רקע

מועצת הפליטים הנורבגית (NRC) היא ארגון סיוע נורבגי המתאר עצמו כ"ארגון עצמאי, הומניטרי, לא-ממשלתי, ללא כוונת רווח המספק סיוע, הגנה ופתרונות יציבים לפליטים ולעקורים פנימיים ברחבי העולם".

 • מטרות הארגון בנוגע לישראל הן פוליטיות מיסודן ובאופן גלוי, וכוללות "פעילות משפטית בנושאים משפטיים ובמקרים הקשורים בטובת הציבור".
 • אחד מהפרויקטים העיקריים של NRC בישראל "מידע, ייעוץ וסיוע משפטי" (ICLA), מנצל מסגרות משפטיות על מנת להשפיע על המדיניות הישראלית ולעקוף את המסגרות הדמוקרטיות בישראל. הפרויקטים המשפטיים של NRC ממומנים בעיקר על ידי נורבגיה, האיחוד האירופי ובריטניה; ב-20142015 האיחוד סיפק 13,070,506 דולר; בריטניה 5,224,441 דולר; ונורבגיה 2,408,050 דולר.
 • מספר סוגיות עקרוניות עולות בדבר מטרת הפעילות המשפטית של NRC בנוגע לישראל:
  • לפי דו"ח של אזרח הולנדי שנכח במצגת שהועברה על ידי עורך דין המקושר ככל הנראה לפרויקט, התיקיום שנידונים במסגרת התכנית בבתי המשפט בישראל הם למעשה "נסיון בכל האמצעים החוקיים האפשריים לשבש את מערכת המשפט הישראלית… עתירות רבות ככל האפשר מוגשות ועל מקרים רבים ככל האפשר מוגשים ערעורים על מנת להגדיל את עומס העבודה של בתי המשפט ועל בית המשפט העליון עד כדי כך שתיווצר חסימה" (ההדגשה אינה במקור, תורגם מהולנדית על ידי NGO Monitor).
  • חלק מהארגונים שותפים של NRC פעילים בקמפיינים אנטי-ישראלים הקוראים ל"אינתיפדה משפטית" נגד ישראל, "הרחבה והעמקה של תנועת החרם (BDS) העולמית" ו "פעולה בינלאומית להילחם בפטור מעונש שישראל נהנית ממנה".
 • על פי משרד הרווחה הישראלי, לארגון יש מעמד המקנה לו ויזה הומניטארית, דבר המאפשר לו להחזיק משרד רשמי ומאפשר לנציגיו לעבוד באופן חוקי בישראל.

פעילות משפטית-פוליטית המכוונת נגד ישראל: ICLA – פרויקט מידע, ייעוץ וסיוע משפטי

מימון כולל למועצת הפליטים הנורבגית (2014)

 • ב-2014, ההכנסות של NRC עמדו על 2.4 מיליארד קרונות נורבגיות (כ-400 מיליון דולר). על פי הדו"ח השנתי שלהם באותה שנה "מחזור הארגון צמח באופן עיקבי, ויותר מהכפיל את עצמו בארבע השנים האחרונות".
 • כמעט כל ההכנסות מגיעות מתורמים מוסדיים, דהיינו, ממשלות וארגונים בין ממשלתיים כמו האיחוד האירופי והאו"ם.
 • התורמים המרכזיים בשנת 2014 כוללים את נורבגיה (מעל 90 מיליון דולר דרך משרד החוץ – 24% מסך התרומות), נציבות האו"ם לפליטים (60 מיליון דולר – 16%), האיחוד האירופי (60 מיליון דולר – 16%), בריטניה (40 מיליון דולר – 11%), שוודיה (28 מיליון דולר – 7%) וארה"ב (13.5 מיליון דולר).
 • על פי הדו"ח הכספי של NRC לשנת 2014 (ראה נספח 1), NRC מימנה פרויקטים ב-28 ארצות בסכום כולל של 2.36 מיליארד קרונות נורבגיות. ירדן קיבלה 11% מהתקציב הכולל, לאחריה לבנון וסומליה שקיבלו 8% כל אחת מהן. ה"שטחים הפלסטינים" קיבלו 3% מהתקציב הכולל ומדורגים מספר 12 ברשימת המוענקים.

