לאחרונה, שוב עלה השיח הציבורי הנוקב על תפקידה של הקרן החדשה והשפעתה על יחסי החוץ של ישראל. פעילות הארגונים הממומנים על ידי הקרן החדשה בנושא הגירה והסכסוך הפלסטיני-ישראלי והקמפיינים שהובילו, גררו תגובות חריפות במערכת הפוליטית, כולל קריאה להקמת ועדת חקירה.

מכון המחקר NGO Monitor ניתח את הדו״ח הכספי של הקרן החדשה לישראל לשנת 2016, המפרט את מענקי הקרן למגוון רחב של ארגונים לא-ממשלתיים בישראל. הניתוח מתמקד ב-20% מהמענקים שאושרו ל-29 ארגונים המזוהים עם פעילות לקידום זכויות אדם.

הדוחות הכספיים של הקרן מראים בין היתר:

 • ההוצאות בשנת 2016 עמדו על 31 מיליון דולר. הכנסות הקרן עמדו על 28 מיליון דולר, ירידה של 14% משנת 2015 (33 מיליון דולר).
 • סך המענקים שאושרו לכלל הארגונים הוא 13.5 מיליון דולר בשנת 2016, ללא שינוי משמעותי משנת 2015. (ראה טבלה 1).
 • לא ברור אם התזוזות היא תוצאה של שינוי במדיניות או אם היא משקפת דפוס של עלייה וירידה במסגרת מענקים דו-שנתיים או רב שנתיים.
 • הסכומים המופיעים בדוח הכספי השנתי כוללים את מענקי הליבה המגיעים ישירות מהקרן החדשה ואת המענקים שמעבירים תורמים שונים דרך הקרן.
 • באתר הקרן החדשה תחת ״מענקי 2016״, קיימת חלוקה של המענקים ששולמו בין "מענקי ליבה" לבין "מענקים של תורמים". במענקים מסוג זה התורמים מגדירים איזה ארגון יזכה לכסף והוא מועבר באישור הקרן החדשה לישראל.

טבלה 1: נתוני מימון כלליים, 2016-2014 (דולר ארה"ב)*

שנה201420152016
הוצאות31,057,80430,976,64030,785,908
הכנסות29,773,90333,062,78328,139,397
מענקים שאושרו14,714,21613,851,61413,541,427
מענקים ששולמו14,334,67714,519,75913,582,492
מענקים שהועברו מתורמים לארגונים (מתוך מענקים ששולמו)**10,370,98210,763,8989,255,344

*מידע מהדו״ח הכספי לשנת 2016
**מענקים שהועברו מתורמים נגזרים מהמענקים הכלליים ששולמו/אושרו ונמצאים באתר הקרן החדשה תחת ״מענקי 2016״.

ממצאים עיקריים במימון הארגונים שנבחרו

 • מספר ארגונים המעורבים בפעילות פוליטית הקשורה לסכסוך הערבי-ישראלי ממשיכים לקבל כספים מהקרן החדשה, כפי שתועד על ידי NGO Monitor.
 • בשנת 2016, הקרן אישרה מענקים בסך 2.3 מיליון דולר ל-25 ארגונים פוליטיים העוסקים בסכסוך הערבי-ישראלי שנבדקו על ידינו גם בשנת 2015, ירידה של 6% משנת 2015 (ראו טבלה 2). אל מענקים אלו נוספו ארבעה ארגונים חדשים, ובחישוב איתם הסכום ל-2016 עומד על 2.8 מיליון דולר ל-29 ארגונים.
 • ארבעת הארגונים החדשים ברשימה כוללים את זזים, סיסו, חקל וכרם נבות.
 • רבים מהארגונים המוזכרים מקבלים את מרבית הכסף מתורמים דרך הקרן החדשה, וחלק קטן יותר ישירות מהכסף של הקרן. דבר זה מרמז שיש לתורמי הקרן תפקיד משמעותי בעיצוב סדר היום של הארגון. הדבר גם מרמז על הצורך בדיון לגבי הקשר בין התורמים לבין הארגונים המועדפים ברשת הארגונים של הקרן החדשה לישראל.
 • נכון לשנת 2016, נראה מהנתונים כי הקרן הפסיקה לממן את סולידריות שייח ג׳ראח ואת ארגון בלדנא.
 • בולטים בעלייה במענקים הם הארגונים שוברים שתיקה, בצלם, יש דין ועיר עמים.

