תקציר

 • מכון המחקר NGO Monitor מצא כי 29 מתוך 100 מענקים של האיחוד האירופי המועברים בשנים האחרונות למגנוני מימון העוסקים בסכסוך הערבי-ישראלי, מועברים לארגונים המקדמים באופן גלוי את קמפיין ה-BDS נגד ישראל (חרם, משיכת השקעות וסנקציות).
 • הסכום עומד על 16.7 מיליון יורו מתוך 67.1 מיליון יורו, כאשר מספר הארגונים תומכי BDS שקיבלו מענקים הוא 42 מתוך 180. חלק מארגונים קיבלו יותר ממענק אחד מהאיחוד באמצעות ערוצי מימון שונים, תופעה הנקראת "מימון כפול".
 • רק ארגונים שתמיכתם בקמפיין ה-BDS נראית באופן ברור נכללים ברשימה. בין אם הם מצהירים זאת בפומבי או לא, הקריטריונים הם: תמיכה במאמצים ויוזמות של קמפיינים של BDS, השתתפות באירועים ופעילויות, חתימה על עצומות ויוזמות וחברות במסגרות BDS רשמיות.
 • האיחוד האירופי מתנגד באופן רשמי לקמפיין ה-BDS, ושגריר האיחוד בישראל אף הצהיר זאת בפומבי (מאי 2014). כאשר הוצגו בפני בכירי האיחוד חומרים המעידים על מימון לארגונים הפועלים נגד המדיניות הרשמית של האיחוד האירופי, הטענה החוזרת על עצמה היא שהאיחוד "מממן פרויקטים המוצעים על ידי הארגונים, בהתאם לעקרונות והערכים הבסיסיים, אך לא את הארגונים עצמם".

הקדמה

האיחוד האירופי הוא התורם הגדול ביותר לארגונים לא ממשלתיים הפעילים במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי, ורק בין השנים 2012-2014 העביר מענקים בסך 28.1 מיליון שקלים לארגונים ישראלים.

מימון ארגונים הוא מרכיב חשוב של מדיניות החוץ של האיחוד האירופי, ומטרתו המוצהרת קידום שלום, שיתוף פעולה וזכויות אדם. בניגוד למטרות אלו, האיחוד מממן ארגונים רבים המנצלים את שיח זכויות האדם כדי לקדם את קמפיין ה-BDS נגד ישראל, כמו גם "לוחמה משפטית" ופעילות שסותרת את פתרון "שתי מדינות לשני עמים", כפי שמציע האיחוד האירופי.

מכיוון שמנגנוני הסיוע של האיחוד האירופי הם מגוונים ומורכבים ביותר והתיאום ביניהם לקוי, ומכיוון שאין מאגר מידע מרכזי המבחין בין סוגי הארגונים, לא ניתן לדעת במדויק מהו היקף המימון של האיחוד לארגונים התומכים ב-BDS.

כדי למדוד את היקף התמיכה בארגוני BDS מכון המחקר NGO Monitor בחן מספר מנגנוני מימון של האיחוד האירופי המוכוונים לישראל, הגדה המערבית ורצועת עזה, ומצא ש-29 מתוך 100 מענקים של האיחוד המועברים בשנים האחרונות במסגרת זו מועברים לארגוני BDS (בסכום של 16.7 מיליון יורו מתוך 67.1 מיליון יורו – 25% לערך). 42 מתוך 180 ארגונים הזוכים למענקים מהאיחוד תומכים ב-BDS בדרכים שונות הכוללות השתתפות באירועים ופעילויות, חתימה על עצומות ויוזמות ו/או חברות במסגרות BDS רשמיות. חלק מהארגונים זכו ליותר ממענק אחד. ראו להלן הסבר לגבי המתודולוגיה, ניתוח הנתונים ורשמת המענקים הרלוונטיים כמו גם האופן בו כל ארגון משתתף בקמפיין ה-BDS.

כאשר מוצגות ראיות לכך שארגונים נתמכים פועלים בניגוד למדיניות האיחוד האירופי, התשובה הקבועה מצד בכירי האיחוד היא שהמימון "מועבר לפרויקטים המוצעים על ידי הארגונים הלא ממשלתיים בהתאם לעקרונות והערכים הבסיסיים של האיחוד האירופי. המימון לא מועבר לארגונים עצמם". הבחנה זו בין מימון לפרויקטים לבין מימון לארגונים אינה רלוונטית, מכיוון שבאופן בלתי נמנע המימון לפרויקטים משמש לפעילות הכוללת של הארגון, בין השאר לתשלום משכורות, שכירות, ציוד, פרסום, עריכת קמפיינים כמו גם הגשת בקשות למימון ונסיעות ברחבי העולם לקידום מטרות הארגון.