פרויקטים בגדה המערבית, עזה ומזרח ירושלים

 • בשנים 20152014, הארגון הוציא כ-27 מיליון דולר (188 מיליון קרונות נורבגיות) על פרויקטים בגדה המערבית, עזה ומזרח ירושלים. התורמים העיקריים היו נורבגיה, שבדיה, האיחוד האירופי ובריטניה.
 • סך כל התרומות הממשלתיות ב-2014 לפרויקטים של NRC בגדה המערבית, עזה וירושלים המזרחית היו כ-11 מיליון דולר. המחלקה לפיתוח בינלאומי של ממשלת בריטניה (DFID) תרמה 3.9 מיליון דולר, האיחוד האירופי 2.4 מיליון דולר, משרד החוץ הנורבגי 1.45 מיליון דולר, סוכנות הפיתוח הבינלאומית השבדית 1.3 מיליון דולר (ראו נספח 2 לרשימה מלאה של התורמים).
 • רוב התרומות הללו מושקעות בפרויקט ICLA ופרויקטים משפטיים נוספים של NRC, להם נוכחות מאסיבית בבתי המשפט הישראליים.

תקציב שנתי לפרויקטים בגדה המערבית מזרח ירושלים ועזה:

שנה2013201420142016
קרונות נורבגיות56 מיליון65.1 מיליון123 מיליון123 מיליון
בדולרים*~10 מיליון~11 מיליון~16.5 מיליון~18.5 מיליון

*הסכום בדולרים הומר לפי השער היציג בתחילת כל שנה מצוינת.

תרומות של הארגון לפרויקטים של ICLA (2014-2015)

תקציב פרויקט ICLA לשנת 2015 עמד על 13 מיליון דולר; בשנת 2014 על 9 מיליון דולר.

משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטאריים (OCHA-oPt), תיאם חלק מהתרומות לפרויקטים של ICLA וחלק קטן של פרויקטים משפטיים נוספים. הנתונים הבאים מתבססים על דיווחי OCHA-oPt על בסיס נתונים שסופקו על ידי התורמים והארגונים המבקשים תמיכה. התרומות מוצגות בדולרים.

תורם20142015פרויקט
האיחוד האירופי (ECHO)2,849,389ICLA - להגנת פלסטינים שניזוקו או בסכנת עקירה
5,892,256תמיכה הומניטרית להגנת פלסטינים בגדה המערבית (כולל מזרח ירושלים) מהעברה בכפייה .
1,178,451תמיכה לעקורים ואלה שבסכנת עקירה ברצועת עזה
האיחוד האירופי (EuropeAid)827,990ICLA - להגביר את ההגנה והגישה לצדק של פלסטינים שניזוקו מעקירה כפויה בפלסטין
1,659,290תוכנית סיוע משפטי
האיחוד האירופי (הנציבות האירופית)663,130ICLA - להגביר את ההגנה והגישה לצדק של פלסטינים שניזוקו מעקירה כפויה בפלסטין
נורבגיה1,707,437ICLA - להגביר את ההגנה והגישה לצדק של פלסטינים שניזוקו מעקירה כפויה בפלסטין
700,613ICLA - הגדה המערבית וירושלים & תוכנית סיוע משפטי
שבדיה280,000ICLA - להגביר את ההגנה והגישה לצדק של פלסטינים שניזוקו מעקירה כפויה בפלסטין
232,585ICLA - סיוע משפטי – סיוע הומניטרי
שוויץ441,379ICLA - להגביר את ההגנה והגישה לצדק של פלסטינים שניזוקו מעקירה כפויה בפלסטין
בריטניה2,265,861ICLA - להגביר את ההגנה והגישה לצדק של פלסטינים שניזוקו מעקירה כפויה בפלסטין
2,958,580תוכניות סיוע משפטי
לוקסמבורג216,685216,685הגנת לפלסטינים בגדה המערבית (כולל מזרח ירושלים) מהעברה בכפייה
או"ם (קרן חירום – OCHA )241,514ICLA - להגן על זכויותיהם של הפלסטינים שנפגעו מהעימות באוקטובר 2015 במזרח ירושלים

