English|עברית| Français
RSS מחקרים
RSS חדשות
צור/י קשר

 
 

 

 

דו״ח חדש
סימון מוצרים, קמפיין החרם נגד ישראל ומימון ממשלתי אירופי
03.11.2015
סקירה של ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים שממומנים באופן ישיר ועקיף על ידי האיחוד האירופי וממשלות אירופה וקוראים כבר מספר שנים לאיחוד האירופי לבצע צעד זה כחלק מקמפיין החרם, משיכת ההשקעות והסנקציות נגד ישראל.    עוד »
פרסומים נבחרים
דו"ח
אמנסטי אינטרנשיונל במתקפה על ישראל: האשמות ב"הרג לא חוקי" ללא בסיס ראייתי
29.10.2015
אמנסטי אינטרנשיונאל מגנה את ישראל על כך שהיא מנטרלת מחבלים. בתוך כך הארגון מאשים את ישראל ב"שתילת" ראיות ומסתמך על ראיות פגומות כדי לצייר את הפלסטינים כקורבנות ואת ישראל כצד התוקפן בלי קשר למה שבאמת התרחש באירוע   עוד »
מאמר דעה
הכסף שמניע את גלגלי השנאה
ישראל היום, 25.10.2015
מאמרם המשותף של פרופ' ג'ראלד שטיינברג וגילעד סגל בעיתון ישראל היום הדן בהצדקת הטרור על ידי גופי חברה אזרחית פלסטיניים, הממומנים על ידי משלמי המיסים האירופים.   עוד »
דו"ח
תגובות ארגונים לא ממשלתיים הזוכים למענקים ממנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי לגל הטרור: השפעת המימון המשותף של ממשלות דנמרק, שבדיה, הולנד ושווייץ
26.10.2015
ארגונים לא ממשלתיים הזוכים למימון של מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי (מימון משותף של ממשלות דנמרק, שבדיה, שוויץ והולנד) פרסמו הודעות בנוגע לגל הטרור הנוכחי אשר מתעלמות מהפיגועים נגד אזרחי ישראל, ומזכותה של ישראל להגן על אזרחיה.   עוד »
דו"ח
השפעת הקמפיין המאשים את ישראל ב"שימוש מופרז בכוח" והארגונים הלא-ממשלתיים המובילים אותו
21.10.2015
בשבועות האחרונים, פקידים ממזכירות המדינה האמריקנית, ממשרד המזכיר הכללי של האו"ם, ומאונר"א פרסמו גינויים לתגובת כוחות הביטחון הישראליים לפיגועי הדקירה ופיגועי טרור אחרים נגד אזרחים ישראלים. אלו התבססו על האשמות חסרות יסוד של ארגונים לא-ממשלתיים אשר טענו כי ישראל משתמשת "בכוח מופרז" על מנת לעצור את המחבלים.   עוד »
דו"ח
המתקפה של המרכז הפלסטיני לזכויות אדם על זכויות האדם של ישראלים
19.10.2015
המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, ארגון הממומן על ידי ממשלות אירופיות רבות, מעוות את העובדות לגבי גל הטרור הפלסטיני, טוען כי המחבלים חפים מפשע, ושולל מישראלים את זכותם לחיים בביטחון.    עוד »
דו"ח
רוב ארגוני זכויות אדם נמנעים מלגנות את גל הטרור האחרון באופן ברור
13.10.2015
ארגונים לא-ממשלתיים הטוענים לקידום זכויות אדם ולעתים קרובות מביעים את דעתם בנוגע לסכסוך הפלסטיני-ישראלי, נמנעים מלגנות את הפיגועים האחרונים נגד אזרחים ישראליים ובמקום זאת מתמקדים אך ורק בתגובות הישראליות לאותם פיגועים.   עוד »
מוליטמדיה, NGO Monitor:עדכונים

מולטימדיה

להרשמה לניוזלטר באנגלית  
להצטרף בטויטר
להוסיף לחברים בפייסבוק


העמותה לאחריות ארגונים לא ממשלתיים (ע"ר) 58-0465508. כל הזכוית שמורות © 2010