במקרים רבים מימון מהאיחוד האירופי מהווה 50%, 60% ואף 75% מהתקציב הכולל של הארגון. חלק מהארגונים משתמשים בסמל האיחוד האירופי בפרסומיהם ובאתרי האינטרנט שלהם ובכך זוכים ללגיטימציה הנובעת מקשריהם עם האיחוד, ומקשרים בינו לבין הפעילות הפוליטית שלהם, כגון קמפיין החרם ודחיית נורמליזציה עם ישראל.

מענק בשם "אומנויות הבמה: דרך לביטוי עצמי ודמוקרטיה" (מספר 16 ברשימה להלן) מדגים היטב את התופעה. בשנת 2014, במהלך השתתפותם בתוכנית התרבות של האיחוד האירופי, כל שניים-עשר הארגונים המוענקים יזמו הודעה משותפת הקוראת לחרם אקדמי ותרבותי על ישראל. קבוצה זו נרשמה בפברואר 2015 (גם כן במהלך השתתפותם בתוכנית) אצל משרד הפנים הפלסטיני בשם "הרשת הפלסטינית לאומנויות הבמה". לפי אתר האינטרנט של הארגון, שכולל את הצהרת ה-BDS, האיחוד האירופי והקונסוליה השבדית בירושלים הם תורמיו היחידים.

לצפייה בטבלת המענקים המלאה, לחצו כאן‎

מתודולוגיה

 • בדו"ח הבא יוצגו 29 מענקים של האיחוד האירופי, אשר הועברו לארגונים לא-ממשלתיים המעורבים בקמפיין ה-BDS נגד ישראל. תאריך תחילת המענקים משתנה, אך כל המענקים מסתיימים אחרי נובמבר 2015.
 • המענקים הועברו דרך מספר מנגנוני מימון של האיחוד האירופי: המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם (EIDHR), שותפות לשלום (PfP), תוכנית השחקנים הלא-מדינתיים (NSA), תוכנית מזרח ירושלים והתוכנית התרבותית. למענק אחד ברשימה (מספר 7 ברשימה הנ"ל), מנגנון המימון אינו ברור.
 • הרשימה אינה כוללת מימון גלובלי של האיחוד, סיוע הומניטארי, מימון למדינות או אזורים שהם לא ישראל, הרשות הפלסטינית או עזה, או כל צורה של מימון עקיף. (לדוגמא: הרשימה אינה כוללת מימון של האיחוד לארגוני סיוע כנסייתיים או ארגונים בינלאומיים, המועבר בתורו לארגונים מקומיים.
 • פירוט מלא של היחס וההיקף של התמיכה האירופית בארגונים פוליטיים אינו זמין.
 • רבים מהארגונים המצוינים בדו"ח קיבלו מענק משותף עם ארגונים אחרים, ומפאת חוסר השקיפות, בלתי אפשרי לקבוע כמה בדיוק קיבל כל ארגון מסך המענק. מספר ארגונים קיבלו יותר ממענק אחד מהאיחוד באמצעות ערוצי מימון שונים (ראו בהמשך: מימון כפול)
 • רק ארגונים שתמיכתם בקמפיין ה-BDS נראית באופן ברור נכללים בדו"ח. בין אם הם מצהירים זאת בפומבי או לא, הקריטריונים הם: תמיכה במאמצים ויוזמות של קמפיינים של BDS, השתתפות באירועים ופעילויות, חתימה על עצומות ויוזמות וחברות במסגרות BDS רשמיות.
 • ארגונים שנעשה שימוש בפרסומיהם לקידום BDS אך לא מעורבים בפעילות באופן ברור, אינם נכללים ברשימה.

