תפקידם של הארגונים הישראליים בקמפיין נגד ישראל בהאג

מספר ארגונים לא-ממשלתיים ישראליים, כולל אלה הממומנים על ידי ממשלות אירופאיות והקרן החדשה לישראל, עודדו באופן פעיל וסייעו בחקירת בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) נגד ישראל. בהקשר זה, חשובה העובדה כי הקרן החדשה הסירה פיסקה מהאתר שלה, בה נכתב כי לקרן "התנגדות נחרצת לניסיונות להעמיד לדין פקידים ישראלים בבתי משפט זרים או להחיל את העיקרון המקובל של סמכות השיפוט האוניברסלית נגד ישראל או גורמים ישראלים."

על פי העיקרון המשפטי של "המשלימות", ה-ICC מוסמך לחקור רק כאשר הוכח שמערכת המשפט במדינה אינה מוכנה או אינה מסוגלת לדון בתיקים הנמצאים בתחום שיפוטו של ה- ​​ICC. גם אם יש עדויות לפשעי מלחמה לכאורה, בית המשפט אמור לכבד חקירות מקומיות שנעשו באופן רציני ומקצועי.

תוך עיוות של עקרון זה, ועל מנת להצדיק את התערבותו של ה-ICC, ארגונים לא-ממשלתיים ישראליים עשו מאמץ משותף לפגוע באמינותם של בתי המשפט הישראליים ובחקירות של ישראל.

לסקירה המלאה לחצו כאן