מעורבות ממשלת בריטניה במימון פרויקטים משפטיים

 • על פי UK Development Tracker (מערכת השקיפות הרשמית של סוכנות הסיוע של ממשלת בריטניה), המחלקה לפיתוח בינלאומי של בריטניה (DFID) מממנת את NRC על מנת לספק סיוע משפטי לפלסטינים בשטח C של הגדה המערבית, מזרח ירושלים ועזה. במהלך השנים 2016-2014, ממשלת בריטניה סיפקה 5.5 מיליון ליש"ט למטרות אלו.
 • המימון הבריטי מיועד במפורש לפעילות משפטית פוליטית. DFID המליץ שה-NRC ירחיב את מאמצי הסנגור שלו על מנת להתמקד במגוון רחב יותר של מוקדי כוח שיכול לספק מידע ספציפי שניתן להשתמש בו לביצוע לובי לשינויים במדיניות ובחקיקה". על פי DFID "הסנגור מובנה כחלק מהתוכנית על מנת למנף לחץ בינלאומי בנושא דיור אדמה וזכויות קניין של פלסטינים פגיעים" ובתגובה ל"סדרי העדיפויות הפוליטים של הממשלה הישראלית החדשה" שגורמת לכך ש"יותר קשה להשפיע באופן חיובי על שינוי מדיניות."
 • NRC גיבש תוכנית פעולה בתיאום הדוק עם הרשות הפלסטינית בנוגע לסוגיות משפטיות הקשורות לישראל, בהן "העקירה בכפייה של הבדואים". על פי ה-DFID הדבר כולל "דיאלוג מוגבר עם הרשויות הפלסטיניות בנוגע לתכנון והרחבה של התיאום עם משרד המשפטים על מנת לסייע למוטבים שאין ברשותם בעלות קניין, בחיפוש מסמכם שיוכיחו את הקשר שלהם לקרקע".
 • חלק גדול מהסיוע המשפטי ופעילויות הכשרה משפטית "מבוצעים על ידי שותפים שיש להם הסכמים ישירים עם "NRC ולא עם הממשלה הבריטית. התוצאה היא אחריותיות לקויה, שכן לפי ה-DFID " אין זה אפשרי עבור ה-DFID לפקח באופן ישיר על כל ההיבטים של עבודת NRC…" דבר זה מתבטא כאשר מנסים לבדוק לאילו ארגונים מגיע הכסף. מערכת הדיווח של הממשלה הבריטית מציגה את סכום ההעברה כ"סיוע לארגוני חברה אזרחית/ארגונים לא ממשלתיים" באמצעות ה-NRC אך הגורם הסופי שמקבל את הכסף מוסתר.

DFID screenshot

 • פעילות הלובי של הארגון באירופה כוללות סמינר בינואר 2015 על "יום השנה העשירי של החלטת בית המשפט הבינלאומי לצדק (ICJ) בנוגע לחומה, באוניברסיטת SOAS בלונדון ו [] תדריכים עם DFID". בין ינואר למרץ 2015 "ניתנו תדריכים למספר רב של סוכנויות על נושאים פלסטיניים ממשרד NRC בבריסל. אלו כללו מספר מוסדות של האיחוד האירופי ומדינות החברות באיחוד" ב-2013 ניתנו "תדרוכים מילוליים כללו נסיעה לפרלמנט הבריטי תחת מזכירת המדינה לענייני המזה"ת ותדרוכים דיפלומטיים אחרים".

