חוות הדעת שהוגשו לבתי הדין בשנת 2020

ב-16 במרץ 2020, מכון המחקר NGO Monitor יחד עם ארגונים נוספים הגישו לבית הדין בהאג כידידי בית המשפט מסמך המפרט מדוע אין לבית הדין סמכות להמשיך בחקירה נגד ישראל. ההגשה היא תגובה להודעת התובעת של ה-ICC בדצמבר 2019, בה נאמר כי היא מתכוונת לפתוח בחקירה רשמית של ישראל אודות "פשעי מלחמה".

במסמך שהוגש, אי-הדיוקים והחסרונות בניסיונות לחקור את ישראל בגין פשעי מלחמה לכאורה שנעשו בגדה המערבית ובעזה, והוסבר מדוע אין ל- ICC סמכות שיפוט כלפי ישראלים ומדוע טענות התובעת בעניין זה שגויות.

לפחות 50 חוות דעת נשלחו לבית הדין במסגרת מנגנון ״ידידי בית המשפט״, חלקן על ידי ארגונים המעורבים ישירות בקמפיין הדמוניזציה נגד ישראל וממומנים על ידי ממשלות אירופאיות. מחקר של NGO Monitor בנושא הטיעונים שהוגשו לבית הדין על ידי ארגונים לא-ממשלתיים שעליהם התובעת התבססה, מראה טיעונים פגומים ואף מומצאים, חריגות מהדיון שבתחום שיפוטו של בית הדין, מחיקה ושינוי של ממצאים היסטוריים, התעלמות מהטרור הפלסטיני והתבססות על מקורות מוטים ולא אמינים.

לקריאת חוות הדעת של NGO Monitor לחצו כאן

לקריאת המחקר שמנתח את חוות הדעת של ארגונים אנטי-ישראליים לחצו כאן