מכון המחקר NGO Monitor ניתח את הדו״ח הכספי של הקרן החדשה לישראל לשנת 2019 ,המפרט את מענקי הקרן ל-273 ארגונים לא-ממשלתיים בישראל ול-60 ארגונים לא-ממשלתיים הרשומים בארה"ב. הניתוח עוסק במענקים שניתנו ל-32 ארגונים פוליטיים ישראליים העוסקים בסכסוך הערבי-ישראלי, המהווים כ-10 אחוז מסכום המענקים של הקרן.

הדו"חות הכספיים של הקרן מראים בין היתר:

 • הוצאות הקרן ל-2019 עמדו על 34.9 מיליון דולר, עלייה של כמעט 11% מ-2018. הכנסות הקרן עמדו על 33.4 מיליון דולר, עלייה של 2.2% משנת 2018. (32.7 מיליון דולר).
 • סך המענקים שאושרו לכל 333 הארגונים הנתמכים על ידי הקרן עמד על 17.4 מיליון דולר ב-2019, לעומת 15.6 מליון ב-2018 (ראש טבלה 1).

ניתוח דו"חות הכספיים של הקרן על ידי NGO Monitor מעלה כי:

 • הקרן ממשיכה לממן מספר ארגונים פוליטיים הפועלים במסגרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
 • בשנת 2019, הקרן אישרה מענקים בסך 3,529,759 מיליון דולר ל-32 ארגונים המקדמים פעילות זו. נתון זה מהווה עלייה של 13% לעומת 2018 (ראה טבלה 2). סכום זה מהווה כ-10% מסך הכספים שניתנים על ידי הקרן.
 • הסכומים המופיעים בדו"ח הכספי מורכבים "ממענקי ליבה" הניתנים ישירות על ידי הקרן, מענקים המועברים דרך הקרן על ידי תורמים חיצוניים, ומענקים מהקרן היהודית פרוגרסיבית. הקרן מסבירה את ההבדל בי "מענקי ליבה" לבין תרומות מצדדים שלישיים בדו"ח נפרד (ראה טבלה 3).
 • הקרן הגבירה את תמיכתה בשוברים שתיקה, הקרן למגיני זכויות אדם, אתר החדשות שיחה מקומית, עומדים ביחד וזזים. מוקדם לקבוע האם מדובר בשינוי במדיניות הקרן.
  • שוברים שתיקה מאשים את ישראל בהפרות זכויות אדם בהתבסס על טענות אנונימיות שלא ניתנות לאימות. "עדויות" אלו נעדרות הקשר, מוטות פוליטית, ומתעלמות מהמציאות המורכבת של הסכסוך.  בנוסף, הם נועדו לקדם את האג'נדה הפוליטית של שוברים שתיקה, ובכך תורמים לקמפיינים בינלאומיים נגד ישראל.
  • הקרן למגיני זכויות אדם מימנה "סיוע משפטי עבור מגיני זכויות אדם, הנתונים לסוגים שונים של רדיפה משפטית," הכוללים "מגיני זכויות אדם ישראלים ופלסטינים המשתפים בהפגנות בלתי-אלימות נגד הכיבוש הישראלי בגדה המערבית; מגיני זכויות אדם הנלחמים למען זכויותיהם של הבדואים הילידים." מנכ"לית הקרן, אלמה ביבלש, כינתה את ישראל "גזענית," "רצחנית," "ומדינת אפרטהייד יהודית זמנית."
  • אתר החדשות שיחה מקומית מקדם אג'נדה הנמצאת בקצה השיח הציבורי בישראל.
  • עומדים ביחד נוסד כדי לקדם פעילות פוליטית והיה מעורב במספר הפגנות בישראל ובגדה המערבית בנושאים שונים. הארגון הוא גם חלק ממארגני אירועי יום הזיכרון האלטרנטיבי, לצד הארגון לוחמים לשלום. באפריל 2018, אחת ממייסדות הארגון, יעל רענן, קראה "למחוק את השלטון הפאשיסטי" בישראל.
  • זזים מוביל הפגנות וקמפיינים המאשימים את ישראל בהפרות זכויות אדם.
  • ב-2019, הקרן התחילה לתמוך בזולת, "מכון חשיבה אקטיביסטי" שנוסד ב-2019 על ידי פוליטיקאים ודיפלומטים ישראליים לשעבר – בין היתר על ידי חברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון והשגריר לשעבר, אילן ברוך. הארגון מתכוון להוביל שינוי יסודי של השיח הציבורי והתקשורתי סביב סוגיות של "זכויות ובחירויות אזרחיות", שלטענתו "אשר כבר זמן רב מדי נשלטים על ידי הימין."  כלל לא ברור מה הבסיס לטענה הזו, כמו גם הצורך שהקרן רואה בהקמת עוד ארגון שיעסוק בנושאים אלו.
  • הקרן לא מימנה השנה את SISO- Save Israel, Stop the Occupation ב-2019. דו"חות כספיים משנים עברו מראים מענקים משמעותיים ב-2016 (שנת יסודו של הארגון) וב-2017, אבל לא בשנים 2018 ו-2019.  כמו כן, אתר האינטרנט וחשבונות הארגון ברשתות החברתיות אינם פעילים עוד.על פי מייסדיו, הארגן "מאגד כוחות יהודים פרוגרסיביים בתפוצות עם יוזמות ישראליות לפעילות משותפת על מנת לסיים את הכיבוש."  המנכ"לית הראשונה – ואולי היחידה – ג'סיקה מונטל, היא כיום מנכ"לית המוקד, ובעבר מנכ"לית בצלם.

