דיווחים שנתיים של ארגונים לא-ממשלתיים

מערכת זו הוקמה באופן עצמאי על ידי מכון המחקר NGO Monitor, ומאפשרת צפיה בכל התרומות שעליהן דיווחו  בין השנים 2012-2016 ארגונים לא-ממשלתיים הטוענים לקידום זכויות אדם ופעילים פוליטית במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי. מטרת המערכת היא לאפשר למקבלי ההחלטות, עיתונאים והציבור הישראלי לצפות בנתונים על האופן בו עמותות אלו ממומנות (ממשלתי ופרטי כאחד), באופן נגיש וידידותי למשתמש.

כל המענקים נלקחו ישירות מהתיקים הרשמיים שהתקבלו מרשם העמותות ולא נעשה בסכומים כל שינוי. ארגונים שונים דיווחו על אותו התורם בצורה שונה ולכן שמות התורמים הותאמו והוסדרו על מנת שיופיעו בצורה אחידה. שגיאות כתיב וחצאי מילים תוקנו במהלך המחקר על מנת להנגיש את שמות התורמים לציבור.

לאחר איסוף הנתונים מהדוחות השנתיים, מכון המחקר Monitor NGO נתקל בקשיים בהגדרת חלק מהתורמים אשר דווחו בצורה לא ברורה, חלקית, עם שגיאות כתיב או בשפה שונה מאנגלית או עברית. לאחר מחקר מעמיק, הצליחו חוקרי המכון להגדיר ב-99% מהמקרים מי מהתורמים הוא פרטי ומי מוגדר כישות מדינית זרה.

מערכת זו מאפשרת לסנן את טבלת הנתונים (שלב 1) ולהפיק גרף על בסיס הטבלה (שלב 2), לפי בחירת המשתמש. במילים אחרות, עכשיו אתם יכולים לבחור את המידע שתרצו לראות, וכיצד תרצו לראות אותו.

התאמה אישית

  • 1. סינון נתוני טבלה
  • 2. בחירת סוג גרף

הסינון שלך מראה סכום של ש"ח ל הכל מענקים בטבלה למטה

לפי
ערום או קבץ עמודות בגרף לפי עמודה בטבלה
הצג את סכום המענק בציר האנכי (y)הצג את סכום המענק בציר האופקי (x)

טבלת מענקים

לחץ על Shift והקלק למיון עמודות מרובותייצוא לקובץ CSV

ארגוןשנהתורםמקור המענקממשלהכנסייתי?סכום המענקהערות
שיחה מקומית -9722012Hakdesh Philanthropy Collectiveפרטילאלא11,647
שיחה מקומית -9722012Heinrich Böll Foundationגרמניהכןלא30,000
שיחה מקומית -9722012Heinrich Böll Foundationגרמניהכןלא30,000
שיחה מקומית -9722012Institute of International Educationהאומות המאוחדותכןלא14,932
שיחה מקומית -9722012קרן מוריהפרטילאלא37,330
שיחה מקומית -9722012Social Justice Fundפרטילאלא223,980
שיחה מקומית -9722013Heinrich Böll Foundationגרמניהכןלא48,000
שיחה מקומית -9722013קרן מוריהפרטילאלא72,512
שיחה מקומית -9722013Rockefeller Brothers Fundפרטילאלא111,990
שיחה מקומית -9722013הקרן החדשהפרטילאלא32,756
שיחה מקומית -9722014Heinrich Böll Foundationגרמניהכןלא57,400
שיחה מקומית -9722014Just Visionפרטילאלא261,449
שיחה מקומית -9722014Paul Grahamפרטילאלא34,109
שיחה מקומית -9722014Rockefeller Brothers Fundפרטילאלא174,450
שיחה מקומית -9722014הקרן החדשהפרטילאלא68,319
שיחה מקומית -9722014הקרן החדשהפרטילאלא64,695
האגודה לזכויות האזרח2012Aktion Hoffnungפרטילאכן8,276
האגודה לזכויות האזרח2012Aktion Hoffnungפרטילאכן20,641
האגודה לזכויות האזרח2012Arnow Family Fundפרטילאלא278,818
האגודה לזכויות האזרח2012Blaustein Foundationפרטילאלא95,798
האגודה לזכויות האזרח2012Christian Aidבריטניהכןכן172,068
האגודה לזכויות האזרח2012Diakoniaשבדיהכןכן409,873
האגודה לזכויות האזרח2012תרומות והכנסות מאירועיםפרטילאלא766,362
האגודה לזכויות האזרח2012EEDגרמניהכןכן687,192
האגודה לזכויות האזרח2012הולנד - שגרירותהולנדכןלא112,726
האגודה לזכויות האזרח2012נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא1,026,958
האגודה לזכויות האזרח2012England Family Foundationפרטילאלא37,750
האגודה לזכויות האזרח2012האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא729,137
האגודה לזכויות האזרח2012Foreign and Commonwealth Office - UKבריטניהכןלא27,388
האגודה לזכויות האזרח2012Foundation for Middle East Peaceפרטילאלא20,035
האגודה לזכויות האזרח2012Kerk in Actieהולנדכןכן202,596
האגודה לזכויות האזרח2012קרן מוריהפרטילאלא418,088
האגודה לזכויות האזרח2012Neil Kitchenerפרטילאלא132,532
האגודה לזכויות האזרח2012NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא390,972
האגודה לזכויות האזרח2012North American Fundפרטילאלא576,561
האגודה לזכויות האזרח2012מכון החברה הפתוחהפרטילאלא99,383
האגודה לזכויות האזרח2012תרומות אחרות מחו\"לפרטילאלא125,357
האגודה לזכויות האזרח2012Oxfam - GBבריטניהכןלא22,914
האגודה לזכויות האזרח2012Revson Foundationפרטילאלא61,960
האגודה לזכויות האזרח2012Rozenzweig Coopersmith Foundationפרטילאלא119,985
האגודה לזכויות האזרח2012Samuel Sebba Charitable Trustפרטילאלא390,000
האגודה לזכויות האזרח2012Sigrid Rausing Trustפרטילאלא572,200
האגודה לזכויות האזרח2012Skhol Foundationפרטילאלא685,621
האגודה לזכויות האזרח2012Social Justice Fundפרטילאלא394,380
האגודה לזכויות האזרח2012הקרן החדשהפרטילאלא1,720,019
האגודה לזכויות האזרח2012War Child Foundationהולנדכןלא15,500
האגודה לזכויות האזרח2013American Council of Young Political Leadersארצות הבריתכןלא10,686
האגודה לזכויות האזרח2013Argenteriusלא שקוף / חסרלאלא139,850
האגודה לזכויות האזרח2013Arnow Family Fundפרטילאלא380,850
האגודה לזכויות האזרח2013Blaustein Foundationפרטילאלא85,399
האגודה לזכויות האזרח2013Christian Aidבריטניהכןכן165,289
האגודה לזכויות האזרח2013Diakoniaשבדיהכןכן274,210
האגודה לזכויות האזרח2013תרומות והכנסות מאירועיםפרטילאלא722,346
האגודה לזכויות האזרח2013EEDגרמניהכןכן882,121
האגודה לזכויות האזרח2013נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא972,763
האגודה לזכויות האזרח2013בריטניה - שגרירותבריטניהכןלא47,245
האגודה לזכויות האזרח2013England Family Foundationפרטילאלא73,740
האגודה לזכויות האזרח2013האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא676,302
האגודה לזכויות האזרח2013HEKS EPERשוויץכןכן38,156
האגודה לזכויות האזרח2013העמותה לילדים ישראליםפרטילאלא133,402
האגודה לזכויות האזרח2013The Middle East Partnership Initiativeארצות הבריתכןלא136,304
האגודה לזכויות האזרח2013Foundation for Middle East Peaceפרטילאלא17,970
האגודה לזכויות האזרח2013קרן מוריהפרטילאלא480,659
האגודה לזכויות האזרח2013Neil Kitchenerפרטילאלא84,055
האגודה לזכויות האזרח2013NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא253,876
האגודה לזכויות האזרח2013North American Fundפרטילאלא512,252
האגודה לזכויות האזרח2013מכון החברה הפתוחהפרטילאלא99,380
האגודה לזכויות האזרח2013תרומות אחרות מחו\"לפרטילאלא381,530
האגודה לזכויות האזרח2013Oxfamלא שקוף / חסרכןלא50,840
האגודה לזכויות האזרח2013Revson Foundationפרטילאלא48,758
האגודה לזכויות האזרח2013Rosa Luxemburg Foundationגרמניהכןלא71,327
האגודה לזכויות האזרח2013Rozenzweig Coopersmith Foundationפרטילאלא156,579
האגודה לזכויות האזרח2013Samuel Sebba Charitable Trustפרטילאלא374,240
האגודה לזכויות האזרח2013שתילפרטילאלא13,530
האגודה לזכויות האזרח2013Sigrid Rausing Trustפרטילאלא593,660
האגודה לזכויות האזרח2013Social Justice Fundפרטילאלא442,180
האגודה לזכויות האזרח2013The International Organization for Educationלא שקוף / חסרלאלא26,856
האגודה לזכויות האזרח2013הקרן החדשהפרטילאלא1,716,686
האגודה לזכויות האזרח2013War Child Foundationהולנדכןלא121,226
האגודה לזכויות האזרח2014Aktion Hoffnungפרטילאכן28,823
האגודה לזכויות האזרח2014Bread for the Worldגרמניהכןכן916,790
האגודה לזכויות האזרח2014Christian Aidבריטניהכןכן164,578
האגודה לזכויות האזרח2014Diakoniaשבדיהכןכן235,956
האגודה לזכויות האזרח2014נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא863,031
האגודה לזכויות האזרח2014בריטניה - שגרירותבריטניהכןלא48,090
האגודה לזכויות האזרח2014England Family Foundationפרטילאלא68,319
האגודה לזכויות האזרח2014האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא1,323,804
האגודה לזכויות האזרח2014Goldberg Fundפרטילאלא5,740
האגודה לזכויות האזרח2014גרמניה - המכון ליחסי חוץגרמניהכןלא209,203
האגודה לזכויות האזרח2014העמותה לילדים ישראליםפרטילאלא101,880
האגודה לזכויות האזרח2014The Middle East Partnership Initiativeארצות הבריתכןלא180,949
האגודה לזכויות האזרח2014קרן מוריהפרטילאלא630,658
האגודה לזכויות האזרח2014מכון החברה הפתוחהפרטילאלא106,344
האגודה לזכויות האזרח2014אחרים מחו\"לפרטילאלא431,359
האגודה לזכויות האזרח2014Oxfamלא שקוף / חסרכןלא36,229
