הגשה למשרד הנציב העליון של האו"ם לזכויות האדם

ב-2 לינואר, 2017, NGO Monitor הגיש נייר עמדה למועצת זכויות האדם של האו"ם הטוען כי פרסום הרשימה השחורה הוא צעד מפלה, הנועד להכפיש ולפגוע כלכלית בחברות המקיימות קשרי עסקים עם ישראל, מהווה הפרה של החוק הבינלאומי, מתעלם מעקרונות של הליך הוגן, ומקדם אנטישמיות.

 

הגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם

במאי 2017, NGO Monitor הגיש מסמך לכינוס ה-25 של מועצת זכויות האדם, הטוען כי היקפי המחקר של משרדו של הנציב העליון הם צרים מדי ולא מסוגלים להבין את הרקע והמשמעות של פעילות עסקית באזורי סכסוך.

 

מכתב לנציבת זכויות האדם של האו"ם, מישל בצ'לט

ב-22 לינואר, 2019, NGO Monitor שלח מכתב לנציבה העליונה לזכויות האדם של האום, מישל בצ'לט, על מנת להביע חשש מפני יצירתה של הרשמה השחורה על ידי משרדה.