בריטניה

מבוא

 • הממשלה הבריטית מעניקה באופן ישיר ועקיף מיליוני ליש"ט מדי שנה לארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים הפועלים בבריטניה, ישראל, בגדה המערבית ובעזה.
 • ארגונים אלה מקבלים מימון ישיר באמצעות מענקים שנתיים מהמחלקה לפיתוח בינלאומי (DFID), השגרירות בתל אביב, והקונסוליה בירושלים.
 • מימון עקיף לארגונים לא ממשלתיים מגיע ממסגרות סיוע כנסייתיות כמו כריסטיאן אייד ואחרים, כולל Oxfam בריטניה, המקבל מימון משמעותי מהממשלה הבריטית.
 • המימון הבריטי באופן כללי מיועד ל"תמיכה במאמצים להשגת פתרון שתי-המדינות השואף למדינה פלסטינית ברת-קיימא שתתקיים בשלום וביטחון לצד ישראל". במסגרת התכתבות עם NGO Monitor, המשרד הבריטי לענייני חבר המדינות והזרים הצהיר: "ממשלת בריטניה אינה תומכת בתנועת ה-BDS", וכי "היינו מאוד ברורים בנוגע לכך שתנועת ה-BDS איננה מועילה… היא יכולה להיות משחיתה עד היסוד".
 • בניגוד למטרה זו, הממשלה הבריטית פועלת בשיתוף עם ארגונים החותרים תחת מאמצי השלום ומגבירים את המתח בין הצדדים ואף מממנת אותם. לדוגמה, לחלק מהארגונים הממומנים על ידי בריטניה יש אג'נדה קיצונית ומסיתה, והם מעורבים בצורה נרחבת בקמפיינים של לוחמה משפטית ו-BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות) כנגד ישראל ואף משתמשים ברטוריקה של "אפרטהייד", "טיהור אתני", ו"פשעי מלחמה".

מידע כללי

מדינהבריטניה

פעילות

פרויקטים בחסות בריטניה בגדה המערבית ובעזה: שקיפות חלקית

 • מידע על פרויקטים במימון מחלקת הפיתוח הבינלאומית (DFID-"UK Aid") ניתן למצוא במאגר המידע שלהם. אולם ארגונים לא ממשלתיים מקומיים המקבלים מימון בריטי דרך ארגונים בינלאומיים, מופיעים ללא שם תחת הסעיף ארגוני חברה אזרחית/NGOs ("שמות הספקים שמורים") בנוסף, פרטים על מענקים לארגונים לא ממשלתיים פלסטיניים אינם מופיעים באתר הקונסוליה הבריטית בירושלים. פניות NGO-Monitor לקונסוליה לא נענו.

מימון בריטי ישיר לארגונים ישראלים

לפי דיווחי הארגונים לרשם העמותות

ארגוןשנהתורםסכוםפרויקט
רבנים לזכויות אדם2016בריטניה321,618עבודה משפטית במערכת המשפט הישראלית
2015שגרירות בריטניה291,254עבודה משפטית
2015הקונסוליה הבריטית337,046עבודה משפטית
2014הקונסוליה הבריטית50,000עבודה משפטית של הארגון
בצלם2013שגרירות בריטניה326,160תמיכה בפרויקט הוידאו
2012שגרירות בריטניה88,330תמיכה בפרויקט הוידאו
גישה 2016שגרירות בריטניה194,501קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטינים
2015שגרירות בריטניה280,465קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטינים
2014שגרירות בריטניה171,584קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטינים
שגרירות בריטניה166,659קידום הזכות לעבוד בשטחים הפלסטינים
2013שגרירות בריטניה405,973קידום הזכות לעבוד בשטחים הפלסטינים
יש דין2016שגרירות בריטניה690,189פרויקט אדמות אכיפת חוק
2015שגרירות בריטניה464,139פרויקט אדמות אכיפת חוק
שגרירות בריטניה581,572פרויקט אדמה
2014שגרירות בריטניה567,808פרויקט אדמה
שגרירות בריטניה567,808פרויקט אדמה ואכיפת חוק
2013שגרירות בריטניה608,840פרויקט אדמה
ירושלים דלמטה2016שגרירות בריטניה86,338פרויקט מעקב ירושלים
2015הקונסוליה הבריטית1,044,442פרויקט מעקב ירושלים
2014הקונסוליה הבריטית163,211פרויקט מעקב ירושלים
שגרירות בריטניה145,192פרויקט מעקב ירושלים
2013שגרירות בריטניה450,561פרויקט מעקב ירושלים
2012שגרירות בריטניה35,332פרויקט מעקב ירושלים