האגודה לזכויות האזרח2014Revson Foundationפרטילאלא68,319
האגודה לזכויות האזרח2014Rozenzweig Coopersmith Foundationפרטילאלא87,113
האגודה לזכויות האזרח2014Samuel Sebba Charitable Trustפרטילאלא300,000
האגודה לזכויות האזרח2014Sigrid Rausing Trustפרטילאלא518,785
האגודה לזכויות האזרח2014הקרן החדשהפרטילאלא1,628,134
האגודה לזכויות האזרח2014האומות המאוחדותהאומות המאוחדותכןלא16,900
עדאלה2012ACSURספרדכןלא148,316
עדאלה2012Broederlijk Delenבלגיהכןכן220,729
עדאלה2012Christian Aidבריטניהכןכן193,640
עדאלה2012EEDגרמניהכןכן474,621
עדאלה2012EuroMedהאיחוד האירופיכןלא26,712
עדאלה2012האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא244,046
עדאלה2012קרן פורדפרטילאלא383,560
עדאלה2012Medico Internationalגרמניהכןלא30,809
עדאלה2012שווייץ - משרד החוץשוויץכןלא204,290
עדאלה2012NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא197,793
עדאלה2012מכון החברה הפתוחהפרטילאלא766,003
עדאלה2012מכון החברה הפתוחהפרטילאלא46,874
עדאלה2012Oxfam - Novibהולנדכןלא1,337,430
עדאלה2012Sigrid Rausing Trustפרטילאלא348,745
עדאלה2012הקרן החדשהפרטילאלא428,419
עדאלה2012סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא219,975
עדאלה2013Broederlijk Delenבלגיהכןכן214,017
עדאלה2013Christian Aidבריטניהכןכן229,158
עדאלה2013EEDגרמניהכןכן502,654
עדאלה2013EuroMedהאיחוד האירופיכןלא12,700
עדאלה2013האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא366,150
עדאלה2013קרן פורדפרטילאלא267,120
עדאלה2013Medico Internationalגרמניהכןלא65,242
עדאלה2013שווייץ - משרד החוץשוויץכןלא211,797
עדאלה2013NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא67,834
עדאלה2013מכון החברה הפתוחהפרטילאלא737,400
עדאלה2013מכון החברה הפתוחהפרטילאלא110,119
עדאלה2013Oxfam - Novibהולנדכןלא1,180,758
עדאלה2013Sigrid Rausing Trustפרטילאלא350,373
עדאלה2013הקרן החדשהפרטילאלא421,004
עדאלה2013סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא274,599
עדאלה2014Bread for the Worldגרמניהכןכן453,109
עדאלה2014Broederlijk Delenבלגיהכןכן233,251
עדאלה2014Christian Aidבריטניהכןכן213,399
עדאלה2014EuroMedהאיחוד האירופיכןלא4,393
עדאלה2014האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא698,004
עדאלה2014קרן פורדפרטילאלא419,760
עדאלה2014Human Rights Fundפרטילאלא208,470
עדאלה2014Medico Internationalגרמניהכןלא47,796
עדאלה2014שווייץ - משרד החוץשוויץכןלא67,952
עדאלה2014מכון החברה הפתוחהפרטילאלא906,200
עדאלה2014Oxfam - Novibהולנדכןלא960,783
עדאלה2014Rockefeller Brothers Fundפרטילאלא63,573
עדאלה2014Sigrid Rausing Trustפרטילאלא352,578
עדאלה2014הקרן החדשהפרטילאלא434,772
עדאלה2014סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא76,675
במקום2012Blaustein Foundationפרטילאלא371,925
במקום2012Coalition for Affordable Housingפרטילאלא78,234
במקום2012אירלנד - שגרירותאירלנדכןלא305,000
במקום2012מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא573,015
במקום2012קרן פורדפרטילאלא274,620
במקום2012George and Bella Savranפרטילאלא40,290
במקום2012קרן מוריהפרטילאלא153,406
במקום2012NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא770,367
במקום2012מועצת הפליטים הנורבגית (NRC)מספר ממשלותכןלא204,295
במקום2012Oxfam - Novibהולנדכןלא498,567
במקום2012Signing Anewפרטילאלא37,850
במקום2012הקרן החדשהפרטילאלא156,976
במקום2012תוכנית היישובים של האו\"םהאומות המאוחדותכןלא385,874
במקום2013Blaustein Foundationפרטילאלא274,125
במקום2013Coalition for Affordable Housingפרטילאלא54,400
במקום2013צרפת - שגרירותצרפתכןלא38,095
במקום2013אירלנד - שגרירותאירלנדכןלא318,597
במקום2013הולנד - שגרירותהולנדכןלא24,112
במקום2013בריטניה - שגרירותבריטניהכןלא93,731
במקום2013מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא571,735
במקום2013קרן פורדפרטילאלא270,443
במקום2013קרן פורדפרטילאלא18,355
במקום2013George and Bella Savranפרטילאלא69,100
במקום2013Gimprich Family Foundationפרטילאלא36,830
במקום2013GIZגרמניהכןלא170,920
במקום2013Heinrich Böll Foundationגרמניהכןלא39,600
במקום2013Kathryn Ames Foundationפרטילאלא46,303
במקום2013קרן מוריהפרטילאלא142,004
במקום2013NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא363,774
במקום2013מועצת הפליטים הנורבגית (NRC)מספר ממשלותכןלא244,971
במקום2013Oxfam - Novibהולנדכןלא396,876
במקום2013Rayne Foundationפרטילאלא38,264
במקום2013הקרן החדשהפרטילאלא118,144
במקום2013תוכנית היישובים של האו\"םבלגיהכןלא166,306
במקום2013תוכנית היישובים של האו\"םהאיחוד האירופיכןלא531,905
במקום2014AECID – Spanish International Development Cooperationספרדכןלא431,433
במקום2014הולנד - שגרירותהולנדכןלא201,541
במקום2014שווייץ - שגרירותשוויץכןלא137,520
במקום2014מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא960,710
במקום2014GIZגרמניהכןלא535,439
במקום2014מועצת הפליטים הנורבגית (NRC)מספר ממשלותכןלא178,839
במקום2014מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומישבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא314,619
במקום2014תוכנית היישובים של האו\"םבלגיהכןלא186,185
במקום2014הקרן החדשהפרטילאלא109,098
במקום2014קרן מוריהפרטילאלא135,148
במקום2014אירלנד - שגרירותאירלנדכןלא396,262
במקום2014Oxfam - Novibהולנדכןלא568,126
במקום2014תוכנית היישובים של האו\"םהאיחוד האירופיכןלא116,787
במקום2014Blaustein Foundationפרטילאלא258,582
במקום2014Coalition for Affordable Housingפרטילאלא23,500
במקום2014Kathryn Ames Foundationפרטילאלא24,287
במקום2014בריטניה - שגרירותבריטניהכןלא50,079
במקום2014George and Bella Savranפרטילאלא49,063
במקום2014אחריםפרטילאלא1,862
שוברים שתיקה2012AECID – Spanish International Development Cooperationספרדכןלא855,843
שוברים שתיקה2012Christian Aidבריטניהכןכן67,589
שוברים שתיקה2012Dan Church Aidדנמרקכןכן135,292
שוברים שתיקה2012נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא148,315
שוברים שתיקה2012משלחת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא562,526
שוברים שתיקה2012קרן פורדפרטילאלא91,785
שוברים שתיקה2012ICCOהולנדכןכן153,541
שוברים שתיקה2012Misereorגרמניהכןכן157,017
שוברים שתיקה2012קרן מוריהפרטילאלא133,029
שוברים שתיקה2012Network of Social Changeפרטילאלא81,318
שוברים שתיקה2012NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא238,501
שוברים שתיקה2012Oxfam - GBבריטניהכןלא25,000
שוברים שתיקה2012רבנים לזכויות אדםספרדכןלא240,835
שוברים שתיקה2012הקרן החדשהפרטילאלא84,915
שוברים שתיקה2012Trocaireאירלנדכןכן76,022
שוברים שתיקה2012יוניצ\"ףהאומות המאוחדותכןלא110,900
שוברים שתיקה2013AECID – Spanish International Development Cooperationספרדכןלא177,660
שוברים שתיקה2013Broederlijk Delenבלגיהכןכן270,024
שוברים שתיקה2013Dan Church Aidדנמרקכןכן125,594
שוברים שתיקה2013נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא248,823
שוברים שתיקה2013האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא422,566
שוברים שתיקה2013Foundation for Middle East Peaceפרטילאלא36,185
שוברים שתיקה2013Pro Victims Foundationפרטילאלא273,372
שוברים שתיקה2013ICCOהולנדכןכן147,325
שוברים שתיקה2013Juliane Heymanפרטילאלא27,718
שוברים שתיקה2013Macmillan Royaltiesפרטילאלא108,499
שוברים שתיקה2013Medico Internationalגרמניהכןלא50,673
שוברים שתיקה2013Misereorגרמניהכןכן333,139
שוברים שתיקה2013קרן מוריהפרטילאלא121,268
שוברים שתיקה2013מכון החברה הפתוחהפרטילאלא135,740
שוברים שתיקה2013Rockefeller Brothers Fundפרטילאלא155,980
שוברים שתיקה2013Sigrid Rausing Trustפרטילאלא157,150
שוברים שתיקה2013הקרן החדשהפרטילאלא72,025
שוברים שתיקה2014AECID – Spanish International Development Cooperationספרדכןלא293,424
שוברים שתיקה2014Broederlijk Delenבלגיהכןכן146,579
שוברים שתיקה2014CCFDצרפתכןכן47,258
שוברים שתיקה2014Dan Church Aidדנמרקכןכן160,753
שוברים שתיקה2014נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא165,150
שוברים שתיקה2014האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא274,493
שוברים שתיקה2014Foundation for Middle East Peaceפרטילאלא26,032
