בלגיה

מידע כללי

מדינהבלגיה

פעילות

רקע

 • לפי פקידים בלגים, ממשלת בלגיה הפסיקה למממן באופן ישיר ארגונים ישראלים ופלסטינים לא ממשלתיים. עם זאת, הממשלה מממנת מספר ארגונים לא ממשלתיים בלגים אשר מעבירים כספים לארגונים ישראלים ופלסטינים.
 • ארגונים לא ממשלתיים בלגיים משמשים ערוץ למימון בלגי מימון עקיף לארגונים ישראלים ופלסטינים. אלה כוללים את הארגון הקתולי בראודרליק דלן, אוקספם, כמו גם מסגרות אחרות המקבלות מימון ממשלתי רחב היקף מהדירקטוריון לפיתוח שיתוף פעולה וסיוע הומניטרי (DGD).

טבלה

ארגוןמקור מימוןמימון לשנת 2015*מימון לשנת 2014מימון לשנת 2013**
זוכרותבראודרליק דלן 98,053 ₪40,000 אירו
כולל 32,000 אירו מה-DGD
229,979 ₪
שוברים שתיקהבראודרליק דלן 108,007 ₪40,000 אירו
כולל 32,000 אירו מה-DGD
262,102 ₪
גישהבראודרליק דלן 610,140 ₪60,000 אירו
כולל 48,000 אירו מה-DGD
284,143 ₪
עדאלהבראודרליק דלן 42,912 ₪50,000 אירו
כולל 40,000 אירו מה-DGD
214,017 ₪
המרכז לסיוע משפטי וייעוץ לנשיםבראודרליק דלן לא ידוע40,000 אירו
כולל 32,000 אירו מה-DGD
לא ידוע
האגודה הבינלאומית לזכויות הילד - סניף פלסטיןבראודרליק דלן לא ידוע40,000 אירו
כולל 32,000 אירו מה-DGD
לא ידוע
חוג ההורים - פורום המשפחותבראודרליק דלן לא ידוע20,000 אירולא ידוע
הוועדה לפעולות בריאותיות, ואיחוד הוועדות לפעולות בריאותיותאוקספם – סולידריטה, G3Wלא שקוףלא שקוףלא שקוף
איחוד הוועדות לעבודה חקלאיתאוקספם – סולידריטהלא שקוףלא שקוףלא שקוף
ההסתדרות הפלסטינית לסעד רפואיאוקספם – סולידריטהלא שקוףלא שקוףלא שקוף
מרכז מען לפיתוחSolidarité Socialiste
לא שקוףלא שקוףלא שקוף

*מידע מרשם העמותות

** מידע מרשם העמותות. בראודרליק דלן לא מפרט את סכומי המענקים לשנת 2013. ברשימת הפרויקטים של הארגון לשנת 2013 מצוין כי הוא מממן את עדאלה, שוברים שתיקה, האגודה הבינלאומית לזכויות הילד – סניף פלסטין, גישה, המוקד, המרכז לסיוע משפטי וייעוץ לנשים, וזוכרות, בסכום כולל של של 320,513 אירו.

בראודרליק דלן (Broederlijk Delen)

 • בראודרליק דלן הוא ארגון פיתוח ושלום קתולי שמרכזו בבריסל. הוא המממן העיקרי של מספר ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים הפעילים בסכסוך הערבי-ישראלי.
 • ב-2014 ה-DGD (ראו לעיל) העביר כמעט 5 מיליון אירו לבראודרליק דלן, כולל €264,000 עבור פרויקטים של בראודרליק דלן ב"ישראל/פלסטין" (ראו בטבלה לעיל).
 • בראודרליק דלן חתום על דו"ח שפורסם ב-2012 על ידי 22 ארגונים בשם "סוחרים בשלום". הדו"ח מקדם את האג'נדה של ה-BDS בכך שהוא קורא לאיחוד האירופי ולממשלות אירופה לנקוט בסנקציות כלכליות שונות נגד ישראל.
 • תומך בפרויקט "מיוצר במקום לא חוקי", קמפיין חרם על התנחלויות המתנהל בבלגיה וצרפת.

אוקספם – סולידריטה (Oxfam-Solidarité)

