English|עברית| Français
RSS מחקרים
RSS חדשות
צור/י קשר

פרסומים

 
 

 

 

צוק איתן
האמינות של בצלם במסגרת "קבוצת ההגנה" של ארגון האו"ם לתיאום עניינים הומניטאריים
21.08.2014
ארגון בצלם הוא שחקן מרכזי בפרסום האשמות בדבר נפגעים אזרחים במהלך מבצע צוק איתן. בצלם מפרסם מידע "ראשוני", אך לעיתים קרובות מידע זה הוא בלתי ניתן לאימות ומבוסס באופן בלעדי על מקורות פלסטינים מעזה אשר נשלטת על ידי החמאס.    עוד »
פרסומים נבחרים
הארגון בתקשורת
שנאה במסווה הומניטרי: הרופאים שמחוברים לארגוני טרור
YNET, 21.08.2014
ד"ר יפה שיר-רז על הדו"ח של NGO Monitor, הבוחן את ההטיות של חמישה ארגונים רפואיים לא ממשלתיים - PMRS, MAP, PHR-I, רופאים ללא גבולות ורופאים לזכויות אדם - ישראל, ואת העדכונים השונים בנושא מעורבות רופאים בקמפיין נגד ישראל במהלך צוק איתן.   עוד »
מאמר דעה
הזרוע האירופית הסוררת
Ynet, 15.08.2014
את "הזרוע הרשמית" של האיחוד האירופי אשר מכירה בזכות ישראל להגנה עצמית מערערת הזרוע המקדמת ארגונים לא-ממשלתיים, אשר מקדמים סדרי יום שונים, ולעתים אף סותרים, מאלה המגובשים בבריסל. תוצאה זו בלתי מתקבלת על הדעת, ולכן יש חשיבות ראשונה במעלה להגברת השקיפות והאחריות המשפטית בנושא מימון ארגונים פוליטיים הנעשה בכספי מסים אירופיים, ועידוד ביקורת ושיח ציבורי פתוחים ומבוססי עובדות.    עוד »
הודעה לעיתונות
ויליאם שאבאס - ראש וועדת החקירה החדשה של האו"ם בנושא עזה ורשת הארגונים הלא-ממשלתיים האנטי-ישראלים
14.08.2014
NGO Monitor מגנה את מינויו של פרופסור וויליאם שאבאס לראשות וועדת החקירה של האו"ם לבחינת אירועי מבצע "צוק איתן". NGO Monitor קורא לכל המדינות החברות באו"ם לדרוש את פיטוריו מהתפקיד באופן מיידי.   עוד »
מאמר דעה
ניצול ציני: רפואה למען הטרור
ישראל היום, 10.08.2014
פרופסור שטיינברג על ארגונים בינ"ל רפואיים, דוגמת רופאים ללא גבולות, מנצלים את עקרונות הרפואה לצרכים פוליטיים על מנת לפרסם גינויים מוטים ובלתי מבוססים נגד ישראל.   עוד »
צוק איתן
הארגונים הישראליים שמאחורי "גולדסטון 2"
23.07.2014
בדומה לבתהליך הקמת ועדת גולדסטון, גם כעת רשת של ארגונים לא-ממשלתיים רבי עוצמה מאשימה את ישראל ב"פשעי מלחמה" ומנהלת קמפיין הקורא לאו"ם להקים וועדה אשר תחקור את פעולות צה"ל במסגרת מבצע צוק איתן.   עוד »
צוק איתן
בעיות האמינות של בצלם
עודכן ב-17 ביולי 2014, 16.07.2014
עם התלקחות סבב הלחימה הנוכחי, פעילות ארגון בצלם התגברה מאוד. הפעילות כוללת הודעות רבות, הופעות באמצעי התקשורת השונים וקמפיינים ויזואליים. פעילויות אלה מאופיינת בטענות עובדתיות ומשפטיות כוזבות ומעוותות ובהטיה פוליטית בוטה, אשר במקרים רבים מתקבלות באמצעי התקשורת ללא עוררין   עוד »
מוליטמדיה, NGO Monitor:עדכונים

מולטימדיה

להרשמה לניוזלטר באנגלית  
להצטרף בטויטר
להוסיף לחברים בפייסבוק


העמותה לאחריות ארגונים לא ממשלתיים (ע"ר) 58-0465508. כל הזכוית שמורות © 2010