שוברים שתיקה2014Pro Victims Foundationפרטילאלא273,993
שוברים שתיקה2014ICCOהולנדכןכן150,337
שוברים שתיקה2014Medico Internationalגרמניהכןלא40,000
שוברים שתיקה2014Misereorגרמניהכןכן468,539
שוברים שתיקה2014קרן מוריהפרטילאלא102,479
שוברים שתיקה2014NGO Development Center (NDC)מספר ממשלותכןלא47,169
שוברים שתיקה2014מכון החברה הפתוחהפרטילאלא160,026
שוברים שתיקה2014Pell Family Foundationפרטילאלא34,500
שוברים שתיקה2014Rockefeller Brothers Fundפרטילאלא188,925
שוברים שתיקה2014מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומישבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא382,953
שוברים שתיקה2014Sigrid Rausing Trustפרטילאלא287,580
שוברים שתיקה2014SIVMOפרטילאלא46,924
שוברים שתיקה2014הקרן החדשהפרטילאלא138,752
שוברים שתיקה2014Trocaireאירלנדכןכן73,030
בצלם2012Bequeathed by Prof. Amos Matanפרטילאלא240,650
בצלם2012Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן86,554
בצלם2012Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן58,140
בצלם2012Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן86,119
בצלם2012Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן84,976
בצלם2012Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן136,469
בצלם2012Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן61,433
בצלם2012Christian Aidבריטניהכןכן198,361
בצלם2012Dan Church Aidדנמרקכןכן6,132
בצלם2012Dan Church Aidדנמרקכןכן489,500
בצלם2012Dan Church Aidדנמרקכןכן294,338
בצלם2012Dan Church Aidדנמרקכןכן58,340
בצלם2012Deborah Pellפרטילאלא97,850
בצלם2012Diakoniaשבדיהכןכן149,147
בצלם2012Diakoniaשבדיהכןכן138,745
בצלם2012EEDגרמניהכןכן742,718
בצלם2012EEDגרמניהכןכן200,000
בצלם2012נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא1,040,312
בצלם2012מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא7,235
בצלם2012מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא310,333
בצלם2012מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא160,000
בצלם2012Foreign and Commonwealth Office - UKבריטניהכןלא88,330
בצלם2012Foundation for Middle East Peaceפרטילאלא20,175
בצלם2012George Waechter Memorial Foundationפרטילאלא20,361
בצלם2012Harrison Familyפרטילאלא29,505
בצלם2012ICCO & Kerk in Actieהולנדכןכן245,290
בצלם2012קרן מוריהפרטילאלא49,127
בצלם2012קרן מוריהפרטילאלא45,892
בצלם2012Naomi and Nehemiah Cohen Foundationפרטילאלא18,847
בצלם2012NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא483,597
בצלם2012NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא375,165
בצלם2012מכון החברה הפתוחהפרטילאלא151,047
בצלם2012מכון החברה הפתוחהפרטילאלא146,630
בצלם2012Samuel Sebba Charitable Trustפרטילאלא60,000
בצלם2012Samuel Sebba Charitable Trustפרטילאלא60,000
בצלם2012Sigrid Rausing Trustפרטילאלא155,920
בצלם2012Sigrid Rausing Trustפרטילאלא737,000
בצלם2012Smiling Children (Womanity Foundation)פרטילאלא182,800
בצלם2012Social Justice Fundפרטילאלא297,713
בצלם2012Social Justice Fundפרטילאלא150,000
בצלם2012Stichting Niks Voor Niksפרטילאלא50,169
בצלם2012The Tauber Family Foundationפרטילאלא127,960
בצלם2012Trocaireאירלנדכןכן224,938
בצלם2012סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא156,560
בצלם2012World Visionארצות הבריתכןכן39,323
בצלם2012World Visionארצות הבריתכןכן14,283
בצלם2013Bequeathed by Arnold Mosesפרטילאלא114,000
בצלם2013Bequest by ESTL – Philip David Jackפרטילאלא34,859
בצלם2013Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן69,683
בצלם2013Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן29,833
בצלם2013Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן69,439
בצלם2013Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן39,299
בצלם2013Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן21,573
בצלם2013Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן157,140
בצלם2013Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן61,204
בצלם2013Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן31,860
בצלם2013Christian Aidבריטניהכןכן188,920
בצלם2013Church of Scotlandסקוטלנדכןכן17,490
בצלם2013צרפת - קונסוליה בירושליםצרפתכןלא47,619
בצלם2013Dan Church Aidדנמרקכןכן87,854
בצלם2013Dan Church Aidדנמרקכןכן201,302
בצלם2013Dan Church Aidהאיחוד האירופיכןכן366,508
בצלם2013Dan Church Aidהאיחוד האירופיכןכן76,564
בצלם2013Diakoniaשבדיהכןכן136,242
בצלם2013Diakoniaשבדיהכןכן135,390
בצלם2013Bread for the Worldגרמניהכןכן254,129
בצלם2013Bread for the Worldגרמניהכןכן269,802
בצלם2013Bread for the Worldגרמניהכןכן449,891
בצלם2013Bread for the Worldגרמניהכןכן111,957
בצלם2013נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא946,477
בצלם2013מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא213,679
בצלם2013מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא10,287
בצלם2013מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא334,024
בצלם2013Foreign and Commonwealth Office - UKבריטניהכןלא362,160
בצלם2013George Waechter Memorial Foundationפרטילאלא19,087
בצלם2013קרן מוריהפרטילאלא64,906
בצלם2013קרן מוריהפרטילאלא59,403
בצלם2013Naomi and Nehemiah Cohen Foundationפרטילאלא17,538
בצלם2013NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא495,961
בצלם2013NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא118,643
בצלם2013מכון החברה הפתוחהפרטילאלא280,612
בצלם2013Pro Victims Foundationפרטילאלא238,140
בצלם2013Pro Victims Foundationפרטילאלא25,140
בצלם2013Samuel Sebba Charitable Trustפרטילאלא60,000
בצלם2013Samuel Sebba Charitable Trustפרטילאלא60,000
בצלם2013Sigrid Rausing Trustפרטילאלא779,600
בצלם2013Smiling Childrenפרטילאלא92,288
בצלם2013Social Justice Fundפרטילאלא263,078
בצלם2013Stichting Niks Voor Niksפרטילאלא48,709
בצלם2013הקרן החדשהפרטילאלא92,299
בצלם2013Trocaireאירלנדכןכן143,568
בצלם2013סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא153,463
בצלם2013סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא162,795
בצלם2013סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא202,189
בצלם2013סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא198,911
בצלם2013United Church of Christפרטילאכן12,405
בצלם2013United Church of Christפרטילאכן12,911
בצלם2013World Visionארצות הבריתכןכן70,351
בצלם2014Aryeh and Betsy Steinפרטילאלא67,202
בצלם2014Bread for the Worldגרמניהכןכן286,637
בצלם2014Bread for the Worldגרמניהכןכן512,743
בצלם2014Bread for the Worldגרמניהכןכן70,844
בצלם2014Bread for the Worldגרמניהכןכן27,003
בצלם2014Bread for the Worldגרמניהכןכן556,941
בצלם2014Bread for the Worldגרמניהכןכן26,303
בצלם2014B’tselem USAפרטילאלא211,405
בצלם2014B’tselem USAפרטילאלא103,830
בצלם2014B’tselem USAפרטילאלא113,250
בצלם2014Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן31,705
בצלם2014Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן32,804
בצלם2014Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן34,556
בצלם2014Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן32,840
בצלם2014Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן31,084
בצלם2014Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן27,761
בצלם2014Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן23,412
בצלם2014Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן30,878
בצלם2014Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן13,904
בצלם2014Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן25,448
בצלם2014Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן61,128
בצלם2014Catholic Relief Servicesארצות הבריתכןכן24,216
בצלם2014Christian Aid Irelandאירלנדכןכן187,564
בצלם2014Church of Scotlandסקוטלנדכןכן29,640
בצלם2014צרפת - קונסוליה בירושליםצרפתכןלא71,429
בצלם2014Dan Church Aidדנמרקכןכן196,961
בצלם2014Dan Church Aidדנמרקכןכן34,348