ניתוח הנתונים

מנגנון מימוןמענקים לארגונים תומכי BDSמספר הארגונים תומכי BDSסכום
EIDHR רש"פ 20146 מתוך 97 מתוך 18€2,714,699 מתוך €3,746,832
EIDHR ישראל 20142 מתוך 252 תוך 20€474,310 מתוך €7,427,302
EIDHR רש"פ 20154 מתוך 56 מתוך 10€2,264,042 מתוך €2,755,758
שותפות לשלום6 מתוך 259 מתוך 53 €2,674,550 מתוך €10,924,175
NSA7 מתוך 118 מתוך 23€4,048,049 מתוך €6,194,904
תוכנית מזרח ירושלים2 מתוך 244 מתוך 44€3,175,000 מתוך €35,123,806
תוכנית התרבות112965970

 • 29 מתוך 100 מענקים המנוהלים דרך המסגרות הרשומות לעיל, ניתנו לתומכי BDS (16,743,852 אירו מתוך67,138,747 אירו, 25% בקירוב).
 • 42 מתוך 180 ארגונים שקיבלו מימון, תומכים בBDS- (גם במקרה זה, 25% בקירוב, חלק נהנו מיותר ממענק אחד).

מימון כפול

14 מתוך 42 הארגונים תומכי BDS הנהנים ממימון, קיבלו יותר ממענק אחד. שלושה מהם דרך אותו מסגרת מימון בו-זמנית:

ארגון תומך BDS המקבל מענקמנגנון מימון*סכוםתקופת המענק
המכון למחקר ישומי ירושלים (ARIJ)תוכנית שותפים לשלום (PfP)€497,040 (#1)06/2014 - 12/2016
ארגונים לא מדינתיים (NSA)€471,542 (#29)01/2014 - 12/2016
מרכז לחקר האדמות (Land Research Center)תוכנית שותפים לשלום (PfP),€497,040 (#1)06/2014 - 12/2016
ארגונים לא מדינתיים (NSA)€727,425 (#21)01/2014 - 12/2016
בלדנאEIDHR€231,939 (#3)02/2014 - 07/2016
€271,523 (#18)11/2015 – 10/2017
העמותה לתרבות וחופש המחשבה (The Culture and Free Thought Association CFTA )תוכנית שותפים לשלום (PfP)€481,773 (#2)01/2015 - 12/2017
EIDHR€672,271 (#28)12/2015 – 12/2017
עמותת אדוארד סעיד למוסיקה והקונסבטוריון הלאומי (Edward Said National Conservatory and Music Association)תוכנית מזרח ירושלים€675,000 (#6)הסתיים ב-12/2015
תוכנית התרבות€965,970 (#16)02/2016 - 02/2014
תאטרון אל-חרה, עמותת אל-פונון להקות המחול העממי הפלסטיני, עמותת אל-קאמנדג'טי (Al-Harah Theatre, El- Funoun Palestinian Popular Dance Troupe Association, Al Kamandjati Association)מענק ל"דיפלומטיה תרבות"€198,080 (#7)12/2015 - 08/2017
תוכנית התרבות€965,970 (#16)02/2014 - 02/2016
מרכז לאומנות עממית (Popular Art Center)מענק ל"דיפלומטיה תרבותי"€200,000 (#712/2015 - 07/2017
תוכנית התרבות€965,970 (#16)02/2016 - 02/2014
Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti ( (COSPEארגונים לא מדינתיים (NSA)€510,819 (#11)12/2013 - 06/2016
EIDHR€583,986 (#12)12/2015 - 06/2018
ההסתדרות הפלסטינית לסעד רפואי (Palestine Medical Relief Society – PMRS )ארגונים לא מדינתיים (NSA)€743,206 (#13)04/2014 -03/2017
תוכנית מזרח ירושלים€2,500,000 (#23)תאריך סיום 12/2016
המרכז הפלסטיני לדמוקרטיה ופתרון סכסוכים (Palestinian Center for Democracy (and Conflict Resolution – PCDCREIDHR**€496,727 (#17)01/2014 - 12/2015
€483,339 (#22)01/2014 - 12/2015
מרכז טיפול ושיקום לנפגעי עינויים (Treatment and Rehabilitation Center for Victims of Torture – TRC)EIDHR***€450,000 (#24)01/2014 - 12/2016
€446,685 (#27)12/2015 - 12/2018

*המספר בסוגריים תואם לערך ברשימת המענקים בהמשך
**שני המענקים הללו ניתנו על ידי EIDHR והם לאותה מסגרת זמן בדיוק.
***שני המענקים הללו ניתנו על ידי EIDHR, משני בקשות שונות (2014 ו-2015)