תוך מתן הסברים דומים לאלו שהעלו NGO Monitor, הרשימה השחורה נדחתה לראשונה בפברואר 2017.  האו"ם הסביר כי הוא זקוק "לעוד זמן, מדובר בסוגיה מורכבת…קודם צריך עמדה ברורה לגבי איך מצרפים חברות [לרשימה], מהם הקריטריונים המדויקים."

בינואר 2018, פרסום הרשימה נדחה שוב בשל "חוסר במשאבים", לטענת משרדו של הנציב העליון לזכויות האשם, שטרם הודיע לכלל החברות האמורות להיכלל הרשימה.

ב-4 במרץ 2019, הודיעה הנציבה לזכויות אדם באו"ם מישל בצ'לט על דחיה נוספת, זו הפעם השלישית, בפרסום הרשימה השחורה. במכתב לנשיא מועצת זכויות האדם של האו"ם כתבה בצ'לט כי "נחוצה בדיקה נוספת…משרדי ימשיך להקדיש את תשומת הלב הראויה לעניין, במטרה להשלים פעילות זו מתוקף מנדט הוועדה בחודשים הקרובים."

ראו הודעות לעתונות של NGO Monitor "מועצת זכויות האדם של האו"ם מעכבת את פרסום הרשימה השחורה" (14.02.17) ו"הודעה בדבר דחיית הרשימה השחורה" (31.01.18)