בצלם2014Dan Church Aidדנמרקכןכן90,159
בצלם2014Dan Church Aidהאיחוד האירופיכןכן321,715
בצלם2014Dan Church Aidהאיחוד האירופיכןכן14,822
בצלם2014Dan Church Aidדנמרקכןכן85,709
בצלם2014Diakoniaשבדיהכןכן124,426
בצלם2014Diakoniaשבדיהכןכן128,503
בצלם2014נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא824,550
בצלם2014נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא232,763
בצלם2014מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא84,872
בצלם2014Firedoll Foundationפרטילאלא35,482
בצלם2014Gerhard Siednerפרטילאלא24,108
בצלם2014קרן מוריהפרטילאלא119,558
בצלם2014Naomi and Nehemiah Cohen Foundationפרטילאלא16,801
בצלם2014מכון החברה הפתוחהפרטילאלא263,364
בצלם2014Oxfam - GBבריטניהכןלא26,163
בצלם2014Pro Victims Foundationפרטילאלא193,150
בצלם2014Pro Victims Foundationפרטילאלא257,764
בצלם2014Pro Victims Foundationפרטילאלא6,800
בצלם2014Samuel Sebba Charitable Trustפרטילאלא60,000
בצלם2014Samuel Sebba Charitable Trustפרטילאלא40,000
בצלם2014מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומישבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא327,778
בצלם2014מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומישבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא358,140
בצלם2014מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומישבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא75,634
בצלם2014מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומישבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא165,464
בצלם2014Sigrid Rausing Trustפרטילאלא858,360
בצלם2014Sigrid Rausing Trustפרטילאלא115,251
בצלם2014SIVMOפרטילאלא36,552
בצלם2014Stichting Niks Voor Niksפרטילאלא48,098
בצלם2014הקרן החדשהפרטילאלא482,387
בצלם2014Trocaireאירלנדכןכן72,111
בצלם2014יוניצ\"ףהאומות המאוחדותכןלא150,000
בצלם2014יוניצ\"ףהאומות המאוחדותכןלא150,958
בצלם2014United Church of Christפרטילאכן12,210
בצלם2014United Church of Christפרטילאכן12,533
בצלם2014ZIVIKגרמניהכןלא170,104
בצלם2014ZIVIKגרמניהכןלא172,397
קואליציית נשים לשלום2012Alliance for Global Justiceפרטילאלא25,545
קואליציית נשים לשלום2012Bread for the Worldגרמניהכןכן119,918
קואליציית נשים לשלום2012Diakoniaשבדיהכןכן50,230
קואליציית נשים לשלום2012מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא392,108
קואליציית נשים לשלום2012Hope and Justiceלא שקוף / חסרלאלא3,803
קואליציית נשים לשלום2012I forלא שקוף / חסרלאלא5,794
קואליציית נשים לשלום2012ICCOהולנדכןכן294,984
קואליציית נשים לשלום2012Kvinna till Kvinnaשבדיהכןלא123,284
קואליציית נשים לשלום2012Medico Internationalגרמניהכןלא49,951
קואליציית נשים לשלום2012אחריםפרטילאלא30,598
קואליציית נשים לשלום2012Oxfam - Novibהולנדכןלא348,203
קואליציית נשים לשלום2012SIVMOפרטילאלא18,161
קואליציית נשים לשלום2012The United Church of Canadaקנדהכןכן77,463
קואליציית נשים לשלום2012Urgent Action Fund for Women’s Rightsארצות הבריתכןלא19,491
קואליציית נשים לשלום2013Alliance for Global Justiceפרטילאלא43,625
קואליציית נשים לשלום2013American Friends Service Committeeפרטילאכן17,541
קואליציית נשים לשלום2013Bread for the Worldגרמניהכןכן119,877
קואליציית נשים לשלום2013EMHRFמספר ממשלותכןלא59,911
קואליציית נשים לשלום2013ICCOהולנדכןכן573,828
קואליציית נשים לשלום2013Kurve Wustrowגרמניהכןלא56,622
קואליציית נשים לשלום2013Kvinna till Kvinnaשבדיהכןלא77,606
קואליציית נשים לשלום2013Medico Internationalגרמניהכןלא47,080
קואליציית נשים לשלום2013NOVACT / NOVAספרדכןלא246,781
קואליציית נשים לשלום2013אחריםפרטילאלא65,079
קואליציית נשים לשלום2013Oxfam - Novibהולנדכןלא402,498
קואליציית נשים לשלום2013SIVMOפרטילאלא6,824
קואליציית נשים לשלום2013The United Church of Canadaקנדהכןכן35,152
קואליציית נשים לשלום2013Trocaireאירלנדכןכן24,179
קואליציית נשים לשלום2014Alliance for Global Justiceפרטילאלא65,555
קואליציית נשים לשלום2014Bread for the Worldגרמניהכןכן93,657
קואליציית נשים לשלום2014מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא152,082
קואליציית נשים לשלום2014Kurve Wustrowגרמניהכןלא565,303
קואליציית נשים לשלום2014Kvinna till Kvinnaשבדיהכןלא109,793
קואליציית נשים לשלום2014NOVACT / NOVAספרדכןלא161,258
קואליציית נשים לשלום2014אחרים מישראל ומחו\"לפרטילאלא54,114
קואליציית נשים לשלום2014Oxfam - Novibהולנדכןלא361,617
קואליציית נשים לשלום2014Urgent Action Fund for Women’s Rightsארצות הבריתכןלא17,050
לוחמים לשלום2012Harold Hyam Wingateפרטילאלא63,100
לוחמים לשלום2012Karl Kahane Foundationפרטילאלא77,174
לוחמים לשלום2012שווייץ - משרד החוץשוויץכןלא161,172
לוחמים לשלום2012Refuser Solidarity Networkפרטילאלא30,936
לוחמים לשלום2012Rosa Luxemburg Foundationגרמניהכןלא60,000
לוחמים לשלום2012SIVMOפרטילאלא40,709
לוחמים לשלום2013Belgian Technical Cooperationבלגיהכןלא58,703
לוחמים לשלום2013Cathy L Schפרטילאלא32,829
לוחמים לשלום2013I Wage Peaceפרטילאלא37,730
לוחמים לשלום2013שווייץ - משרד החוץשוויץכןלא28,993
לוחמים לשלום2013Rosa Luxemburg Foundationגרמניהכןלא60,839
לוחמים לשלום2013SIVMOפרטילאלא26,402
קומט מי2012Accion Contra El Hambreספרדכןלא208,400
קומט מי2012Center for Emerging Futuresפרטילאלא19,903
קומט מי2012שווייץ - סוכנות הפיתוחשוויץכןלא33,771
קומט מי2012 Engineers Without Bordersפרטילאלא12,904
קומט מי2012תרומות פרטיות זרותפרטילאלא20,084
קומט מי2012Irish Aidאירלנדכןלא293,649
קומט מי2012תרומות פרטיות מקומיותפרטילאלא8,300
קומט מי2012Medico Internationalגרמניהכןלא515,610
קומט מי2012גרמניה - הנציגות ברמאללהגרמניהכןלא100,000
קומט מי2012Rockefeller Brothers Fundפרטילאלא149,106
קומט מי2012Swedish Postcode Foundationפרטילאלא318,365
קומט מי2012Swiss Olive Oil Campaignפרטילאלא205,635
קומט מי2013בלגיה - סוכנות הפיתוחבלגיהכןלא28,693
קומט מי2013תרומות פרטיות זרותפרטילאלא190,612
קומט מי2013Irish Aidאירלנדכןלא287,149
קומט מי2013Medico Internationalגרמניהכןלא593,397
קומט מי2013צרפת - משרד החוץצרפתכןלא137,466
קומט מי2013הולנד - משרד החוץהולנדכןלא59,347
קומט מי2013ניו זילנד - משרד החוץניו זילנדכןלא22,098
קומט מי2013Rockefeller Brothers Fundפרטילאלא149,106
קומט מי2013Slits, Drs. P.h.m. (Peter)פרטילאלא3,317
קומט מי2013Stichting ISRAAפרטילאלא2,443
קומט מי2013Swedish Postcode Foundationפרטילאלא456,075
קומט מי2013Swiss Olive Oil Campaignפרטילאלא10,484
קומט מי2013The Almoney Fundפרטילאלא17,912
קומט מי2013The Osprey Foundationפרטילאלא141,583
קומט מי2014בלגיה - סוכנות הפיתוחבלגיהכןלא29,403
קומט מי2014האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא410,455
קומט מי2014Irish Aidאירלנדכןלא358,311
קומט מי2014Medico Internationalגרמניהכןלא780,356
קומט מי2014צרפת - משרד החוץצרפתכןלא5,391
קומט מי2014הולנד - משרד החוץהולנדכןלא166,086
קומט מי2014תרומות אחרות מחו\"לפרטילאלא5,773
קומט מי2014Rockefeller Brothers Fundפרטילאלא172,900
קומט מי2014Swedish Postcode Foundationפרטילאלא274,692
קומט מי2014Swiss Olive Oil Campaignפרטילאלא164,541
קומט מי2014The Osprey Foundationפרטילאלא19,544
עמק שווה2012קרן ברכהפרטילאלא77,600
עמק שווה2012Cordaidהולנדכןכן147,553
עמק שווה2012תרומותפרטילאלא47,968
עמק שווה2012נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא250,000
עמק שווה2013Cordaidהולנדכןכן123,339
עמק שווה2013תרומותפרטילאלא43,022
עמק שווה2013נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא228,120
עמק שווה2013HEKS EPERשוויץכןכן84,726
עמק שווה2013שווייץ - משרד החוץשוויץכןלא94,320
עמק שווה2014Cordaidהולנדכןכן154,012
עמק שווה2014תרומותפרטילאלא28,825
עמק שווה2014נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא130,532
עמק שווה2014HEKS EPERשוויץכןכן172,977
עמק שווה2014אירלנד - משרד החוץאירלנדכןלא93,304
עמק שווה2014 שווייץ - משרד החוץ פדרלישוויץכןלא324,468
גישה2012Broederlijk Delenבלגיהכןכן293,591
גישה2012 Drosos Foundationפרטילאלא414,917
גישה2012מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא387,542
