בעקבות פרסום ה״רשימה השחורה״ על ידי מועצת זכויות האדם של האו״ם (עותק מצורף), מסרה אן הרצברג, היועצת המשפטית של מכון המחקר NGO Monitor ומי שנפגשה עם מחברי הרשימה:

"משרד הנציב העליון לזכויות אדם של האו"ם (OHCHR) החליט היום רשמית ליישם החלטה אנטישמית ולפרסם רשימה שחורה של חברות שלטענתה מעורבות כביכול ב"פעילות בהתנחלויות". אין כל פגם בפעילות העסקית של חברות אלו ואף רבות מהן מספקות סחורות ושירותים לפלסטינים, בהתאם להסכמי אוסלו.

רשימה זו נערכה בשילוב עם ארגונים לא-ממשלתיים הפעילים בקמפיין ה-BDS, כולל מספר ארגונים בעלי קשרים לארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. כל המדינות בהן פוגע OHCHR, ובמיוחד ישראל וארצות הברית, צריכות לבחון מחדש את מערכות היחסים שלהן עם משרד הנציב העליון, כולל ביטול כל שיתוף פעולה עמו, וכן ביטול העברת התקציבים הניתנים לו בכל שנה על ידי מדינות אלו. על החברות המסומנות לבחון נקיטת צעדים משפטיים נגד פקידי האו"ם שהכינו את הרשימה וכנגד אלה שיפיצו את טענותיה השקריות״

מידע ומחקר נוסף על הארגונים מאחורי הרשימה כולל פעילות המכון אל מול מועצת זכויות האדם של האו״ם:
www.ngo-monitor.org/blacklist