English|עברית| Français
RSS מחקרים
RSS חדשות
צור/י קשר

פרסומים

 
 

 

 

הודעה לעיתונות
ויליאם שאבאס - ראש וועדת החקירה החדשה של האו"ם בנושא עזה ורשת הארגונים הלא-ממשלתיים האנטי-ישראלים
14.08.2014
NGO Monitor מגנה את מינויו של פרופסור וויליאם שאבאס לראשות וועדת החקירה של האו"ם לבחינת אירועי מבצע "צוק איתן". NGO Monitor קורא לכל המדינות החברות באו"ם לדרוש את פיטוריו מהתפקיד באופן מיידי.   עוד »
פרסומים נבחרים
דו"ח
הארגונים הישראליים שמאחורי "גולדסטון 2"
23.07.2014
בדומה לבתהליך הקמת ועדת גולדסטון, גם כעת רשת של ארגונים לא-ממשלתיים רבי עוצמה מאשימה את ישראל ב"פשעי מלחמה" ומנהלת קמפיין הקורא לאו"ם להקים וועדה אשר תחקור את פעולות צה"ל במסגרת מבצע צוק איתן.   עוד »
מאמר דעה
הזרוע האירופית הסוררת
Ynet, 15.08.2014
את "הזרוע הרשמית" של האיחוד האירופי אשר מכירה בזכות ישראל להגנה עצמית מערערת הזרוע המקדמת ארגונים לא-ממשלתיים, אשר מקדמים סדרי יום שונים, ולעתים אף סותרים, מאלה המגובשים בבריסל. תוצאה זו בלתי מתקבלת על הדעת, ולכן יש חשיבות ראשונה במעלה להגברת השקיפות והאחריות המשפטית בנושא מימון ארגונים פוליטיים הנעשה בכספי מסים אירופיים, ועידוד ביקורת ושיח ציבורי פתוחים ומבוססי עובדות.    עוד »
דו"ח חדש
בעיות האמינות של בצלם
עודכן ב-17 ביולי 2014, 16.07.2014
עם התלקחות סבב הלחימה הנוכחי, פעילות ארגון בצלם התגברה מאוד. הפעילות כוללת הודעות רבות, הופעות באמצעי התקשורת השונים וקמפיינים ויזואליים. פעילויות אלה מאופיינת בטענות עובדתיות ומשפטיות כוזבות ומעוותות ובהטיה פוליטית בוטה, אשר במקרים רבים מתקבלות באמצעי התקשורת ללא עוררין   עוד »
מאמר דעה
ארגוני הזכויות: נזכרים עכשיו לשבור שתיקה
NRG מעריב, 14.07.2014
אין זה סוד שארגונים הטוענים לקידום זכויות אדם זנחו מזמן את הרעיון שגם לאזרחים ישראלים יש את הזכות לחיות בביטחון וכבוד. כאשר הם מואילים בטובם להזכיר זאת, הם מנסים לצאת ידי חובה על מנת להכין את השטח להמשך הקמפיין הפוליטי שלהם נגד מדינת ישראל.    עוד »
ניתוח
ניתוח הצהרות ארגונים לא-ממשלתיים בנוגע למבצע בעזה
עודכן ב-22 ביולי 2014, 10.07.2014
בדומה לסבבים קודמים של הסכסוך הערבי-ישראלי, ארגונים לא ממשלתיים פוליטיים פרסמו מספר רב של הודעות חסרות יסוד המגנות את ישראל. הודעות אלה כוללות טענות לא מאומתות, פרשנות מעוותת של המשפט הבינלאומי ולפחות ואף רטוריקה של עלילת דם. טענות אלו ממוחזרות לאחר מכן על ידי עיתונאים, דיפלומטים, ופקידי או"ם.    עוד »
מאמר דעה
למנוע את דו"ח גולדסטון 2
NRG מעריב, 24.07.2014
מוטב שהתקשורת, הפוליטיקאים ומקבלי ההחלטות (בעיקר באירופה) המצטטים את ההצהרות של ארגונים אלה ללא אימות אמינותן, יבדקו את הדברים בטרם חזרה רפקלסיבית אחריהם, כמו שקרה בוועידת גולדסטון. חשוב שמקבלי ההחלטות בישראל יהיו מודעים לכך ואולי ימנעו את דו"ח גולדסטון 2 אותו מנסים ארגונים אלה לקדם בהקשר למבצע הנוכחי בעזה.    עוד »
מוליטמדיה, NGO Monitor:עדכונים

מולטימדיה

להרשמה לניוזלטר באנגלית  
להצטרף בטויטר
להוסיף לחברים בפייסבוק


העמותה לאחריות ארגונים לא ממשלתיים (ע"ר) 58-0465508. כל הזכוית שמורות © 2010