גישה2012Foundation for Middle East Peaceפרטילאלא38,544
גישה2012Iris O’Brien Foundationפרטילאלא192,275
גישה2012NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא412,833
גישה2012מכון החברה הפתוחהפרטילאלא364,539
גישה2012Oxfam - GBבריטניהכןלא424,038
גישה2012Trocaireאירלנדכןכן50,019
גישה2012סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא206,764
גישה2013Broederlijk Delenבלגיהכןכן284,144
גישה2013 Drosos Foundationפרטילאלא282,766
גישה2013בריטניה - שגרירותבריטניהכןלא405,973
גישה2013מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא74,340
גישה2013Iris O’Brien Foundationפרטילאלא174,267
גישה2013Oxfam - GBבריטניהכןלא131,311
גישה2013Sigrid Rausing Trustפרטילאלא421,732
גישה2013סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא171,146
גישה2014Broederlijk Delenבלגיהכןכן279,682
גישה2014 Drosos Foundationפרטילאלא553,688
גישה2014בריטניה - שגרירותבריטניהכןלא338,552
גישה2014Iris O’Brien Foundationפרטילאלא85,829
גישה2014מועצת הפליטים הנורבגית (NRC)מספר ממשלותכןלא55,744
גישה2014מכון החברה הפתוחהפרטילאלא339,821
גישה2014Oxfam - GBבריטניהכןלא216,185
גישה2014Oxfam - Novibהולנדכןלא303,849
גישה2014מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומישבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא418,774
גישה2014Sigrid Rausing Trustפרטילאלא461,178
גישה2014Trocaireאירלנדכןכן153,082
גישה2014סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא76,906
המוקד להגנת הפרט2012Broederlijk Delenבלגיהכןכן293,994
המוקד להגנת הפרט2012CCFDצרפתכןכן170,884
המוקד להגנת הפרט2012צרפת - קונסוליה בירושליםצרפתכןלא99,010
המוקד להגנת הפרט2012הולנד - שגרירותהולנדכןלא52,080
המוקד להגנת הפרט2012נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא1,271,913
המוקד להגנת הפרט2012Firedoll Foundationפרטילאלא46,250
המוקד להגנת הפרט2012קרן פורדפרטילאלא297,712
המוקד להגנת הפרט2012May 18 Memorial Foundationפרטילאלא13,294
המוקד להגנת הפרט2012Misereorגרמניהכןכן446,694
המוקד להגנת הפרט2012NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא1,775,122
המוקד להגנת הפרט2012מועצת הפליטים הנורבגית (NRC)מספר ממשלותכןלא1,192,734
המוקד להגנת הפרט2012אחריםפרטילאלא14,232
המוקד להגנת הפרט2012Oxfam - Novibהולנדכןלא515,470
המוקד להגנת הפרט2012Sigrid Rausing Trustפרטילאלא597,350
המוקד להגנת הפרט2012Taiwan Foundation for Democarcyטאיוואןכןלא3,872
המוקד להגנת הפרט2012Trocaireאירלנדכןכן98,892
המוקד להגנת הפרט2012סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא170,640
המוקד להגנת הפרט2013AECID – Spanish International Development Cooperationספרדכןלא189,905
המוקד להגנת הפרט2013Broederlijk Delenבלגיהכןכן143,171
המוקד להגנת הפרט2013CCFDצרפתכןכן129,706
המוקד להגנת הפרט2013צרפת - קונסוליה בירושליםצרפתכןלא49,019
המוקד להגנת הפרט2013בלגיה - סוכנות הפיתוחבלגיהכןלא53,188
המוקד להגנת הפרט2013פינלנד - שגרירותפינלנדכןלא143,188
המוקד להגנת הפרט2013נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא887,573
המוקד להגנת הפרט2013מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא603,341
המוקד להגנת הפרט2013Firedoll Foundationפרטילאלא43,679
המוקד להגנת הפרט2013May 18 Memorial Foundationפרטילאלא15,654
המוקד להגנת הפרט2013NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא609,697
המוקד להגנת הפרט2013מועצת הפליטים הנורבגית (NRC)מספר ממשלותכןלא1,072,298
המוקד להגנת הפרט2013אחריםפרטילאלא3,947
המוקד להגנת הפרט2013Oxfam - Novibהולנדכןלא360,338
המוקד להגנת הפרט2013Pro Victims Foundationפרטילאלא93,462
המוקד להגנת הפרט2013Sigrid Rausing Trustפרטילאלא608,135
המוקד להגנת הפרט2013Trocaireאירלנדכןכן7,084
המוקד להגנת הפרט2013סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא478,890
המוקד להגנת הפרט2014AECID – Spanish International Development Cooperationספרדכןלא281,169
המוקד להגנת הפרט2014CCFDצרפתכןכן92,457
המוקד להגנת הפרט2014פינלנד - שגרירותפינלנדכןלא129,129
המוקד להגנת הפרט2014נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא825,750
המוקד להגנת הפרט2014Misereorגרמניהכןכן732,638
המוקד להגנת הפרט2014מועצת הפליטים הנורבגית (NRC)מספר ממשלותכןלא1,636,285
המוקד להגנת הפרט2014אחריםפרטילאלא8,008
המוקד להגנת הפרט2014Oxfam - Novibהולנדכןלא367,082
המוקד להגנת הפרט2014Pro Victims Foundationפרטילאלא249,492
המוקד להגנת הפרט2014מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומישבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא862,254
המוקד להגנת הפרט2014Sigrid Rausing Trustפרטילאלא643,522
המוקד להגנת הפרט2014הקרן החדשהפרטילאלא116,990
המוקד להגנת הפרט2014Trocaireאירלנדכןכן159,395
המוקד להגנת הפרט2014סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא76,818
הקרן למגיני זכויות אדם2012AECID – Spanish International Development Cooperationספרדכןלא600,286
הקרן למגיני זכויות אדם2012Cordaidהולנדכןכן74,860
הקרן למגיני זכויות אדם2012Dan Church Aidדנמרקכןכן68,500
הקרן למגיני זכויות אדם2012שווייץ - משרד החוץשוויץכןלא161,628
הקרן למגיני זכויות אדם2012הקרן החדשהפרטילאלא215,117
הקרן למגיני זכויות אדם2013Cordaidהולנדכןכן23,288
הקרן למגיני זכויות אדם2013Det Norske Menneskeretting Hetspondנורבגיהכןלא69,800
הקרן למגיני זכויות אדם2013Johim Jk Client Capitalפרטילאלא182,600
הקרן למגיני זכויות אדם2013שווייץ - משרד החוץשוויץכןלא32,730
הקרן למגיני זכויות אדם2013שווייץ - משרד החוץשוויץכןלא355,275
הקרן למגיני זכויות אדם2013קרן מוריהפרטילאלא69,886
הקרן למגיני זכויות אדם2013הקרן החדשהפרטילאלא85,439
עיר עמים2012Abrons Foundationפרטילאלא39,007
עיר עמים2012Blum Foundationפרטילאלא37,330
עיר עמים2012EIDHRהאיחוד האירופיכןלא505,210
עיר עמים2012נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא513,479
עיר עמים2012England Family Foundationפרטילאלא37,824
עיר עמים2012Bread for the Worldגרמניהכןכן426,798
עיר עמים2012גרמניה - המכון ליחסי חוץגרמניהכןלא197,565
עיר עמים2012Krieger Foundationפרטילאלא101,250
עיר עמים2012קרן מוריהפרטילאלא114,178
עיר עמים2012מועצת הפליטים הנורבגית (NRC)מספר ממשלותכןלא25,900
עיר עמים2012מכון החברה הפתוחהפרטילאלא247,524
עיר עמים2012Social Justice Fundפרטילאלא365,600
עיר עמים2012The British Fund Program – Conflict Poolבריטניהכןלא81,000
עיר עמים2012הקרן החדשהפרטילאלא95,798
עיר עמים2012The Swedish Global Conflict Preventionשבדיהכןלא568,200
עיר עמים2013Abrons Foundationפרטילאלא36,059
עיר עמים2013Bella Savranפרטילאלא24,557
עיר עמים2013Blaustein Foundationפרטילאלא88,428
עיר עמים2013Bread for the Worldגרמניהכןכן322,324
עיר עמים2013נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא521,173
עיר עמים2013שבדיה - שגרירותשבדיהכןלא417,479
עיר עמים2013England Family Foundationפרטילאלא37,100
עיר עמים2013Krieger Foundationפרטילאלא360,000
עיר עמים2013קרן מוריהפרטילאלא115,337
עיר עמים2013מכון החברה הפתוחהפרטילאלא227,500
עיר עמים2013Sara Gottesmanפרטילאלא27,413
עיר עמים2013Social Justice Fundפרטילאלא360,590
עיר עמים2013הקרן החדשהפרטילאלא34,710
עיר עמים2014Abrons Foundationפרטילאלא101,496
עיר עמים2014Blaustein Foundationפרטילאלא85,859
עיר עמים2014Bread for the Worldגרמניהכןכן572,931
עיר עמים2014The British Shalom Salaam Trustפרטילאלא30,000
עיר עמים2014צרפת - קונסוליה בירושליםצרפתכןלא93,897
עיר עמים2014הולנד - שגרירותהולנדכןלא136,994
עיר עמים2014נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא757,746
עיר עמים2014England Family Foundationפרטילאלא34,900
עיר עמים2014European Endowment for Democracyהאיחוד האירופיכןלא283,500
עיר עמים2014האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא229,692
עיר עמים2014Leichtag Foundationפרטילאלא128,475
עיר עמים2014קרן מוריהפרטילאלא85,399
עיר עמים2014מכון החברה הפתוחהפרטילאלא259,970
עיר עמים2014Sally Guttesmanפרטילאלא25,620
עיר עמים2014Simses & Associates, P.Aפרטילאלא184,868
עיר עמים2014הקרן החדשהפרטילאלא93,498
