מבוא

לוחמה משפטית היא הניצול של בתי המשפט במדינות דמוקרטיות במטרה להטריד בכירים ישראלים סאמצעות תביעות אזרחיות וחקירות פליליות באשמת "פשעי מלחמה", "פשעים נגד האנושות", והפרות אחרות של המשפט הבינלאומי. בעוד ארגונים לא ממשלתיים טוענים שמטרת תביעות אלה היא  "צדק לקורבנות הפלסטינים", למעשה הם חלק מקמפיין רחב יותר של לוחמה משפטית פוליטית המכון לפגוע בלגיטימציה הבינלאומית של ישראל ולהכפישה.

טקטיקת הלוחמה המשפטית אומצה בפורום הארגונים הלא ממשלתיים בוועידת דרבן 2001 כחלק מ"אסטרטגיית דרבן" יותר הקוראת "לאכוף מדיניות של בידוד שלם ומוחלט של ישראל כמדינת אפרטהייד". ההצהרה המסכמת של הפורום הארגונים הלא ממשלתיים קראה ל"כינון טריבונל לפשעי מלחמה" וצעדים משפטיים נוספים כנגד ישראל.

התמקדות חסרת פרופורציה בישראל

למרות שישראל אינה המדינה היחידה ש"לוחמה משפטית"  מופעלת כלפיה (כנגד ארצות הברית ובריטניה הוגשו תביעות בהקשר של המלחמות בעיראק ובאפגניסטן), ישראל היא המטרה העיקרית. ארגונים לא ממשלתיים מנצלים חוקי "סמכות שיפוט אוניברסלית" במדינות באירופה ובצפון אמריקה על מנת להגיש תביעות אלה. חוקים אלו מאפשרים לבתי משפט לנהל אותן למרות שהצדדים והאירועים בהן זרים לחלוטין. במדינות מסוימות, ארגון לא ממשלתי יכול לפנות לבית משפט ישירות כדי לבקש צו מעצר או לדרוש חקירה פלילית ללא ידיעתה או אישורה של הממשלה.

מעורבותם של ארגונים לא ממשלתיים בלוחמה משפטית

הארגונים הלא ממשלתיים המובילים קמפייניםשל לוחמה משפטית כנגד ישראל כוללים את המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, אל-חק, אל-מיזאן, עדאלה, בדיל, האגודה הבינלאומית לזכויות הילד – סניף פלסטין, הפדרציה הבינלאומית לזכויות אדם, המרכז לזכויות חוקתיות. ארגונים לא ממשלתיים אלה מקבלים מימון מממשלות זרות, בעיקר אירופיות, וכן גם ממספר קרנות פרטיות.

ארגונים אלה מוציאים הודעות לעיתונות ודו"חות רבים בהם גינויים  כנגד מבצעים נגד טרור של ישראל , ומגישים הצהרות בכתב ובעל פה לוועדות האו"ם ולגופים בינלאומיים אחרים, המאשימות את ישראל כי היא פועלת בלי חשש מעונש וקוראים להביא ישראלים ל"צדק" בגין "פשעי מלחמה" ו- "פשעים נגד האנושות".

עיתונאים ודיפלומטים חוזרים על טענות אלה , והן מקבלות מקום  בולט בדו"חות רשמיים של האו"ם, ובכך מספקות דלק לקמפיין הדה-לגיטימציה הבינלאומי המתמשך נגד ישראל.