רקע

מכון המחקר NGO Monitor ניתח את הדו״ח הכספי של הקרן החדשה לישראל לשנת 2015, המפרט את מענקי הקרן למגוון רחב של ארגונים לא-ממשלתיים בישראל. הניתוח מתמקד ב-18% מהמימון שאושר ל-25 ארגונים פוליטיים, שבתורם ממומנים על ידי ממשלות אירופה, ופעילים, בדרגות שונות, בקמפיינים של דמוניזציה נגד ישראל, כולל חרמות, משיכת השקעות, סנקציות ולוחמה משפטית.

הדוחות הכספיים של הקרן מראים בין היתר:

  • ההוצאות בשנת 2015 עמדו על 31 מיליון דולר, בערך כמו שנת 2014. הכנסות הקרן עמדו על 33 מיליון דולר, עלייה של 11% משנת 2014 (30 מיליון דולר).
  • סך המענקים שאושרו לארגונים הוא 13.8 מיליון דולר בשנת 2015, ירידה של 5.8 אחוז משנת 2014 (14.7 מיליון דולר). (ראה טבלה 1).
שנה201320142015
הוצאות32,228,84931,057,80430,976,640
הכנסות28,400,18929,773,90333,062,783
מענקים שאושרו16,420,64614,714,21613,851,614
מענקים ששולמו17,985,33614,334,67714,519,759
מענקים שהועברו מתורמים**14,276,64210,370,98210,763,898

*מידע מהדו״ח הכספי לשנת 2015
**מענקים שהועברו מתורמים נגזרים מהמענקים הכלליים ששולמו/אושרו ונמצאים באתר הקרן החדשה תחת ״מענקי 2015״. במענקים מסוג זה התורמים מגדירים איזה ארגון יזכה לכסף והוא מועבר באישור הקרן החדשה לישראל.

ממצאים עיקריים:

  • הסכומים המופיעים בדוח הכספי השנתי כוללים את מענקי הליבה המגיעים ישירות מהקרן החדשה ואת המענקים שמעבירים תורמים שונים דרך הקרן. ניתן למצוא את החלוקה בין השניים בדו״ח נפרד באתר האינטרנט של הקרן.
  • מספר ארגונים המעורבים בפעילות פוליטית הקשורה לקמפיינים נגד מדינת ישראל ממשיכים לקבל כספים מהקרן החדשה, כפי שתועד על ידי NGO Monitor.
  • בשנת 2015, הקרן אישרה מענקים בסך 2.5 מיליון דולר ל-25 ארגונים פוליטיים, ירידה של 6.6% משנת 2014 (ראו טבלה 2). לא ברור אם ירידה זו היא תוצאה של שינוי במדיניות או אם היא משקפת דפוס של עלייה וירידה במסגרת מענקים דו-שנתיים או רב שנתיים.
  • רבים מהארגונים המוזכרים מקבלים את מרבית הכסף מתורמים דרך הקרן החדשה, וחלק קטן יותר ישירות מהכסף של הקרן. דבר זה מרמז שיש לתורמי הקרן תפקיד משמעותי בעיצוב סדר היום של הארגון. הדבר גם מרמז על הצורך בדיון לגבי הקשר בין התורמים לבין הארגונים המועדפים ברשת הארגונים של הקרן החדשה לישראל.
  • נכון לשנת 2015, נראה מהנתונים כי הקרן הפסיקה לממן את סולידריות שייח ג׳ראח ואת הטלוויזיה החברתית.
  • בנוסף למימון מהקרן החדשה, 25 הארגונים המצוינים מקבלים מימון ישיר ועקיף מממשלות אירופה (ראה טבלה 4). הקרן החדשה מגדירה את המימון כ״משקף ערכים פרוגרסיביים״ ומכוון לחזק את ״המחנה הפרוגרסיבי בישראל״, המימון האירופי לאותם הארגונים מצביע על כך שממשלות אירופה מנסות להשיג את אותן המטרות הפוליטיות והאידיאולוגיות במסגרת הדמוקרטיה הישראלית.