השקת הקרן היהודית הפרוגרסיבית

הקרן היהודית פרורסיבית הושקה על ידי הקרן החדשה באוקטובר 2019, כגוף דרכו תורמים חיצוניים יכולים לייעד תרומות עבור "ארגונים יהודיים ולא-יהודיים," הפועלים בארה"ב ובישראל, "שעקרונותיהם עולים בקנה אחד עם העקרונות והמדיניות של הקרן."  נראה שצעד זה נובע בין היתר מרצונה של הקרן לזכות בתורמים יהודיים המחפשים אלטרנטיבה פילנטרופית לפדרציות היהודיות המקומיות, המסרבות לעתים להעביר תרומות לארגונים אנטי-ישראליים.

73 ארגונים- ביניהם גם 12 המקבלים את המענקים השנתיים הרגילים של הקרן (ליבה או באמצעות תורמים), זכו למענקים מהקרן היהודית פרוגרסיבית ב-2019. ראויים לציון שני ארגונים:

 • IfNotNow – ארגון שולי בארה"ב התוקף מוסדות יהודיים בשל "תמיכתם בכיבוש." נמתחה ביקורת כלפיו בשל סירובו להשתתף בדיאולוג עם מוסדות הקהילה היהודית.
 • ALLMEP – גוף לובי המבקש לקדם מדיניות שתאפשר ל- 118 הארגונים החברים בו לפעול. על אף ש-ALLMEP טוען שהוא מקדם "שלום" "ודו-קיום," חלק מהארגונים החברים בו הם תומכי BDS.

טבלה 1: דו"חות כספיים של הקרן החדשה לישראל 2015-2019 (בדולר אמריקאי)

20162017201820152019 
30,785,90830,304,73331,443,71230,976,64034,887,485הוצאות
28,139,39729,231,84632,674,57533,062,78333,403,322הכנסות
13,541,42713,626,81615,038,26413,851,61417,366,603מענקים שאושרו
13,582,49214,903,61614,996,83714,519,75917,366,698מענקים ששולמו

טבלה 2: ניתוח רב-שנתי של מענקים עבור ארגונים פוליטיים (2013-2019) (דולר אמריקאי)

