
רופאים לזכויות אדם ישראל10,942,00041.70%15,300,00058.30%26,242,000
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל4,303,22483.57%846,17016.43%5,149,394
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם1,885,14917.92%8,635,17582.08%10,520,324
אלסביל1,623,13051.00%1,561,86549.00%3,184,995
סדאקה רעות3,823,36477.57%1,105,82022.43%4,929,184
הטלוויזיה החברתית1,700,33447.92%1,848,18552.08%3,548,519
מי מרוויח1,652,94159.28%1,135,21940.72%2,788,160
יש דין14,560,83991.07%1,428,0548.93%15,988,893
זוכרות3,277,28278.84%879,58521.16%4,156,867
סכום כולל185,387,008134,079,909319,466,917

*לפי נתונים מהדו"ח השנתי ל-2017-2018 בלבד.

** לפי נתונים מהדו"ח השנתי ל-2017-2018 בלבד. בדצמבר 2020, קואליציית נשים לשלום הודיעה על סגירת הארגון.

תרשים 2: חתך ממשלתי-פרטי לפי ארגון בשקלים חדשים, 2017-2019

 

 

תרשים 3: מימון ממשלתי לארגונים לא-ממשלתיים ישראליים לפי אזורים

 

טבלה 2: מימון ממשלתי לארגונים לא-ממשלתיים ישראליים לפי מדינות 2017-2019 בשקלים חדשים

מדינהסכום
גרמניה43,636,794
האיחוד האירופי22,259,599
הולנד21,535,684
שוויץ16,053,704
מספר ממשלות15,622,880
האו"ם8,853,580
דנמרק8,419,590
אירלנד8,223,931
שוויץ, הולנד, שוודיה ודנמרק7,476,796
נורווגיה7,164,673
בריטניה6,465,921
שוודיה5,737,143
ארה"ב4,406,582
צרפת3,678,972
בלגיה2,181,329
ספרד1,484,292
פינלנד916,603
ישראל525,708
קנדה284,118
סקוטלנד242,474
אוסטריה185,250
יפן31,385
סה"כ185,387,008

תרשים 4: מימון לארגונים לא-ממשלתיים ישראליים לפי קרנות פרטיות, 2017-2019

 

טבלה 3: מימון לארגונים לא-ממשלתיים ישראליים לפי קרנות פרטיות, 2017-2019 בשקלים חדשים

קרן תורמתסכום
הקרן החדשה לישראל21,595,868
סיגריד ראוסינג13,338,987
מכון החברה הפתוחה9,169,414
קרן הגליל4,345,453
קרן רוקפלר3,861,490
קרן מוריה3,056,582
כל השאר78,712,115
סה"כ134,079,909

תרשים 5: חתך מקורות מימון כנסייתיים, פרטי וממשלתי, 2017-2019

 

טבלה 4: תרומות לארגונים פוליטיים לא-ממשלתיים ישראליים ממוסדות כנסייתיים במימון ממשלתי, 2017-2019

מוסד כנסייתימדינהסכום התרומה (שקלים חדשים)
Bread for the World/EEDגרמניה16,856,585
Misereorגרמניה8,194,097
Heks Eperשוויץ3,614,425
Diakoniaשוודיה2,550,595
Christian Aidבריטניה2,239,473
Broederlijk Delenבלגיה2,144,175
CCFDצרפת1,938,069
DanChurchAidדנמרק1,790,521
Catholic Relief Servicesארה"ב1,640,061
Trocaireאירלנד1,590,395
Caritasבלגיה1,266,781
Kerk in Actieהולנד980,467
Church of Swedenשוודיה897,698
Christian Aid Irelandאירלנד890,301
ICCOהולנד868,288
CAFODבריטניה595,202
Finn Church Aidפינלנד520,700
Stichting Het Solidariets Fondsהולנד275,909
Church of Scotlandסקוטלנד242,474
The United Church of Canadaקנדה192,380
Diakonie Austriaאוסטריה185,250
World Visionארה"ב106,890
Det Norske Menneskeretting Hetspondנורווגיה92,055
סה"כ49,672,791