 מימון בריטי דרך מועצת הפליטים הנורבגית

 • המחלקה לפיתוח בינלאומי DFID סיפקה למועצת הפליטים הנורבגית (NRC) שני מענקים בסך כולל של ששה מיליון ליש"ט (לשנים 2010/11-2014/5) עבור פרויקט סינגור משפטי נגד מדיניות ישראל במזרח ירושלים ובגדה המערבית.
 • המימון המסיבי של DFID, המועבר על ידי NRC לארגונים ישראליים ופלסטיניים, משמש להגשת מאות תביעות  אשר מטרתן להשפיע על המדיניות הישראלית, קידום הסנקציות הבינלאומיות נגד ישראל ותמיכה בקמפיינים בינלאומיים להכפשתה.
 • עורך דין המזוהה עם תכניתה של מועצת הפליטים הנורבגית הצהיר כי המטרה של התכנית היא "לנסות בכל האמצעיים החוקיים האפשריים לשבש את מערכת המשפט הישראלית…הגשת ערעורים ככל הניתן בתיקים רשומים במטרה להגביר את עומס העבודה בבתי המשפט ובבית המשפט העליון עד כדי חסימה". (ההדגשה איננה במקור)
 • נכון למאי 2013, בריטניה מימנה 677 תיקים אשר "קיבלו ייצוג מלא בבתי-המשפט ובגופים אדמיניסטרטיביים מתאימים".
 • המידע הזמין באתר האינטרנט הבריטי הממשלתי Development Tracker מציג שקיפות חלקית בלבד. פרטים על ארגונים לא ממשלתיים המקבלים מימון דרך NRC "שמורים במערכת". בנוסף, מדיניות "הפרופיל נמוך" של מועצת הפליטים הנורבגית מצביעה על ניסיון מכוון להימנע מביקורת ציבורית, מאחריותיות ומתן דין וחשבון במסגרת התהליך הדמוקרטי של ישראל.

מימון עקיף לפעילות פוליטית של ארגונים לא ממשלתיים

הממשלה הבריטית סיפקה מימון עקיף לארגונים לא ממשלתיים פלסטיניים וישראליים גם דרך ארגוני סיוע בריטיים, כמו כריסטיאן אייד ואוקספם בריטניה, המעבירים מימון ממשלתי לארגונים מקומיים.

 

ארגוןשנהארגון בריטי לא ממשלתי מממןסכום
שוברים שתיקה2016CAFOD57,407
2015כריסטיאן אייד293,500
2012כריסטיאן אייד67,589
עדאלה2016כריסטיאן אייד169,892
2015כריסטיאן אייד165,544
2014כריסטיאן אייד184,396
2013כריסטיאן אייד29,003
כריסטיאן אייד187,144
האגודה לזכויות האזרח בישראל2016כריסטיאן אייד151,154
2015כריסטיאן אייד146,864
2014כריסטיאן אייד164,578
2013כריסטיאן אייד165,289
2012כריסטיאן אייד172,068
זוכרות2016כריסטיאן אייד345,964
2014כריסטיאן אייד241,169
אוקספום - בריטניה25,878
2013כריסטיאן אייד161,000
גישה 2016אוקספם - בריטניה151071
2015אוקספם - בריטניה178,844
2014אוקספם - בריטניה233,444
2013אוקספם - בריטניה131,311
2012אוקספם - בריטניה424,037
יש דין2015CAFOD156,550
2014CAFOD136,800
2013CAFOD144,783
עמק שווה2015אוקספם - בריטניה63,000

כל המאמרים בנושא בריטניה