כמדי שנה, מכון המחקר NGO Monitor ניתח את הדו"חות הכספיים השנתיים של הקרן החדשה לישראל לשנת 2013, המפרטים את המענקים למגוון רחב של ארגונים לא-ממשלתיים ישראלים. הניתוח מתמקד ב-18% מהמימון שאושר לארגונים ישראלים פוליטיים, המעורבים, ברמות שונות, בקמפיין הדה-לגיטימציה נגד ישראל.

הוצאות הקרן החדשה לשנת 2013 מסתכמות ב-32,228,849 דולר, ירידה של 3.5% משנת 2012 (33,418,398 דולר). המענקים שאושרו עומדים על 16.4 מיליון דולר בקירוב בשנת 2013, ירידה של 4% משנת 2012 (17.6 מיליון דולר). הדו"חות השנתיים מפורסמים 6-7 חודשים לאחר סוף השנה הקלנדרית ולכן נתונים על המענקים שאושרו במהלך 2014 יהיו זמינים ביוני 2015.

הקרן החדשה לישראל המשיכה לממן מספר ארגונים לא-ממשלתיים העוסקים בפעילות פוליטית הקשורה לדה-לגיטימציה של ישראל, בניגוד מוחלט לקווים המנחים שלה:

  • מענקים שאושרו ל-30 ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים בשנת 2013 עומדים על סך 2,927,135 דולר, ירידה של 26% משנת 2012. למרות זאת, אין זה ברור אם השינוי מייצג שינוי במדיניות או תבנית של מענקים דו או רב שנתיים.
  • הקרן החדשה הגדילה במהלך 2013 את המענקים לרבנים לזכויות אדם, במקום ופורום דו-קיום בנגב. לפי דו"ח של NGO Monitor, כל השלושה היו מעורבים בקמפיין הבדואים נגד תוכנית פראוור-בגין שליבה את הקונפליקט בנושא דרישות הבדואים בנגב, כולל קמפיינים פוליטיים בחו"ל.
  • הקרן המשיכה לממן מספר ארגונים קיצוניים כמו הטלוויזיה החברתית, מגזין 972, הקרן למגני זכויות האדם וסולידריות שייח ג'ראח. נראה כי בשנת 2013, הקרן הפסיקה את המימון לפורום הערבי למיניות הפרט והמשפחה, עמק שווה, וחלונות אפיקים לתקשורת, בעוד שהיא חידשה את המענקים לחוג ההורים-פורום המשפחות השכולות.
  • הקרן אישרה מענק על סך 736,000 דולר ל"מולד – המרכז להתחדשות הדמוקרטיה". מולד הוא מכון מחקר פוליטי שמטרתו "להחיות את השמאל הישראלי", ומפעיל את הפרויקט "שישים ואחת" המפרסם פוסטרים פוגעניים המכוונים כנגד אנשי ציבור ישראלים אשר עליהם פעילי הארגון חולקים. מכון המחקר מולד משמש כבית בשביל פעילים אידיאולוגיים הקשורים לארגונים קיצוניים כמו שוברים שתיקה וסולידריות שייח ג'ראח.

המימון בשנים קודמות לארגונים ישראלים קיצוניים (הוועד הישראלי נגד הריסת בתים, קואליציית נשים לשלום, מדה אל-כרמל ואחרים) אשר הופסק, מדגיש את הצורך בניטור זהיר של הארגונים הממומנים על ידי הקרן החדשה על מנת למנוע את ניצול המימון והסיוע למטרות פוליטיות.

מענקים מאושרים על ידי הקרן החדשה לארגונים פוליטיים בשנים 2012-2013, לפי אחוז השינוי

ארגון20122013שינויאחוז שינוי
רבנים למען זכויות אדם$27,114$295,493$268,3799.9
אע'לאם$21,000$96,000$75,0003.57
מחסום ווטש (קרן נשים לזכויות אדם)$32,270$118,788$86,5182.68
קרן מגני זכויות האדם$32,365$75,920$43,5551.345
חוג ההורים – פורום המשפחותN/A$14,225$14,2251
סאדקה-רעות$7,7910$13,961$6,0510.765
מולד$435,000$736,000$301,0000.69
הטלוויזיה החברתית$25,000$39,000$14,0000.56
במקום$168,500$248,000$79,5000.47
יש דין$36,371$50,063$13,6920.38
מכון איפקרי – מרכז ישראל פלסטין למחקר ומידע$20,506$26,711$6,2050.3
פורום דו-קיום בנגב$45,532$4,339$3,8070.08
מוסאוא$180,050$191,477$11,4270.06
הפורום הערבי למיניות הפרט והמשפחה$0$0$00
עמק שווה$0$0$00
שוברים שתיקה$85,115$83,993$1,122-1%-
גישה$30,808$22,771$8,037-26%-
מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח$272,750$156,730$116,020-42.5%-
סיכוי$304,783$140,509$164,274-54%-
רופאים לזכויות אדם-ישראל$166,464$71,380$95,084-57%-
תשע שבע שתיים$84,389$31,378$53,011-63%-
עיר עמים$279,235$95,131$184,104-66%-
סולידריות שייח ג'ראח (באמצעות הקרן להגנת הדמוקרטיה)$98,259$32,550$65,709-67%-
בצלם$333,828$107,048$226,780-68%-
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי$65,000$18,250$46,750-72%-
עדאלה$356,911$70,948$285,963-80%-
אג'נדה$640,000$125,000$515,000-80.5%-
המוקד$175,250$14,800$160,450-91.5%-
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל$66,582$1,670$64,912-97.5%-
חלונות אפיקים לשלום$8,045$0$8,045-100%-
סה"כ$3,999,037$2,927,135