בבקשת חופש מידע שהגישו תושב שוויץ ומכון המחקר NGO Monitor לקבלת דו"חות על פעילות, דוח"ות כספיים ודוח"ות מבקר הקשורים למימון ארגוני BDS, משרד החוץ השוויצרי סירב למסור את המידע בטענה ש"חשיפת המסמכים עלולה לפגוע באינטרסים של שוויץ בכל הנוגע למדיניות חוץ ויחסים בינלאומיים". יודגש כי הדוחו"ת הללו אמורים לצאת בכל שנה מתוקף חוזה שנחתם בין ממשלת שוויץ וחברת הייעוץ NIRAS על פעילותה של "מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי".

"מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי" היא מנגנון מימון של ממשלות שוויץ, דנמרק, שבדיה והולנד הפועל מאוניברסיטת ביר זית ברמאללה. מחקר מפורט של NGO Monitor מראה כיצד דרך המנהלת מועברים מענקים לארגונים הפעילים בקמפיינים אנטי-ישראליים כולל קמפיין ה-BDS, כגון "בדיל", "המרכז הפלסטיני לזכויות אדם", "אל-מיזאן", "אל-חק" ואחרים. לצד ארגונים אלו, מועברים גם מענקים לארגונים ישראלים כגון בצלם, שוברים שתיקה ויש דין.