חוסר שקיפות במימון האיחוד האירופי למועצת הפליטים הנורבגית (NRC)

 • לפי מערכת השקיפות התקציבית של ארגון האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים (OCHA), מועצת הפליטים הנורבגית קיבלה מענקים משלושה מנגנונים שונים של האיחוד אירופי בשנת 2014: ECHO ,Europe Aid, והנציבות האירופית – כולם עבור פרויקט מידע, ייעוץ, וסיוע משפטי (ראו לעיל). בעוד שלושת המענקים בסך $4,340,509, במערכת השקיפות התקציבית של האיחוד האירופי (FTS), דווח רק על המענק מ-ECHO בסך (€2,100,000).
 • הפירוט על תרומה מ"הנציבות האירופית" הוא חסר משמעות, מכיוון שכל מימון הניתן על ידי האיחוד האירופי מנוהל על ידי הנציבות, כולל EuropeAid ו-ECHO.
 • באתר של ארגון האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים מדווח על שלושה מענקים של האיחוד האירופי למועצת הפליטים הנורבגית ב-2015, שאף אחד מהם לא מיועד באופן מפורש לפרויקט מידע, יעוץ, וסיוע משפטי (ראה טבלת מימון). אולם, מענק של האיחוד האירופי למועצת הפליטים הנורבגית לפרויקטים אלה מצוין במסמך "פרויקטים מתמשכים" שפורסם ביוני 2015 על ידי הנציגות האירופית לגדה המערבית ולרצועת עזה. מענק זה, בסך של €1,449,988, גם כן אינו מדווח במערכת השקיפות התקציבית.
 • התנהלות זו עולה בקנה אחד עם הדפוס המתמשך של מימון כפול של האיחוד האירופי למועצת הפליטים הנורבגית דרך ערוצי מימון רבים עבור אותו פרויקט. לדוגמה, על פי FTS, בשנת 2012 המועצה קיבלה €1,400,000 שיועדו לפרויקט מידע, ייעוץ, וסיוע משפטי בגדה המערבית דרך ECHO, וכן €284,797 המיועדים לאותם סוגי פרויקטים ברצועת עזה דרך EIDHR.
 • מצב זה של מענקים כפולים משקף התעלמות מהצהרת המטרות ומדיניותם של ערוצי המימון השונים. לדוגמה, ECHO נועד לסיוע הומניטרי, בעוד EIDHR נועד לקידום דמוקרטיה וזכויות אדם.