 • אוקספם אינטרנשיונל הוא ארגון לא ממשלתי בינלאומי הטוען כי הוא פועל בסוגיות הקשורות לעוני. אוקספם-סולידריטה הוא השלוחה הבלגית של אוקספם אינטרנשיונל.
 • ב-2014, אוקספם-סולידריטה קיבל 1,149,077 אירו מממשלת בלגיה לפרויקטים בישראל, בגדה המערבית, ובעזה.
 • אוקספם-סולידריטה עובד בשיתוף פעולה עם הוועדה לפעולות בריאותיות, ועם איחוד הוועדות לפעולות בריאותיות, איחוד הוועדות לעבודה חקלאית (UAWC), וההסתדרות הפלסטינית לסעד רפואי (PMRS). אוקספם סולידריטה אינו מפרסם מידע על מימון.
 • ב-2003, אוקספם בלגיה הכין כרזה בה נראה "תפוז ישראלי" הנוטף דם במטרה לקדם חרמות כנגד ישראל בכיתוב: ל"פירות ישראלים יש טעם מר…התנגדו לכיבוש על פלסטין, אל תקנו פירות וירקות מישראל". בעקבות מחאה ביוזמת NGO Monitor בשל האנטישמיות של הכרזה, אוקספם חזר בו מהקמפיין.
 • הארגון הצהיר כי "הכרתה של ישראל בטיהור האתני ב-1948 תהיה צעד חיובי ראשון בפתרון הבעיה בת ה-60 שנה ובעבור ההכרה בזכות השיבה של הפליטים".

Solidarité Socialiste

 • בשנת 2013, Solidarité Socialiste קיבל 312,177 אירו ממשלת בלגיה לפעילויות בישראל, הגדה המערבית ועזה.
 • עזר בהשקת הפרויקט "מיוצר במקום לא חוקי", קמפיין החרם על התנחלויות המתנהל בבלגיה וצרפת.
 • מאשים את ישראל בכך שהיא שואפת "להשתלט על פלסטין, כובשת את שטחיה לסירוגין ומסדירה את תנועת התושבים והסחורות בה". בנוסף, הארגון מתאר את הכלכלה הפלסטינית כ"כלכלת כיבוש", וקובע כי "השפעת החומה הייתה לשתק את הכלכלה של השטחים הפלסטיניים".
 • מממן את מרכז מען לפיתוח ואחרים, אך אינו חושף את סכומי הכסף שמועברים לארגונים.

G3W) Geneeskunde voor de Derde Wereld, רפואה עבור העולם השלישי, מאוחדים למען בריאות,
Médicine Pour le Tiers Monde )

 • בשנת 2014, G3W קיבל 216,054 ממשלת בלגיה לפעילות בישראל, בגדה המערבית ובעזה.
  • התקציב של G3W בשנת 2014 עבור הגדה המערבית ורצועת עזה היה 152,588 אירו (2013: 131,693 אירו).
 • שותפים מקומיים כוללים את הוועדה לפעולות בריאותיות, ואת איחוד הוועדות לפעולות בריאותיות, (בדומה לאוקספם-סולידריטה). לא ברור כמה כסף הועבר לכל ארגון. בעקבות מבצע צוק איתן בעזה, הארגון גייס 65,000 אירו עבור איחוד הוועדות לפעולות בריאותיות.
 • בפירסום מ-2013, הנושא את הלוגו של ה-DGD, הארגון ציין: "אחת הדוגמאות הבוטות ביותר של איך חתרו תחת מדינה ריבונית היא העשורים של הקולוניזציה של פלסטין, החל משנת 1948, כאשר פלסטינים גורשו בהמוניהם מכפריהם במה שהיום נחשב לישראל". (ההדגשה אינה במקור)
 • הארגון חתם על הצהרה של תנועת ה-BDS במטרה לדחוק בחברה בלגית לנטוש פרויקט בניית נמל בישראל. הארגון גם תומך בהטלת אמברגו נשק על ישראל, וטען: "המדינה שלנו לא יכולה לתמוך בכיבוש של פלסטין, על ידי מתנחלים לא חוקיים, במכירות או רכישות של נשק עם ישראל".