ארגון20192018201720162015201420132012
עדאלה97,26189,88192,62867,571101,170201,02270,94835,6911
עקבות20,6179,7465,000-----
במקום267,236286,755228,443340,500295,000177,000248,000168,500
בלדנה-----25,00025,00025,000
שוברים שתיקה629,926510,942359,219438,766104,304138,88283,99385,115
בצלם243,727365,756392,879360,659252,208276,271107,048333,828
לוחמים לשלום37,63625,44921,18022,86220,2435,000--
עמק שווה41,15029,80031,27520,35040,350400--
גישה97,79082,51637,8036,68729,15044,49122,77130,808
המוקד78,189104,11983,3751,30037,45031,40014,800175,250
חקל30560,590140,97278,375----
קרן מגיני זכויות אדם200,550116,892175,98421,7695199,00091,30075,92032,365
עיר עמים147,794170,392178,334180,498105,587146,97895,131279,235
מחזקים23,90013,186
מולד25,00047,20668,857101,196417,69461,6000736,000435,000
מוסאווה3209,98440,07540,25094,075200,000191,477180,050
כרם נבות5,0005,00012,61040,902----
הפורום לדו-קיום בנגב59,76682,00073,40661,67249,88869,86149,33945,532
שיחה מקומית313,219151,540127,53117,33238,11754,12031,37884,389
חוג ההורם-פורום המשפחות2,66613,45673,4064,97216,9022,80714,2250
רופאים לזכויות אדם-ישראל274,997317,17486,894102,90691,679185,26271,380166,464
רבנים לזכויות אדם43,98537,12042,775107,648296,420243,464295,493271,14
סדאקה רעות4,0504,04911,0506,84438,43027,56413,6917,910
SISO - Save Israel. Stop the Occupation.--101,242120,100----
הטלוויזיה החברתית40010,2878,0702,000-4,00039,00025,000
עומדים ביחד224,512102,52891,021
ירושלים דלמטה10,0005020,000-10,00020,000--
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל45,80035,55038,45036,00041,6435,0151,67066,582
קרן נשים לזכויות אדם-מחסום ווטש'117,171112,234129,39787,077243,53569,968118,78832,270
יש דין138,999140,040176,214121,87174,74051,23650,06336,371
זזים327,793190,948314,022182,013----
זולת50,000
סה"כ$3,529,759$3,125,190$3,000,374$2,768,046$2,496,415$2,674,055$2,372,089$2,603,616

טבלה 3: מענקים ב-2019 (דולר אמריקאי)

ארגוןדו"ח כספי 2019מענקי ליבהתורמים צד שלישיהקרן היהודית פרוגרסיבית
עדאלה97,26170,00027,261
עקבות20,617-20,617
Alliance for Middle East Peace (ALLMEP500,000
במקום267,23675,000192,236
שוברים שתיקה629,92645,000584,926
בצלם243,72745,000198,72715,000
לוחמים לשלום37,636-37,6362,500
עמק שווה41,15025,00016,150
גישה97,79035,00062,790
המוקד להגנת הפרט78,189-78,18920,000
חקל305-305
קרן מגיני זכויות אדם200,550108,00092,550
IfNotNow5,000
עיר עמים147,79445,000102,794
מחזקים23,900-23,900
מולד25,000-25,000
מוסאווה320-320
כרם נבות5,000-5,000
הפורום לדו-קיום בנגב59,76616,00043,766
שיחה מקומית313,219-313,2197,500
חוג ההורים-פורום המשפחות2,66612,000-
רופאים לזכויות אדם-ישראל274,99745,000229,997
רבנים לזכויות אדם43,985-43,985
סדאקה רעות4,050-4,050
הטלוויזיה החברתית400-400
עומדים ביחד224,51270,000154,512
ירושלים דלמטה10,000-10,000
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל45,80030,00015,800
קרן נשים לזכויות אדם-מחסום ווטש'117,17125,00092,171
יש דין138,99940,00098,999
זזים327,793100,000227,7933,415
זולת50,000-50,000