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2012האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא314,252
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2012נורבגיה - ממשלהנורבגיהכןלא383,877
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2012Malka Amit Ltd.פרטילאלא24,000
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2012מכון החברה הפתוחהפרטילאלא132,405
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2012אחריםפרטילאלא143,057
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2012Samuel Sebba Charitable Trustפרטילאלא165,000
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2012הקרן החדשהפרטילאלא89,900
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2013Apple Pickers Foundationפרטילאלא289,256
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2013האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא334,816
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2013נורבגיה - ממשלהנורבגיהכןלא203,804
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2013Malka Amit Ltd.פרטילאלא10,000
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2013מכון החברה הפתוחהפרטילאלא128,660
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2013אחריםפרטילאלא190,839
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2013Samuel Sebba Charitable Trustפרטילאלא120,000
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2013הקרן החדשהפרטילאלא71,876
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2014The British Shalom Salaam Trustפרטילאלא23,500
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2014נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא171,810
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2014שווייץ - שגרירותשוויץכןלא40,000
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2014Nancy Rubinפרטילאלא33,601
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2014מכון החברה הפתוחהפרטילאלא122,255
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2014אחריםפרטילאלא283,996
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2014Samuel Sebba Charitable Trustפרטילאלא120,000
קרן נשים למען זכויות אדם (מחסום ווטש)2014הקרן החדשהפרטילאלא99,033
מרכז מוסואוא2012EEDגרמניהכןכן552,929
מרכז מוסואוא2012האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא2,126,058
מרכז מוסואוא2012חסר / לא ברורלא שקוף / חסרלאלא658,096
מרכז מוסואוא2013EEDגרמניהכןכן547,675
מרכז מוסואוא2013משלחת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא1,387,698
מרכז מוסואוא2013קרן פורדפרטילאלא126,338
מרכז מוסואוא2013Fredrich Ebert Stiftungגרמניהכןלא90,112
מרכז מוסואוא2013ICCO & Kerk in Actieהולנדכןכן333,949
מרכז מוסואוא2013LGAבריטניהכןלא15,481
מרכז מוסואוא2013קרן מוריהפרטילאלא124,533
מרכז מוסואוא2013מכון החברה הפתוחהפרטילאלא91,407
מרכז מוסואוא2013הקרן החדשהפרטילאלא455,887
פרופיל חדש2012American Friends Service Committeeפרטילאכן19,410
פרופיל חדש2012Bread for the Worldגרמניהכןכן165,790
פרופיל חדש2012Con 81 – PrivateFrench Donationsפרטילאלא7,514
פרופיל חדש2012HEKS EPERשוויץכןכן127,120
פרופיל חדש2012אחריםפרטילאלא3,984
פרופיל חדש2012Palastina – Friedenssiftung Rachel Corrieפרטילאלא14,898
פרופיל חדש2012Refuser Solidarity Networkפרטילאלא26,992
פרופיל חדש2012SIVMOפרטילאלא13,226
פרופיל חדש2012Tikva Grassroot Empowerment Fund (Tides Foundation)פרטילאלא18,765
פרופיל חדש2012Women for Peace Switzerlandלא שקוף / חסרלאלא16,151
פרופיל חדש2013American Friends Service Committeeפרטילאכן73,211
פרופיל חדש2013Bread for the Worldגרמניהכןכן210,800
פרופיל חדש2013Church of Scotlandסקוטלנדכןכן30,242
פרופיל חדש2013HEKS EPERשוויץכןכן165,047
פרופיל חדש2013International Peace Makers Fundפרטילאכן27,627
פרופיל חדש2013אחריםפרטילאלא13,062
פרופיל חדש2013Palastina – Friedenssiftung Rachel Corrieפרטילאלא12,804
פרופיל חדש2013Quaker Peace and Social Witnessפרטילאכן8,220
פרופיל חדש2013Refuser Solidarity Networkפרטילאלא19,961
פרופיל חדש2013Tikva Grassroot Empowerment Fund (Tides Foundation)פרטילאלא18,125
פרופיל חדש2013Women for Peace Switzerlandלא שקוף / חסרלאלא15,962
פרופיל חדש2013Women to Womenפרטילאלא6,460
פרופיל חדש2014American Friends Service Committeeפרטילאכן63,351
פרופיל חדש2014Bread for the Worldגרמניהכןכן188,000
פרופיל חדש2014Church of Scotlandסקוטלנדכןכן18,215
פרופיל חדש2014Church of Scotlandסקוטלנדכןכן11,398
פרופיל חדש2014HEKS EPERשוויץכןכן82,407
פרופיל חדש2014Lush Charity Potפרטילאלא17,267
פרופיל חדש2014Mennonite Central Committee (MCC)פרטילאכן72,430
פרופיל חדש2014Mennonite Central Committee (MCC)פרטילאכן600
פרופיל חדש2014Palastina – Friedenssiftung Rachel Corrieפרטילאלא12,797
פרופיל חדש2014תורמים פרטייםפרטילאלא1,153
פרופיל חדש2014תורמים פרטייםפרטילאלא17,276
פרופיל חדש2014Refuser Solidarity Networkפרטילאלא37,282
פרופיל חדש2014The Karibu Foundationפרטילאלא34,194
פרופיל חדש2014The Lutheran Churchפרטילאכן1,200
פרופיל חדש2014Women for Peace Switzerlandלא שקוף / חסרלאלא15,599
פרופיל חדש2014Women to Womenפרטילאלא2,100
שלום עכשיו2012הולנד - שגרירותהולנדכןלא136,896
שלום עכשיו2012נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא1,032,347
שלום עכשיו2012בלגיה - משרד החוץבלגיהכןלא500,000
שלום עכשיו2012שווייץ - משרד החוץשוויץכןלא224,464
שלום עכשיו2012בריטניה - משרד החוץבריטניהכןלא356,130
שלום עכשיו2012אחרים - ישראלפרטילאלא90,257
שלום עכשיו2013Americans for Peace Now Inc.פרטילאלא1,234,144
שלום עכשיו2013הולנד - שגרירותהולנדכןלא67,441
שלום עכשיו2013נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא804,720
שלום עכשיו2013Fredrich Ebert Stiftungגרמניהכןלא20,705
שלום עכשיו2013בלגיה - משרד החוץבלגיהכןלא411,380
שלום עכשיו2013שווייץ - משרד החוץשוויץכןלא263,654
שלום עכשיו2013בריטניה - משרד החוץבריטניהכןלא482,880
שלום עכשיו2013Mr. Haklay Yosefפרטילאלא24,170
שלום עכשיו2013Mr. Ron Pundakפרטילאלא72,325
שלום עכשיו2014פינלנד - שגרירותפינלנדכןלא207,324
שלום עכשיו2014הולנד - שגרירותהולנדכןלא1,910
שלום עכשיו2014נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא332,963
שלום עכשיו2014בריטניה - משרד החוץבריטניהכןלא565,915
שלום עכשיו2014שבדיה - סוכנות הסיוע הבינלאומישבדיהכןלא144,909
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2012AECID – Spanish International Development Cooperationספרדכןלא98,220
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2012Cordaidהולנדכןכן493,680
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2012מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא339,520
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2012Kvinna till Kvinnaשבדיהכןלא360,212
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2012NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא983,983
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2012NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא105,271
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2012אחריםפרטילאלא48,132
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2012Sigrid Rausing Trustפרטילאלא333,250
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2012SIVMOפרטילאלא36,293
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2012הקרן החדשהפרטילאלא229,488
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2012סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא186,070
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2012UNVFVTהאומות המאוחדותכןלא269,396
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2013Cordaidהולנדכןכן481,331
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2013Cordaidהולנדכןכן7,173
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2013DIGNITYדנמרקכןלא63,076