ארגונים לא ממשלתיים הממומנים באופן עקיף על ידי ממשלת בלגיה באמצעות המסגרות הנ"ל

 • זוכרות קיבל 98,053 ש"ח בשנת 2015 ו-€40,000 בשנת 2014 מבראודרליק דלן. המימון ב-2014 כולל €32,000 מ-DGD. ארגון הפועל "לקידום אחריותיות של הציבור היהודי בישראל לנכבה הפלסטינית ומימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים… עצם הופעתה של הנכבה בשיח הישראלי איננה כרוכה עדיין בהכרה רחבה ובקבלת אחריות. לדעת זוכרות, שלום ייכון רק לאחר דה-קולוניזציה של הארץ ולאחר שכל תושבי הארץ ופליטיה יוכלו לחיות בה ללא איום של גירוש או מניעת שיבה". במקביל לאג'נדה זו, הארגון קורא לחיסולה של ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. זוכרות מאשים גם את ישראל ב"טיהור אתני", עקירה בכפייה" ו"נישול של העם הפלסטיני".
 • שוברים שתיקה קיבל 108,007 ש"ח בשנת 2015 ו-€40,000 בשנת 2014 מבראודרליק דלן. מימון 2014 כולל €32,000 מ-DGD. הארגון פעיל מאוד בקמפיין ההכפשה ודה-הלגיטימציה הבינלאומית נגד ישראל, ומקדם "האשמות של פשעי מלחמה" המבוססות על "עדויות" אנונימיות ובלתי ניתנות לאימות של חיילים ששירתו בגדה המערבית וברצועת עזה. למרות שהארגון טוען שהוא פונה לחברה הישראלית, פעילות השדולה והתקשורת של הארגון מתמקדת בקהל הבינלאומי.
 • גישה קיבל 610,140 ש"ח בשנת 2015 ו-€60,000 בשנת 2014 מבראודרליק דלן. מימון 2014 כולל €48,000 מ-DGD. בעוד שהארגון טוען שהוא מקדם את "זכותם של הפלסטינים לחופש תנועה", גישה תומך בביטול המגבלות על עזה בשליטת חמאס; מתעלם כמעט לחלוטין מהטרור פלסטיני כמו גם מזכותה של ישראל להגן על עצמה.
 • עדאלה קיבל 42,912 ש"ח בשנת 2015 ו-€50,00 ב-2014 מבראודרליק דלן. מימון 2014 כולל €40,000 מ-DGD. שולל את הלגיטימיות של מדינה יהודית, תוך ניסיון להציגה כגזענית ומפלה מטבעה.
 • המרכז לסיוע משפטי וייעוץ לנשים (WCLAC) קיבל €40,000 בשנת 2014 מבראודרליק דלן, כולל €32,000 מ-DGD. חתם על "הקריאה" ל- BDS. בדו"חות שהארגון הגיש לנציבות האו"ם לביעור כל צורות האפליה נגד נשים, WCLAC בחר שלא לדון בסוגיות זכויות הנשים בתוך ישראל, כמו גם מקרים של אלימות נגד נשים בחברה הפלסטינית כגון רצח על רקע "כבוד המשפחה". במקום זאת, WCLAC התמקד בעיקר בהטלת האחריות על ישראל בסוגיות של זכויות נשים בשטחי הרשות הפלסטינית.
 • האגודה הבינלאומית לזכויות הילד – סניף פלסטין קיבל €40,000 בשנת 2014 מבראודרליק דלן, כולל €32,000 מ-DGD. הארגון פעיל מאוד בקמפיינים פוליטיים אנטי-ישראליים, כולל BDS; קידום "זכות השיבה" הפלסטינית; ובניסיון להשפיע על האו"ם, האיחוד האירופי, וגופים בינלאומיים אחרים כדי לקדם אג'נדה אנטי-ישראלית.
 • חוג ההורים – פורום המשפחות קיבל €20,000 בשנת 2014 מבראודרליק דלן. פעילויות הארגון מאמצות זווית מוטה על הסכסוך המבוססת על הנרטיב הפלסטיני ויוצרת השוואה לא-מוסרית בין קורבנות טרור הישראלים לבין המחבלים הפלסטינים.
 • הוועדה לפעולות בריאותיות, ואיחוד הוועדות לפעולות בריאותיות ואיחוד והוועדות לעבודה חקלאית (UAWC) – השניים הראשונים קיבלו מימון לא ידוע מאוקספם סולידריטה ומ- Geneeskunde voor de Derde Wereld. האחרון קיבל מימון לא ידוע מאוקספם-סולידריטה. בחודש פברואר 2014, שורת הדין האשים את איחוד הוועדות לפעולות בריאותיות ואת איחוד הוועדות לעבודה חקלאית (UAWC) בהשתייכות לארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. אוקספם סולידריטה מממן את הפרויקטים של איחוד הוועדות לפעולות בריאותיות בעזה. הוועדה לפעולות בריאותיות, פועלת בגדה המערבית.
 • ההסתדרות הפלסטינית לסעד רפואי (PMRS) קיבלה מימון בהיקף לא ידוע מאוקספם סולידריטה. הצהרת המטרות של הארגון מראה כי מטרתו העיקרית היא סינגור ושינוי פוליטי, ונושא ה"בריאות" משמש ככלי לקידומה. לפי הארגון, "בריאות היא נקודת כניסה לשינוי חברתי ולפיתוח הקהילה".
 • מרכז מען לפיתוח קיבל מימון לא ידוע מ-Solidarité Socialiste. מרכז מען לפיתוח האשים את ישראל כי היא "מדרבנת ילדים פלסטינים לעזוב את בית הספר, לוותר על החלומות שלהם, ולהכניסם בטרם עת למעגל העבודה בשכר גרוע בהתנחלויות הישראליות" ובכך "באופן פעיל הם מפרים את החוק הבינלאומי באמצעות ניצולם של ילדים פלסטינים". הארגון פרסם "חרמות, משיכת השקעות וסנקציות: לקחים מסולידריות אפקטיבית" – מדריך להתארגנויות חברתיות וקמפיינים בינלאומיים של BDS.

כל המאמרים בנושא בלגיה