טבלה 2: סקירה רב שנתית של מענקים שאושרו לארגונים פוליטיים (2011 – 2016, דולר ארה"ב)

ארגון201120122013201420152016
בלדנא25,00025,00025,00025,000--
במקום338,340168,500248,000177,000295,000340,500
בצלם103,419333,828107,048276,271252,208360,659
גישה56,16530,80822,77144,49129,1506,687
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל28,00066,5821,6705,01541,64336,000
הטלוויזיה החברתית37,40025,00039,0004,000-2,000
המוקד להגנת הפרט101,481175,25014,80031,40037,4501,300
הקרן למגני זכויות אדם224,34032,36575,92091,300199,000217,695
זזים-----182,013
חוג ההורים – פורום המשפחות0014,2252,80716,9024,972
חקל-----78,375
ירושלים דלמטה---20,00010,000-
יש דין49,55036,37150,06351,23674,740121,871
כרם נבות-----40,902
לוחמים לשלום---5,00020,24322,862
מגזין 97210,00084,38931,37854,12038,11717,332
מולד-435,000736,000616,000417,694101,196
מוסאוא248,525180,050191,477200,00094,07540,250
מחסום ווטש28,78132,270118,78869,968243,53587,077
סאדאקה רעות24,2037,91013,69127,56438,4306,844
סולידריות שייח ג'ראח-7,91013,961-15,000--
סיסו-----120,100
עדאלה204,275356,91170,948201,022101,17067,571
עיר עמים89,058279,23595,131146,978105,587180,498
עמק שווה---40040,35020,350
פורום דו-קיום בנגב39,46645,53249,33969,86149,88861,672
רבנים לזכויות אדם328,92727,11429,5493243,464296,420107,648
רופאים לזכויות אדם-ישראל161,864166,46471,380185,26291,679102,906
שוברים שתיקה120,94785,11583,993138,882104,304438,766
סה"כ$2,221,752$2,603,616$2,372,089$2,674,055$2,496,415$2,768,046

טבלה 3: חלוקת בין מענקי ליבה מהקרן לבין מענקים מתורמים מתוך מענקים ששולמו (דולר ארה"ב)

ארגוןמענקי ליבהמענקים מתורמיםסה"כ
בלדנא--0
במקום112,500190,500303,000
בצלם112,500334,433446,933
גישה-15,68715,687
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל35,000-35,000
הטלוויזיה החברתית-2,0002,000
המוקד להגנת הפרט-37,75037,750
הקרן למגני זכויות אדם168,50079,195247,695
זזים100,00019,512119,512
חוג ההורים – פורום המשפחות7,0004,92711,927
חקל-5,8005,800
ירושלים דלמטה-20,00020,000
יש דין27,50087,464114,964
כרם נבות-40,90340,903
לוחמים לשלום20,3009,41229,712
מגזין 972-34,84734,847
מולד750,00182,889257,889
מוסאוא45,00015,07560,075
מחסום ווטש25,00084,925109,925
סאדאקה רעות6,00013,07319,073
סולידריות שייח ג'ראח---
סיסו50,00060,100110,100
עדאלה50,00028,67178,671
עיר עמים75,00010,04985,049
עמק שווה40,000-40000
פורום דו-קיום בנגב53,0008,17261,172
רבנים לזכויות אדם27,500170,523198023
רופאים לזכויות אדם-ישראל10,000117,271127271
שוברים שתיקה137,500331,553469053
סה"כ1,177,3001,894,6823,071,982