בסוף שנת 2017 סיימו דנמרק והולנד מימון ל"מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי" (להלן: המנהלת) – מנגנון מימון משותף היושב ברמאללה ונועד להעביר את כספי הממשלות לארגונים לא-ממשלתיים.

באפריל 2018 אישרה שבדיה כי המנהלת תפסיק את פעילותה וציינה כי "התוכנית לתמיכה בארגוני זכויות אדם בהם שיתפו פעולה ארבעה תורמים (שוודיה, שוויץ, הולנד ודנמרק) סיימה את פעילותה על פי התוכנית, בסוף שנת 2017".

החלטה זו מגיעה לאחר יותר מעשור של מחקר של NGO Monitor ופעילויות קידום בנושא המנהלת, שחשפה את מימון המנהלת לארגונים לא ממשלתיים קיצוניים ואנטי-ישראליים. המחקרים הראו כי מבין 24 ארגוני ליבה מוענקים, 4 מקיימים קשרים עם קבוצת הטרור של החזית העממית ו-15 מובילים בדרגות שונות קמפיינים של BDS.

המאמצים הקשורים למנהלת השפיעו גם על הנעשה בשוויץ. במרץ 2017 הצביע בית הנבחרים השוויצרי (מתוך 111 חברים – 78 בעד ו -4 נמנעו) על "תיקון החוקים, התקנות והחקיקה, כך ששווייץ לא תוכל עוד לסבסד, אפילו בעקיפין, פרויקטים של פיתוח ושיתוף פעולה המבוצעים בידי ארגונים לא ממשלתיים העוסקים בגזענות, פעולות הסתה אנטישמיות או שנאה …". ב-13 ביוני 2017 אימץ הבית העליון של שוויץ את ההחלטה. בספטמבר חתמה המועצה הלאומית על החוק, המחכה ליישום על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים. סיפור זה, יחד עם המחקר של NGO Monitor על המימון השוויצרי, היו מכוסים על ידי כל גופי החדשות השוויצריים המרכזיים.