הארגון בתקשורת

די לתעמולה בדו"חות האו"ם

הדו"ח על "צוק איתן" של האו"ם עומד להתפרסם ולא מדברים על ארגונים לא-ממשלתיים שעליהם הוא מסתמך. ארגונים אלה חסרים את המומחיות במבצעים צבאיים ולא מודעים למה שקרה בפועל, אך עדיין מטיחים האשמות חמורות בישראל

תגיות

דוח: ישראל לא מפלה את הפלסטינים בתחום המים

לכבוד "יום המים העולמי" של האו"ם, מראה דוח חדש כיצד ארגונים בינלאומיים מציגים נתונים מעוותים על התנהלות ישראל בתחום המים. עם זאת, גורמי ביטחון חוששים ממשבר מים עתידי בעזה

תגיות

דו"ח אמנסטי: הטייה אנטי-ישראלית

גדעון שביב על ההטיה הניכרת בדוח האחרון של אמנסטי (יוני 2012) בנושא שימוש במעצר מנהלי על ידי מדינת ישראל. בהודעה לעיתונות שפורסמה ימים מספר לפני הדו"ח, צויינו שני אנשי קשר בעלי ניגוד אינטרסים מובהק – דבורה היימס וסלאח חיג'אזי.

תגיות