טבלה 2: סקירה רב שנתית של מענקים שאושרו לארגונים פוליטיים (2011 – 2015, דולר ארה"ב)

ארגון20112012201320142015
בלדנא25,00025,00025,00025,000-
במקום338,340168,500248,000177,000295,000
בצלם103,419333,828107,048276,271252,208
גישה56,16530,80822,77144,49129,150
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל28,00066,5821,6705,01541,643
הטלוויזיה החברתית37,40025,00039,0004,000-
המוקד להגנת הפרט101,48117,525014,80031,40037,450
הקרן למגני זכויות אדם22,434032,36575,92091,300199,000
חוג ההורים – פורום המשפחות0014,2252,80716,902
ירושלים דלמטה---20,00010,000
יש דין49,55036,37150,06351,23674,740
לוחמים לשלום---5,00020,243
מגזין 97210,00084,38931,37854,12038,117
מולד-435,000736,000616,000417,694
מוסאוא248,525180,050191,477200,00094,075
מחסום ווטש28,78132,270118,78869,968243,535
סאדאקה רעות24,2037,91013,69127,56438,430
סולידריות שייח ג'ראח-7,91013,961-15,000-
עדאלה204,275356,91170,948201,022101,170
עיר עמים89,058279,23595,131146,978105,587
עמק שווה---40040,350
פורום דו-קיום בנגב39,46645,53249,33969,86149,888
רבנים לזכויות אדם328,92727,114295,493243,464296,420
רופאים לזכויות אדם-ישראל161,864166,46471,380185,26291,679
שוברים שתיקה120,94785,11583,993138,882104,304
סה"כ2,221,7522,603,6162,372,0892,674,0552,496,415

טבלה 3: חלוקת בין מענקי ליבה מהקרן לבין מענקים מתורמים (דולר ארה"ב)

ארגוןמענקה ליבהמענק מתורםסה"כ שולם
במקום90,000205,000257,000
בצלם35,000210,460245,460
גישה28,800028,800
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל21,00015,64341,643
המוקד להגנת הפרט01,1001,100
חוג ההורים – פורום המשפחות09,9029,902
ירושלים דלמטה000
יש דין20,00055,77875,779
לוחמים לשלום013,39313,393
מגזין 972053,29253,292
מולד150,000295,500370,500
מוסאוא90,00044,000145,250
מחסום ווטש25,000189,060214,060
סדאקה רעות026,20026,200
עדאלה50,000126,320206,320
עיר עמים35,00073,887110,087
עמק שווה40,00040020,400
פורום דו-קיום בנגב35,00011,88852,888
קרן מגני זכויות אדם120,00074,000149,000
רבנים לזכויות אדם0221,457275,457
רופאים לזכויות אדם - ישראל086,74095,490
שוברים שתיקה32,000117,727124,727
סה"כ771,8001,831,7472,516,748

טבלה 4: מימון ממשלתי זר כפי שדווח באופן רבעוני על ידי ארגונים נתמכי הקרן (2015, דולר ארה"ב)

ארגוןמימון ממשלתי זר
יש דין1,588,654
בצלם1,405,492
עדאלה1,061,046
גישה1,049,965
במקום820,042
המוקד להגנת הפרט722,150
רופאים לזכויות אדם - ישראל639,388
שוברים שתיקה599,421
חוג ההורים – פורום המשפחות554,627
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל430,484
ירושלים דלמטה378,241
רבנים לזכויות אדם203,843
פורום דו-קיום בנגב188,804
עמק שווה185,628
קרן למגני זכויות אדם83,811
מחסום ווטש64,693
לוחמים לשלום26,886
מגזין 97214,258
בלדנאלא זמין
עיר עמיםלא זמין
מולדלא זמין
מוסאואלא זמין
סדאקה רעותלא זמין
סה"כ10,017,433