ירושלים – דוח חדש של מכון המחקר NGO Monitor  חושף כי הארגון הישראלי "מי מרוויח" הוא מקור מיידע מרכזי עליו מתבססת "הרשימה השחורה" של האו"ם להחרמת תאגידים ועסקים הפועלים מעבר לקו הירוק. הרשימה צפויה להתפרסם לכל המאוחר בחודש מרץ הקרוב ותכלול ככל הנראה שורה של חברות ישראליות ובינלאומיות המואשמות באספקת שירותים לטובת "הכיבוש הישראלי".

הרשימה השחורה היא כינוי למאגר נתונים של מועצת זכויות האדם של האו"ם (שעליו הוכרז במרץ 2016) הכולל עסקים ותאגידים המקיימים פעילות מעבר לקו הירוק. למרות שנטען כי הרשימה תתמקד רק ב"עסקים בהתנחלויות", היא ככל הנראה תכלול גם חברות בינלאומיות שעוסקות באספקת ציוד למעברים, סחורות ושירותים בסיסיים משותפים לישראלים ולפלסטינים.

הפעילות של NGO Monitor במועצת זכויות האדם של האו"ם (מתוקף מעמדו כגוף מייעץ לאו"ם), וניתוח של הצהרות המועצה, מעלים כי האו"ם מבסס את הרשימה השחורה על מאגר הנתונים של "מי מרוויח", הפעיל בקמפיין ה-BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות) נגד ישראל. "מי מרוויח", במקור פרויקט של הארגון קואליציית נשים לשלום, רשום כעמותה ישראלית שמטרתה לחשוף את "מעורבותן המסחרית של חברות ישראליות ובינלאומיות בשליטה המתמשכת של ישראל בשטחים פלסטיניים וסוריים".

הדוח החדש של NGO Monitor מציג בין היתר את הטענות המשפטיות המעוותות עליהן מתבססים "מי מרוויח" והרשימה השחורה של האו"ם בהתאמה. לדוגמא, לא קיים חוק בינלאומי האוסר פעילות עסקית באזורי סכסוך, שטחים כבושים או התנחלויות. מספר בתי משפט מקומיים, כולל בארה"ב, צרפת, קנדה ובריטניה עסקו בנושא ודחו טענות מסוג אלו. כך, "מי מרוויח" מציג טענות שווא תוך ניצול המשפט הבינלאומי. הדבר בולט במיוחד כאשר הארגון מתעלם מהסכמים בין-לאומיים כולל הסכמים ישראליים-פלסטיניים, ובפרט הסכמי אוסלו, שאומצו על ידי ארה"ב, רוסיה, האיחוד האירופי, האו"ם, ומדינות נוספות.

"מי מרוויח" מוביל יוזמות BDS ברמה הבינלאומית נגד בנקים ישראליים וזרים, חברות אבטחה, מתקני תשתיות אזרחיים וחברות פרטיות. טענותיו בדבר אי-חוקיותן ואי-מוסריותן של רבות מהפעולות העסקיות מעבר לקו הירוק מוצגות שוב ושוב על ידי מנגנוני האו"ם ונציגיו, כמו גם על ידי ארגונים בינלאומיים שמובילים קמפיינים נגד מדינת ישראל. עובדי הארגון מפעילים לובי אקטיבי במסדרונות האו"ם, בקרב ממשלות ובמשרדי חברות דירוג אחריות תאגידית (CSR), במטרה לקדם משיכת השקעות מחברות אלו.

הארגון נהנה מתקציב שנתי בגובה 600,000 ש"ח לטובת "מחקר", ומימון שוטף מגופים אירופאים וארגוני סיוע כנסייתיים במימון ממשלתי כגון: הכנסייה של שבדיה, טרוקרה (אירלנד), CCFD-Terre Solidaire (צרפת), HEKS-EPER (שוויץ), "מדיקו אינטרנשיונל" (גרמניה) ועוד. בנוסף, הארגון קיבל מענק מ"קרן האחים רוקפלר" האמריקאית, שתומכת גם בארגוני BDS כמו "קול יהודי לשלום". יש לציין שחלק מהתורמים הנ"ל מעורבים בעצמם בקמפיינים של חרמות ואף מממנים ארגונים נוספים הפעילים בקמפיינים אלו.

אן הרצברג, היועצת המשפטית של NGO Monitor, ומי שפגשה את הצוות האמון על גיבוש הרשימה השחורה באו"ם, מציינת כי "הרשימה השחורה, וכמותה הארגון הישראלי המשמש לה מקור מידע, הם פרויקטים אנטי-ישראליים מובהקים. למרות שבמשך שלוש השנים האחרונות פעלנו בהצלחה לסיכול הרשימה, ההערכה היא כי הפעם יגברו הסיכויים לפרסומה. אנו ממשיכים להתריע בפני החברות הישראליות והבינלאומיות ומקווים שהדוח יאפשר לחברות ולמקבלי ההחלטות להיערך מבעוד מועד ולהתמודד בצורה טובה יותר עם הטיעונים שיעלו ברשימה. בנוסף, בימים הקרובים נשלח מכתב תלונה לנציב העליון של מועצת זכויות האדם של האו"ם המצביע על הכשלים והעיוותים המשפטיים המאפיינים את הרשימה".