מימון של NRC לארגונים לא ממשלתיים פוליטיים

 • מספר ארגונים לא ממשלתיים המשמשים כשותפים של ה-NRC כוללים את: מרכז ירושלים לסיוע משפטי ולזכויות האדם, סנט איב – המרכז הקתולי לזכויות אדם, המוקד, יש דין, במקום, Community Action Centre, המרכז הפלסטיני לזכויות האדם (PCHR), המרכז הפלסטני לדמוקרטיה ולפתרון סכסוכים ((PCDCR ואל מיזאן.
 • בשל חוסר שקיפות, קיים מידע מוגבל בנוגע לסכומי הכסף המועברים מה-NRC לארגונים השותפים שלו. פרטים בנוגע לארגונים לא-ממשלתיים ישראליים זמינים ממסמכים המוגשים על ידי הארגונים לרשם העמותות. פרטים על ארגונים לא-ממשלתיים פלסטיניים מבוססים על מחקר עצמאי של NGO Monitor.
 • המוקד – (2014-2012: 3,901,317 ש"ח). ב-2015, NRC תרם לארגון 200,456 ש"ח עבור "הגנה על תושבות של פלסטינים במזרח ירושלים" ו-285,581 ש"ח עבור "הגנה על חופש התנועה של הפלסטינים."
 • במקום – (2014-2012: 628,105 ש"ח). ב-2015 במקום קיבל ממועצת הפליטים הנורבגית 40,180 ש"ח עבור "הגשת התנגדויות בנושט תכנון בשטח C"
 • יש דין – (2014-2012: 1,904,763 ש"ח) ב-2015 יש דין קיבל מממועצת הפליטים הנורבגית 735,493 ש"ח עבור פרויקטים בירושלים, אכיפת החוק וסוגיות קרקע.
 • מרכז ירושלים לסיוע משפטי ולזכויות האדם (JLAC) – על פי הדו"ח השנתי של JLAC הם קיבלו 527,284 דולר מ-NRC בשנת 2013 וסכום של 517,552 דולר בשנת 2014. NRC חידשו את הסכמי הפרויקט עם JLAC תחת הכותרות: "סיוע משפטי להגנה על פלסטינים שניזוקו מעקירה בכפייה" ו"מתן יצוג משפטי על הריסת בתים במזרח ירושלים" בהתאמה. לפי הדוח הכספי של JLAC, NRC תרם 22,396 דולר (2013) ו-15,205 דולר (2014) עבור "הוצאות בית המשפט העליון" כאשר מרבית הכספים מיועדים ל"משכורות ותנאים נלווים לצוות".
 • עובדי NRC שהינם תומכי BDS ופעילים אנטי-ישראליים, חיברו חלק מדו"חות הארגון בנוגע לקונפליקט הערבי-ישראלי:
 • סנט איב – המרכז הקתולי לזכויות אדם (St Yves) – מאשים את ישראל ב"מדיניות מפלה" "הפרת החוק הבינלאומי" וטוען כי "אדמת [פלסטין] נבלעה על ידי הכוחות הישראלים החמושים" הנפיק הצהרה משותפת (15 במאי 2013) לשנת ה-65 של "הנכבה" הטוען כי משטר "הקולוניזציה הכיבוש והאפרטהייד" שם לו למטרה לפעול "נגד הנוכחות הילידית של הפלסטינים".
 • המרכז הפלסטיני לזכויות האדם (PCHR) – מאשים את ישראל באופן קבוע ב"טיהור אתני", "פשעי מלחמה" "ייהוד ירושלים"; מתייחס להתקפות חסרות הבחנה על אזרחים ישראלים כאל "התנגדות" ועל רקטות חמאס שנורו בטעות על פלסטינים כאל "ניצול לרעה של אמצעי לחימה." המרכז קורא לקהילה הבינלאומית "להעמיד פושעי מלחמה ישראלים חשודים למשפט" ו "להכין את כל המידע, מסמכים והראיות ההכרחיות לחקירות עתידיות שעשויות להתנהל על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי נגד פשעים שבוצעו על ידי ישראל בשטחים הכבושים". ב -14 באוקטובר 2014, נציגים מ-PCHR נפגשו עם מזכ"ל NRC יאן אגלנד ו"קראו לפעולה בינלאומית להילחם בפטור מעונש שישראל נהנית ממנה".
 • המרכז הפלסטני לדמוקרטיה ולפתרון סכסוכים (PCDCR)- מתייחס לפלסטינים כאל "קורבנות של שואת עזה", מאשים את ישראל שהיא "מדינת טרור," ומשתתף בקמפיינים כגון "קמפיין אהבה בזמן אפרטהייד: הקמפיין הפלסטיני לביטול החוק הגזעני של ישראל השולל איחוד משפחות" (JLAC וארגון סנאט איב השתתפו גם הם קמפיין). יחד עם אל-מיזאן חתמו על "קריאה משותפת לפעולה: יולי 2014 – החודש נגד חומת האפרטהייד", שבה נאמר "הגיע העת ל'אינתיפאדה משפטית', מאבק עממי מוגבר יותר חרמות, משיכת השקעות וסנקציות. הגיע הזמן למתן דין וחשבון….כדי להתגבר על האפרטהייד הישראלי, הקולוניאליזם והכיבוש. אנו מבקשים מכם להרחיב ולהעמיק את תנועת ה- BDS העולמית לצדק …"
 • מרכז אל-מיזאן לזכויות האדם – פעיל בקמפיינים של לוחמה משפטית נגד ישראל, מנצל בתי משפט וגופים משפטיים בינלאומיים על מנת להוציא צווי מעצר נגד בכירי הממשל הישראלי, מגיש תביעות נגד חברות וממשלות העושות עסקים עם ישראל, ומקיים לובי לתביעות נגד ישראלים בבית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC).