המלצות

על ישראל להגיב באופן אסטרטגי לקמפיין הלוחמה המשפטית אשר נחשף בדו"ח זה.

  • על משרדי הממשלה הרלוונטיים לבחון את התקנות והנהלים הנוגעים לייצוג משפטי על-ידי מדינות זרות באמצעות ארגונים לא-ממשלתיים, כמו גם לפתח קווים מנחים ברורים בהתבסס על עקרונות דמוקרטיים כדי למנוע ניצול נוסף לרעה של מערכת המשפט הישראלית.
  • יש להביא לידיעת בתי המשפט הישראלים את העובדות לגבי המארגנים, המממנים, והמניעים הפוליטיים מאחורי תביעות ועתירות רבות.
  • הצהרות של ארגונים ועורכי דין המקושרים לתוכניות ה-NRC מדגימות את הניסיון לנצל את מערכת המשפט הישראלית למטרות לא-לגיטימיות. על ממשלת ישראל לערוך בדיקה ציבורית לבחינת ההשלכות, כולל בנוגע להופעות פומביות עתידיות של נציגים ועורכי דין מטעמם של ארגונים לא-ממשלתיים בפני בתי המשפט בישראל.
  • מדיניות "הפרופיל הנמוך" של ה-NRC מרמזת על ניסיון מכוון למנוע ביקורת ציבורית ולחמוק ממתן דין וחשבון למדינות התורמות ולממשלת ישראל. על ישראל לבחון אם צוות ה-NRC נכנס לישראל תחת אמתלה הומניטארית כוזבת.

על ממשלות אירופאיות, בהן בריטניה, האיחוד האירופי ונורבגיה:

  • להקפיא את המימון ל-NRC עד לאחר בדיקה עצמאית ופומבית של תהליכי קבלת ההחלטות שאישרו את יוזמת ה-NRC.
  • לחדול באופן מיידי מהסודיות ומחוסר השקיפות, וזאת על-ידי פרסום: (א) רשימת הארגונים הנתמכים על-ידי ה-NRC; (ב) סכומי הכסף שהועברו לכל ארגון כמו גם תיאור הפעילות אותה הארגונים ביצעו; (ג) שמות עורכי הדין אשר הועסקו במסגרת תכנית ה-NRC; (ד) רשימה מלאה של התיקים אשר התאפשרו באמצעות כספי משלמי המסים האירופאיים; (ה) כל הפרוטוקולים, דו"חות ההערכה ומסמכים נוספים כולל דו"ח ההערכה ממרץ 2013 "ICLA-Palestine’s Theory of Change", כמו גם "מחקר השפעה" במימון האיחוד האירופי משנת 2012.
  • כדי למנוע ניסיונות חקיקה נוספים בכנסת, על ממשלות אירופה לקיים דיאלוג נרחב עם ממשלת ישראל ועם החברה האזרחית בישראל. יש ליצור קווים מנחים ומנגנוני הערכה עצמאיים לגבי שימוש הולם בכספי משלם המסים בהקשר של לוחמה משפטית ושל פעילות פוליטית מניפולטיבית מחוץ להליכים הדמוקרטיים בישראל.