English|עברית| Français
RSS מחקרים
RSS חדשות
צור/י קשר

 
 

 

 

דו״ח חדש
ניתוח המענקים לארגונים לא-ממשלתיים ישראלים על בסיס דיווח שנתי 2012-2014
15.01.2016
הניתוח מציג את התרומות לפי הדיווחים השנתיים של 27 ארגונים לא-ממשלתיים ישראלים בין השנים 2012-2014. פילוח הנתונים נעשה לפי זהות התורם, ערוץ התרומה (פרטי, ממשלתי או לא שקוף/ברור), והאם התורם מוכר כארגון כנסייתי.    עוד »
פרסומים נבחרים
קווים מנחים למימון
קווים מנחים - מימון ממשלתי זר לארגונים לא-ממשלתיים
27.12.2015
מכון המחקר NGO-Monitor מספק קווים מנחים לממשלות זרות שיסייעו להן לשקול לפני החלטתם להעניק מימון לארגונים לא ממשלתיים, וקורא לשקיפות רבה יותר בתהליך המימון.   עוד »
דו"ח
שוברים שתיקה – מיתוסים אל מול עובדות
24.12.2015
ארגון "שוברים שתיקה" נמצא במרכזו של וויכוח פוליטי ואידאולוגי סוער. עם זאת, רבים מהפרטים שפורסמו בנוגע למימון שלו ולפעילותו, הינם חלקיים ולא מדויקים. NGO Monitor הכין את הניתוח הבא בהתבסס על מספר מחקרים המקיפים, כדי לאפשר הבנה טובה יותר של העובדות ולהבחין בינן לבין מיתוסים נפוצים.   עוד »
הודעה לעיתונות
חוק השתולים: לא צודק ולא יעיל
15.12.2015
כפי שמכון המחקר NGO Monitor הראה והדגיש , הצעות החוק אשר מקדמות צעדים שחורגים מהעקרונות הדמוקרטיים של שקיפות ואחראיות ארגונית, אינן מועילות. לרוב הן בלתי ניתנות לאכיפה, ומזיקות לאינטרסים החיוניים של מדינת ישראל.   עוד »
הודעה לעיתונות
תגובת מכון המחקר NGO Monitor לתיקון חוק השקיפות
27.12.2015
   עוד »
דו״ח
שוברים שתיקה: מימון ממשלתי אירופי
21.12.2015
בדצמבר 2015, האיחוד האירופי גילה בתגובה לשאילתה של NGO Monitor שהוא יתרום לארגון 236,000 אירו נוספים (כמיליון ₪) בשנים 2015-2017, במסגרת פרויקט "מחנכים לשינוי: חינוך לזכויות אדם בחברה הישראלית" (ראו טבלה מס´ 1 להלן).    עוד »
מאמר דעה
הכסף שמניע את גלגלי השנאה
ישראל היום, 25.10.2015
מאמרם המשותף של פרופ' ג'ראלד שטיינברג וגילעד סגל בעיתון ישראל היום הדן בהצדקת הטרור על ידי גופי חברה אזרחית פלסטיניים, הממומנים על ידי משלמי המיסים האירופים.   עוד »
מוליטמדיה, NGO Monitor:עדכונים

מולטימדיה

להרשמה לניוזלטר באנגלית  
להצטרף בטויטר
להוסיף לחברים בפייסבוק


העמותה לאחריות ארגונים לא ממשלתיים (ע"ר) 58-0465508. כל הזכוית שמורות © 2010