ב -5 באוקטובר 2018, משרד החוץ הדני הודיע ​​על קריטריונים חדשים ומשמעותיים למימון של ארגונים לא-ממשלתיים.

קווים מנחים אלה קובעים במפורש כי פרויקטים המקדמים BDS, ארגונים המטילים ספק בזכותה של ישראל להתקיים וארגונים בעלי קשרים לטרור לא יהיו זכאים לקבלת מימון. ההנחיות קובעות, כי "הארגון וחברי הוועד המנהל והדירקטוריון שלו אינם יכולים להיות רשומים באופן אוטונומי בסנקציות של האיחוד האירופי או האו"ם ו / או רשימות טרור. יתר על כן, הם לא יהיו חברים בגופים או בקבוצות הרשומות ברשימות אלה … הארגון לא ישתמש במימון דני למימון פעילויות החרם, משיכת השקעות וסנקציות (BDS). יתרה מזאת, הארגון אינו רשאי לבצע מיקור חוץ של קרנות דניות לפעילות BDS … פעולותיו והתקשרויותיו של הארגון, לא יתערבו ביעד של המחויבות הדנית לפלסטין לתמוך במימוש פתרון שתי המדינות לסכסוך הישראלי-פלסטיני" (ההדגשות הוספו).

ב-19 באוקטובר הודיע ​​משרד החוץ הדני על מענקים לפי הקריטריונים החדשים. כל הארגונים הלא-ממשלתיים הפלסטיניים הקשורים לארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין" שקיבלו בעבר מענקים, לא ימשיכו עוד לקבל כספים. ארגונים לא ממשלתיים פלסטיניים המקדמים לוחמה משפטית נגד ישראל בעולם, נעדרו גם הם מרשימת המימון החדשה.

בהמשך לכך, שר החוץ הדני אנדרס סמואלסן פרסם מאמר דעה בעיתון הדני "פוליטיקן" ואמר כי "יש לי גם ביקורת מוצקה לאור התמיכה שדנמרק נותנת לארגוני החברה האזרחית הישראלית והפלסטינית. התמיכה נועדה, בין היתר, למאמצים בתחום זכויות האדם והדמוקרטיה, אך היה ספק אם היא נוצלה  לרעה, וסייעה  בטרור נגד ישראל. לכן הדקנו עכשיו את התמיכה, כך שהיא פונה לארגונים מעטים יותר ובשליטה הדוקה יותר – אך לא ניתקנו את התמיכה הכוללת בארגוני החברה האזרחית בישראל ובפלסטין".

פריצת דרך זו היא תוצאה של מחקר מפורט, כתיבת דו"חות וניתוחים של NGO Monitor והנגשתם למקבלי ההחלטות באירופה, זאת בהתאם להתפתחויות האחרונות בשיח האירופי. הצלחה זו מגיעה בהמשך להתפתחויות דומות במדינות נוספות – הולנד אוסרת כיום על מימון לקבוצות "המקדמות שנאה ואנטישמיות" ולא תממן פעילות "הפצת BDS נגד ישראל". בשנה שעברה אישר הפרלמנט השוויצרי החלטה הנוגעת למימון של ארגונים לא ממשלתיים, לפיה שוויץ לא תתמוך בקבוצות המקדמות אנטישמיות, גזענות ושנאה. מכון המחקר NGO Monitor ימשיך לדחוק במדינות אחרות לאמץ הנחיות המונעות תמיכה בארגונים לא-ממשלתיים המקדמים אנטישמיות, מסיתים לאלימות, מקיימים קשרי טרור ו / או עוסקים בקמפיינים של BDS נגד ישראל.