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2013מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא419,795
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2013Turkish Human Rights Foundationהאיחוד האירופיכןלא201,632
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2013Kvinna till Kvinnaשבדיהכןלא292,073
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2013NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא301,192
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2013NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא71,503
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2013אחריםפרטילאלא23,298
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2013Sigrid Rausing Trustפרטילאלא250,905
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2013הקרן החדשהפרטילאלא126,842
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2013סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא324,964
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2013UNVFVTהאומות המאוחדותכןלא266,976
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2014Association for the Prevention of Tortureמספר ממשלותכןלא72,710
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2014Cordaidהולנדכןכן465,139
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2014DIGNITYדנמרקכןלא217,396
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2014גרמניה - שגרירותגרמניהכןלא122,491
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2014מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא74,347
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2014ICCOהולנדכןכן234,515
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2014תורמים אחרים בשקליםפרטילאלא23,920
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2014מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומישבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא347,443
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2014SIVMOפרטילאלא6,992
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2014Stg. Humanitair Foundלא שקוף / חסרלאלא14,116
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2014הקרן החדשהפרטילאלא17,220
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2014Turkish Human Rights Foundationהאיחוד האירופיכןלא363,609
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2014סוכנות האו\"ם לפיתוחהאומות המאוחדותכןלא76,818
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל2014UNVFVTהאומות המאוחדותכןלא192,995
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012AECID – Spanish International Development Cooperationספרדכןלא676,842
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Aid to Tent Encampmentsפרטילאלא21,077
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012תורם אנונימיפרטילאלא20,201
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012British Friends of RHRפרטילאלא61,822
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Caritasבלגיהכןכן27,328
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Church of Scotlandסקוטלנדכןכן97,768
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012EEDגרמניהכןכן63,098
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא276,209
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Firedoll Foundationפרטילאלא35,668
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012קרן פורדפרטילאלא274,200
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Goldberg Fundפרטילאלא25,000
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Harrison Familyפרטילאלא29,539
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Kerk in Actieהולנדכןכן122,433
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Foundation for Middle East Peaceפרטילאלא18,890
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Misereorגרמניהכןכן100,126
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Natalie Davisפרטילאלא2,593
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא240,703
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Norwegian Church Aidנורבגיהכןכן542,067
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Nouri Al-Uqabiפרטילאלא20,502
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012O’Brien Humanitarian Trustפרטילאלא200,449
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012אחריםפרטילאלא8,160
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012אחרים - ישראלפרטילאלא166,974
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Overseas Resources Foundation Limited (ORFL)פרטילאלא727,479מופיע בדו"ח של הרשם כ"אסיה טאן"
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012מכינות קדם צבאיותפרטילאלא29,523
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Rabbis for Human Rights-North Americaפרטילאלא864,580
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Rita Poretzky Foundationפרטילאלא37,204
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Rosa Luxemburg Foundationגרמניהכןלא3,173
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012San Franciscoלא שקוף / חסרלאלא16,341
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Karl Kahane Foundationפרטילאלא57,715
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Church of Swedenשבדיהכןכן76,965
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012Trocaireאירלנדכןכן233,333
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2012ZIVIKגרמניהכןלא207,805
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013AECID – Spanish International Development Cooperationספרדכןלא479,724
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013תורם אנונימיפרטילאלא240,774
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013British Friends of RHRפרטילאלא5,690
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Caritasבלגיהכןכן124,082
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Children for Peaceפרטילאלא19,352
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Church of Scotlandסקוטלנדכןכן9,407
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013EEDגרמניהכןכן88,593
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא304,391
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Firedoll Foundationפרטילאלא71,332
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013קרן פורדפרטילאלא288,364
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Gabison Familyפרטילאלא34,943
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013בריטניה - ממשלהבריטניהכןלא10,000
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Hadashפרטילאלא54,800
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Harrison Familyפרטילאלא30,981
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Kerk in Actieהולנדכןכן118,173
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Liberal synagogue in Britianפרטילאלא49,320
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Maya Frankfurterפרטילאלא50,000
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Foundation for Middle East Peaceפרטילאלא22,092
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Misereorגרמניהכןכן151,046
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Norwegian Church Aidנורבגיהכןכן478,700
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013O’Brien Humanitarian Trustפרטילאלא215,757
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013אחריםפרטילאלא179,274
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013אחריםפרטילאלא709,766
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013אחרים - ישראלפרטילאלא66,206
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013אחרים (פרויקטים)פרטילאלא17,518
