העימותים הבוקר בכפר הבדואי הלא מוכר אום אל חיראן, לא הפתיעו את מכון המחקר NGO Monitor, המנטר את הפעילות ואת המימון של ארגונים לא ממשלתיים (NGO) בישראל. "הפעילות של הארגונים הללו תורמת לאווירה שבה אין מקום לפשרה הוגנת, וחשוב לזכור שגם למממנים באירופה יש אחריות לכך", אומר פרופ' ג'ראלד שטיינברג, נשיא מכון המחקר NGO Monitor. "התוצאות הטרגיות של פעילותם נראות עכשיו בבירור".

לאור האירועים האלימים הבוקר בכפר אום אל חיראן, נמסר היום מ-NGO Monitor כי המכון תיעד כיצד ארגונים כמו "עדאלה", "רבנים לזכויות אדם" ו"פורום דו-קיום בנגב", מלבים את המתח בין האוכלוסייה הבדואית למדינת ישראל – במימון ממשלתי אירופי. כבר בשנת 2013, פרסם מכון המחקר דו"ח המתעד כיצד ארגונים פוליטיים מנצלים את סוגיית הבדואים בנגב, על מנת לקדם את האג'נדה הפוליטית שלהם.

לפי נתוני NGO Monitor, ארגון "עדאלה" הוא הארגון המוביל את המאבק של תושבי אום אל חיראן, בעיקר באמצעות עתירות משפטיות. בין השנים 2014-2015, קיבל "עדאלה" קיבל 436,114 שקל מהאיחוד האירופי למען "קידום זכויות אדם בקרב ערבים בדואים בנגב". בבקשת המענק שפרסם "עדאלה" ל"הצלת הכפר אום אל חיראן", הוא מתייחס לבדואים בנגב כ"פלסטינים", מזהיר מפני "נכבה" נוספת וקורא למדינת ישראל "גזענית". לפי פרסומי הארגון, "אופן הפעולה יכלול עתירות, קמפיינים תקשורתיים, סיורים בנגב, קמפיינים ברשת, שלטים ופוסטרים וולובי באו"ם, באיחוד האירופי ובארה"ב".

לקריאת הכתבה המלאה