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Overseas Resources Foundation Limited (ORFL)פרטילאלא637,914מופיע בדו"ח של הרשם כ"אסיה טאן"
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Rabbis for Human Rights-North Americaפרטילאלא114,499
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013San Franciscoלא שקוף / חסרלאלא10,694
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Terry and Caroll Winogradפרטילאלא35,077
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Karl Kahane Foundationפרטילאלא35,612
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013הקרן החדשהפרטילאלא62,175
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Church of Swedenשבדיהכןכן76,452
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Tom Knebפרטילאלא49,044
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013Trocaireאירלנדכןכן213,818
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2013ZIVIKגרמניהכןלא12,786
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014AECID – Spanish International Development Cooperationספרדכןלא479,705
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014Amberstone Trustפרטילאלא90,500
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014Caritasבלגיהכןכן73,664
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014EEDגרמניהכןכן44,997
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא402,294
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014בריטניה - ממשלהבריטניהכןלא569,510
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014Harrison Familyפרטילאלא24,411
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014Kerk in Actieהולנדכןכן119,295
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014Misereorגרמניהכןכן320,345
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014Niwano Peace Foundationפרטילאכן27,558
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014Norwegian Church Aidנורבגיהכןכן361,551
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014O’Brien Humanitarian Trustפרטילאלא133,004
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014אחריםפרטילאלא24,467
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014אחריםפרטילאלא1,328,876
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014אחרים - ישראלפרטילאלא159,329
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014אחרים (פרויקטים)פרטילאלא3,202
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014Overseas Resources Foundation Limited (ORFL)פרטילאלא775,493מופיע בדו"ח של הרשם כ"אסיה טאן"
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014San Franciscoלא שקוף / חסרלאלא8,238
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014Karl Kahane Foundationפרטילאלא33,760
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014הקרן החדשהפרטילאלא254,829
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014Church of Swedenשבדיהכןכן78,828
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014Tom Knebפרטילאלא79,271
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2014Trocaireאירלנדכןכן231,704
שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם2016אחריםפרטילאלא91,096
ירושלים דלמטה2012נורבגיה - משרד החוץנורבגיהכןלא403,447
ירושלים דלמטה2012שווייץ - משרד החוץשוויץכןלא248,705
ירושלים דלמטה2012בריטניה - משרד החוץבריטניהכןלא35,332
ירושלים דלמטה2012NOREFנורבגיהכןלא201,932
ירושלים דלמטה2012אחרים - ישראלפרטילאלא11,618
ירושלים דלמטה2013Kvinna till Kvinnaשבדיהכןלא121,467
ירושלים דלמטה2013נורבגיה - משרד החוץנורבגיהכןלא179,705
ירושלים דלמטה2013בריטניה - משרד החוץבריטניהכןלא450,561
ירושלים דלמטה2013NGO Development Center (NDC)שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא103,973
ירושלים דלמטה2014בריטניה - קונסוליהבריטניהכןלא83,035
ירושלים דלמטה2014בריטניה - שגרירותבריטניהכןלא145,192
ירושלים דלמטה2014בריטניה - שגרירותבריטניהכןלא80,176
ירושלים דלמטה2014נורבגיה - משרד החוץנורבגיהכןלא231,135
ירושלים דלמטה2014שווייץ - משרד החוץשוויץכןלא45,084
ירושלים דלמטה2014שווייץ - משרד החוץשוויץכןלא165,006
הטלוויזיה החברתית2012American Friends Service Committeeפרטילאכן38,747
הטלוויזיה החברתית2012The British Shalom Salaam Trustפרטילאלא18,014
הטלוויזיה החברתית2012CCFDצרפתכןכן19,737
הטלוויזיה החברתית2012Cordaidהולנדכןכן350,935
הטלוויזיה החברתית2012EMHRFמספר ממשלותכןלא24,680
הטלוויזיה החברתית2012Foundation for Middle East Peaceפרטילאלא15,747
הטלוויזיה החברתית2012אחריםפרטילאלא2,122
הטלוויזיה החברתית2012Sigrid Rausing Trustפרטילאלא188,001
הטלוויזיה החברתית2012הקרן החדשהפרטילאלא98,025
הטלוויזיה החברתית2013American Friends Service Committeeפרטילאכן54,156
הטלוויזיה החברתית2013The British Shalom Salaam Trustפרטילאלא17,819
הטלוויזיה החברתית2013Cordaidהולנדכןכן343,055
הטלוויזיה החברתית2013Foundation for Middle East Peaceפרטילאלא17,458
הטלוויזיה החברתית2013קמפיין הדסטארטפרטילאלא19,834
הטלוויזיה החברתית2013אחריםפרטילאלא8,880
הטלוויזיה החברתית2013Sigrid Rausing Trustפרטילאלא279,259
הטלוויזיה החברתית2013הקרן החדשהפרטילאלא138,849
הטלוויזיה החברתית2014American Friends Service Committeeפרטילאכן61,703
הטלוויזיה החברתית2014The British Shalom Salaam Trustפרטילאלא22,804
הטלוויזיה החברתית2014Cordaidהולנדכןכן377,251
הטלוויזיה החברתית2014Foundation for Middle East Peaceפרטילאלא17,176
הטלוויזיה החברתית2014ישראל - משרד התקשורתישראלכןלא88,031
הטלוויזיה החברתית2014אחריםפרטילאלא6,449
הטלוויזיה החברתית2014Rosa Luxemburg Foundationגרמניהכןלא22,195
הטלוויזיה החברתית2014Sigrid Rausing Trustפרטילאלא286,834
הטלוויזיה החברתית2014הקרן החדשהפרטילאלא58,026
הטלוויזיה החברתית2014XminYפרטילאלא9,273
יש דין2012CAFODבריטניהכןכן144,783
יש דין2012בלגיה - שגרירותבלגיהכןלא144,280
יש דין2012הולנד - שגרירותהולנדכןלא120,300
יש דין2012מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא434,795
יש דין2012מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא755,980
יש דין2012גרמניה - המכון ליחסי חוץגרמניהכןלא491,300
יש דין2012אירלנד - משרד החוץאירלנדכןלא392,800
יש דין2012נורבגיה - משרד החוץנורבגיהכןלא1,222,826
יש דין2012בריטניה - משרד החוץבריטניהכןלא44,895
יש דין2012מועצת הפליטים הנורבגית (NRC)מספר ממשלותכןלא409,920
יש דין2012מכון החברה הפתוחהפרטילאלא288,000
יש דין2012Oxfam - Novibהולנדכןלא74,800
יש דין2012הקרן החדשהפרטילאלא128,041
יש דין2013CAFODבריטניהכןכן143,400
יש דין2013נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא1,026,000
יש דין2013בריטניה - שגרירותבריטניהכןלא1,816,040
יש דין2013מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא68,290
יש דין2013מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא387,930
יש דין2013HEKS EPERשוויץכןכן84,505
יש דין2013גרמניה - המכון ליחסי חוץגרמניהכןלא465,508
יש דין2013אירלנד - משרד החוץאירלנדכןלא428,330
יש דין2013מועצת הפליטים הנורבגית (NRC)מספר ממשלותכןלא763,509
יש דין2013מכון החברה הפתוחהפרטילאלא90,400
יש דין2013Oxfam - Novibהולנדכןלא1,036,875
יש דין2013הקרן החדשהפרטילאלא157,190
יש דין2014CAFODבריטניהכןכן136,800
יש דין2014הולנד - שגרירותהולנדכןלא29,700
יש דין2014נורבגיה - שגרירותנורבגיהכןלא483,425
יש דין2014בריטניה - שגרירותבריטניהכןלא1,139,171
יש דין2014מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא484,350
יש דין2014מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא79,220
יש דין2014מועצת האיחוד האירופיהאיחוד האירופיכןלא381,875
יש דין2014Florian Fretherrפרטילאלא33,985
יש דין2014HEKS EPERשוויץכןכן77,525
יש דין2014אירלנד - משרד החוץאירלנדכןלא425,700
יש דין2014NIRAS Natura שבדיה, הולנד, דנמרק ושוויץ (משותף)כןלא293,015
יש דין2014מועצת הפליטים הנורבגית (NRC)מספר ממשלותכןלא731,334
יש דין2014מכון החברה הפתוחהפרטילאלא92,850
יש דין2014Oxfam - Novibהולנד